genezen grootEn hoe angst wordt gebruikt in een poging om de mensheid tot slavernij te brengen. Zo nu en dan kijk ik naar buiten om te zien wat er op het wereldtoneel gaande is en om eventueel duistere zaken die ik tegenkom aan en in het Licht te brengen.

AAN HET LICHT BRENGEN: De corruptie in het gezondheidswezen.

Onderstaande tekst is een samenvatting van een recensie van een boekje dat ik enkele jaren geleden heb gelezen en wat toen veel indruk op me maakte. Het was ook door dit werk dat ik voor het eerst hoorde van de Russische genezingstechnieken, de ik enkele jaren later later ook zelf heb onderwezen. De inhoud van het boekje bevestigde ook veel van wat ik vermoedde of zelf al ontdekt had. Voor mensen, die het Duits goed machtig zijn: Hier is de link naar de oorspronkelijke recensie:

http://www.zeitenschrift.com/magazin/60_insider_packt_aus.ihtml

De recensie:

Het relaas van iemand die vertrok om mensen te leren vrezen.

"Wat ik de laatste jaren onder meer geleerd heb is hoe mensen voor geld en de bevrediging van hun ego letterlijk over lijken gaan en hoe artsen en patiënten dagelijks bedrogen worden. Ook dat de kerken zich hier buiten houden. Voor alles toont het hoeveel de enkeling in deze samenleving waard is", schrijft Timothy Balden in het voorwoord van het boek. Deze naam is natuurlijk een pseudoniem net zoals de naam van de auteur Prof. Dr. Yoda. Beiden zetten hun leven op het spel door uit de doeken te doen hoe het systeem functioneert en daardoor voor de rest van hun leven moesten onderduiken.

Hij schrijft dat de zogenaamde 'ongeneeslijke ziekten' reeds lang te genezen zijn, maar dat de massa van de mensheid moet sterven en voor hun dood en lijden nog moet betalen ook.

Dat doet mij weer aan mijn tijd in Genève denken, waar de voorzitter van een grote Nieuwe Tijdsorganisatie, een arts, vriend en buurman, in wiens huis ik dagelijks sauna en zwembad gebruikte, op zekere dag het volgende tegen me grapte: Hij zei: 'Stel je voor dat er hier een jonge afgestuurde arts, specialisatie kanker, bij de Wereldgezondheidsorganisatie aantreedt voor zijn eerste werkdag. Hij wordt warm ontvangen en rondgeleid. Zijn bureau en laboratorium worden hem getoond en de grootte van zijn budget wordt hem medegedeeld met de woorden: "Je hebt nu alles gezien. Ga aan het werk, je hebt de grootst mogelijke vrijheid maar zorg wel dat je nooit iets vindt wat afdoende tegen kanker werkt". We zaten samen in de sauna, het was zo rond 1986, als ik me goed herinner.

Het verhaal van het boek begint in een geheime club in Frankfurt. De leden hadden Balden uitgenodigd om zijn relaas te doen. Deze had als kind al een fotografisch geheugen en kwam toen hij zes was reeds op een school voor hoogbegaafden.

Met 24 had hij zijn eigen bedrijf, was multimiljonair en feitelijk niets anders dan een 'denktank' om uit te vissen, hoe mensen door 'reclame' beïnvloedt en bedrogen konden worden. Hij had briljante ideeën maar hield zich steeds op de achtergrond en was daardoor geen bekende persoonlijkheid. Zelfs de meeste van zijn medewerkers kregen hem niet te zien.

Op zekere dag kreeg hij de uitnodiging van een firma om naar Hawaï te vliegen voor een vergadering bij een wereldbekende sportfirma. Op het vliegveld werd hij afgehaald en tot zijn verrassing niet naar een kantorencomplex gevoerd maar naar een adembenemende woning. William Benell stelde zich voor en kwam meteen terzake:

"Beste meneer Balden, ik zou graag willen dat u in mijn bedrijf komt werken'. Balden antwoordde meteen: 'Sorry, ik heb een eigen goedlopend marketingbedrijf en ik ben aan iets anders niet geïnteresseerd. Dus ik denk, dat wij hier beiden onze tijd verliezen'. Benell: 'Laat me toe, om iets meer over mijn bedrijf en mijn werk te vertellen en waarom ik u heb uitgenodigd. Ik heb een vraag: 'Hoe kun je een mens ertoe brengen om iets te doen, wat hij helemaal niet wil en feitelijk ook afkeurt? Welnu, het antwoord is angst. Als je kunt bereiken om een mens, of beter nog, om een grote groep van mensen in angst te verzetten, dan doen die mensen alles, wat je maar wilt. Om precies te zijn ben ik de baas van 'Intercommunication' en het is onze opgave om angst te verwekken. Angst voor oorlogen, angst voor ziekten, angst voor religies, angst voor staten enz.

01

En geloof me, we zijn de besten op dit vlak. Onze opdrachtgevers zijn de machtigste mensen op deze planeet en ons werk heeft de wereld de laatste vijftig jaar meer beïnvloedt dan alle presidenten van de V.S. samen. Daarom wordt ons werk ook zo goed betaald. U heeft verleden jaar, na aftrek van belastingen, ongeveer 105 miljoen dollars verdiend. Bij ons kunt u het tienvoudige verdienen. En u bent zeker van uw job tot aan het einde van uw levensdagen".

Balden stelde velen vragen, die ook beantwoord werden behalve de vraag naar namen. Die werden hem niet gegeven. Hij zei wel dat tot zijn opdrachtgevers regeringen en farmabedrijven behoorden en dat zijn ondernemingen hiermee miljarden verdienden, enkel om mensen angst aan te jagen. Het maakte niet uit waarom het ging. Angst voor Rusland of later voor moslimlanden. Of het nu ging om in parlementen bepaalde budgetten aangenomen te krijgen of angst voor ziekten te kweken, die ofwel helemaal niet bestonden of nauwelijks kwaad konden aanrichten.

'Kijk', zei Benell, 'wereldwijd hebben wij duizenden mensen in uitgeversmaatschappijen, marketingfirma's, in T.V. en radiozenders. De leiding van ons bedrijf bestaat enkel uit vijf personen. Hiervan zijn er twee de zogenaamde 'creatieven'. De drie overigen, waartoe ik ook behoor, vormen de executieve en alle anderen zijn degenen die onze bevelen in ontvangst nemen en uitvoeren. Dit terwijl ze denken een doodgewone job bij de media te hebben.

Een van de 'creatieven' stopt er binnenkort mee en die plaats komt vrij en daarom zijn we op zoek naar een opvolger en daarbij hebben we aan u gedacht. U begint met een jaarsalaris van 150 miljoen dollar exclusief eventuele provisie op de behaalde resultaten. Als alles gaat zoals wij voorzien dan kan u dat later tot meer dan een miljard per jaar opleveren.

Uw eerste opdracht betreft de Amerikaanse regering en kunt daar morgen al mee beginnen. Ook heb ik een koper voor uw firma, die bereid is u daarvoor het dubbele van de huidige waarde te betalen. U kunt vandaag nog het contract tekenen. Dus zou ik graag willen weten of u onze man bent. Timothy hoefde zich niet lang te bedenken en antwoordde: 'Ik ben uw man'.

Zijn eerste, Amerikaanse Job bestond uit het budget van het ministerie van defensie beduidend te verhogen en ook te zorgen dat dit geld zo spoedig mogelijk zou worden uitgegeven. In 1970 had Benell een nieuwe opdracht. Hij zei: "Tim, we hebben een nieuw probleem. De komende jaren zullen de uitgaven voor de behandelingen van kanker drastisch stijgen. Nu wil onze opdrachtgever een soort perpetuum mobile zien die minstens honderd jaar zal werken. Als je dat lukt heb jij je wel voor altijd in onze kringen gevestigd. Deze machine moet, een keer aangeworpen praktisch niet meer te stoppen zijn en enkel nog geld, geld en geld produceren.

Tim dacht, dat dit wel mogelijk zou zijn, vroeg om een staf van vijftig medewerkers en drie maanden tijd om dat alles voor te bereiden. Dan zou hij ook kunnen zeggen, hoelang die machine het zou kunnen volhouden.

Balden verdiepte zich in het wereldwijd functioneren van de oncologie en schetste het volgende beeld: Elk jaar (anno 1970) sterven er meer mensen aan kanker en de klassieke geneeskunde heeft enkel operatie, bestraling en chemotherapie ter beschikking. Die kunnen echter aan de verwachtingen niet beantwoorden, want vaak sterven de mensen daardoor juist vroeger. Ook komen steeds meer mensen tot het inzicht dat kanker een multifunctioneel gebeuren is en dat de vernietiging van de tumor niet het gewenste resultaat oplevert.

