nibiruAls je websites bezoekt die het onderwerp Nibiru bespreken krijg je vaak het idee dat dit een onderwerp is dat de gemoederen slechts de laatste 10 tot 20 jaren bezig houdt. Graaf je echter iets dieper kom je al snel tot de conclusie dat Nibiru al zo’n 200 jaar onderwerp van gesprek is in de wetenschappelijke wereld. Tijd dus om daar eens een stuk over te schrijven waarin de feiten rond het nu al eeuwenlange onderzoek naar deze planeet duidelijk op een rijtje gezet worden zodat eenieder een duidelijk beeld kan krijgen van hetgeen bekend en/of onbekend is.

Zoals uit de intro al blijkt is het niet Sitchen die de zoektocht naar Nibiru begonnen is. Neen, Sitchen heeft de draad slechts opgepakt waar anderen deze hebben laten liggen om diverse redenen.

lowellDe naam, planeet X, hoe Nibiru naast nog meer andere namen ook genoemd wordt, is afkomstig van de Amerikaanse astronoom Percival Lawrence Lowell, die deze naam gaf ergens tussen 1905 en 1908. De naam beschrijft een onzichtbare planeet die de baan van een bekende planeet verstoort. De onbekende en nooit eerder geobserveerde planeet die zij zochten verstoort de baan van Neptunes.

Percival, die wij later in dit verhaal nog tegen komen, leende deze kennis van astronomen ver voor zijn tijd, die leefden in Europa.

De eerste waarnemingen van Neptunus werden in december 1612 en januari 1613 verricht door Galileo Galilei, toen de planeet vlak naast Jupiter verscheen. Maar omdat hij ervan uitging dat het een ster betrof, staat de ontdekking niet op zijn naam.

Herschel40foot telescope

telescoop William Herschel

Op 13 maart 1781 ontdekt William Herschel Uranus met behulp van zijn enorme telescoop. Uranus werd daarmee de eerste planeet die met behulp van een telescoop ontdekt werd. Na deze grote ontdekking vestigden meer Europese astronomen hun aandacht op Uranus en observeerden de verstoringen in de baan van de planeet.

Alexis BouvardIn 1821 publiceerde Alexis Bouvard tabellen van de baan van Uranus, waarbij hij afwijkingen (storingen of perturbaties) opmerkte die alleen door een andere planeet veroorzaakt konden worden. In 1843 berekenden John Couch Adams en Urbain Le Verrier onafhankelijk van elkaar de baan die deze hypothetische planeet zou beschrijven, maar deze werd door George Airy als onmogelijk afgedaan. In de zomer van 1846 begon James Challis aarzelend een nieuwe zoektocht naar de onbekende planeet. Het waren echter Johann Galle en Heinrich d'Arrest die de onbekende planeet op 23 september 1846 voor het eerst waarnamen vanuit het Berlijnse observatorium, op basis van informatie die Galle gekregen had van Verrier, slechts 1° vanaf de plaats waar Adams en Le Verrier haar hadden voorspeld. Hiermee werd Neptunes de eerste planeet die gevonden werd op basis van wiskundige kansberekening. Later realiseerde Challis zich dat hij in augustus de planeet al twee keer had waargenomen, zonder haar te herkennen als de nieuwe planeet. Op 12 juli 2011 heeft Neptunus een volledige omloop rond de zon gemaakt sinds de ontdekking van de planeet in 1846.

Met de ontdekking van Neptunes was het raadsel van de eerste planeet X opgelost maar uit latere berekeningen van de banen van Uranus en Neptunes, die beiden afwijkingen vertoonden, bleek dat er nog een planeet X moest zijn die deze afwijkingen veroorzaakte. Dus de zoektocht ging onverminderd verder. Deze keer niet in Europa maar in Amerika.

