Het is verdomd moeilijk om tussen de miljoenen websites over deze komeet de juiste informatie te filteren om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Een team van wetenschappers zag ook dat er veel desinformatie over Elenin verspreid wordt, vaak zelfs opzettelijk grote organisaties, om zodoende de burger in het ongewisse te laten opdat deze zich niet kan voorbereiden.

Het Planet X Town Hall, Comet Elenin Research Team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Elenin, deze informatie vergeleken met informatie over andere bestaande kometen en levert hiermee een eerste conclusie. Deze conclusie wil ik graag met jullie delen.

 

Let wel. Het heeft niets te maken met angst zaaien maar alles te maken met voorzichtigheid en voorbereiding. Mensen die gewaarschuwd zijn hebben in de regel bij grote calamiteiten betere kansen. Ik vind dat iedereen dezelfde informatie verdient en zich daarmee op eenzelfde manier kan voor bereiden. Zoals jullie allemaal weten bouwen overheden al decennia ondergrondse schuilplaatsen alwaar ze jaren kunnen verblijven. Deze schuilplaatsen bieden onvoldoende ruimte om alle mensen te herbergen en daarom dus dit bericht. Met de informatie van het researchteam en eigen informatie samen hoop ik jullie een beetje meer inzicht te geven in deze materie. De belangrijkste passages uit de video heb ik vertaald en zitten in dit stuk.

Nog 1 ding, wees nooit bang, angst is een slechte raadgever. Ben daarentegen wel voorzichtig en voorbereid, dat kan nooit kwaad.

 

Op veel websites kun je het vermoeden lezen dat komeet Elenin een bruine dwergster is of Nibiru, de planeet van de Sumerische kleitabletten, die een ellipsvormige cyclus van 3600 jaar rond onze Zon maakt in tegenovergestelde richting van alle andere planeten uit ons Zonnestelsel. Uit vergelijken met soortgelijke kometen, het pad dat Elenin gegaan is en de invloed die Elenin op andere kometen gehad heeft blijkt dat Elenin niet groot genoeg is  waaruit geconcludeerd mag worden dat deze komeet uitgesloten kan worden als Nibiru of Dwergster.

 

NASA schreef over Elenin dat het een onbeduidend komeetje is. Die mening werd aanvankelijk gedeeld door ons maar Elenin blijkt te veranderen.

Om meerdere opties als uitgangspunt te gebruiken maken wij een lijstje van drie mogelijke situaties;

 

  1. Elenin is interessant om lang te zien scheren maar geheel onbeduidend en ongevaarlijk. Laten wij hopen dat dit het geval zal zijn.
  2. Het passeren van Elenin wordt gezien als een angstig moment, net als in 1910 toen de wereld in de greep was van komeet Halley. De nabijheid van de komeet zou aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen triggeren.
  3. Elenin is de Bleu Star Kachina van de Hopi voorspellingen. Dit wordt gezien als worst case scenario. Met andere woorden, dit wordt gezien als het grootste gevaar want in de slipstream van de Blauwe Ster Kachina bevindt zich volgens de Hopi voorspellingen de Rode Ster Kachina ofwel Nibiru, planeet X.

 

Nu zullen velen zich afvragen waarom die voorspellingen van de Hopi zo belangrijk zijn. Moeten wij deze voorspellingen wel serieus nemen? Wie zijn deze Hopi indianen eigenlijk?

De Tekens:


“Dit is het eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land afnamen dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder.


“Dit is het tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. – de blanke mensen die hun families in huifkarren over de prairies vervoerden.”


“Dit is het derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns, zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen -- de komst van de veestapels van de blanken.


“Dit is het Vierde Teken: IJzeren Slangen zullen het land doorkruisen.”


“Dit is het Vijfde Teken: Het land zal eruit zien als een gigantisch spinneweb dat kriskras verspreid is.


“Dit is het Zesde Teken: In het land zullen stenen rivieren te zien zijn, die kriskras door elkaar lopen en die beelden geven in de zon.


“Dit is het Zevende Teken: je zult horen over de zee die zwart wordt, en vele levende wezens zullen hierdoor doodgaan.


“Dit is het Achtste Teken: Je zult vele jongeren zien komen die hun haar lang dragen zoals mijn volk, en die zich zullen voegen bij onze volkeren om hun manieren en wijsheid te leren.


“En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, die met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Direct daarna zullen de ceremonieën van mijn volk er niet meer zijn.“Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een hoge sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment al worden er zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken naar de Herrijzenis naar de Vijfde Wereld.

 

 

De Hopi gaan terug tot 500 jaar voor Christus en leven nog steeds in Arizona waar ze al die tijd leven van landbouw. Het is een vredelievend volkje die de Aarde serieus nemen. In de voorspellingen van de Hopi werden ze al ver vooruit gewaarschuwd voor de komst van de blanke man. De Hopi kozen het pad van liefde en geweldloosheid want dit is wat de voorspelling hun opdroeg. Duizenden jaren lang wachten zij op de komst van Blue Star Kachina want deze kondigt de komst aan van Red Star Kachina. Red Star Kachina of Nibiru, ook de Vernietiger of planeet X genoemd zal de aarde nieuw inrichten door grote natuurevenementen. De hopi hebben deze informatie en hun voorspellingen niet voor zichzelf gehouden. Met enige regelmaat hebben ze wereldleiders gewaarschuwd voor het uitbreken van een derde Wereldoorlog die zijn oorsprong zou kunnen vinden in India, China, de Islamitische landen of Afrika. Als gevolg van deze oorlog zal Amerika vernietigd worden door nucleaire wapens.

Een soortgelijke voorspelling horen wij ook van de Egyptenaren in de jaren na de Hebreeuwse exodus. De teksten zeggen iets in deze strekking;

 “ One worship will pass into the four quarters of the Earth, talking peace and bringing war.”

Vrij vertaald staat er;

 “1 religie zal in alle vier de delen van de Aarde vertegenwoordigd zijn, pratend over vrede maar oorlog brengend.”

 

Pratend over vrede, als wij de verschillende religiën naast elkaar zetten dan kennen wij de drie grootste;

Christendom, een religie van liefde.

Judaisme, een religie die het leven viert.

Islam, een religie van vrede.

 

Deze drie  religiën praten over vrede en verdraagzaamheid maar dragen ze dit ook uit?

Hebben ze het over meerdere verschillende religiën of hebben ze het over 1 religie die over alle grote continenten verspreid is? Het schijnt niet uit te maken want elk van deze geloven heeft zijn zwarte pagina in de geschiedenis en in het heden.

 

Parallel aan de Hopi voorspellingen maken wetenschappers zich druk over de aanstaande poolverschuivingen die rond deze tijd zullen plaatsvinden. Het zou met alle tekenen aan de wand arrogant en dom zijn de voorspellingen van de Hopi af te doen als onzin.

 

Verder met Blue Star Kachina. Volgens de voorspellingen zal Blue Star vergezeld worden door, wat de Hopi, neefjes, noemen. Nasa beelden laten duidelijk zien dat Elenin begeleid wordt door twee andere kometen, de neefjes?

 

De voorspelling zegt verder dat wanneer de Blauwe Ster zal verschijnen en zijn masker afzet, de tijd voor de grote rechtspraak begonnen is.

 Is dat niet waar onze bijbel het de dag des oordeels noemt?

 

Van eminent belang in deze zin is het gedeelte over het masker. Wanneer Blue Star het masker zal afzetten….Dit belooft een verrassing door Blue Star Kachina te worden, wat bedoelen ze hiermee? Laten wij nog even gaan kijken naar 3 andere kometen die de aarde passeerden.

 

Toen komeet Hally in 1910 voorbij de aarde vloog was er grote zorg dat deze komeet de planeet zou vergiftigen. Waar kwam deze zorg vandaan?

In het tweede gedeelte van de 19 de eeuw wisten wetenschappers de samenstelling van kometen te achterhalen. De komeet Halley wazemde  blauwzuur uit vanuit zijn kern en staart. Dicht genoeg voorbij scherend langs de aarde zou deze zeer toxische stof veel leven op aarde kunnen vernietigen. Tot 1999 werd blauwzuur gebruikt bij de executie van ter dood veroordeelden in de VS.

 

Je kunt je voorstellen dat wetenschappers schrokken toen ze in de gaten kregen via metingen en onderzoek dat ook Elenin een grote concentratie blauwzuur bevat. Net als komeet Halley in 1910 lijkt het erop dat de aarde door de staart van Elenin zal gaan waarmee het gevaar bestaat voor vergiftiging van de planeet.

Buiten het gevaar van het giftige gas levert Elenin nog een extra gevaar. Blauwzuur is een natuurlijke geleider. Door dit blauwzuur of hydrogene cyanide krijgt de komeet de mogelijkheid om enorme hoeveelheden energie op te slaan, deze energie kan in 1 moment vrijgelaten worden door de komeet door een veelvoud van situaties. Je kunt je voorstellen welke lading Elenin in zijn zwerftocht van ruim 10.000 jaar heeft kunnen opdoen. Het is net een enorme condensator die op elk willekeurig moment zijn energie kan vrijgeven. Dat maakt Elenin tot een vliegende tijdbom.

 

In het jaar 2000 verscheen er een komeet met de naam S4 linear. Deze komeet had soortgelijke kenmerken als Elenin en stond op het punt het pad van de Zon te doorkruisen toen hij uit elkaar spatte. Het was net alsof de komeet een muur van elektriciteit geraakt had.

Wetenschappers maken vandaag de dag nog steeds ruzie wat deze komeet uit elkaar heeft doen spatten. Is de komeet ergens tegenaan gevlogen of had het te maken met de benadering van het pad van onze Zon? Hoe dan ook, S4 linear en Elenin vertonen grote gelijkenissen.

 

Op 11 september van dit jaar zal Elenin het dichts bij de Zon staan en tegelijkertijd de baan van de Zon doorkruisen. Kan dit de trigger zijn om zijn energie vrij te laten en hoe ziet dat er dan uit?

Om dat duidelijk te maken maken wij weer een uitstapje naar het recente verleden, dit keer naar het jaar 2007 toen komeet Holmes de aarde met een bezoekje vereerde.

Tussen 25 oktober 2007 en 5 november groeide de gasbol om de komeet Holmes tot ongekende grootte. Op het hoogtepunt was Holmes zelfs groter dan onze eigen Zon.

Nu, komeet Elenin groeit ook en is inmiddels groter dan onze planeet Jupiter. Elenin blijft groeien.

Dit jaar, om precies te zijn op 26 september, zal Elenin niet alleen het dichts bij de Zon staan maar zal ook tussen de Aarde en de Zon staan, dichter zelfs dan Venus bij de Aarde staat. Tegen die tijd zal zijn gasnevel groter zijn dan de diameter van onze Zon. Wat betekent dit voor ons hier op Aarde?

 

Voorspelling komeet Elenin van 1 september 2011 tot 16 januari 2012

 

Allereerst, wij hopen het beste maar bereiden ons voor op het ergste.

 

Op 1 september zal de dreiging van Elenin minimaal zijn. Van 2 september 2011 tot 9 september zal Elenin voor het eerst in de buurt van de Zon komen. Hierdoor ontstaat het gevaar van elektromagnetische ontlading maar de kans is nog klein dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Van 9 tot 11 september komt Elenin het dichts bij de Zon ( 73 miljoen kilometer ). De dreiging is dan het hoogst m.b.t. een elektromagnetisch evenement met de Zon.

Op 26 september staat Elenin precies tussen de Zon en de Aarde, op dat moment is het gevaar het grootst omdat er drie hemellichamen  bij betrokken zijn en kosmische bliksemschichten over en weer kunnen springen. Wanneer Elenin doet wat deze wetenschappers verwachten zal rond deze tijd Elenin duidelijk te zien zijn, net zo helder als onze Zon.

Vanaf dit moment tot 17 oktober zal het gevaar afnemen om vervolgens van 3 november tot en met 7 november weer toe te nemen omdat de Aarde dan door de staart van Elenin draait.

Tot 20 november zal de dreiging weer afnemen om nogmaals echt gevaarlijk te worden omdat Elenin dan weer in 1 lijn staat met de Aarde en de Zon, deze keer met de Aarde in het midden. Dit duurt tot 25 november 2011.

Na deze datum zal er dreiging blijven bestaan van Elenin maar zal langzaam maar zeker afnemen tot nihil. Op 16 januari 2012 is elke dreiging ver te zoeken en vervolgt Elenin hopelijk gewoon zijn pad door het universum.

 

Eerder bespraken wij dat Elenin gezien wordt door de Hopi als de Blue Star Kachina. Deze Blue Star Kachina is de voorloper van Red Star Kachina, planeet X ofwel Nibiru.

In oude testamenten wordt de red Star Kachina vaak genoemd, steeds weer onder een andere naam maar met dezelfde kenmerken, de vernietiger. Planeet X wordt in het nieuwe testament Wormwood genoemd en laat er ook een onderzoek bestaan dat gedaan wordt in Australie met de naam project Wormwood.

 

Wanneer komeet Elenin, al dan niet Blue Star Kachina, zo’n commotie kan veroorzaken met zijn afmetingen, wat in vredesnaam kan Nibiru/Wormwood/PlanetX/RedStarKachina veroorzaken?

 

Ik ben van mening dat de elite van deze wereld niet voor niets op vele locaties van deze planeet ondergrondse schuilkelders bouwen, zelfs het DNA en de zaden van de hele wereld opslaan in gigantische bunkers in Spitsbergen. De elite weet iets dat ze voor ons verborgen houden en lijken de laatste jaren behoorlijk in paniek.

Ik rap tempo kleden ze de planeet uit en ontdoen haar van grondstoffen. Daarnaast is de elite bezig met een enorme rooftocht door allerlei landen waar iets te halen valt, steeds weer met redenen die op zijn minst twijfelachtig zijn zoals nu met Libië en eerder met Irak en Afghanistan. Zijn ze bezig hun voorraden goud, voedsel, brandstof en andere zaken veilig te stellen?

 

Ik heb daarop helaas geen sluitend antwoord maar mijn intuïtie zegt mij dat er iets gaande is van ongekende proporties. Iets dat wij nog nooit eerder meegemaakt hebben.

 

Wij leven in bijzondere tijden, dat zal eenieder met mij eens zijn. Stukken zoals dit hebben niet de intentie mensen bang te maken maar voor te bereiden op mogelijke evenementen. Een beetje voorraad ingeblikte groenten, fruit en andere zaken kan nooit kwaad en kost in de regel weinig. Maar net dat beetje voorraad en alertheid kan het verschil maken tussen leven en dood.

 

Laten wij met zijn allen hopen dat de Hopivoorspellingen nog een tijdje op zich laten wachten en dat Elenin met een sisser zal aflopen, net als komeet Halley in 1910.

Als laatste de film waaruit ik deze informatie gehaald heb.

" width="560">

Nexus

Lees ook: Graancirkelseizoen 2011 in teken van einde Maya-kalenders  ( Zeer veel goede informatie )

UPDATE!

Ongetwijfeld dat de lezers van dit artikel tijdens de gebeurtenissen afgelopen dagen en weken gedacht hebben aan de informatie in dit stuk. Een aardbeving in Nederland, stroomuitval in de VS en Mexico en zelfs een kerncentrale die stil gelegd werd uit voorzorg, in Canada een aardbeving van 6.7 op de richterschaal en overstromingen in de VS. Zijn dit toevalligheden of hebben deze uitzonderlijke situaties iets te maken met de nabijheid van Elenin?

 

Een beetje speurwerk levert meteen extra informatie op m.b.t. Elenin en natuurfenomenen van de afgelopen maanden.

 

Op 15 maart van dit jaar bevond Elenin zich op 1 lijn met de Zon en de Aarde op een afstand van 2,101 AU ( Astronomische eenheden ), 1 AU is gelijk aan de afstand tussen de Aarde en de Zon wat ongeveer zo’n 150 miljoen kilometer is. Enkele dagen voor deze alignment werd Japan opgeschrikt door een aardbeving van 9.0 op de Richterschaal. Toeval?

 

Gaan wij nog verder terug, naar 4 september 2010 dan zien wij weer een samenkomst van de Zon, de Aarde en Elenin, nu met de Zon in het midden. Die dag werd Nieuw Zeeland, Christchurch getroffen door een aardbeving van 7.2 op de Richterschaal.

Dat Nieuw Zeeland op een plaatgrens ligt en daarom aardbevingsgevoelig is, dat is geen nieuws. De beving op het Zuidereiland vlak bij Christchurch kwam toch als een verrassing, met deze kracht.”  Aldus geologen die deze aardbeving bestudeerden.

 

Nog verder terug, op 27 februari 2010, ook toen stonden Elenin, de Aarde en de Zon in 1 lijn, de afstand van Elenin tot de Aarde bedroeg toen 6 AU ( 6 keer de afstand tussen de Zon en de Aarde ) en werd Chili getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.8 op de schaal van Richter.

 

Voor de komende weken voorspelt dit niet veel goeds, ervan uitgaande dat de aarbevingen hierboven vermeld ook daadwerkelijk in rechtstreeks verband staan met Elenin.

 

26- 27 september aanstaande zal Elenin zich weer op 1 lijn bevinden met de Aarde en de Zon maar ook met Mercurius. Deze keer is er echter nog meer aan de hand, Elenin zal zich binnen de baan van de Aarde om de Zon bevinden en ook binnen de baan van Venus om de Zon. De afstand tussen de Elenin en de Aarde bedraagt dan slechts 0,381 AU. In volgorde zien wij dan Mercurius, de Zon, Elenin en de Aarde op 1 lijn. Als eerdere aardbevingen zoals hierboven beschreven en gedocumenteerd daadwerkelijk het gevolg waren van de eerdere uitlijningen van Elenin met de Aarde en de Zon en nog wel op veel grotere afstand, welk gevolg zal deze uitlijning zo dichtbij dan niet kunnen hebben?

 

Zoals eerder al aangegeven zal op 17 oktober het dichts bij de Aarde staan op een afstand van nog maar 0,232 AU.

5 november en 23 november zijn de overige data waar enige zorg over bestaat. Op 5 november kruist de Aarde het pad van Elenin op een afstand van 0,348 AU en kan voor behoorlijk wat ruimtepuin zorgen. Meestal verbrandt dit ruimtepuin in onze atmosfeer.

Op 23 november staan de Zon, de Aarde en Elenin weer in 1 lijn, precies zoals tijdens de aardbeving in Chili maar dan is de afstand van Elenin tot de Aarde 1 tiende in vergelijk met de eerdere uitlijning, om precies te zijn bedraagt de afstand dan 0,596 AU.

 

Bovenstaande informatie wordt niet bevestigd door de NSA noch door andere instituten waar wij normaal gesproken deze informatie van zouden moeten krijgen. Ik kan en zal dan ook geen stelligheid in deze kwestie hanteren ondanks de informatie die hierboven beschreven staat die afkomstig is van een

.

 

Mike gaat ervan uit dat Elenin niet een komeet is maar een bruine dwergster, deze conclusie trekt hij aan de hand van zijn bevindingen m.b.t. de stand van Elenin en de eerder genoemde aardbevingen. Zijn bevindingen samen met de vreemde fenomenen van de afgelopen weken zoals genoemd in het begin van deze update zouden kunnen doen vermoeden dat Elenin veel meer invloed heeft op de Aarde dan de reguliere instituten willen vertellen.

 

Is het wellicht daarom dat NASA haar personeel onlangs opriep voedsel en watervoorraden op te slaan? Ik weet het niet maar vind wel dat iedereen recht heeft op meerdere verschillende bronnen van informatie, zelfs wanneer deze straks misschien niet blijken te kloppen.

 

Geraadpleegde bronnen;

 

Enlightening Media

UPDATE2

 

Op de website van Earthwatcher vond ik de volgende melding.

Allereerst kregen wij onderstaand mailtje binnen met links de foto.

 

Hallo, ik volg de berichtgevingen van Elenin al een tijdje en zie tot nu toe alleen maar vage telescoop foto's op internet terwijl hij allang zichtbaar is.
11 september stond hij het dichts bij de zon en daar kun je hem dus ook vinden.
Maar..niet met het blote oog, wel in infrarood frequentie.
Neem een camera met een slechte IR block, een mobieltje voldoet prima, plaats hiervoor een Infraroodfilter en neem een foto van de zon, zie daar....Elenin.
Op de volgende link even een zelfgenomen shot van Elenin, het is beslist géén lensflare, bij video opname blijft hij mooi strak links van de zon staan waar hij op dit moment hoort.
De foto mag gebruikt worden

Toch maar even op youtube controleren, en wat blijkt President Obama zit 27 en 28 sept in het vliegveld van Denver wat ook wel bekend staat onder het illuminati vliegveld.

Hier onder een video die wij vonden, oordeel wederom Zelf...

 

" width="560">

Er schijnt ook een grote militaire oefening gepland te staan van 26 september tot en met 7 oktober.

Google Earth laat het volgende zien als mensen op zoek gaan naar Elenin

SOHO laat het volgende plaatje zien op zoek naar Elenin.

Of dit nu echt bewijs is weet ik niet, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken.

Bron: Earthwatcher

Elenin nog steeds aanwezig volgens laatste beelden.