TTIPAfgelopen week was de week van de Bilderberger-conferentie en de G7 meeting. Toevallig dat deze twee grote evenementen voor de elite zo dicht op elkaar gepland waren? Natuurlijk niet! De dames en heren elite hebben haast en willen TTIP met al haar nadelen voor de bevolking en soevereine staten maar potentiele megawinsten en rechtszaken tegen overheden die winstmaximalisatie in de weg staan, zo snel mogelijk doorvoeren.

Ja, je leest het goed. Als het TTIP verdrag, een zogenaamd vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU, doorgang vindt, kan een corporatie een staat of overheid aanklagen als zij menen dat wet- of regelgeving van die staat of overheid, hun winst in de weg staat. Stel er luidt een wet dat in Nederland geen genetisch gemanipuleerd voedsel verkocht mag worden maar Monsanto wil dit voedsel wel verkopen in Nederland, zou Monsanto kunnen stellen dat de potentiele winst die door deze regelgeving voorkomen wordt, door de staat betaald moet worden aan Monsanto. Iedereen weet waar dit dan op neer komt. Mocht zo’n bedrijf zo’n rechtszaak winnen, dan betaalt uiteindelijk de belastingbetaler.

Hadden wij tot voor kort alleen te maken met het uitkopen van grote bedrijven omdat ze to big to fail zijn, zoals dat heet, kunnen wij in de toekomst verwachten dat deze bedrijven zich kunnen verrijken met onze belastingcenten zonder dat er een liquiditeitsprobleem is. Puur op basis van potentiele omzet. Het mechanisme dat dit mogelijk maakt binnen het TTIP verdrag heet ISDS ofwel Investor- State- Dispute-Settlement. Feitelijk komt het er heel simpel op neer dat corporaties, die momenteel al meer in de melk te brokkelen hebben dan overheden, nog meer macht krijgen en feitelijk de regelgeving en het maken van wetten overnemen, natuurlijk met winstmaximalisatie als enige uitgangspunt.

TTIP en China

Binnen het TTIP verdrag is er geen plaats voor China. Met andere woorden, de VS bepaalt voor alle landen in Europa dat zij geen Chinese producten kunnen kopen.

TTIP natte droom van de elite

Met een werkend TTIP verdrag inclusief de verbonden TPP en TISA gaat de zakenwereld er uitzien als de NATO. Het Westen tegen de rest van de wereld. Natuurlijk worden ook de BRICS landen uitgesloten van deelname. Dus Rusland, China, India, Zuid Afrika en Brazilië worden sowieso uitgesloten van deelname. Dit zijn net de landen waar momenteel de grootste economische groei is en waar nog producten geproduceerd worden die niet genetisch gemanipuleerd zijn. Deze verdragen zijn dus geen handelsverdragen maar een duidelijke vorm van protectionisme in het voordeel van de dertien bloedlijnen die al eeuwen lang de dienst uitmaken op deze Aardkloot. De ultieme natte droom voor de elite als ze dit daadwerkelijk erdoor krijgen.

Wat betekent dit voor de consument, arbeider?

De consument die natuurlijk ook vaak de arbeider is, zal op alle vlakken het onderspit delven want de winst van de corporaties staat voorop. Beschermende regelgeving richting de consument/arbeider zal nog verder uitgehold worden om ervoor te zorgen dat kleinere en middelgrote bedrijven geen rechtszaken aan de broek krijgen van de grote corporaties. Geen enkel mens binnen dit handelsverdrag zal op welke wijze dan ook voordeel kunnen behalen met dit verdrag. Alleen de grote jongens zullen voordelen hebben.

Verlies arbeidsplaatsen.

De grote jongens achter deze verdragen zeggen dat deze verdragen extra werk zullen opleveren maar een soortgelijk verdrag met de naam NAFTA heeft in 12 jaar tijd een verlies opgeleverd van maar liefst 1 miljoen arbeidsplaatsen. Dit hoofdzakelijk doordat de grote corporaties zich zullen gaan vestigen op locaties waar de arbeid het goedkoopst is. Berekeningen die op voorhand gemaakt zijn door actiegroepen beramen de schade op arbeidsplekken alleen in Italië op 1,3 miljoen arbeidsplekken die zullen verdwijnen. Extrapoleer dit eens op de hele Europese Unie en je kunt je een voorstelling maken welk een drama dit zal gaan opleveren voor alle burgers binnen dit verdrag.

Verzet tegen TTIP. Voorkomen is beter dan genezen.

In verschillende landen van Europa zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan omdat zij de bui al zien hangen. Nederland staat weer eens vooraan met de minste demonstraties en laat daarmee alle andere burgers van Europa aan hun lot over, zichzelf blijkbaar niet realiserende dat die bui ook Nederland zal bereiken. Het is van eminent belang dat net nu dit soort verdragen die van listigheid en geheimzinnigheid aan elkaar hangen resoluut van de hand gewezen worden. De eerder genoemde macht van die welbekende bloedlijnen is de laatste 10 jaren behoorlijk aan het opdrogen maar zou met dit verdrag een nieuwe impuls krijgen. Laat dit niet gebeuren en steun organisaties die zich namens ons allemaal verzetten tegen dit Trojaans paard. Dit is de laatste strohalm van de elite waar ze zich aan vast kunnen klampen. Laat dit niet gebeuren!

Lees ook:

TPP, de grootste bedreiging voor het internet en zoveel meer.

TISA, bankiers verklaren wereldwijd oorlog aan de bevolking.