obama syriaToen Barack Obama een paar maanden geleden de eer naar zich toe trok omdat hij de afspraken met Syrië had afgedwongen, wat natuurlijk de verdienste was van Putin, had ik al een vermoeden dat deze afspraak slechts een tussenstop was om de volgende stap zorgvuldiger te kunnen plannen. 

In de maanden vanaf de afspraak dat de chemische wapens vernietigd zouden worden ( er waren geen chemische wapens, er waren enkel substanties waarmee chemische wapens gemaakt zouden kunnen worden ), is Syrië toch regelmatig in het nieuws geweest, negatief vanzelfsprekend. Dit past binnen de opmaat naar een volgende crisis rondom en in Syrië.

 

Syrië staat op het verlanglijstje voor Groot Israel en zal vroeg of laat aangevallen worden totdat het zionistische westen dit land voor Groot Israel veroverd heeft.

Waaruit bestaat het absolute bewijs dat president Assad rechtsreeks het commando gaf om mensen te vermoorden? Nu, dat bewijs bestaat uit het volgende;

“I am assured on the basis of the evidence my officers have gathered … that the evidence implicates him by the actions of his subordinates,” she said. “It points to commissions of atrocities and human rights violations by his soldiers, his forces and Shabiha. He is very much the commander-in-chief and these are his forces. The evidence points to and implicates him in that way.”

Wat staat hier nu precies?

“Er is mij verzekerd, op basis van het bewijs dat mijn officieren verzameld hebben, dat het bewijs Assad aanwijst op basis van de acties van zijn ondergeschikten. Het verwijst naar overtredingen uitgevoerd door de soldaten van Assad. Assad is de opperbevelhebber der strijdkrachten en dit is zijn leger. Het bewijs wijst naar hem op die manier.”

In de eerste plaats weten de inlichtingendiensten wereldwijd via de onthullingen van de Duitse inlichtingendienst, dat Assad expliciet verzoeken door elementen binnen het leger, harder op te treden tegen de huurlingen, misschien met dezelfde middelen, afgewezen heeft, niet één keer maar meerdere keren.

In de tweede plaats schrijft dit stuk dat onderzoekers eerder al bewijs materiaal gevonden hadden dat de huurlingen misdaden tegen de mensheid begingen. Ondanks deze wetenschap (mits die informatie wel klopt natuurlijk )levert het Westen nog steeds wapens en financiële middelen aan de huurlingen. Dat maakt het Westen dus feitelijk strafbaar aan deelnemen en financieren van een criminele organisatie.

Dan als laatste, hoe kan het dat de hele wereld onder de loep ligt van de NSA en waarschijnlijk veel meer inlichtingendiensten, ontelbare lijnen worden afgetapt, computers worden overgenomen met malware waardoor ze alle informatie in die computers kunnen lezen, deze inlichtingendiensten NIET voldoende informatie in computers van de Syrische overheid kunnen vinden om Assad aan te klagen voor de zaken die geïmpliceerd worden? Ze hebben blijkbaar niets kunnen vinden in Syrie!

Terug naar mij eerder stelling. Dit moet allemaal gebeuren voor de totstandkoming van Groot Israel. Om dit verder uit te leggen gebruik ik informatie van mijn collegae van WijWordenWakker, waarvoor alvast mijn dank!

 

Groot Israël: Het zionistenplan voor het Midden-Oosten

greater-israel-map4
Door Israel Shahak, Global Research, 2 maart 2013

 

Noot van de reactie van Golbal Research:
Het volgende stuk over de vorming van “Groter Israël” is de hoeksteen van de machtige Zionistenfacties in de huidige regering van Netanyahu, de Likud partij, en binnen de militaire en inlichtingenkringen in Israel.

 

Volgens Theodore Herzl, de grondlegger van het Zionisme, “het gebied van de joodse staat gaat: “Van de rivier van Egypte tot de Eufraat.” Volgens Rabbi Fischmann, “Het Beloofde Land loopt van de rivier van Egypte tot Eufraat, met delen van Syrië en Libanon.”

 

In de huidige context moeten de oorlog tegen Irak, de oorlog van 2006 tegen Libanon, de oorlog van 2011 tegen Libië, de huidige oorlog tegen Syrië, om niet te spreken van de verandering van regering in Egypte, worden gezien in verband met het Zionistenplan voor het Midden-Oosten. Dat plan bestaat uit verzwakken en eventueel versplinteren van naburige Arabische staten als onderdeel van het Israëlische expansieproject.

 “Groter Israël” beslaat een gebied van de Nijl tot de Eufraat.

 Het Zionistische plan ondersteunt de Joodse nederzettingen. Breder gezien impliceert het een uitzettingsbeleid van Palestijnen uit Palestina leidend tot het eventueel annexeren van zowel Westelijke Jordaanoever als Gaza door de staat Israël. 
 

