TPPWikiLeaks heeft op 13 november 2013 het geheime hoofdstuk gepubliceerd over intellectuele eigendomsrechten in de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord van de VS met de landen van de Stille Oceaan. Tot bewijs van het tegendeel mag men er van uitgaan dat de onderhandelingen met de EU over hetzelfde gaan.

In de VS werd een nieuwe website gestart, www.flushthetpp.org, ('Spoel de TPP door'). TPP staat voor Trans Pacific Partnership, het akkoord dat de VS wil afsluiten met zowat alle kustlanden rond de Stille Oceaan. Ondertussen zijn ook de onderhandelingen gestart voor een akkoord aan de oostkust van de VS met de Europese Unie. De Engelse naam van dit akkoord is Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

De website Flush the TPP baseert zich op net door WikiLeaks uitgebrachte documenten om volgende vaststellingen te doen. Tien slides op de website geven een bondige samenvatting van wat ons te wachten staat als de onderhandelingen voor deze akkoorden ongehinderd doorgaan. De titels van deze slides zijn sprekend genoeg. Slide 1 en 6 worden hier volledig vertaald.

tppslide-1

 

  1. Het TPP-akkoord is een geheim handelsakkoord dat wordt onderhandeld achter de rug van het parlement en het Amerikaanse volk, maar met de hulp van 600 adviseurs uit de bedrijfswereld. Het dreigt de democratie te ondermijnen door de macht der bedrijven letterlijk in te graven in zowat elke sfeer van ons leven. Van voedselveiligheid tot het leefmilieu, van arbeidsrechtenhet recht op gezondheiszorg, gaat het TPP over zoveel meer dan alleen maar macht. Dit is een wereldwijde staatsgreep van de grote bedrijven.
  2. Het TPP bedreigt de voedselveiligheid …
  3. Het TPP zal de lonen verlagen en veiligheid op het werk verminderen …
  4. Het TPP geeft bedrijven een legale status gelijk aan die van soevereine landen …
  5. Het TPP zal winst voor de planeet plaatsen …
  6. Het TPP ondermijnt de vrijheid van het internet. Het is een achterdeur voor bedrijven om wetten er door te krijgen die ze nooit gedaan zou krijgen in het openbaar. Volgens de Electronic Frontier Foundation, zal het TPP copyrightmaatregelen opleggen die ‘gebruikers van het internet van hun recht op privacy zal beroven, van hun vrijheid van meningsuiting, van hun toegang tot kennis en cultuur; het kan zelfs hun doelstelling ondermijnen om vernieuwing en creativiteit mogelijk te maken en te promoten.” Deze maatregelen werden gemodelleerd naar de onpopulaire Digital Millenium Copyright Act en zou het voor het Amerikaanse parlement onmogelijk maken om het verdrag nog te veranderen, wanneer het geratificeerd wordt door het TPP. Andere landen met minder restrictieve wetten zouden dan gedwongen worden om zich te schikken naar het TPP.
  7. Het TPP zal de toegang tot levensreddende medische verzorging verminderen …
  8. Het TPP laat Wall Street toe om amok te maken …
  9. Het TPP zal worden goedgekeurd met presidentiële ‘Fast Track’ procedures die toelaten het parlement te passeren …
  10. Elke dinsdag wordt ergens in de VS een manifestatie tegen dit verdrag gehouden ...

tppslide-6

De zesde stelling in deze lijst is van cruciaal belang voor alle websites zoals deze waar u nu dit artikel leest. Als ook de EU een dergelijk akkoord met de VS goedkeurt, worden deze initiatieven zo goed als onbetaalbaar. Enkel de ‘vrije markt’ zal dan nog bepalen welke informatie de burger nog krijgt.

Het is in het verleden al meermaals gelukt om dergelijke akkoorden tegen te houden. Het Multilateral Investment Agreement (MIA) werd in 1998 gestopt dankzij massale mobilisatie. Meer recent op 4 juli 2012 heeft het Europees Parlement nog de ACTA-wetgeving geblokkeerd. Dat is ook nu met het TTIP-vrijhandelsakkoord nog mogelijk.

Flush the TTIP

De creatie van een website ‘Flush the TTIP’ naar analogie met  'Flush the TPP' kan al een begin zijn. Het is echter zaak om die mobilisatie zo snel mogelijk te starten. Op de grote mediabedrijven moet men ondertussen niet rekenen. Dat ook de vrijheid van berichtgeving met deze akkoorden wordt bedreigd is voor deze commerciële bedrijven immers geen punt.

De aan de gang zijnde onderhandelingen over dit akkoord met de VS moeten een thema worden in de komende EU-verkiezingen. Elke kandidaat moet verplicht worden stelling te nemen. Het kan wel degelijk. Snelle mobilisatie is daarbij essentieel.


Wat is TPP

 

 

c1