altJezus:  "Als ik naar de Russische Genezingsmethoden kijk, dan zie ik dat de mensen deze technieken op zichzelf kunnen toepassen, dat ze daarmee in een dieper bewustzijn kunnen komen en dat ze van daaruit bepaalde processen zelf kunnen omzetten. Ik zie ook dat deze methoden nu aan een brede massa ter beschikking willen komen. Hierkunnen velen zelfstandig aan hun eigen gezondheid werken en de gedachten loslaten van: 'Een ander moet het doen, we hebben anderen nodig om zekerheid te krijgen'.  De technieken zijn waardevol. Maar gebruik niet je wil. Blijf altijd mooi in je ZIJN. God beslist wat mogelijk is. Breng dit ook heel zuiver over tijdens je workshops, zodat er geen egoprocessen ontstaan. Het doel is niet om je lot te ontgaan, maar om het tegemoet te treden.

Elias, breng het naar de mensen zo over, dat ze zelfstandig in een absolute zekerheid kunnen stappen en dat ze deze technieken kunnen toepassen eender waar ze zijn, eender waar het over gaat. Ze kunnen eenvoudigweg steeds dezelfde methoden toepassen om bepaalde delen van hun  ZIJN te ondersteunen.

 
Wat jij je tot nu toe van deze technieken hebt eigengemaakt is voldoende. Je brengt nu het geheel in je eigen diepte. Maak er iets nieuws van. Als we zien hoe ze meestal worden toegepast, dan zien we nog altijd veel macht- en ook magische aspecten die we niet zinvol vinden. Natuurlijk heeft ook dat alles kracht en zijn eigen tijd. En het heeft recht van zijn zoals het is. En toch zouden we je graag met andere waarden willen verbinden.
 
Mediteer in de diepte met wat je geleerd hebt en je zult telkens nieuwe waarden ontvangen. Deze komen voort uit je eigen ziel. Ze komen voort uit je eigen ZIJN. Het is sowieso aan de tijd om minder impulsen van buiten aan te nemen. Concentreer op je innerlijke impulsen want daar bevindt zich de absolute diepte".
 
Elias: "Dat begrijp ik. Dit betekent dan dat het leerproces via de ziel plaats vindt. Onderricht door het eigen Goddelijk Zijn. Is dat juist?" De Bron antwoord nu: "Ik geef je alles. Je hebt in je hoofd de banen voorbereid, die ik kan gebruiken. De kennis is aanwezig en nu gebruik ik die kanalen om je verdere waarden te doen toekomen".
 
Elias: "Het gaat hier dus niet om nog meer over de technieken te leren, maar om me op de plaats waar ik sta bezig te houden met diep in mijn bewustzijn te duiken om me daar met het Goddelijk Zijn te verbinden".
 
"Dat klopt“ antwoordt de Bron, "In jou is alles aanwezig wat je nodig hebt en als er nog iets mocht ontbreken, dan laat ik je dat weten, zodat je dat nog naar je toe kunt halen. Elias: "Dat begrijp ik, dat kan ik ook makkelijk doen en het is bovendien een stuk eenvoudiger. Ik hoef me dan niet meer met de schaduw van anderen te confronteren, ik hoef me niet in hun onzekerheden te begeven, maar kan in de waarheid blijven waarin ik me bevind“.
 
De Bron: "Dat is juist. Zodoende kunnen in jou heel sterke waarden geboren worden. Maar neem nu alles, wat je in je hebt opgenomen over die technieken en verbind het met je geestelijke diepte. Doe dit telkens weer, telkens weer“. Elias: "Dat begrijp ik. Hierdoor valt er veel druk van me weg“.
 
Naast de Bron, mengt ook mijn ziel zich regelmatig in de gesprekken met Jezus. Mijn ziel: "Als ik voor mensen sta, dan voel ik vaak hun ego. Ik moet dan oppassen om niet vanuit mijn wil iets totstand te brengen. Want dat is juist het kernpunt wat ik naar voren wil brengen, dat de methoden slechts werken met volledige acceptatie van de toestand zoals die is. Dat is het belangrijkste punt. Als het mij lukt de mensen te helpen om in een volledige aanvaarding te komen, dan kunnen ze bergen verzetten".
 
Elias: "Ja, als de intentie heel sterk is, dan zijn er zelfs geen methoden meer nodig. Genezing volgt dan door de pure intentie. Is dit juist"? 
 
Jezus: "Als alles wordt losgelaten is ook alles mogelijk. Wordt er een methode aangewendt, dan werkt die ook. Maar hoe zuiverder de geest, hoe meer er mogelijk wordt. Hoe zuiverder men werkt zonder een bepaald doel te willen bereiken, hoe dieper de technieken kunnen werken.
 
Probeer het verschil te begrijpen tussen werken met en zonder de wil om te genezen. Zonder de wil kan er dan toch genezing plaatsvinden. Als God het toestaat, dan mag en kun je dat. Begrijp je dat?“. Elias: "Als ik het goed begrepen heb, als we de ziekte zoals ze is totaal aanvaarden kunnen we de technieken toepassen zonder naar een bepaald resultaat te willen toewerken".
 
Jezus: "Dat is juist. Wil je persé een bepaald resultaat behalen, dan sta je weer in je ego" . Elias: "En in een energetisch veld van gebrek". Jezus: "Ja, zo is het".
 
Naschrift:
Wat de geestelijke wereld hier doorgeeft is in wezen op ieder van toepassing, voor ieder van belang. Hoe meer we loslaten, hoe meer de Bron of onze eigen Goddelijkheid en onze ziel het voortouw kunnen nemen, door ons kunnen werken. Wat mij door de jarenlange communicatie met de geestelijke wereld duidelijk werd, is vooral dat ieder een levensopdracht en unieke capaciteiten heeft en ook alles bezit wat nodig is om die in de materie tot uitdrukking te brengen, om die concreet om te zetten. Voor mij was het een lange weg van loslaten van alle mogelijke illusies en natuurlijk vooral  het leven door mijn verstand te vervangen door het volgen van mijn gevoel, me te laten inspireren door mijn intiuïtie, de taal van mijn  ziel. Want de ziel kent de weg. Mijn ziel mijn weg. Jouw ziel jouw weg.
 
 

http://www.elias-medium.info

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december 2013 in Kerkrade:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst