Yatri Kramp is 51 jaar en heeft vele jaren mensen begeleid, zowel individueel als in groepsverband. Op zijn levenspad heeft hij 12 jaar in de psychiatrie gewerkt, 6 jaar in de verslavingszorg en is nu 11 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening als ambulant gezinsmedewerker.

Hij heeft het zogenaamde ‘Inca Medicijnwiel’ doorlopen. Een helend pad dat een sjamaan loopt. In 2007 samengeleefd met indianen en sjamanen in het tropische regenwoud van het Amazone  gebied in Ecuador en in 2008 trok hij in Peru met Q’eros sjamanen de heilige bergen van het Andesgebergte.

 

In de jaren daarna volgden reizen naar Mexico, Guatemala, Honduras en Belize en liep hij de 230 km lange ‘Ierse Sterrenweg’ van Newgrange tot Croagh Patrick, de adelaarspiek aan de Ierse westkust.

Yatri  is een Sanskriet woord dat zowel ‘reiziger’ als ’pelgrimstocht’ betekent. Reiziger, de eeuwig onderweg zijnde mens op zoek naar de waarheid. Een pelgrim, aangetrokken door sacrale plaatsen, in de wereld en in zichzelf. Op een pelgrimstocht is het pad even belangrijk als de bestemming. Het pad van Yatri is geïnspireerd door de Inca, de Maya en de Keltische traditie.

 

De Ongekende Realiteit

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog maar net aangekomen in het magische jaar 2012. Een overgrote meerderheid van de mensen heeft de laatste jaren al eens over deze datum gehoord. Het is een mystieke datum die eigenlijk al eeuwen bekend is maar nu voor veel beroering zorgt.

Volgens alle oude natuurvolkeren zoals de Inca’s, Maya’s, Egyptenaren, Kelten, Hopi, Aboriginals, Maori enz. is deze datum het begin van een mondiale transformatie van bewustzijn. Beroemde zieners en channels hebben deze tijd én de datum van 21 december 2012 accuraat beschreven in hun profetieën en teksten. Verlichte wetenschappers en filosofen hebben gewezen op de connectie van deze tijd met vele astrologische gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen. Ook in de oude geschriften zoals onder andere de Indische Veda’s, de Bijbel en de Koran vinden we verwijzingen naar een nieuw gouden tijdperk.

Vandaag de dag iets schrijven over spiritualiteit betekent dat je niet voorbij kunt gaan aan de verhalen rond 2012. Als er op dit moment iets in de media verschijnt over dit onderwerp dan gaat het meestal over rampen en het einde van de wereld.

Spirituele sites melden echter heel iets anders. 2012 is het jaar waarin de jaartelling van de Maya’s afloopt. Dat is een redelijk ingewikkeld maar ook interessant verhaal, waarover op internet alles te vinden is. Essentie is echter dat we met onze wereld naar het einde van de derde dimensie gaan, op weg naar de vijfde dimensie. Daarmee maken we een bewustzijnssprong en ruilen de dualiteit in tegen de eenheid met het universele bewustzijn. Tevens vindt er een ontwikkeling plaats van rationeel naar intuïtief handelen.

We zullen het er allemaal over eens zijn dat er dingen in de wereld gebeuren die verdriet en groot lijden veroorzaken. Iedereen kent wel de verhalen over crisis, oorlog en milieurampen waar kranten en televisie ons dagelijks mee confronteren.

De mens stapelt crisis op crisis en is niet in staat de escalatie werkelijk te stoppen. En dat komt omdat de mens bezweert, repareert en corrigeert met de gereedschappen, middelen en methoden uit het verleden: macht, geld, oorlog en onderdrukking.

In het hart van ieder mens is er de wens naar vrede, vreugde en liefde. Gelukkig biedt de spiritualiteit de gereedschappen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Daartoe zullen we macht, geld, oorlog en onderdrukking moeten vervangen door liefde, gelijkheid en respect voor iedereen. We zullen de dualiteit verlaten en dat kan door ons bewustzijn te verhogen naar de vijfde dimensie. Een trend die steeds duidelijker zichtbaar wordt. Een golf van bewustzijnswording gaat door onze maatschappij, wat tot uiting komt in het massaal niet meer accepteren van allerlei uitwassen. Ook is er een groeiende aandacht voor spiritualiteit. Het is steeds meer een collectieve wens om de ware zin van dit leven beter te begrijpen en te ervaren.                                                         

Wij bevinden ons eigenlijk al enige jaren in de overgangsfase van 2012. Hier zijn de meeste van ons echter nog nauwelijks van bewust. We leven wat bewuster en worden langzaam wakker. Er wordt zelfs gezegd dat we al in de vijfde dimensie zouden leven. We ervaren dit echter nog niet omdat we nog heel veel bekijken vanuit onze oude en bekende patronen van de derde dimensie.

Dit alles is de ontwikkeling die ons op weg brengt naar 21 december 2012, naar een verruiming van ons bewustzijn, naar een verlichte samenleving. Het is een logische en noodzakelijke ontwikkeling die onze ondergang voorkomt en ons brengt naar een levenswijze die werkt voor iedereen en waarbij iedereen op deze wereld gelijk is. Vanuit ons innerlijke weten zijn we ons ervan bewust dat we deze weg gaan door te leven vanuit het NU. En de manier om er te komen is door er te ZIJN.

Bijna dagelijks zijn er zaken die deze bijzondere tijd markeren. Je kunt dit gemakkelijk bijhouden via sites zoals wanttoknow.nl of bovendien.nl. Het is al jaren mijn passie om mijn medemens van deze bijzondere tijd op de hoogte te brengen. Ik heb dat eerst gedaan door het organiseren van een spiritueel festival, het ‘Jaarring Festival’ op de ‘dag buiten de tijd’, hierna door het organiseren van lezingen onder de naam ‘Spiritual Aelse’ en nu door het schrijven van de boeken ‘De Ongekende Realiteit’.

Ik zie de huidige tijd met zijn economische crisis, de volksopstand in het Midden-Oosten en alle aardbevingen als de barensweeën die aan mijn boeken vooraf gingen. De boeken zijn op 9 maart 2011 uitgekomen omdat dit ook de datum was van het begin van de laatste bewustzijnsgolf.

Boek I: ‘Pelgrimstocht naar de zetel van de ziel’Het boek gaat over de pijnappelklier of het derde oog die de verbinding met ons ‘Hogere Zelf’ maakt. Het eerste deel van dit boek gaat o.a. over de ziel, het bewustzijn, de verschillende vormen van energie, chakra’s en verschillende methoden om het innerlijk bewustzijn te helen en verhogen. Het tweede deel is autobiografisch getint en gaat over de innerlijke paden die ik zelf heb bewandeld.

Boek II: ‘Geboorte van de laatste Bewustzijnsgolf’Oktober 2010 was een bijzondere maand voor mij waarin een hoop onverwachte zaken op mijn pad kwamen. Het internet nam hier een belangrijke plaats in. Het boek bevat een verzameling actualiteiten over uiteenlopende onderwerpen, zoals graancirkels, de geneeskracht van water, een bijna-dood ervaring, geneeskrachtige kruiden en de Mayakalender.

Boek III: ‘21 December’ Er waren al genoeg boeken over 2012 en mijn inziens geen enkele over 21 december. Vandaar dit boekdie alle wetenswaardigheden beschrijft, bekend en onbekend, over 21 december en laat zien hoe binnen de verschillende culturen naar de natuur werd geleefd en hoe de seizoenen bepalend waren (en nog steeds zijn) voor activiteit en handeling.

Als coach van mensen op hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele pad hoop ik via mijn boeken de mensen te prikkelen om op zoek te gaan naar hun eigen weg en waarheid.“Deze onstuimige tijden bieden ons de kans het beste uit onszelf naar boven te halen. Mensen hebben informatie en inspiratie nodig om dat te gaan zien en ervaren.”

Yatri Kramp, Januari 2012

De boeken kun je bestellen via Yatri’s eigen website:  www.indiansummer.nu