tisaOplichten een bank wordt niet bestraft, maar oproepen tot een bankrun bij een criminele bank wel. Dat zou genoeg moeten zeggen over het rechtssysteem en de politiek die dat mede verzorgd.  
Je ziet in alle lagen van onze overheden, woningcorporaties, banken, zorginstanties, etc. etc. corruptie en nog eens corruptie en allemaal over de botten van vele echt hard werkende Nederlanders. 

Die corruptie wordt niet aangepakt, voor die mensen gelden andere wetten, die moeten zich verantwoorden tijdens hoorzittingen maar daaraan worden zelden of nooit straffen aan verbonden. 
De burger daarentegen, die hoeft maar enkele kilometers te hard te rijden, meteen en zonder enkele vorm van pardon of wederhoor krijg je een fikse straf.
Er wordt dus met twee maten gemeten en nu pas sijpelt dit langzaam maar zeker door.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is de enige oplossing om de aandacht van die lui te trekken. Maar dan wel massaal! 

Onlangs, op 26 en 27 juni 2014, in Genève, Zwitserland, werd de zevende ronde onderhandelingen afgerond tussen de bankiers en o.a. de EU over meer vrijheden en minder regulering. 

Het doel van deze onderhandelingen was de financiële dienstverleners meer macht te geven en te plaatsen boven individuele landen en regeringen. 

Zeven rondes aan onderhandelingen over het TISA verdrag zijn voltooid, er is door de zeer strenge geheimhouding bijna niets uitgelekt. Wat laten wij onze kinderen na?

Het TISA, het Trade in Services Agreement, is, een handelsverdrag specifiek opgesteld door en voor dienstverleners. De bankiers zijn uiteraard de financiële dienstverleners waar dit verdrag specifiek voor gemaakt wordt. 
U weet ondertussen dat de bankiers al flink de macht hebben in het westen, toch zijn er nog een aantal wetten en regelgeving waaraan ze moeten voldoen, niet voor lang meer.

De laatste restjes bescherming afbrokkelen
De laatste restjes samenleving beschermende regelgeving wordt nu als handelsbelemmering weggehaald middels het TISA verdrag, werkelijk een natte droom voor wereldveroverende bankiers

Dit verdrag is vergelijkbaar in zijn durf als het plan dat in 1910 werd bedacht op Jekyll Island, welke de commerciële bankiers de macht over de Amerikaanse geldpers gaven, of het Bretton Woods akkoord na de tweede wereld oorlog die de dollars van de pers van die private bankiers omvormde tot een verplicht te gebruiken handelsvaluta. De reikwijdte en implicaties van TISA is minstens zo groot.

De omvang van het TISA-verdrag is namelijk wereldwijd. Ondertussen zijn al minstens 50 landen betrokken, samen goed voor 70% van de wereldwijde handel in dienstverlening, zoals daar zijn: Australië, Canada, Chili, Chinees Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie, met haar 28 lidstaten Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen omvat, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.  
Met ook nog China en Uruguay die interesse hebben mee te gaan doen.

Het gaat over een grote diversiteit aan onderwerpen:
het TISA-akkoord zal verplichten om publieke dienstverlening als pensioenvoorzieningen, gezondheidszorg, kinderopvang, postbedeling, media, watervoorziening, energieproductie en openbaar vervoer open te stellen voor uitsluitend op winst beluste multinationals. 
Dat is dus inclusief uw eerste levensbehoeften! Het TISA betreft internationaal handelen in diensten als: financiën, Big Data, verzekeringen en zo verder.

De handelsbelemmeringen, U dus, wegnemen
De onderhandelingen voltrekken zich ook buiten de speciaal voor handelspromotie opgerichte Wereldhandelsorganisatie (WTO), omdat die organisatie te beperkend is! Wat daar in 2011 mislukt is, proberen de bankiers nu te realiseren buiten het WTO om, met dit TISA verdrag.

Het is een verdrag om de handel en investeringen in diensten te liberaliseren [vrijmaken van belemmeringen, red.] en “regelgevende disciplines” op alle dienstensectoren uit te breiden, waaronder veel openbare diensten. De verdragsregels zouden alle buitenlandse aanbieders toegang leveren tot binnenlandse markten tegen “niet minder gunstige” voorwaarden als binnenlandse leveranciers en zou het vermogen van de regering om diensten te reguleren, aankopen of aanbieden beperken.
Dit zou de regulering van vele publieke en geprivatiseerde of commerciële diensten wezenlijk veranderen van het dienen van het algemeen belang in het dienen van de winstbelangen van particuliere, buitenlandse ondernemingen.

We zijn uiteraard op het punt aangekomen dat de kunstmatig door politici opgeworpen handelsbarrières wel al verdwenen zijn. 
Wat resteert zijn belemmeringen als mensenrechten, levensbehoeften en goed fatsoen. De bankiers zijn er nu dus wereldwijd op uit om uw leven significant te ontwrichten voor nog een paar miljard meer winst. En geen overheid kan met het TISA-verdrag ondertekend meer dwars liggen, uw levensstandaard heeft het nakijken ten opzichte van de winst van de bankiers. Nu is dat deels ook al zo, met de TISA is de macht van de bankiers volledig.

