JesusGlobeDe kardinale vraag is: Laten we ons leven of nemen we het heft in eigen handen?

 

 

Verplicht zijn om eender welk werk aan te nemen om te overleven of bezig zijn om de aspiraties van je ziel uit te leven? Angst om je eigen creativiteit dodende baan te verliezen.?

Je angst en negatieve gedachten scheppen je "realiteit". We hebben het daar vaker over gehad. Dus is het niet nieuw dat we letterlijk onze gedachten beleven. Ik vraag me daarom af: 'Waarom niet positief denken?' Vraag je liever af wat je dromen zijn en realiseer ze. Jezus heeft ons daarvoor effectieve methoden aan de hand gedaan, die ik door de jaren heen heb getest, heb toegepast. Zo heb ik heel moeilijke situaties veranderd en heel wat dingen uit het niets gematerialiseerd die ik in mijn leven wilde halen.

In een ander artikel stelde ik de vraag: "Nemen we de raad van de Geestelijke Wereld voor kennisgeving aan of gaan we er mee aan de slag? Er doet een gezegde de ronde: 'Het is beter weinig te weten, maar te doen wat je weet, dan veel te weten en er weinig mee te doen'.

Ofschoon ik vind dat hier veel waarheid inzit, zie ik het toch wat genuanceerder. Nieuwe informatie kan ons gezichtsveld verbreden. We laten het even bezinken en als we ons in een situatie bevinden die niet met de dromen van onze ziel overeenstemt, dan hebben we de keus te kijken welke middelen ons ter beschikking staan om de situatie in positieve zin te veranderen. Of blijven we als vastgeroest in de oude, achterhaalde structuren zitten om ons verder te beklagen en dus te kiezen om de slachtofferrol in ons persoonlijk theaterstuk  te blijven spelen?

Ook angsten worden in de buitenwereld omgezet en zichtbaar. Onze "realiteit" toont ons wat we denken en voelen. Vinden we dat we ons gelukkig mogen prijzen om überhaupt nog een baan te hebben, ook als die ons afstompt, ons een vreugdeloos bestaan biedt, ons tot een robot vernedert, dan is het ook zo. Alleszins zolang we niet van gedachten veranderen. Veranderen we onze manier van denken, dan verandert onze wereld, ons leven ook.

Ik stuur mijn gedachten veelal bewust en al meer dan dertig jaar. Daar heb ik ook vaker over geschreven. Hoe ik zonder geld een auto materialiseerde, verre reizen kon maken, elke avond een onbetaalde slaapplaats kon vinden tijdens mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, bijvoorbeeld. Maar dat "materialiseren vanuit het niets" werkt ook voor het creëren van nieuw werk, het werk uit je dromen, het werk waarnaar je ziel verlangt.

Om nog eens samen te vatten:

Eerst het oude loslaten - Dan het nieuwe scheppen.

Jezus:

"Het wordt tijd dat jullie weer terug in je eigen macht komen. En ik zal jullie tonen hoe je dat kunt verwezenlijken. Maar daarvoor moet eerst worden losgelaten.

Om werkelijk te kunnen loslaten, vraag je af waaraan je nog vasthoudt. Bekijk het beeld waarin je aan iets vasthoudt en vraag je af hoe het voelt om precies op dat punt los te laten. Hoe voelt het aan om precies op dat punt deemoedig los te laten en het verder aan God over te laten.

Elias: Vraag je af waarom je aan het je huidige werk blijft vasthouden. Angst? Gemakzucht?

Jezus over loslaten: De reden van het vasthouden moet duidelijk worden. Duik in het gevoel van die reden. Vraag je dan af hoe het aanvoelt als je op dat punt je strijd, je lijden, je nood, je gebrek geheel opgeeft. Daardoor kom je in het bewustzijn dat het leven je enkel met dergelijke situaties confronteert om je wakker te maken, om je te genezen, om je in de Liefde te brengen. De situaties van gebrek zijn ervoor geschapen om een mens te doen ontwaken".

Jezus over je eigen 'realiteit' scheppen: "Vraag je af wat je ziel verlangt. Wat zoek je in je leven? Wat zou je nog willen beleven? Stel je dat in concrete situaties voor. Het is belangrijk om steeds opnieuw deze visualisatietaferelen te aanschouwen, er in te duiken. Vraag je daarbij af: 'Wat voelt er voor mij passend aan'. Zo ontdek je vanzelf je persoonlijke waarheid.

De volgende stap is om dan met deze visualisatietaferelen goed samen te werken. Je doet dit door de (gezichtloze) mensen en de situaties die daar een rol in spelen te verschuiven totdat je het juiste beeld krijgt wat je in je leven wil brengen".

Elias: Waarom nog verder wachten? Ga in Gods naam aan de slag of vraag je af: "Wat is nu nog mijn excuus"?

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine