booschap khadaffiSamenvatting van mijn leven, de leider van de revolutie, 5 april 2011. Dit is de laatste boodschap die Qaddafi schreef voordat hij op beestachtige wijze Westerse militaire eenheden afgeslacht werd ten overstaan van zijn geliefde volk.

GlobeFranse advocaten die weten wat er daadwerkelijk speelt achter de aanval op Libie klagen sarkozy aan wegens oorlogsmisdaden. Het is geen kwestie van burgers beschermen want dat doe je niet met 9000 luchtaanvallen de afgelopen maanden waarbij depleted uranium wordt ingezet. Ook de NATO en de VN kunnen wat betreft de aanklacht niet buiten schot blijven

Kill 4 peace

De NAVO heeft gisteren besloten dat de ‘acties’ tegen dictator Ghadafi nog een paar maanden zullen gaan. Wat was die actie ook alweer, was het niet het beschermen van burgers (met behulp van een no fly zone ) omdat Ghadafi zijn eigen burgers aan het vermoorden was?

 

Freeyourmind

Met de Europese centrale banken, lees financiële elite, aan het stuur van 99% van de wereldwijde media ( die voor de financiële elite consolidatie van handel bewerkstelligen via hun berichtgeving ) worden wij gevoed met een constante stroom van desinformatie om ons de oorlogen te verkopen waarmee de financiële elite en daarmee ook de centrale banken een voortdurende handel hebben aan wapentuig en andere aanvullend materiaal.

 

kaartmiddenoostenJe hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen wat er momenteel aan de hand is in Libië.

Na Egypte is de roep naar vrijheid overgeslagen naar andere landen, mensen willen verlost worden van de onderdrukkende regimes en gaan de straat op. Net als in Libië zijn er meer landen waar deze roep naar vrijheid beantwoord wordt met grof geweld. Het is daarom vreemd dat enkel in Libië ingegrepen wordt de VN, weliswaar met een VN resolutie als waarborg maar in hoeverre is dat voor de landen die meedoen aan de interventie voldoende, hebben de burgers dan niets te zeggen in deze?  Officieel moet de president van de VS eerst een voorstel indienen en goedkeuring krijgen alvorens hij het commando mag geven de strijdkrachten te mobiliseren. In de VS is hierover al behoorlijk wat commotie. Niet alleen Ron Paul stelt vraagtekens bij de gang van zaken maar ook Dennis Kucinich.