De management samenvatting van Wikileaks

Wikileaks heeft de bijlage met regels voor de financiële dienstverlening gelekt en hun conclusie, vertaald door De Wereld Morgen,  is verontrustend:

  • de geheimhouding van de onderhandelde teksten gaat nog verder dan die over het TPP- en TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de VS, de kuststaten van de Stille Oceaan, en de EU;
  • TISA wordt gepromoot door dezelfde regeringen die het gefaalde systeem van deregulatie hebben opgericht in de WTO en die wordt gezien als de voornaamste oorzaak van de economische crisis van 2008;
  • dezelfde lidstaten van de WTO hebben alle pogingen geblokkeerd van andere lidstaten om dat systeem in vraag te stellen met het oog op hervorming;
  • deze lidstaten willen het bestaande deregulatiesysteem uitbreiden met het TISA-akkoord, door de mislukte onderhandelingen in Doha van november 2011 te omzeilen en door het opstellen van een nieuw systeem, dat in toekomstige vrijhandelsakkoorden zal worden toegepast en uiteindelijk in de WTO zelf;
  • TISA wordt ontworpen voor, en in nauwe samenwerking met, de wereldwijde financiële sector, die verantwoordelijk is voor de opeenvolgende crisissen sinds 2008 en die er mee doorgaat de regelgeving aan banden te leggen in supranationale instellingen;
  • de gelekte teksten tonen aan dat van de staten die het TISA-akkoord gaan ondertekenen verwacht wordt dat ze hun huidige systeem van financiële deregulering verder gaan liberaliseren; ze zullen het recht verliezen om data te verzamelen over kapitaal dat buiten de eigen grenzen wordt geplaatst; ze zullen onder druk worden gezet om giftige financiële producten toe te laten en het risico lopen op gerechtelijke vervolging als ze maatregelen zouden nemen om een nieuwe crisis te voorkomen of te verhelpen.

En dat is nog slechts de conclusie van het lezen van alleen de bijlage met aanvullende specificaties voor de financiële dienstverlening. Stel je toch eens voor wat het TISA allemaal mogelijk maakt voor deze wereldveroveraars.

Wat kunt u doen? 
Uw missie, als u ervoor kiest deze te accepteren…
Criminelen gedijen in het duister, gerechtigheid vereist zonlicht. Dit is een oproep aan de lezers: dit verdrag – evenals overigens het TTIP en TPP verdrag is duidelijk onrechtmatig en heeft zeer kwaadaardige eigenschappen. Dit TISA-verdrag kan het licht niet verdragen, letterlijk: dit soort verdragen verschrompelen onder het zonlicht. Zie verdragen als het ACTA, PIPA, SOPA, etc. Al deze zeer foute machtgrijp verdragen zijn uiteindelijk onderuit getrokken door wereldwijde aandacht onder de bevolking. Die aandacht is er nu niet voor TISA, het TISA kan alleen slagen als het geheim blijft. Vergeet niet: er is een reden dat journalisten niets schrijven over TTIP en TISA.

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar [lawaai], breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
– Jean-Claude Juncker, december 1999

Uw missie, als u ervoor kiest deze te accepteren, is het zonlicht laten schijnen op TISA. Breng het onder de aandacht op Twitter, of Facebook, op uw favoriete sociale netwerk, artikeltje op uw blog, start erover met collega’s, familie, buren, email uw favoriete politieke partij en parlementariërs, etc. Verhoog de druk op politici om hierover publiekelijk een standpunt in te nemen.

Doen we dit niet, dan gaan de onderhandelingen immer verder totdat er geen weg terug meer is.

Meer weten? Lees het introducerende TISA artikel en de verslaglegging hier over het TTIP, voorheen TAFTA.

Met het volle zonlicht op deze verdragen kunnen we ook het TISA laten verdwijnen!Vroeger had je kastelen met roofridders en lijfeigenen en horigen en pachters die uitgebaat werden.

Er is niets veranderd, de kastelen zijn financiële spiegelpaleizen geworden en het overgrote deel van de bevolking is slaaf aan de geldafromers in de spiegelpaleizen met hun exorbitante bonuscultuur en gegraai.

Banken zijn nodig, maar ze moeten zich houden aan primaire kerntaken en aan normale beloningen voor eigen personeel en vooral voor hun eigenmanagementtop.
 
Een bankrun hebben ze al weten te voorkomen, dat kan al niet meer.
Ook een massale opstand kan al niet meer, het leger is daarvoor veel te sterk en strategisch inzetbaar.

Helaas gaat de mondiale strijd om de macht gewoon verder en moet de burger alles lijdzaam aanzien.  

Het hoofddoel is duidelijk: het uitbannen van banken en overheden. Van de land en volk brandschattende politieke en bancaire zelfbenoemde aristocratieën. 
Het kapitalisme zal zijn uitzuigende werking op de bevolking niet langer kunnen verbergen, dat zal in de zeer nabije toekomst leiden tot een razendsnelle bewustwording bij de burgers, ook dat gaat exponentieel op een gegeven moment, een ietsje na-ijlend op het exponentieel uit de pan groeien van de monetaire zaken.

Het is echt jammer dat de hersenen van de meeste mensen zijn vastgelopen in een door verzameldrift gedreven stupide geloof in hun eigen handelen. En dat, voor zover ze al inzicht hebben hun exponentieel opgeblazen Ego ze beperkt hun rationeel onvermogen te bekennen.
Dat kan de mensheid heel veel schade opleveren, hoe dan ook…
Maar wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, dat heeft de geschiedenis bewezen en hoe langer ze door gaan hoe erger het uiteindelijk zal worden voor hun!

Want we zouden allemaal, (massaal!) moeten stoppen met het pinnen voor onze boodschappen! Dat zou de financiële sector op z’n minst kunnen verontrusten, omdat ze dan eindelijk eens zien… dat de gewone burgers hun gekonkel niet langer lijdzaam willen ondergaan! 

Als we nu ‘s beginnen met elkaar af en toe iets te GEVEN en elkaar te helpen in plaats van elkaar te belazeren met geld? Men denkt ons in de tang te hebben met hun monopolygeld, maar waar geloven we nu eigenlijk in?

Zo je geeft, zo zal je gegeven worden.

Bron: stopdebankiers.nl