avaaz rockefellerSinds 2007 krijgen veel mensen via mail of op websites die ze bezoeken het verzoek van Avaaz, een organisatie die begin 2007 opgericht is om zogenaamd een stem uit te brengen tegen geweld, onrechtvaardigheden, vreemde besluiten van overheidsorganisaties, etc., deel te nemen als verzet en een handtekening te plaatsen. Ook donaties worden gevraagd. Wie niet mee tekent mag zich zelf als medeschuldige zien van bijvoorbeeld het besnijden van jonge meisjes, oorlog in Syrië, het sterven van de bijen, etc.

Lijkt een nobele club die jongens van Avaaz maar wie zitten er achter Avaaz?

Als je een beetje speurwerk doet kom je er al snel achter dat mensen zoals de Rockefellers en Bill Gates nauw verbonden zijn met deze organisatie. Mensen waarvan wij aannemen dat ze niets op hebben met een betere wereld, behalve als het hun eigen wereldje betreft natuurlijk.

Klagemauer TV legt kort en bondig uit wat volgens hen de bedoelingen zijn van Avaaz.

Bovendien kreeg argwaan m.b.t. Avaaz ten tijde van het begin van de oorlog in Syrië waar Avaaz duidelijk stelling nam tegen president Assad en zijn volk, terwijl voor veel meeste mensen toen al duidelijk was dat niet Assad de kwade genius was achter de opstanden maar het Westen wederom de wens had uitgesproken Assad te verwijderen en hiertoe huurlingen inzette die het land moesten destabiliseren en waar mogelijk een valse vlag aanslag plegen die in de schoenen geschoven kon worden van Assad. Dat is dan ook meermalen geprobeerd maar telkens wisten de geheime diensten van o.a. Syrië en Rusland de ware daders aan te wijzen en wist men op deze wijze een aanval vanuit de VS met zogenaamde bondgenoten te voorkomen.

Daarna kwamen van Avaaz de meldingen van miljoenen vluchtelingen in Syrië die de grenzen waren over gestoken en zonder voedsel, drinken en onderdak zaten. Ook deze meldingen werden nooit bewaarheid want president Assad had de bevolking opgeroepen de mensen uit de gebieden waar gevochten werd op te vangen bij familie en bekenden elders in het land of vlak over de grens, zodat het leger zich minder druk hoefde te maken tijdens hun acties tegen de huurlingen om mogelijke burgerslachtoffers.

Wil je jouw ongenoegen uiten over zaken in de wereld? Zet dan geen handtekening bij een of andere wazige organisatie maar schrijf een mail naar één van de zogenaamde volksvertegenwoordigers of maak je mening duidelijk bij jouw vrienden en familie. Dat is meestal een hele goede start om mensen in jouw omgeving ook die andere kant van de medaille te laten zien!

Dit schreef Mediawerkgroep Syrie eerder over de organisatie Avaaz;

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 19 februari 2012 – Avaaz is een non-profit organisatie met ruim 12 miljoen leden en is vooral bekend voor haar kritiek op het Syrische regime en haar online petities. Met ‘burgerjournalisten’ en andere initiatieven steunt ze volop de gewapende opposanten in Syrië. Dat vernam u in ons artikel ‘De campagne van Avaaz tegen Syrië’, maar wie financiert Avaaz en welke omstreden activiteiten verrichtte deze organisatie in Canada?

Geen transparante werking

“In het algemeen maakt het gebrek aan transparantie over de werking van Avaaz en het personeel het moeilijk om te oordelen of de impact echt of kunstmatig is. Bovendien is in de Israëlische context de omvang van de relatie tussen Avaaz en activisten en campagnes die nauw verbonden zijn met het Nieuwe Israël Fonds erg onduidelijk”, schrijft NGO Monitor op 14 september 2011.

George Soros achter Avaaz

Avaaz werd mede opgericht in 2007 door Res Publica, een mondiale burgerlijke advocatengroep en Moveon.org, een door George Soros gefinancierde organisatie, die betrokken is bij ideologische en politieke campagnes in de Verenigde Staten.

In 2009 bedroeg het budget van Avaaz meer dan 4 miljoen dollar. Men beweert dat “Avaaz absoluut geen geld aanneemt van overheden of bedrijven, maar slechts een eerste steun van partnerorganisaties en liefdadigheidsorganisaties.” Daaronder vallen ook de in 1993 opgerichte Open Society Foundations van miljardair George Soros.  Die instellingen streven naar ‘het opbouwen van levendige en tolerante democratieën waarvan de regering verantwoording aflegt aan zijn burgers’.

Het kluwen van instellingen en NGO’s rond George Soros en hun financiering is volledig ondoorzichtig. Jaarverslagen geven geen namen van de NGO-begunstigden of bedragen overgebracht naar individuele groepen. De miljardair beweerde de voorbije tien jaar 100 miljoen dollar te hebben gegeven aan Human Rights Watch. Dankzij de giften van Soros en een strategisch plan tot een krachtige wereldorganisatie hoopt Human Rights Watch binnen de vijf jaar haar jaarlijks budget te verhogen van 48 naar 80 miljoen dollar.

Het doel van Avaaz lijkt nobel, maar op de petitiewebstek van de organisatie is er volgens onafhankelijke waarnemers een grote discrepantie tussen het aantal bezoekers en het aantal handtekeningen voor petities. Dit kan wijzen op nepcampagnes en valse cijfers.

‘Miljoenen dollars van George Soros’

Avaaz begon een campagne tegen het Canadese Sun TV dat net als de Amerikaanse tegenhanger Fox News te ‘rechts’ was volgens de organisatie. Avaaz neemt het nu eenmaal niet zo nauw met persvrijheid. Toronto Sun schrijft op 1 september 2010 over deze actie: “De Avaaz-campagne was afkomstig vanuit het New Yorkse hoofdkwartier van Res Publica, een collectief van linkse kerkelijke groepen. Naast deze Res Publica wordt Avaaz gesteund door MoveOn.org, een lobbygroep die miljoenen dollars heeft gekregen van valutaspeculant George Soros.”

George Soros, een Hongaarse jood die in 1930 werd geboren, dreigde in september 2010 ook met een proces tegen Sun Media na een kritische column.

Res Publica: steunpilaar van Avaaz

Res Publica werd in 2003 door Geroge Soros opgericht voor het katalyseren van een heropleving van de profetische en progressieve religieuze stem in Amerika door middel van haar ‘Faithful America’ campagne, die ook twee subsidies van elk 400.000 dollar ontving van het Open Society Institute in 2008. Het Open Society Institute werd eveneens door Soros opgericht in 1993 om zijn stichtingen in Centraal- en Oost-Europa te ondersteunen.

Al die financiële injecties zorgden ook voor resultaat. De activisten van Avaaz kregen het met een intense campagne voor elkaar dat de neoconservatieve voorzitter van de Wereldbank, Paul Wolfowitz, uiteindelijk ontslag nam op 30 juni 2007.

Avaaz heeft zich als doel gesteld om met het geld van investeerder George Soros en via een elektronische kruistocht te bepalen wie de goede en slechte jongens zijn in deze wereld. En Iran en Syrië horen beslist bij de ‘slechte jongens’, waarbij men alles op alles zet om daar te komen tot een machtswissel. Men steunt zelfs openlijk de terroristen en criminele bendes in Syrië in de hoop het conflict te laten aanslepen in het voordeel van de gewapende oppositie.

Ook de rol van Avaaz bij de Canadese parlementsverkiezingen van 2008 komt nauwelijks aan bod in de traditionele media.

Avaaz als derde partij tegen Canadese Conservatieven

Tijdens de federale verkiezingen van 2008 in Canada registreerde de internationale liberale activistengroepering Avaaz zich als derde partij. Dit had als gevolg dat Avaaz geld verzamelde en spendeerde aan een campagne, maar zelf geen officiële partij of verkiesbare kandidaat was.

Avaaz spendeerde tienduizenden dollars gericht op het verslaan van drie Conservatieve kandidaten in drie districten volgens Kevin Libin in de National Post van 20 september 2010. Dit ondanks het maximum besteedbare budget dat volgens de kieswet vastligt op enkele duizenden dollars.

Avaaz spendeerde minstens 40.000 dollar of 14.000 dollar per district om drie Conservatieven – de heren Baird, MacKay en Kamp – electoraal te verslaan. Dat is veel meer dan de toegelaten 3.666 dollar per district voor advertenties in kranten en andere kiescampagnes.

Het lobbywerk van Avaaz richtte zich ondermeer op de Canadese ‘Radio Televisie’ en de voorzitter van de Telecommunicatie Commissie om hun beslissingen te beïnvloeden. Het lobbyde ook bij de regering van Conservatieven rond het klimaatbeleid en organiseerde bijeenkomsten en petities om de gouverneur-generaal te overtuigen de coalitie van de oppositie te steunen. Het was een poging om in 2008 de Tories (de Conservatieven) van de macht te verdrijven.

Opmerkelijk is dat Avaaz ondanks dit intense lobbywerk niet voorkomt op de officiële lijst van lobbyorganisaties in Canada.

Omstreden beïnvloeding van de Canadese politiek

De groep Avaaz onttrekt zich aan de Canadese wetgeving door misbruik te maken van achterpoortjes. Avaaz heeft een stek in New York en gearchiveerde webpagina’s schrijven: “We hebben op dit ogenblik medewerkers in Rio de Janeiro, Genève, New York, Londen en Washington DC”, zonder vermelding van enige Canadese aanwezigheid. De groepering heeft ook geen Canadese webstek en het telefoonnummer van de verkiezingscampagne is niet langer in hun beheer. Ook het kantoor in New York houdt de lippen op elkaar als men vraagt naar hun werking in Canada.

Malik Imran.