Het probleem was nu, dat er wereldwijd wel steeds meer mensen aan kanker stierven, maar dat de omzet niet overeenkomstig steeg. Vooral die van de chemotherapie niet. Daarbij kwam nog dat er steeds meer alternatieve artsen op het toneel verschenen, die hun patiënten duidelijk maakten, dat kanker noch een dodelijke ziekte is, noch dat tumoren steeds zo snel als mogelijk vernietigd dienen te worden. In de V.S. waren er op dat moment al veel bekende artsen die een alternatieve weg gekozen hadden en die hun patiënten vaak veel beter konden helpen dan de gevestigde grote kankerklinieken.

Tot schrik van de industrie leek de chemotherapie meer en meer op een doodlopende weg. Balden begreep het 'gevaar' en kreeg een briljant idee dat hij drie maanden later in een presentatie aan Benell en de anderen voorstelde. Hij zei daarbij het volgende: "Er zijn drie hoofdproblemen. Ten eerste is het zo dat onze cliënten, de grote bedrijven, het dure onderzoek uit eigen zak moeten betalen. Daar moet dringend iets aan gedaan worden. We moeten een systeem creëren die de industrie enerzijds toelaat om de winsten uit de verkoop zeker te stellen maar anderzijds er ook voor zorgt dat ze het hele onderzoek niet zelf moeten financieren.

Het tweede probleem is, dat kanker nog altijd niet als het grootste gevaar wordt gezien. En als we zorgen dat het dat wordt, dan zal een patiënt altijd exact doen, wat de arts hem voorschrijft. Daarmee laat zich dat probleem op een simpele manier oplossen.

Het derde probleem is, dat we er alles aan moeten doen om die mensen te stoppen die beweren dat kanker ook met niet-conventionele wijzen te behandelen is.

Laten we met het tweede probleem beginnen, omdat dit het zwaarst weegt op het geheel. We moeten met nieuwe 'data' op de proppen komen, 'verbeterde data', die aantonen hoe gevaarlijk kanker is en dat er binnen enkele jaren ieder tweede mens aan kanker zal overlijden en voor alles, dat kanker vanaf een bepaald stadium niet meer te genezen valt. Hiervoor hebben we de gewone kanalen nodig, zoals de schrijvers van boeken, onze connecties in Hollywood en de normale journalistenmachinerie. En dus boven alles de nadruk er op leggen dat kanker de komende jaren tot een ware epidemie zal evolueren. Als we het goed aanpakken dan kunnen deze 'gedachten' binnen de drie jaren in de hoofden van de mensen geïmplanteerd zijn.

Tim had daarbij al een lijst samengesteld met de namen van welke auteurs welke boeken zouden schrijven, hoe kanker beter door middel van bioscoop en T.V. op de markt gebracht zou kunnen worden en had al een honderdtal titels klaar voor de verschillende boulevard-magazines.

Het grootste probleem zag Tim echter in de financiering van het 'wetenschappelijk' onderzoek. Niet dat onze cliënten werkelijk veel onderzoek doen, maar het gaat erom om de de patiënten twee keer te laten betalen. Een keer voor het onderzoek en later nog eens voor de therapie. Dat gaat wel enkel met de steun van de regeringen en dan jammer genoeg nog enkel in die landen waar we de regeringen kunnen omkopen en dat zijn gelukkig tevens onze grootste afzetgebieden. Tim moest hierbij glimlachen omdat hij zich nog goed genoeg herinnerde hoe makkelijk ook tijdens zijn eigen firmatijd de politici te koop waren en dat het hier altijd en uitsluitend om geld ging.

Nu hebben we hier de machtigste man van de wereld voor nodig en dat is nu eenmaal de president van de V.S. Het zal echter niet voldoende zijn, dat die verkondigt dat er meer in kankeronderzoek moet worden geïnvesteerd. Neen, hij moet de mensen ook hoop voorspiegelen. Angst functioneert enkel als bron voor geld als men de mensen tevens 'hoop' geeft. Of deze hoop nu reëel of niet is, interesseert eigenlijk niemand. Het gaat er enkel om dat men angst zo omvattend als mogelijk kan verspreiden en tegelijkertijd kan voorkomen dat de mensen resigneren door ze hoop voor te spiegelen. Als we de president kunnen overhalen te verkondigen dat eindelijk de hoop bestaat om in enkele jaren kanker te overwinnen en dat we weten hoe, namelijk door het manipuleren van de genen, dan is dat het begin van de oplossing van ons probleem.

Om een lang verhaal kort te houden: de mensen in Nederland geven royaal aan 'wetenschappelijk' onderzoek. Kankerbestrijding ontving al bijna 150 miljoen in 2012 en we betalen zodoende, ja, twee keer.

Dat Tim zich uiteindelijk terugtrok uit die business en zijn relaas met de club van wetenschappers-met-geweten in Frankfurt uit de doeken deed had als reden dat hij zelf slachtoffer werd van het door hem ontwikkelde systeem. Dit doordat zijn eigen vrouw kanker kreeg en daaraan overleed. Evenals de schrijver van het boekje moest ook hij voor de rest van zijn leven onderduiken en bevindt zich nu ergens in Azië. Ik hoop dat hij zijn intelligentie nu ter beschikking stelt voor het welzijn van de mensheid. Ik vermoed dat die kans wel bijzonder groot is.

NRC Handelsblad:

KWF Kankerbestrijding besteedt veel minder aan wetenschappelijk onderzoek dan ze in tal van publicaties beweert. “Meer dan 80 procent van het geld van KWF Kankerbestrijding wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek”, claimt het fonds op de website. Maar uit jaarrekeningen en gegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving blijkt dat dit niet wordt gehaald. Vorig jaar besteedde het fonds minder dan de helft van zijn inkomsten aan wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit onderzoek.

nrc.nl :

KWF Kankerbestrijding is veruit het grootste gezondheidsfonds in Nederland met een vermogen van bijna 300 miljoen euro. De laatste jaren stegen de inkomsten scherp, van 96 miljoen euro in 2009 tot 146 miljoen euro vorig jaar. Maar de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek daalden gestaag, in relatieve en absolute zin. Ging in 2009 ruim 80 procent van de inkomsten naar wetenschappelijk onderzoek, vorig jaar was dat 48 procent.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/19/kwf-kankerbestrijding-besteedt-minder-aan-onderzoek-dan-het-beweert/

Naschrift:

Ja, alles informatie, het boekje en de info uit de kranten. Ieder trekt daar zijn 'eigen plan' mee zoals ze in België zeggen. Nu denk ik persoonlijk dat de instandhouders van het systeem ook steeds gulziger worden en een groter deel van de koek verlangen. Want waar blijft dan dat geld, dat niet voor 'wetenschappelijk' onderzoek (Pseudo-wetenschappelijk onderzoek?) wordt uitgegeven?. En wat gebeurt met de rest? Er wordt immers aangedrongen dat dit onderzoek ook niet al te serieus moet worden opgevat?

Stel je voor, dat iemand effectief iets tegen kanker zou vinden en dat nog openbaar zou maken ook? Hebben jullie al iets in de gewone pers gevonden over bijvoorbeeld de succesvolle Russische Genezingsmethoden van Grabovoi en Petrov?

In die zin is het internet een zegen, want over die twee mensen zijn daar heel veel onthullingen en video's te vinden. Om te voorkomen dat er teveel bekend wordt, is er ook in Nederland een organisatie die met argusogen kijkt naar alles wat beweegt in Alternatiefland om daar dan meteen op te kunnen springen en om elke voor het systeem 'gevaarlijke' ontwikkeling meteen de keel te kunnen doorsnijden. En wie zou die organisatie wel financieren?

Door het internet ontsnappen steeds meer ontwikkelingen aan de controle van Benell en de overige illuminati en hun vazallen. Daarom ook de algehele databewaking door de NSA en overeenkomstige organisaties, die in feite dochterondernemingen zijn in het illuminati-imperium en nota bene door de regeringen en dus door ons worden gefinancierd om ons in de gaten te houden. Ik vraag me al jaren af door wie het terrorisme eigenlijk werd uitgevonden. Het was ook heel interessant om te zien hoe lauw op die onthullingen van Snowden in sommige Europese landen werd gereageerd. Hoe ging dat oud-Hollands spreekwoord ook weer: Ja, wiens brood men eet ....

IN HET LICHT BRENGEN:

 

De hervorming van het gezondheidswezen:

sun 05

 

 

Nu, de titel van deze bijdrage suggereert dat er nog iets sterker is dan angst en dat is natuurlijk onvoorwaardelijke Liefde, die alles accepteert en dan gaat zien hoe een en ander verbeterd kan worden. Dat kan door Licht en Liefde te sturen naar de illuminati, naar de lokale, landelijke, Europese en wereldleiders. Jezus stelt een aanvullende en heel creatieve manier voor en dat is het werken met de visualisatietaferelen, zie :

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/zwoegen-voor-brood-op-de-plank?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==

Meer over de Russische Genezingstechnieken:  zie 'Grabovoi' en 'Petrov' onder YouTube

en:

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/2012/11/de-russische-genezingsmethoden-workshop.html?view=magazine

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/russische-genezingstechnieken

http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/jezus-en-de-russische-technieken

http://www.elias-medium.info