alt

MIJN VERHAAL OVER DE RUSSISCHE GENEZINGSTECHNIEKEN
 
In Thaïland kwam ik terecht omdat ik het lezen van een opmerkelijk boekje over de gezondheids- en farmaceutische industrie op het spoor kwam van Russische wetenschappers die er in geslaagd waren, niet alleen om zogenaamd ongeneeselijke ziekten als kanker te genezen, maar ook om weggeopereerde organen te laten nagroeien. Als healer spreekt je zoiets natuurlijk onmiddellijk aan. De titel van het in het Duits geschreven boekje: " YODA-Ein medizinischer Insider packt aus" kan ik iedereen aanbevelen. Het is in Duitsland te verkrijgen via "Amazon.de", die ook naar Nederland levert. En wellicht nog down te loaden via internet. In YouTube zijn er overigens heel wat video's te vinden over en met deze wetenschappers (zoek naar Grabovoi en Petrov) en beter nog met de hun genezen patiënten.
 
 
De tweede keer kwamen de Russen ter sprake toen vrienden hadden ingeschreven voor een cursus van een week in Thaïland waar deze methoden werden onderwezen. Ik  nam meteen de informatie door wat er over dat seminar te vinden was en wist dat ik daar ook naar toe moest.
 
Zo schreef ik in en vloog naar "Das Land des Lächelns" . Het was een ongelofelijke ervaring, niet alleen de resultaten van de geleerde technieken bleken bijzonder effectief, ook het land is een droom. Mede vanwege het klimaat en de natuur, de mensen zijn er inderdaad bijzonder vriendelijk en glimlachen ook heel makkelijk en veel, zeker in het noorden in de streek van Chiang Mai. 
 
Het gebeurde allemaal in een groot en prachtig resort. De cursus werd afgewissseld met excursies, vrije tijd en met traditionele massages die deel uitmaakten van het programma. De technieken werkten via concentratie van het bewustzijn, het veranderen van het verleden, het programmeren van stamcellen en andere methoden die in groep maar ook individueel werden toegepast. In twee tot drie dagen kon ik al verbluffende resultaten op mijn eigen lichaam vaststellen. Na zeven dagen cursus had ieder meer resultaten dan waar bewust naar toe was gewerkt. Alles is inderdaad met alles verbonden.
 
Na dat seminar verdiepte ik me verder in de technieken, wist om maar iets te noemen in korte tijd mijn zicht zodanig te verbeteren dat ik eigenlijk geen bril meer nodig had. Alleen voor mijn computerscherm kon ik nog niet helemaal zonder. Dat voor de kleine lettertjes. Maar mijn oude bril kon ik weggooien en kreeg een nieuwe met heel wat minder capaciteit.
 
Door mijn jarenlange ervaring als healer en spiritueel leraar had ik deze methoden vrij snel onder de knie en daar ik contact had gehouden met de organisatrice in Thaïland werd ik weldra uitgenodigd aldaar de cursussen te verzorgen voor Nederlands- en Franstalige deelnemers.
 
De ervaring met deze groepen bevestigde alleen maar wat ik eerder over de efficientie van de technieken had vastgesteld. Ook hier was de uitwerking een heel stuk breder dan de doeleinden waarop gefocust werd.
 
De genezing, die het meest in het oog sprong gedurende de twee maanden die ik ginder verbleef was wel het geval van de Duitser Werner die al achttien jaar in een rolstoel zat en daar niet alleen in kon plaatsnemen of eruit stappen. Hem zag ik na 7 dagen zelfstandig lopen. Eerst kon hij zich zonder hulp in het water van het zwembad voortbewegen en nadien ook op het droge.
Ieder was er behoorlijk van onder de indruk. Ook in een van mijn eigen groepen was er een ogenblikkelijke healing van een jarenlang probleem. Iemand had een hele tijd geleden een zwaar verkeersongeval gehad. Het was al een wonder dat hij het überhaupt had overleefd. Uiteraard had hij er een aantal grote problemen aan overgehouden. Een daarvan was een evenwichtsstoornis. Op zekere dag waren er een aantal oefeningen in de jungle gepland. Die zouden aan de oever van een meertje bij een waterval plaats vinden. De weg er heen was zelfs voor gezonde mensen niet erg gemakkelijk, gezien het klauterwerk hier en daar. Onze vriend stond erop, om mee te gaan en moest uiteraard wel ondersteund en geholpen worden. Door zijn moed en doorzettingsvermogen en de hulp van de begeleiders heeft hij het toch klaargespeeld. Na enkele uren toepassen van verschillende healingtechnieken kon hij alleen de terugweg afleggen, zonder hulp van wie dan ook.
 