Groter Israël zou een aantal gemachtigde staten creëren. Het zou delen van Libanon, Jordanië, Syrië, de Sinaï, en van Irak en Saoedi-Arabië omvatten. (zie kaart.)

Volgens Mahdi Darius Nazemroaya in een 2011 Global Research artikel, was het Yinon Plan een voortzetting van de Britse koloniale plannen voor het Midden-Oosten:

“[het Yinon plan] is een Israëlisch strategische plan om de regionale superioriteit van Israel te waarborgen. Het plan onderstreept dat Israël de geopolitieke omgeving moet herconfigureren via de balkanisering van de omliggende Arabische staten in kleinere en zwakkere staten.

Israëlische strategen zagen Irak als de Arabische staat die de grootste uitdaging vormde. Daarom werd Irak aangewezen als centraal punt voor de balkanisering van het Midden-Oosten en de Arabische wereld. In Irak willen de Israëlische strategen op basis van het Yinon Plan, de opdeling in een Koerdische staat en twee Arabische staten, een voor Shiiten en een voor Sunniten. de eerste stap hiertoe was een oorlog tussen Irak en Iran, waarover het Yinon Plan spreekt.

De Atlantic in 2008 en het Amerikaanse Armed Forces Journal in 2006 publiceerden beide kaarten die het Yinon Plan nauwgezet volgenden. Afgezien van een verdeeld Irak, ook op het programma van het Biden Plan, wil het Yinon Plan ook een verdeeld Libanon, Egypte en Syrië. De onderverdeling van Iran, Turkije, Somalië en Pakistan passen ook binnen deze ideeën. Het Yinon Plan eist ook het uiteenvallen van Noord Afrika en voorspelt dat dat begint vanuit Egypte en zich voorzet in Soedan, Libië, en de rest van de regio.

 m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" coordsize="21600,21600">”Groter Israël” vereist het opdelen van de bestaande Arabische staten in kleine staatjes.

“Het plan opereert op twee essentiële premissen. Om te overleven moet Israël 1) een imperiale regionale macht worden, en 2) de verdeling bewerkstelligen van het hele gebied in kleine staten door het uiteenvallen van alle bestaande Arabische staten. Klein is hier afhankelijk van de etnische of sektarische samenstelling van elke staat. Daarom is de Zionistische hoop dat sektarisch gebaseerde staten satellietstaten van Israël worden en, ironisch genoeg de bron van de morele rechtvaardiging… Dit is geen nieuw idee en het komt ook niet voor het eerst aan de orde in het Zionistisch strategisch denken. De fragmentatie van Arabische staten in kleinere eenheden is een terugkerend thema.” (Yinon Plan, zie onder)

In deze context is de oorlog tegen Syrië onderdeel van het proces van de Israëlische territoriale expansie. De Israëlische inlichtingendienst werkt samen met de VS, Turkije en de NAVO ondersteunt direct de terroristische huurlingen van Al Qaeda in Syrië.

Het Zionistisch Project vergt ook destabilisatie van Egypte, de creatie van factionele verdeling in Egypte zoals geïnstrumenteerd door de “Arabische lente” die leidt tot de vorming van een sektarische staat gedomineerd door de Muslim Brotherhood.

Michel Chossudovsky, Global Research, 3 maart 2013
Bron:
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

 

Het Zionistenplan voor het Midden-Oosten
Vertaald en bewerkt door Israël Shahak

Lees de relevante pagina’s van dit boek hier:
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

 

Het Israël van Theodore Herzl (1904) en Rabbi Fischmann (1947)
In zijn Complete Diaries, Vol. II. pag. 711, zegt Theodore Herzl, grondlegger van het Zionisme, dat het gebied van de Joodse Staat zich uitstrekt: “Van de rivier van Egypte tot de Eufraat.”

Rabbi Fischmann, lid van de Jewish Agency for Palestine, verklaarde aan de VN Special Committee of Enquiry op 9 juli 1947: “Het Beloofde Land loopt van de rivier van Egypte tot Eufraat, met delen van Syrië en Libanon.”

uit:
Oded Yinon’s
“A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties”
Uitgegeven door de
Association of Arab-American University Graduates, Inc.
Belmont, Massachusetts, 1982
Special Document No. 1 (ISBN 0-937694-56-8)
Lees de relevante pagina’s van dit boek hier:
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

 

Voor Israel werd de tweede wereldoorlog gevochten, voor Israel zal ook de derde wereldoorlog gevochten worden.

Momenteel wordt de schijn gewekt dat er een breuk is ontstaan tussen Israel, de VS en het Westen. De toekomst zal uitwijzen dat niets minder waar is!