Freeyourmind

Met de Europese centrale banken, lees financiële elite, aan het stuur van 99% van de wereldwijde media ( die voor de financiële elite consolidatie van handel bewerkstelligen via hun berichtgeving ) worden wij gevoed met een constante stroom van desinformatie om ons de oorlogen te verkopen waarmee de financiële elite en daarmee ook de centrale banken een voortdurende handel hebben aan wapentuig en andere aanvullend materiaal.

 

 

Dat de media in het bezit is van de financiële elite is voor de meeste mensen niet nieuw maar wij moeten nu toch echt gaan inzien dat zoiets als vrije pers niet meer bestaat, althans, niet binnen het normale circuit.

Welke rol de media speelt in het verkopen van een oorlog blijkt uit het volgende verslag dat is opgetekend in de analen van het Amerikaanse congress op 9 februari 1917 door Oscar Callaway van Texas. ( Vol.54, pp.2947-48 );

“In maart 1915 organiseerde JP Morgan samen met enkele andere leden van de financiële elite van de VS een meeting. Ze nodigden 12 vooraanstaande hooggeplaatste figuren van de krantenwereld uit om een selectie te maken van de 25 meest invloedrijke kranten van de VS. De selectie werd gemaakt en met deze 25 grote kranten werd een deal gesloten om het dagelijkse nieuws te beïnvloeden.

De meewerkende kranten kregen de verplichting eindredacteurs te plaatsen die in opdracht van de financiële elite de inhoud van de kranten kunnen bepalen en daarmee ook de publieke opinie.”

De oplage werd opgekocht door de financiële elite en elk gebied dat interessant was voor ze werd en wordt nog steeds gebruikt naar eigen goeddunken. Deze methodiek is door de jaren heen verder uitgebreid waarmee nu vrijwel al het nieuws komt uit de koker van die mensen die belang hebben bij oorlogen, pandemieën, crises, etc. Begrijp dus goed dat dit niet enkel meer geldt voor de VS maar voor de hele wereld.

Samen met de wereldwijde bankenmarkt, die grotendeels al in het bezit was van de financiële elite door toedoen van de familie Rothschild, proberen deze mensen de hele wereld binnen hun macht te krijgen. Helaas lukt ze dit tot op heden vrij aardig. Hier een organigram van deze eliteclub.

Omdat de meeste landen in het Midden Oosten fel gekant zijn tegen het uitbuitende bankensysteem dat wij Westerse landen kennen maakt dat hen tot een doelwit voor de financiële elite.

Het is dan ook niet vreemd dat het mensen opvalt dat alleen landen die geen aanhanger zijn van ons bankensysteem doelwit zijn van de agressie door de VN, EU en NATO, allemaal onderdeel en onder controle van deze financiële elite. De meest wilde verhalen worden verzonnen of geënsceneerd om de volgende oorlog te kunnen beginnen tegen landen die zich niet onderwerpen aan hun financiële systeem.

Libië is het laatste slachtoffer. 1 resolutie tegen Libië blijkt voldoende om met een grote coalitie van reeds ingelijfde landen het regime omver te werpen, zogenaamd om burgers te beschermen.  Burgers elders, bijvoorbeeld in Palestina, worden al meer dan 60 jaar onderworpen aan de meest inhumane martelingen, psychisch en fysiek, tienduizenden doden heeft dit al tot gevolg gehad en 36 resoluties van de collaborerende VN tegen Israel, maar geen enkele resolutie die men voor het behoud van het vertrouwen van de burgers moest uitschrijven werd kracht bij gezet door militair ingrijpen. Sterker nog, Israel krijgt van over de hele wereld elk jaar weer miljarden steun, de VS levert zelfs vliegtuigen en tanks gratis en voor niets aan een land dat het meest berispt is door de VN.

Het andere idee dat Westerse landen alleen voor de olie vechten is complete onzin. Zowel de VS alsook de rest van de wereld zit op een oceaan van olie maar dat wordt strikt geheim gehouden. Olie is namelijk niet schaars, olievelden die leeggepompt zijn stromen vanzelf weer vol. Dat werd al bewezen in de vroege 60 er jaren door Russische wetenschappers die een studie maakten over leeggepompte olievelden, ze bleken langzaam maar zeker zichzelf weer te vullen. ( Zie afbeelding )

Meer bronnen over het gigantische bedrog van schaarste olie, olie is niet schaars!

Een uitspraak van Rothschild;

“Control the money, control the world.”

 ( Wie het geld controleert, controleert de wereld )

 

Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild gaf een inkijkje in de enorme macht die de Rotschilds destijds al hadden door de controle van de banken, zij stelde het volgende op haar sterfbed in 1848;

  "If my sons did not want wars, there would be none."

 ( Als mijn zonen geen oorlogen willen zullen er geen oorlogen zijn ).

 Hiermee gaf zij aan dat haar zonen de macht hebben een oorlog te beginnen of beëindigen.

Rothschild, Keizer zonder troon (slot)

 

De Waarheid over Libië

 

Kolonel Gadaffi wordt door de media vaak neergezet als een gek, een dwaas, een dictator en een bloederige tiran maar komt dit overeen met de feiten?

Libië bestaat uit 150 stammen, met twee hoofdgroepen, de Meghabra die leven in Trpolitania in het Westen van het land en de Wafallah die leven in Cyrenaica in het Oosten van het land.

Eerdere pogingen om deze stammen te verenigen door de Turken (1855-1911 ) en de Italianen ( 1911-1943 ) de voormalige koloniale heersers, faalden schromelijk, uiteindelijk werd het land verdeeld in twee delen.

 In 1959 werd er olie ontdekt in Libië maar koning Idris van de Senussistam  liet het oogluikend toe dat de oliemultinationals het grootste deel van de winst afroomden, de bevolking had het nakijken. Op 1 september 1969 greep Gadaffi de macht, hij trouwde

Vervolgens met een vrouw van de koninklijke Barqastam en verenigde het land.

Door het terugnemen van de oliewinsten voor het hele volk creëerde Gadaffi

Een sociaal paradijs. Er is geen werkloosheid, Libie heeft het hoogste GDP ( bruto nationaal product ) van heel Afrika, er is geen werkeloosheid, minder dan 5% is arm en zelfs nog minder mensen leven onder de armoedegrens, minder dan bijvoorbeeld nu in Nederland om maar eens een voorbeeld te noemen. De gemiddelde levensverwachting is 75 jaar en ook dit is het hoogste in heel Afrika en ligt zelfs 10% boven de gemiddelde levensverwachting voor de rest van de wereld.

Met uitzondering van de bedoeïenstammen en tuaregstammen, bezit elke Libische familie een auto en een huis. Er s gratis gezondheidzorg voor iedereen en gratis onderwijs. Slechts 18% van de bevolking is analfabeet ( bovengenoemde stammen ).

Gadaffi gaf vorig jaar nog aan elke burger 500 dollar, man, vrouw of kind, de populatie van Libië is 6,5 miljoen mensen groot.

Libie doet het ook goed op de index voor mensenrechten, de zogenaamde International Incarceration Index, ze staan hier op de 61ste plaats. Hoe lager de stand hoe lager het aantal opsluitingen. Als vergelijk, de VS prijkt fier op nummer 1 en het gemiddelde Westers land staat ver boven Libië. Er is nauwelijks misdaad en enkel rebellen en verraders worden hard aangepakt.

Iedereen die het groene boekje van Gadaffi eens heeft kunnen inzien weet dat hij een bedachtzaam en verlicht leider is. Libie is veelvuldig beschuldigd van terroristische daden maar de meeste van deze daden zijn valse vlag aanslagen door Westerse inlichtingendiensten ten behoeve van het omverwerpen van Gadaffi’s macht. Het meest recente voorbeeld is de Lockerbieramp, Libië kreeg de schuld in de schoenen geschoven maar inmiddels wordt bewezen geacht dat Libië er niets mee van doen had.

Obama wat laat met de aankondiging van CIA inmenging

De CIA en MI6 stoken al meer dan 30 jaar bevolkingsgroepen in het Oosten op tegen Gadaffi. Libië produceert extreem hoge kwaliteit olie en de productie ervan kost slechts 1 dollar per vat, de gemiddelde prijs elders ligt op 115 dollar per vat.

Woekerwinsten zijn verboden, de centrale bank van Libië is geheel eigendom van de staat en wordt ook als zodanig gerund, alle leningen aan de overheid zijn vrij van rente waarmee de overheid de burgers niet hoeft te belasten om de rente terug te betalen zoals dit in Westerse landen gewoon is. Misschien wel het grootste en belangrijkste verschil met de Westerse landen. Hier kennen wij een systeem van fractioneel bankieren, de bank mag geld uitlenen dat ze niet bezitten en er zelfs rente voor vragen, dit is dan ook meteen de belangrijkste reden voor de hoge schuldenlasten die Westerse burgers kennen. Zeker de eerlijkheid van het Libische bankensysteem is een doorn in het oog van de Westerse machten die zelf loonslaven zijn van de financiële elite. Iedereen zal zich uiteindelijk koeten onderwerpen aan het uitbuitingssysteem dat wij kennen, wie niet vrijwillig meedoet kan er zeker van zijn op het rijtje te komen van Terroristenstaten die aangepakt dienen te worden.

Nominaties zijn er voor Syrië, Venezuela, Bolivia, Noord Korea, Iran, etc. de zogenaamde Axes of Evil die feitelijk een veel eerlijker systeem hanteren dan wij maar dat is dan ook het probleem.

Die hele oorlog tegen Libië nu heeft niets te maken met het beschermen van burgers, wij zijn nu slechts enkele weken onderweg en nu al wordt duidelijk wat er werkelijk gaande is. Libië zal net als Irak en Afghanistan leeggeroofd worden van haar rijkdommen en vervolgens onderworpen aan een banksysteem dat gelijk is aan het onze, sterker nog, de zogenaamde rebellen hebben al een nieuw banksysteem in werking gesteld in de ‘ bevrijde gebieden’. Geef mij 1 plausibele reden waarom de mensen van Libië dat zouden willen!

 Bankiers hebben er weer een “Centrale Bank” bij

en precies dat is o.a. 1 van de doelen geweest voor deze nieuwe oorlog van de fin.elite, dit en de waterreserves van het land.

Zie deze link waarin de financiele belangen op een rijtje zijn gezet!

Uitpers nummer 132  

Obama heeft ook al toegegeven dat de CIA al heel lang actief is in Libië dus dat deel van het verhaal is door de Nobelprijswinnaar voor de vrede al bevestigd.

Niets is wat het lijkt maar het is precies zoals het is.

En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Straks roepen wij weer allemaal in koor, “ maar dat hebben wij niet geweten!”

Nieuw bewijs dat NATO Libië verwoest heeft om de goudreserves van de Libiërs te stelen.

Niet helemaal onbelangrijk om te vermelden is dat  Libie een gigantische vers water voorraad heeft, de grootste van het Midden Oosten.

 

Bronnen:

http://www.rense.com/general93/howz.htm (Hoofdbron vrije vertaling.)

Checklist;

http://www.blackagendareport.com/content/libya-getting-it-right-revolutionary-pan-african-perspective

http://www.twf.org/News/Y2011/0308-Oil.htm

 

Reacties   

# gewoon een bruger 23-08-2011 19:06
Tja, het was te verwachten dat er weer een land ge-enterd werd door kapitein amerika.
Het valt toch wel op dat ze steeds onder het mom van "vredesmissie" of "wij-zetten-de-dictator-af" een land binnenvallen. terwijl de werkelijkheid toch anders laat blijven.

Kijk bijvoorbeeld eens naar het bloedbad in Rwanda, 1990, miljoenen burgers stierven een gruwelijke dood en het enige dat amerika deed was toekijken. goed bezig met die vredesmissies.

kapitein amerika moet alleen nog even beseffen dat zijn schip aan 't zinken is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# de^mol 23-08-2011 09:09
Over deep oil source: tja, jammer een beetje. Veel geologen geloven nog steeds wel in de mogelijkheid van een diepe bron voor olie, anders dan planten, maar helaas, anders dan het artikel suggereert, is dat nog nooit aangetoond. Dat het olieveld in Vietnam bijvoorbeeld olie bevat in graniet, bewijst niet dat de afkomst van de olie niet uit plantenresten komt. Sterker nog, in Vietnam is men ervan overtuigd dat deze olie gewoon uit de omringende sedimenten afkomstig is. Die sedimenten in de omgeving zijn talrijk.

Op andere plekken zijn de resultaten van deep source oil drilling ronduit teleurstellend geweest. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar alles wat ik er tot nog toe over lees en gelezen heb, lijkt het erop dat er nog geen enkele bewijsvoering is voor olie afkomstig uit de diepere aardkorst.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elbert 27-05-2011 13:42
Nexus, die is www.op-weg-naar-een-nieuwe-ordening.nl Dan naar actueel en naar onderen scrollen bij nieuws staat te artikel.

Liefs van Elbert.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 26-05-2011 15:29
Dag Elbert, welke site kan ik je vinden beste vriend?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# elbert 26-05-2011 07:36
Beste Nexus,

Bedankt voor je research werk. Ik heb je artikel geplaatst op mijn site. Je hebt gelijk.

Liefs van Elbert.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-05-2011 09:58
wolla klap jou :Pirate:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-05-2011 09:57
kadaffi rocks
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-05-2011 09:56
:D :idea: :love: :Pirate: galma galma galma :evil: ;-)) :evil: ;-)) ;-) :zzz
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 07-05-2011 19:53
Ik heb nieuwe informatie toegevoegd waaruit blijkt dat hetgeen ik eerder al stelde met dit artikel jammer genoeg de waarheid is.
Het financiele systeem, daar ging het uiteindelijk om.

De laatste weken is ook duidelijk geworden dat Obama, lees de VS al meer dan 30 jaar de CIA actief houdt in Libie om groepen op te richten die bij ' ontrouw' van Ghadaffi in kunnen grijpene ne het land kunnen destabiliseren. De bombardementen op burgers hebben dus niet plaats gevonden, dat wordt duidelijk met de video van de Russische geheime diensten.
In Syrie wordt momenteel hetzelfde spel gespeeld en de volgende slachtoffers werden al genoemd in verband met Ghadaffi. Syrie is nu het eerste doelwit en een andere doelwit is sowieso Venezuela en Bolivia, beiden vrijgevochten landen waar eerlijke verdeling van de gelden voorop staat.

Elke gelegenheid wordt aangegrepen door de media om deze landen, leiders, zwart te maken. Als dit lang genoeg gedaan wordt gelooft straks weer de hele wereld dat ingrijpen om burgers te beschermen een nobele zelfs heilige zaak is.

Al eerder trok ik de conclusie. De moslimlanden hebben niets verkeerd gedaan, alle moslims die hier binnenkomen komen omdat wij er rotzooi maken. Stop daarmee en je zult zien dat die mensen gewoon lekker in hun thuisland blijven, net als wij zijn ook zij het liefste gewoon thuis.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 06-04-2011 17:41
Sgt.Pepper,

jazeker, daar is het nu langzaam wel tijd voor. Wij betalen ons suf aan allerlei zaken die absoluut onnodig zijn. Wij worden systematisch uitgezogen. men wil ons allemaal, stuk voor stuk, aan de bedelstaf krijgen opdat wij gewlliger worden om te vechten in de komende oorlogen van de fin.elite.
Libie is het laatste voorbeeld, ook weer op valse gronden gestart maar zolang zij de MSM in handen hebben zal de grote groep mensen hun verhaal blijven slikken. Daarom is het belangrijk dat mensen informatie delen met anderen.
De nieuwe media, waar wij ook een klein onderdeeltje van zijn moeten meer inspraak krijgen. Wij doen tenminste nog aan onderzoeksjournalistiek, de ganbare media schrijft enkel wat er gedicteerd wordt.

Het is tijd, de hoogste tijd!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sgt. Pepper 06-04-2011 11:21
Mijn dank is groot Nexus.

tijd voor actie!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ProjectBud 06-04-2011 00:52
Ha-LoL! MOOI! Het duizeld mij, wat (m.i.) wel gezond is want het is een ZOOI.!!!
Fuck deze round table die is tot op het bot verrot.
Er is een betere round table genaamd Project Camelot.
Daar spreken de ridders zonder winstoogmerk,
En dat is (m.i.) BETER & Sterk!!!

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-04-2011 12:51
Ik heb je een link toegevoegd onder de afbeelding.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Access 05-04-2011 12:29
Ik geef je gelijk met al deze mededelingen. Maar is de opstand van het volk in Libië dan zo verschillend met de andere landen waar we vergelijkbare fenomenen zien plaatsgrijpen? Deze mensen doen dit uiteindelijk niet uit opperste tevredenheid. Ook meen ik dat de reactie van de regering van Libië hierop ongepast is.
Uit dit optreden blijkt eens temeer hoe beperkt er ruimte is voor andersdenkenden en hoe zij worden afgestraft. Ook lijkt het me dat het mogelijk is om een beter leider te vinden dan Gadaffi of zijn zoon die hem zou opvolgen.
Hm, waarschijnlijk zullen we der een verschillende mening op nahouden :-)
Toch nog even melden dat ik veel gehad heb aan je voorgaande artikelen...
Vooral "The Empire of the Citie, Amen Stop Productions" was waanzinnig interessant en aanvullend bij eerder opgedane kennis.
Moest je trouwens ooit iemand zoeken om het geluid bij de beelden te verbeteren dan wil ik je daar als geluidstechnicus altijd bij helpen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# z 05-04-2011 11:58
Ghadaffi is grondlegger van OPEC = doorn in oog van het Westen.nl.wikipedia.org/wiki/Cyrene_(stad)
nl.wikipedia.org/wiki/Tadrart_Acacus
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-04-2011 11:15
De door de fin.elite gecontroleerde media maken dankbaar gebruik van zogenaamde gatekeepers. Op onze vaderlandse TV zijn dat mensen zoals Pauw en Witteman, dat is ook de reden waarom zo'n mensen zo enorm veel verdienen. Chomski hoort ook thuis in dat rijtje.

