altMaitreya?

De naam klonk mij niet echt bekend in de oren moet ik toegeven. Een standhouder op de spirituele beurs vertelde vol passie over Maitreya, de nieuwe wereldleraar, die op zeer korte termijn een interview van ongeveer 25 minuten geeft en wat zelfs uitgezonden zal worden op een groot aantal wereldwijde televisiestations. “Maitreya wacht tot de wereld er klaar voor is…” voegde hij er nog veelzeggend aan toe.

 

Interviews

Uiteraard had hij mijn belangstelling. Wanneer ik nieuwe informatie aan mijn kennis kan toevoegen, ben ik een geïnteresseerd mens. Vooral wanneer het over 2012, onze nieuwe toekomst en de wereldvrede gaat. Volgens deze woordvoerder zou de uitzending juist die informatie gaan bevatten. Ik liet de informatie even bezinken en keek thuis de foldertjes nog eens goed door. Toch maar even google raadplegen en de websites die over deze fenomenen schrijven, om te zien wat er al over gepubliceerd is. Als deze Maitreya interviews geeft, zullen ze ook wel ergens te vinden zijn.

Echter alle paden lopen terug naar één bron: Benjamin Creme, hoofdredacteur van Share International, een maandblad met lezers in meer dan 70 landen. Creme ziet het informeren van het publiek over de aanstaande verschijning van de geestelijke mentors van de mensheid, als zijn belangrijkste missie. Maar ook de Benjamin Creme via wie alle communicatie van Maitreya naar buiten wordt gebracht. En dat maakt het bijzonder. De interviews zijn niet of in ieder geval niet eenvoudig te vinden. Op de websites waar naar de interviews wordt verwezen, zijn ze niet gelinkt.

Geascendeerde Meester

Het werd me nog steeds niet duidelijk of Maitreya nu onder ons leeft of dat hij gechanneld wordt als zijnde een geascendeerde Meester. In de publicaties van Share International staat dat hij nu onder ons is en sinds 1977 incognito leeft in Londen. Dat hij zich sinds januari 2010 bijna iedere 2 weken laat interviewen door een groot Amerikaans tv-netwerk en een Mexicaanse tv-zender. Als er interviews zijn, moet er zeker eentje te vinden zijn op YouTube, dacht ik zo. Laten we even kijken wat Share International ons biedt:

alt

Part 1: The Emergence of the World Teacher Maitreya (1 of 3) (alle 3 de delen)

 

Dat gezien hebbende, ging ik op zoek naar de boodschap en een beeltenis van Maitreya. Zoals met veel boodschappen is de vertaler van de boodschap een onbewust filter. En een beeltenis is vrijwel onlosmakelijk verbonden met de toeschouwer en hoe deze de beeltenis interpreteert. Ik vond niet echt een eenduidig antwoord. Sterker nog: sommige dingen waarvan ik een andere oorsprong/weergave vermoedde werd nu toegeschreven aan Maitreya. Gewoon googlen op Maitreya en je ziet diverse afbeeldingen.

 

Is dit nu positieve censuur? Of hebben we te maken met het toeschrijven van de naam Maitreya aan iemand zonder feitelijke bronvermelding? Dat vermoeden begon toen ik tussen de beeltenissen van Maitreya, andere dingen herkende. In mijn beleving zijn sommige afbeeldingen andere geascendeerde meesters. Of, zo te zien, soms gewoon iemand die een geintje uithaalt op het internet.

 

altVierde ruiter van de Apocalyps

Toppunt van iemand iets toeschrijven vond ik het filmpje van de 4eruiter op het Tahrirplein in Cairo. De EuroNews reportage van de gebeurtenissen van februari 2011, is door diverse mensen bekeken om de echtheid in te voelen (reflectie e.d. uitsluiten). Nee geen gemanipuleerde  beelden. Een vale, naar groen neigende verschijning, lijkend op een paard met berijder, die best eens de aangekondigde 4eruiter van de Apocalyps zou kunnen zijn. En dan zie ik nu ineens datzelfde filmpje in de reeks met beeltenissen onder vermelding van Maitreya die als witte ruiter daar de menigte een hart onder de riem komt steken. Ik moet daar toch eens over nadenken. Mijns inziens kan een publicatie ook waarheden naar zich toe trekken.

Kijk even mee. De verschijning is te zien vanaf 1.18 minuut, die kort door de menigte rijdt, daarna opstijgt en oplost.

In Wikipedia staan de vier ruiters van de Apocalyps beschreven. Daar komt de witte ruiter (de eerste) er niet goed vanaf. Die zou de Antichrist zijn, voorbode van een valse vrede. Dus waarom schrijft Share International dat dit een witte ruiter in Cairo Maitreya zou zijn. Dat staat immers haaks op de betekenis van de naam Maitreya die liefhebbende vriendelijkheid zou betekenen.  Ook wanneer je ziet dat deze naam in een adem genoemd wordt met Sananda, onder velen van ons ookwel welbekend als Christus, denk je niet aan een witte ruiter van valse vrede. Hier de publicatie op de website van Share Nederland (even doorscrollen naar beneden) onder de kop De Witte Ruiter:

Openbaar optreden

Op de website Eindtijdinbeeld vond ik een andere foto van Maitreya. Meteen ook een chronologische volgorde van gebeurtenissen over een man die zich in publiek begeeft, dus in het openbaar treedt. Ook staan hier alle boodschappen neergeschreven vanaf 1977.

Logo Maitreya

Zelfs een logo.

Hoe dan ook, waar en wanneer de lang verwachte wereldleider zal opstaan of in de openbaarheid kan komen, een feit is dat veranderingen onvermijdelijk zijn. Al of niet met onze medewerking. Ik snap ook wel dat, wanneer Maitreya werkelijk incognito in London zou wonen, hij nog even onbekend wil blijven. We hebben immers gezien welk lot Christus heeft ondergaan met in het openbaar optreden. Juist daarom is het onbegrijpelijk dat hij wel interviews geeft en healings doet op allerlei plaatsen, maar dat er geen enkel interview te vinden is. Of zou dat ook via de persoon van Benjamin Creme zijn? Saillant detail: de heer Creme is geboren in 1922, dus inmiddels op respectabele leeftijd.

Tenslotte... als je verder zoekt kom je de naam

te vinden waarin een laatste optreden van "Maitreya" te zien zou zijn. Meteen wordt er ook de naam Raj Patel en Satan aan gekoppeld. Is dit strategie? Of hebben we het over iemand anders? Wie het weet mag het zeggen.