Wat mij ginder tegenviel was wel de rol die ik als leeraar kon spelen, want die was vrij beperkt. Beperkt in de zin van dat het mij enkel mogelijk was stipt volgens het boekje te werken. En daar zat net het probleem. De wetenschappers, die de technieken hadden ontwikkeld bleken nog behoorlijk in de dualiteit verankerd. En de organisatrice in Thaïland had een achtergrond als journaliste en programmadirectrice van o.a.het journaal bij de T.V. in Duitsland. In die hoedanigheid kwam ze in contact met een vrouw, waarvan de milt was weggesneden maar die na verloop van tijd spontaan begon terug te groeien. Zo kwam ook zij vrij snel op het spoor van de Russen en besloot na enige tijd haar T.V. job aan de kapstok te hangen om in Thaïland cursussen over de Russische methoden te organiseren.
 
Voor mij was het wel duidelijk, dat zij vanuit die background niet veel andere mogelijkheden had dan de bevindingen en voorschriften van de Russen naar de letter te volgen. Voor mij lag dat natuurlijk wel iets anders. Met mijn achtergrond als healer en spiritueel leeraar met ruim 35 jaar ervaring waren die Russische technieken wel degelijk een belangrijke mijlpaal, maar zeker niet het einde van het verhaal zoals de organisatrice het alleszins in die tijd deed voorkomen. 
 
Ik ben altijd mijn workshops begonnen met een meditatie om mezelf en de deeelnemers toe te laten volledig in ons centrum te komen om vandaar uit de nodige verbindingen tot stand te brengen met moeder Aarde, ons Hoger Zelf en de Bron. Op deze manier kunnen we vrij makkelijk in het hogere bewustzijn van de vijfde dimensie (de laagste dimensie van de werkelijkheid) geraken. Dit is voor mij van groot belang, niet alleen voor een juiste doorstroming van de energie in ons systeem, maar ook om te ervaren wat de "werkelijkheid" inhoudt, hoe het is om één te zijn met allen en alles. Zo is de meditatie voor mij de basis van alles, wat ik ook van plan bent om daarna te doen. In Thaïland moest ik daarom de meditaties met de groep buiten weten van de organisatrice vóór het begin van de eigenlijke lesdag in een privéhuis organiseren.
 
Zo was het mij ginder dus strict verboden om ook maar iets buiten de voorschriften te doen. De "zuivere" technieken mochten vooral niet met iets "vreemds" gecombineerd worden. Zo bleek weldra, dat ik in feite aan handen en voeten gebonden was ofschoon ik door mijn ervaring de uitwerking van sommige technieken op niveau's waarnam, waartoe de Russen die ze ontwikkeld hadden, kennelijk geen toegang hadden. Als helderziende en specialist op het vlak van het menselijke energieveld zie ik bijvoorbeeld de blokkades in de subtiele lichamen en de chakra's maar ook de bagage die iemand uit andere levens in deze incarnatie heeft meegebracht. Bovendien is mijn huidig werkterrein voornamelijk het helpen van mensen die de dualiteit willen verlaten op weg naar het hogere bewustzijn van de vijfde dimensie. De Russen hadden in die tijd klaarblijkelijk geen idee van het bestaan van deze hogere dimensie. Dat heb ik ook vastgesteld door na Thaïland me in te schrijven voor workshops met een van de grondleggers, Arcady Petrov. Door zijn scholing (3e niveau en masterclass) heb ik nog een aantal nieuwe technieken geleerd maar ook gezien, welke vormen een dergelijke verankering in de dualiteit kunnen aannemen. Het viel me al snel op dat Petrov niets moest hebben van een aantal zaken, zoals homoseksuele relaties, om maar iets te noemen. Dat werd dan ook streng veroordeeld als tegennatuurlijk en ongewenst. Ook over andere zaken sprak hij een uitgesproken negatief oordeel uit.
 
Maar hoogst interessant was voor mij wat hij door zijn instelling ervoer tijdens zijn astrale reizen. Hij kwam er terecht in een voor mij wel heel vreemd universum waar hij scholing ontving en zelfs God ontmoette. Zijn God was dan wel een oude man met een lange baard, die hem onder meer vroeg om veldslagen te leveren tegen de krachten van de duisternis en hem daarvoor legioenen ter beschikking stelde waarmee hij uiteraard steeds als overwinnaar uit de strijd naar voren kwam.
 
Natuurlijk schept elk mens zijn eigen realiteit door wat hij gelooft, denkt en voelt. Petrov's universum is dus een waarheidsgetrouwe afbeelding van zijn geloofsysteem. Al zijn ervaringen in dat universum heeft hij echt aan den lijve ondervonden en voor hem is dat de waarheid. En toch was en is het een gigantische illusie als we het vanuit de werkelijkheid gadeslaan, net zoals al onze ervaringen in de derde dimensie of dualiteit.
 
Mijn universum ziet er beduidend anders uit. Mijn God is de God  van  Liefde,  van Vrede en Aanvaarding van alles wat is,  heeft geen vorm en geeft mij toch nu en dan ongevraagd advies omdat hij zich wel eens mengt in mijn discussies met Jezus.   
 
Heeft Petrov het dan mis? Natuurlijk niet. Het is een ervaringswereld die hem ook tijdens zijn astrale reizen toont wat hij denkt. En daar gaat het om. Net zoals ook wij om ons heen enkel de projectie van onze gedachten en geloofssystemen zien. Al wat we in de buitenwereld waarnemen reflecteert onze innerlijke processen en beelden dus uit wat we zelf zijn of waren, wat we zelf in ons dragen. Zo tonen ons de mensen die ons de meest pijnlijke ervaringen hebben bezorgd dat we ook ooit zo handelden in dit of in een ander leven en dat die energie nog in ons wacht om getransformeerd te worden.
 
 Voor ons werkt het dus precies zoals voor Petrov. Maar omdat wij enigszins anders denken en voelen ziet ons universun er ook anders uit. Hij heeft die ervaring nu net zo nodig, zoals wij de onze. Ik heb dat zeker ook ooit op een dergelijke wijze als Petrov beleefd in andere existenties, want we hebben allen letterlijk alles meegemaakt. Al onze ervaringen waren dus waardevol en noodzakelijk, anders was het gewoonweg niet gebeurd. Als we dit echt begrijpen dan kunnen we anderen ook werkelijk aanvaarden zoals ze zijn. Er valt niets meer te oordelen, want we zien onszelf in elke andere, in alles wat is.
 
Illusie of niet, dat alles doet uiteraard niets af aan de doeltreffenheid van de genezingstechnieken. En daarom ben ik Grabovoi, Petrov en ook de organisatrice in Thaïland oprecht dankbaar voor wat zij voor de mensheid hebben gepresteerd en nog altijd doen. Uiteraard waren en zijn ook de Russen kanaal voor de geestelijke wereld. Zo zei Jezus hierover ooit tegen mij: "Je moet begrijpen dat veel mensen dichtklappen als je het hebt over de vijfde dimensie, want deze mensen kunnen je niet volgen en zijn ook nog niet bereid om alles los te laten wat hiervoor nodig is". En de Bron zelf voegde daar nog aan toe: "Ook Petrov doet mijn werk. Ook hij zal zijn persoonlijke evolutie voortzetten en dan zal zijn wereld mee veranderen". Zo zie je maar weer dat de geestelijke wereld voor elk niveau iemand vindt om het nieuwe in de wereld te brengen. En zo vullen wij elkaar prachtig aan. Ieder doet zijn werk op zijn eigen terrein. Ieder bedient een ander segment van het geheel. En de een is daarbij niet beter dan de ander. Het ene segment niet belangrijker of hoger dan het andere. Alles is even noodzakelijk. We zijn allen kleine radertjes in dat grote uurwerk van de schepping. En zo vindt ieder belangstellende dan ook wel iemand die zijn taal spreekt. En daarom zit alles zo prachtig in elkaar.
 
Na Thaïland en Petrov stelde Jezus me voor die technieken verder te verdiepen en uit de sfeer van de dualiteit te tillen. Daar heb ik dan met Zijn hulp een half jaar aan gewerkt en voor de Russische methoden een heel nieuwe basis en structuur ontwikkeld.
 
De toepassing van de Russische technieken zijn ook vanuit en in een driedimensionaal bewustzijn bijzonder effectief. Dat is zonder enige twijfel juist. Nu is het wel zo dat alles in de dualiteit een begin en een einde kent. Je kunt dus wel degelijk met behulp van deze methoden vanuit de dualiteit een zogenaamde "ongeneeselijke ziekte" genezen, een weggeopereerd orgaan of getrokken tand laten nagroeien. Maar het raakt niet aan de diepere oorzaak, waardoor de ziekte is ontstaan, waarom het orgaan of de tand eruit ging. Daarvoor moet jij je met jezelf en je blokkades confronteren. Veel mensen vinden dat echter te oncomfortabel en kiezen liever de gemakkelijke manier om van de symptomen af te geraken, ook al blijft de echte ziekte in de diepte bestaan, waardoor er onvermijdelijk een verschuiving van de symptomen plaats vindt. Gaan we wel voor deze confrontatie, dan kunnen we op de juiste manier het verleden veranderen door de diepe oorzaak te transformeren en zo is het resultaat wel blijvend. Een heel belangrijk punt is het om alles te doen wat we kunnen doen om te genezen om dan toch weer het geheel in Gods hand te leggen, alles weer los te laten. Zoals altijd: "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde".  Maar dat maakt ook geen deel uit van de Russische visie.
 
Een andere manier in het oorspronkelijke Russische systeem om het verleden te veranderen gebeurt door de oorzaak gewoon weg te nemen. Dit wil zeggen dat je beslist dat je de eerste handeling die naar het ontstaan van ziekte heeft geleid, niet hebt uitgevoerd. Dat kan werkelijk. We kunnen ons verleden inderdaad veranderen door sommige dingen simpelweg uit te wissen, weg te gommen.
 
Jezus zegt daarover dat je als je op die manier ervaringen uit de matrix wegneemt daardoor de diepere oorzaak blijft bestaan en nadien ook moeilijker te genezen valt. Hij raadt het ten stelligste af. 
 
Samenvattend: De Russische Methoden zijn hoe dan ook bijzonder waardevol. Jezus heeft dat herhaaldelijk bevestigd. Het is alleen beter om ze op een andere manier te benaderen en toe te passen als je daarvoor open staat. Anders kunt je nog altijd terecht in Thaïland:
 
http://thailandproject.asia/de/index.asp
 
of in Duitsland:
 
http://www.kanda-zentrum.de/de/kurse.html
 
Zelf ben ik van plan om nog maar één workshop te geven over de Russische technieken en wel op 8 en 9 december 2012. Uiteraard wel vanuit een vijf dimensionale benadering. Wilt je hierover meer weten:
 
http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine
 
http://www.bovendien.com/gezondheid/russische-genezingstechnieken-met-elias
 
http://www.bovendien.com/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2
 
Elias,
medium voor Christus Healing- en Transformatielicht.
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.