Acces,

de vraag zou eigenlijk moeten zijn. Zouden wij het goed vinden wanneer een binnenlandse aangelegenheid aangegrepen wordt om Nederland een ander regime op te dringen.

Zoals in het stuk ook staat zat de CIA al vele jaren in libie om groeperingen tegen elkaar op te stoken. De groep rebellen is zeer klein en wordt gesteund door het Westen. Er zit geen organisatie in en zij hebben reeds een nieuw banksysteem geimplementeerd, dat banksysteem dat de Westerse landen kapot aan het maken is.

Kun jij een reden verzinnen waarom ze van een renteloos systeem naar een rentesysteem zouden willen? Een duidelijke handtekening van de fin.elite als je het aan mij vraagt. Daar draait het dan ook hoofdzakelijk om.
Libie heeft ondanks de belachelijke sancties, opgelegd naar aanleiding van o.a. de Lockerbie ramp de laatste jaren toch goed gedraaid, bewijs zie je in de cijfers. Via de documentaire die ik bijvoegde als link van de VPRO kun je te weten komen dat Libie niets met terrorisme te maken heeft. Zij steunen wel vrijheidsstrijders die ook af willen van Westerse invloeden. Dat lijkt mij alleen maar nobel.

Zoals ik al schreef;

Niets is wat het lijkt maar het is precies zoals het is.

Dankzij de gecontroleerde media die de mensheid conditioneert op voorspraak van de fin.elite.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pannekoek 05-04-2011 10:47
Heel interessant. Echter weet ik niet zo goed meer wat ik moet geloven. Ik probeer achter de waarheid te komen achter de Libië interventie, maar ik hoor veel verschillende verhalen.

Ik sta wel zeer skeptisch tegenover je bewering dat er olie in overvloed is en dit strikt geheim wordt gehouden. Ik denk dat het veiligstellen van energieveiligheid een grote rol speelt in deze interventie. Zo hier ook Noam Chomsky over Libië: www.velevisies.nl/.../noam-chomsky-over-libie

Hij legt in een interview uit waarom het energieveiligheid de voornaamste redenen zijn voor de interventie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Access 05-04-2011 10:10
Dat kan ik wel begrijpen... Maar dit zou ongelooflijk veel extra slachtoffers gevergd hebben, wetende welke plannen de regering met hen had. De middelen waren immers ongelijk en volgens mij zou dit een bloedig neerslaan van de opstand betekend hebben. Alles lijkt me nu af te hangen van het vervolg. Opmerkelijk wel dat met het alleen over Libië heeft, wetende welke opstanden in meerdere landen momenteel nog neergedrukt worden. De volgende daden van de internationale gemeenschap zullen hun eigen waarheid en oprechtheid toonbaar maken. Toegegeven... moest er geen eigenbelang in meespelen dan was er waarschijnlijk een pak minder activiteit geweest.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-04-2011 09:38
Uit de meegeleverde links blijkt iets anders. Het volk heeft niets gevraagd aan de internationale gemeenschap, ze gaven aan dat de Internationale gemeenschap zich erbuiten moest houden om escalatie te voorkomen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Access 05-04-2011 08:29
We zouden na al deze woorden bijna vergeten waar het om draait... het volk van Libië wil van zijn dictator af, en hun keuze dienen wij als buitenstaanders te respecteren. Wanneer zij om hulp vragen lijkt het mij een goede zaak om hen die zoveel als mogelijk dan ook te geven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sgt. Pepper 05-04-2011 07:35
Mooi stuk, maar heb je bronnen voor "de waarheid over Libie?"
Met name voor de rijkdommen en werkeloosheid.

Thanks
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Der Holländer 04-04-2011 20:42
Bovendien is ie in 1980 een waterproject gestart, (35.000 km3 ! water ligt er in het zuiden) zonder een cent van het IMF en de wereldbank. En ook dat is de globalisten natuurlijk een doorn in het oog.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen