alt

De uitspraak van monseigneur Leonard veroorzaakt terecht schokgolven van verontwaardiging omwille van de bekrompen katholieke visie over sexualiteit. Maar alweer wordt de ware toedracht over Aids verzwegen. Men blijft ervan uitgaan dat dit gewoon de ‘homo-kanker’ is of een virus dat verspreid is een beet van een groen aapje …

 

Omdat de waarheid haar rechten heeft kruip ik in de pen.

Door vooral het rapport van de Club van Rome in 1968 is de idee in ons collectief bewustzijn geïntroduceerd dat overbevolking hét grote probleem is voor de toekomst van deze wereld. In allerlei rapporten en uitspraken heeft men het ‘in de hoogste kringen’ over enerzijds het terugdringen van het geboortecijfers maar anderzijds vooral het op allerlei manieren opdrijven van het sterftecijfer.

Dr. Aurelio Pecci, vooraanstaand lid van de Club van Rome, pleitte er resoluut voor om een besmettelijke ziekte te lanceren met hetzelfde effect als de pest in de middeleeuwen. In het GLOBAL 2000 –verslag voor president Carter werd heel concreet de wenselijkheid aangegeven  voor een reductie van twee miljard ( = 2.000.000.000 ) mensen tegen het jaar 2.000 !

In de USA heeft men de koe bij de horens gevat. Een van de afdelingen van het State Department ( ministerie van buitenlandse zaken ) is overigens het ‘ Office of Population Affairs ‘, kortweg OPA, opgericht in 1975 door good old uncle Henry (Kissinger) …

Uit de hoorzittingen van de senaat in 1970 ( te raadplegen  in document H.B. 15090 ) staat duidelijk dat men toen in het leger al jaren een nieuwe synthetisch biologisch agens zocht waartegen geen natuurlijke immuniteit bestaat en dat binnen de tien à vijftien jaar moest ontwikkeld kunnen worden.

Dit project droeg de naam MK-NOAMI, kreeg een startbudget van 10 miljoen dollar en werd onder leiding van de CIA uitgevoerd in het militair laboratorium Fort Detrick, Maryland.

Hoe verschrikkelijk ook om te onderkennen maar biologische oorlogsvoering is een feit, waaraan de grootmachten met inzet van schier onbeperkte middelen en wetenschappelijke knowhow werken. In de USA heeft de minister van defensie sinds 1975 zelfs de wettelijke toelating om in dit kader experimenten te doen op EIGEN bevolking … ! In Rusland is het al niet veel beter : ook daar heeft men zo’n biologische onderzoeksfacililiteit : in Sverdlosk. Beiden werken nauw samen met de WHO …

Eind van de jaren zeventig was het zover : het AIDS-virus, een tot dan toe totaal onbekend virus, was goed en wel ‘operationeel’ !

Het  werd geïntroduceerd in de op voorhand geselecteerde doelgroepen: in Afrika via het pokken-vaccin in 1977 en in de USA via Hepatitis B-proefinentingen in de homo-gemeenschappen van New-York, San Francisco en vier andere steden.  In advertenties zocht men specifiek mannen met een actief, wisselend sexueel gedrag. De vaccins werden aangemaakt in Phoenix, Arizona.

Dertig jaar later mag de operatie een succes genoemd worden. Het aantal mensen met hiv is gestegen van ongeveer 8 miljoen in 1990 tot 33 miljoen nu, en is nog steeds groeiende.

De gruwelijke waarheid is echter de volgende :

Aids is een kunstmatig in een laboratorium ontwikkelde ziekte
die opzettelijk is verspreid
in uitvoering van bestaande depopulatieplannen

Niemand hoeft mij te geloven, maar ik nodig iedereen uit om zelf op onderzoek uit te gaan.

Aids kan niet anders beschouwd worden  dan als een bevestiging van hoe de mensheid in toenemende mate geconfronteerd  wordt door allerlei ‘duivelse’ bedreigingen .

Het enige wat men moet doen is de ogen openen …

 

Peter Vereecke