Lowell observatorium

Lowell observatorium

In 1894 opende Percival Lawrence Lowell, zakenman, wiskundige en astronoom, zijn Lowell observatorium waarmee hij o.a. Mars wilde bestuderen. De meeste aandacht van Lowell ging echter naar de veroorzaker van de afwijkingen in de banen van Neptunes en Uranus, planeet X. Revisionisten verdoezelen dit gegeven maar al te graag of steken er zelfs de draak mee maar het was net die zoektocht naar planeet X die leidde tot de ontdekking van Pluto. 14 jaar na de dood van Lowell, in 1929, werd de jonge astronoom Clyde W. Tombaugh aangenomen om de zoektocht naar planeet X voort te zetten vanuit het observatorium van Lowell. Hij ontdekte op 18 februari 1930 Pluto waarvan astronomen in eerste instantie dachten dat hij planeet X gevonden had. Na deze ontdekking werd het een tijdje stil rondom de zoektocht naar planeet X maar toen de grootste maan van Pluto, Charon in 1978 ontdekt werd, stelden astronomen vast dat Pluto te klein was om invloed te hebben op Neptunes. Pluto’s formaat is maar 60% van onze eigen Maan. De zoektocht naar de echte verstoorder ging onverminderd verder!

the-velikovsky-heresies-worlds-in-collision-and-ancient-catastrophes-revisited

Op 3 april 1950 publiceerde Immanuel Velikovsky zijn boek, Worlds in Collision ofwel, Werelden in Botsing. Ondanks dat bekend was dat Velikovski regelmatig contact had met Albert Einstein werd hij ongenadig hard aangevallen door de mainstream wetenschap. Velikovski groef dieper dan anderen en gebruikte informatie verkregen uit zeer oude geschriften die hem informatie verstrekten van regelmatig terugkerende grote rampen, veroorzaakt door grote objecten die door het centrum van ons Zonnestelsel vliegen. De Darwinisten zagen dit haast als Godslastering en gingen op middeleeuwse wijze tegen hem tekeer. Ondanks de ongekende kritiek en onderdrukking door de moderne wetenschap van zijn werk, blies zijn onderzoek de zoektocht naar Nibiru nieuw leven in. Zowel de moderne wetenschap alsook de media kreeg opnieuw interesse in de mysterieuze planeet.

Op 3 maart 1972 lanceerde NASA de ruimteverkenner Pioneer 10. Als officiële reden van de lancering werd het bestuderen van de buitenste planeten van ons Zonnestelsel genoemd maar klokkenluiders van de Amerikaanse overheid vertelden dat de werkelijke reden de zoektocht naar planeet X was.

pioneer-10-plaque-carlsagan

Na de lancering van de Pioneer10 ruimteverkenner werd het stil rondom de zoektocht naar planeet X totdat in 1976 Zecharia Sitchen van zich liet horen met zijn boek de Twaalfde Planeet dat het kosmische stof weer deed opwaaien.

Volgens vertalingen van oeroude Soemerische teksten zou er een ras bestaan met de naam Anunnaki die leven op de planeet Nibiru. Dit ras was volgens de oude teksten naar de Aarde gekomen om goud te delven dat zij nodig hadden. Om dit goud niet zelf te hoeven blijven delven manipuleerde dit ras de genetica van de toen op Aarde levende wezens waardoor de mens ontstond die voor de Anunnaki het goud moesten delven als slaven. Volgens Soemerische verslagen draait deze planeet Nibiru in een baan om de Zon in een cyclus van ongeveer 3600 jaar. Telkens als Nibiru door de kern van ons Zonnestelsel vliegt veroorzaakt dit enorme verstoringen in ons Zonnestelsel met vaak catastrofale gebeurtenissen voor de nabij gelegen planeten als gevolg. Een andere historicus, Greg Jenner, stelt in zijn boek met de naam, Planeet X en de Kolbrin bijbel connectie, dat het zinken van Atlantis, de zondvloed en de 10 plagen van de exodus het gevolg waren van deze eens in de 3600 jaar voorbij vliegende planeet Nibiru.

Ondanks dat Zecharia Sitchen zwaar bevochten werd door fundamentalisten nam de Amerikaanse overheid zijn werk blijkbaar wel serieus want op 25 januari 1983 lanceerde NASA de Infrarood Astronomische Satelliet, IRAS, om de ruimte middels infrarood in kaart te brengen.

iras2

Iras

Planeet X is volgens astronomen een dwergster die je niet of nauwelijks op foto’s kunt waarnemen vandaar dat de astronomen alle hoop gevestigd hadden op de infrarood-telescoop IRAS, als er iets zou zijn dan zou IRAS dat hoe dan ook vast moeten kunnen leggen. Volgens NASA kreeg de IRAS problemen met het koelsysteem na ongeveer 10 maanden operationeel te zijn en heeft NASA de meeste informatie die deze satelliet naar de Aarde stuurde nooit prijs gegeven. De informatie werd als classified ( geheim ) bestempeld. Volgens klokkenluiders heeft NASA deze satelliet zelf gedeactiveerd nadat hij planeet X had vast gelegd.

Newyt30011933planetx

Op 30 januari 1983 verschijnt in de New York Times een artikel met de titel; Clues get warm in the search for Planet X. In het artikel vinden wij de volgende tekst;

Evidence assembled in recent years has led several groups of astronomers to renew the search for the 10 th Planet. They are devoting more time to visual observations with the 200-inch Telescope at Mount Palomar in California.

Vertaling:

Het verzamelde bewijsmateriaal van de laatste jaren heeft verschillende groepen astronomen doen besluiten de zoektocht naar de 10 de planeet nieuw leven in te blazen. Ze zullen meer tijd gaan besteden aan de visuele zoektocht met de 200- inch telescoop op Mount Palomar in Californië.

Verder wordt er geschreven dat ze twee ruimteverkenners van het type Pioneer in de gaten houden die momenteel in de buurt komen van de baan van Pluto. Fluctuaties in de baan van de verkenners kunnen wellicht aanwijzingen geven over de mysterieuze kracht die aan Uranus en Neptunes trekt. Verder hopen de astronomen dat de net gelanceerde IRAS warmtesignalen kan opvangen van de vermeende planeet of hetgeen zich daar bevindt.

Nog even belangrijk om te melden is het gegeven dat er tot een bepaald moment gesproken wordt over planeet x of de tiende planeet. Vanaf het moment dat astronomen echter vonden dat Pluto te klein was om planeet genoemd te worden ( 2006 ) is de term 10 de planeet verwarrend en wordt daarom bijna niet meer gebruikt.

The Victoria Advocate - Jun 14, 1988
Pioneer 10 Still Searching

And it is relaying strong evidence suggesting Planet X or possibly two smaller unknown planets exist.

"We have a 90 to 99 percent confidence that Uranus and Neptune are being disturbed, and by one candidate for that is a single Planet X," said Anderson. "It's conceivable there could be other gravitational effects on the two orbits."

Newyt30011933planetx

Op 14 juni 1988 verschijnt er een artikel van NASA astronoom John D Anderson waarin hij zegt dat hij met 90 tot 99 procent zeker weet dat er nog één hele grote planeet achter Neptunes en Uranus moet zijn. Dit zouden hij en zijn collegae bij NASA op basis van de telemetrie van Pioneer 10 uitgerekend hebben. Deze astronoom van NASA had een behoorlijke staat van dienst en gold als autoriteit op dit gebied.

Deze informatie heeft jarenlang op het internet gestaan totdat mensen zich begonnen te interesseren voor dit onderwerp. De meeste informatie is nu verdwenen met als kroonjuweel de krant die altijd via google gevonden kon worden, die is nu definitief verwijderd. Je kunt alle kranten bekijken uit die periode behalve die ene krant met dat bewuste artikel.

14juli1988 pioneer stillsearchingforplanetx

In oktober van het jaar 1988 schrijft Robert Harrington, hoofd van de US Naval Observatory, een artikel over de locatie van planeet X in het vakblad Astronomical Journal. 2 jaar later, in 1990 geeft Harrington een interview aan Sitchen tijdens een TV programma dat Sitchen maakte. In dit interview stelt Harrington dat Pluto een satelliet was van Neptunes en uit zijn baan gehaald is door planeet X. Tevens stelt Harrington dat hij denkt dat deze planeet X leven zou kunnen ondersteunen. Verder laat Harrington Sitchen een diagram zien waarmee hij met een speciale telescoop op zoek wil gaan naar planeet X.

diagramplanetx

Diagram Robert Harrington planeet X

Vanaf 1991 moet de zoektocht beginnen vanuit het observatorium Black Birch in Nieuw Zeeland. De zoektocht komt er en wordt precies uitgevoerd zoals Harrington dit voor ogen had, aan de hand van zijn diagram. De resultaten werden naar NASA gestuurd. Je verwacht het haast al en ja, de resultaten werden nooit gepubliceerd, verdwenen voor altijd in de archieven van NASA en de wereld bleef achter met die ene prangende vraag, vond Harrington daadwerkelijk planeet X?

zecharia sitchin

Zecharia Sitchen (11 juli 1920 - New York City, 9 oktober 2010)

In 1992 produceerde Sitchen de baanbrekende documentaire, Are we Alone in the Universe? En aan het einde van deze documentaire deed hij een opmerkelijke uitspraak op basis van een persbericht van de NASA van datzelfde jaar.

NASA Press Release 1992

"Unexplained deviations in the orbits of Uranus and Neptune point to a large outer solar system body of 4 to 8 Earth masses, on a highly tilted orbit, beyond 7 billion miles from the sun."

Vertaling;

“Onverklaarbare afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunes wijzen op de aanwezigheid van een groot hemellichaam met 4 tot 8 keer de massa van onze Aarde, in een zwaar gekantelde baan buiten 7 miljard mijlen van de Zon.”

dr-robert-harrington

Robert Harrington

Dit persbericht, dat blijkbaar niet publiek was, suggereert dat Harrington daadwerkelijk planeet X vond tijdens zijn zoektocht in 1991. Helaas zullen wij de waarheid nooit te weten komen van Harrington zelf want hij stierf onder verdachte omstandigheden aan kanker in 1993, voordat hij al zijn bevindingen kon vastleggen in schrift. Het werd nog verdachter toen 1 van zijn collega’s van het observatorium zei dat Harrington aan het einde van zijn carrière twijfelde aan zijn eigen verhaal. Dit is verdacht omdat hetgeen de bewuste collega stelt door niemand anders bevestigd kon worden en ook nergens op schrift terug gevonden is van Harrington zelf. Niemand in zijn omgeving onderstreept wat de collega stelt. Meteen na de dood van Harrington werd het oorverdovend stil rondom de zoektocht naar planeet X.

South-Pole-Telescope

In 2006 werd begonnen met de bouw van de Zuid Pool Telescoop ( SPT ). Volgens officiële verklaringen moet met deze telescoop het bestaan van donkere energie aangetoond worden. Anderen menen dat de telescoop iets anders moet zoeken. Waarom een peperdure telescoop bouwen in een van de meest onherbergzame gebieden van deze wereld? Dat klinkt niet logisch en dat is het ook niet. Elders op de wereld zou men ook naar deze donkere energie kunnen zoeken voor een fractie van de prijs. Onder andere om deze reden menen sommigen dat de vermeende zoektocht naar donkere energie een dekmantel is voor de ware zoektocht waarvoor deze telescoop precies op die plek geplaatst is.

sptnibiru

Vanaf die plek is een eventuele planeet X het beste te zien. Volgens een anonieme bron, die de informatie prijs geeft om mensen wereldwijd te waarschuwen voor de komst van Nibiru, is dat precies wat er gebeurde. 1 jaar na activatie ( in 2007 ) van de Zuid Pool Telescoop werd een mini sterrensysteem vast gelegd dat voldoet aan de omschrijvingen van planeet X.

nibiru1

nibiru1 closeup

Dit is tevens de eerste keer dat duidelijk werd dat het niet alleen ging om een planeet maar om een mini sterrensysteempje waarvan de bruine ster ( Nibiru ) als oorspronkelijke tweede Zon van ons zonnestelsel geldt. Mede door het gegeven dat dit mini sterrensysteem opkomt over het Zuiden, net zoals Harrington en Sitchen berekenden, maakt dat verschillende astronomen zeker weten wij het hier te doen te hebben met de illustere Bruine Dwergster Nibiru. Op 3 maart 2008 werd het Nibiru-systeem nog eens vast gelegd en door dezelfde bron op het internet gezet ( Nibirushock 2012 ).

Vreemd genoeg werd niet veel later nog een video geplaatst door Nibirushock2012 maar met deze video bleek na analyse gerommeld te zijn. Verschillende onderzoekers hebben getracht in contact te treden met de informant die zijn informatie rechtsreeks kreeg van de Zuid Pool Telescoop, om verhaal te halen over de behoorlijke discrepanties van de eerste twee video’s met de latere video’s, waarvan de laatste duidelijk een fake was, maar kregen geen gehoor. Het feit dat de eerste twee video’s precies dat laten zien wat Harrington en Sitchen berekend hadden, behalve dan dat het om een mini Zonnestelsel ging, en later dus in diskrediet werden gebracht door dezelfde bron ( Nibirushock2012 ), doet de astronomen vermoeden dat men probeert de vrije astronomen met verkeerde informatie op te zadelen zodat dit onderwerp niet meer als interessant gezien wordt. Later beweerde Nibirushock 2012 zelfs dat ze een hoaxchannel waren.

Enkele weken ( mei 2008 ) later kregen de onderzoekers nieuwe feiten aangereikt, nu van een andere bron die wederom beweerde zijn beelden rechtsreeks van de Zuid Pool Telescoop te betrekken. Hij beweerde een persoonlijke vriend te hebben die werkt bij het Zuid Pool Telescoop project. De beelden die hij stuurde waren gemaakt op 14 mei 2008 en lieten precies hetzelfde zien als de eerste twee video’s van nibirushock2012.

nibiru 2008 2012

De video werd op het internet gezet via youtube met de accountnaam DNIr4808N. Binnen enkele uren werd dit youtubekanaal opgeheven maar nog voordat dit gebeurde konden enkele onderzoekers die er boven op zaten en nog steeds zitten, de video downloaden zodat deze ook vandaag nog bekeken kan worden. Na analyse bleek deze laatste video, net als de eerste twee van de inmiddels gecompromitteerde Nibirushock2012, authentiek te zijn. De analyse van de laatste video is hieronder te zien.

De vraag vanaf dat moment was, hoe deze 3 video’s die alle drie authentiek blijken te zijn, zich verhouden tot de studie van Robert Harrington uit oktober 1988 over de locatie van planeet X en de tekening die Harrington overhandigde aan Zecharia Sitchen in 1990. Het antwoord op deze vraag kwam enkele maanden later in 2008 met de laatste Fly By van de Ulysses ruimtesonde langs de polen van de Zon. Ondanks dat NASA beweerde dat Ulysses haperde tijdens zijn laatste fly by aan de Zuidpool van onze Zon, leverde Ulysses aanvullend bewijs voor hetgeen Harrington, Nibirushock2012 en DNIr4808N stelden. De gegevens die Ulysses leverde werden gepubliceerd op 13 oktober 2008. De data van de ruimte sonde is duidelijk, het zuidelijk halfrond van de Zon is zichtbaar actiever dan het noordelijk halfrond van de Zon, tevens interessant is waar de zonnewinden ontstaan en in welke richting ze op gaan.

solarwind

De astronomen bleven deze en de eerdere beelden uit andere bronnen bestuderen en kwamen in 2010 nogmaals tot de conclusie dat de 3 video’s uit 2008 authentiek waren.

In 2011 verscheen de komeet Elenin aan de hemel en deze komeet, want dat bleek het later te zijn geweest, niets meer en niets minder dan een ordinaire komeet, werd aangegrepen om behoorlijk wat desinfo over het internet te verspreiden. De komeet was onderwerp van gesprek en op vele websites werden absurde stellingen geplaatst over Elenin. Ook wij hebben uitvoerig aandacht geschonken aan Elenin en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat ondanks de vele verslagen en beweringen de komeet gewoon een komeet was. De volgende keer dat wereldwijd zoveel aandacht geschonken wordt aan een bepaalde kwestie zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. Meestal betekent veel aandacht dat desinfo met ons aan de haal gaat. Bij Elenin was dit zeker het geval.

Op 30 juli 2012 plaatste een youtubekanaal met de naam 00 Skyview, een groep van onafhankelijke astronomen, een video met de titel, “What begins in Aquarius ends in Aquarius”. Deze groep astronomen lieten de instrumenten zien waarmee ze hun video’s maakten, een compleet nieuwe benadering en daarna lieten ze zien waar hun aandacht op gericht was. 4 graden onder de ecliptica. Net als de eerder besproken 3 video’s liet deze groep beelden zien van een mini stelsel met een groot object in het centrum en een paar kleinere objecten daar om heen.

below ecliptic

red iron dust cloud

Echt opmerkelijk aan de beelden van deze groep is dat zij een roodijzeren stofwolk bestudeerden die binnen de astronomie geldt als belangrijkste kenmerk van een bruine dwerg ster. Op 1 november 2012 publiceerde de Skyview-groep een video met de titel, Lifting the Veil. In deze video deden zij voorspellingen over een grote oosters langgerekte Fly By komende vanuit de zuidelijke hemelen.

flyby

Binnen de astronomie beschrijft een oosters langgerekte fly by een object dat ons passeert aan onze kant van de Zon, aan onze linkerkant, binnen onze omloop. In dit geval passeert dit object ons vanuit het zuiden. De data van Ulysses kun je naast de voorspellingen leggen van de Skyview-groep en blijken naadloos aan te sluiten op elkaar. Toen presenteerde de Skyview-groep de omloop van het object dat hun interesse had gekregen en ook die omloop bleek naadloos aan te sluiten op de tekening die Harrington tijdens het Sitchen interview aan Sitchen overhandigde over de omloop van planeet X.

skyview

Vervolgens presenteerde de Skyview-groep een afbeelding die ze genomen hadden in Aquarius van een mini stelsel dat wederom gelijk is aan de eerdere 3 afbeeldingen van 2 andere bronnen uit 2008.

skyview2

Nu is natuurlijk de vraag of ze allemaal hetzelfde zien. Wij zullen moeten afwachten en dit in de gaten moeten houden want dit mini stelsel beweegt door het universum zoals tot nu toe niets anders zich door het universum beweegt. Wat wij met zekerheid kunnen zeggen is dat wanneer het zichtbaar zal worden voor ons allemaal, dit zeer plotseling zal zijn.

In januari 2013 hielden enkele astronomen een object in de gaten vanaf de vulkaan Turrialba in Costa Rica waar live camera geplaatst is. Het object wordt Blue bonnet genoemd. Het is duidelijk dat dit object geen bruine dwergster kan zijn maar de bewegingen van dit object, de locatie en de richting vanwaar bluebonnet te zien is suggereren dat het een omlopend object kan zijn rond een tweede Zon.

blue bonnet jan

In 2007 liet het Historie kanaal voor het eerst een verloren gewaand boek zien van Nostradamus, de aflevering had de titel, The Lost Book of Nostradamus. In deze video laat men 7 profetische afbeeldingen uit het boek zien die het einde van de wereld zoals wij die kennen illustreren. Volgens die bewuste aflevering van het Historie kanaal laat Nostradamus ons de constellatie zien van de slangendrager, Ophiuchus, ook wel het dertiende sterrenbeeld genoemd, 13, het getal van voltooiing? Dit sterrenbeeld zal een belangrijke rol spelen in de fly by van planeet X. Ook in december ( 2012 ) ging Bluebonnet door het 13de sterrenbeeld zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

ophiuchus dec 2012

De beelden van de vulkaan werden met nieuwe technieken geanalyseerd en resulteerde in 2013, met verdere analyses van de Skyview-groep tot de uiteindelijke conclusie dat Bluebonnet geen object is dat om onze Zon draait maar om een ander object.

Wat zegt de eerder genoemde Kolbrin Bijbel over dit gebeuren?

Manuscript 3:4 Kolbrin bijbel.

When blood drops upon the Earth, the Destroyer will open up and belch forth fire and ashes. Trees will be destroyed and all living things engulfed. Water will be swallowed up by the land and seas will boil.

red iron dust cloud

Het bloed kan refereren naar de rood ijzeren stofwolk die te zien is op deze afbeelding die om het planeet X ministelsel hangt. Hiermee zou men kunnen bedoelen dat de rode stofwolk eerst te zien is voordat planeet X te zien is.

Op 8 juli plaatste de Skyview-groep een nieuwe video met de titel, Fire in the Sky deel 3. Hier laten zij KBO’s zien ( Kuiper Belt Objects ) met een groot object in het centrum waar een grote nucleus ( kern ) te zien is. De groep stelt hierbij de zeer indringende vraag; Is dit onze binaire Ster?

kbo

Een tweede video in diezelfde maand koppelt de Skyview-Groep hun informatie aan die van Marshall over de Blue Bonnet bevindingen. De boodschap aan Marshal was dat ze uitstekend werk geleverd hebben met hun observaties en conclusies over Blue Bonnet en dat de Skieview-groep de conclusies van de astronomen van het Marshal team ondersteunen.

Aantijgingen van andere groepen dat Blue Bonnet niets anders was dan een weerspiegeling van de Zon in de camera van de vulkaan werden weerlegt na verdere analyse van de beelden van de vulkaan waarin het object, dat Blue Bonnet werd gedoopt, achter de wolken zakte en dat is onmogelijk voor een reflectie of weerspiegeling. 

debunk reflection sun

Ook de nieuwe analyses met de nieuwe techniek CSI ( Camera Sensor Illumination ) liet het verschil in afmetingen zien van twee opnames van Blue Bonnet op twee verschillende tijdstippen. De eerste opname werd gemaakt op 15 januari 2013 en de tweede opname op 7 mei 2013. Tussen beide opnames is een duidelijk verschil te zien in formaat van Blue Bonnet waarmee men mag en kan concluderen dat Blue Bonnet langzaam dichterbij komt!

2 suns in the sky

Op 27 mei 2013 vloog Jorge Urena over de Stille Oceaan voor zaken en fotografeerde hij de Zon met aan haar zijde meerdere objecten zoals te zien is op de afbeelding. Ook deze beelden werden aan een test onderworpen met CSI. De test bleek ook hier weer positief en daarnaast bleek ook de locatie en de richting nauwkeurig overeen te komen met eerdere bevindingen uit andere kanalen, zelfs met de bevindingen uit het Ulysses project!

jorge1

jorge2

Met de informatie van Jorge en alle eerdere informatie konden de astronomen de baan van het planeet X mini stelsel berekenen. De baan van planeet X loopt via onze kant van de Zon waardoor de berekeningen van de Skyview-groep die dit reeds eerder stelden bevestigd werden. Daarnaast deed klokkenluider Bob Dean in september 2008 tijdens een interview met Project Camelot al de uitspraak dat planeet X aan onze kant van de Zon zou passeren.

Natuurlijk is de video geen wetenschappelijk bewijs maar het is wel frappant dat een zogenaamde remote viewer, een techniek die serieus genomen wordt door militaire machten wereldwijd, met deze methodiek vele jaren eerder de stelling deponeerde dat de fly by van planeet X aan onze kant van de Zon zal zijn. Geen exacte studie maar wel met hetzelfde resultaat als alle ouderwetse benaderingen door astronomen met gebruikmaking van data van satellieten en andere ruimtevoertuigen.

Voor mensen die graag de hemel in de gaten willen houden kan ik adviseren regelmatig een kijkje te nemen op www.amsmeteors.org .

Waarom zou je deze website gaan bezoeken? Nu om de volgende reden. Afgelopen jaar werd de media aandacht gericht op planetoïde 2012DA14 omdat die op 15 februari 2013 onze Aarde zou passeren, die trouwens pas in februari van 2012 ontdekt werd, wat uiteindelijk een saai gebeuren was. Maar op dezelfde dag gebeurde iets wat niet alledaags was en is. In de Oeral stortte een gigantische meteoriet neer met de kracht van 20 Hiroshima atoombommen. Het beschadigde meer dan 7000 gebouwen en 1200 mensen raakten gewond. Gelukkig stortte deze meteoriet neer in een relatief dun bevolkt gebied maar stel je eens voor dat zo’n object in onze Randstad zou neerkomen…….. Geen enkel observatorium ter wereld had de meteoriet van de Oeral zien aankomen omdat deze rechtsreeks vanuit de richting van de Zon kwam en op onze Zon staan geen telescopen gericht. Vertrouwen op de overheden heeft dus niet veel zin en je zou je ook de vraag kunnen stellen of de overheden het aan ons zouden vertellen als een gevaarlijke meteoriet of iets anders het leven op deze planeet bedreigt. Daarom is het verstandig zelf verantwoordelijkheid te nemen en de genoemde website regelmatig te bezoeken.

Terug komend op de Hopi voorspellingen, de Blue Star Kachina ( Blue Bonnet?), en de Red Star Kachina ( een metgezel van planeet X in de Roodijzeren stofwolk ), zouden de Hopi wel eens gelijk kunnen krijgen met hun voorspellingen en doen de officiële wetenschappelijke kanalen, waarop wij als mensheid moeten vertrouwen, zich alle moeite alle veronderstellingen over planeet X, ondanks al deze informatie, te corrumperen met valse meldingen over de vermeende planeet X zoals de enorme hoax rondom komeet Ison.

Noot van de redactie;

Deze informatie is bedoeld om mensen te informeren, niet om mensen bang te maken. Wat zal gebeuren zal gebeuren, of wij dat nu willen of niet. Wanneer het planeet X mini stelsel zal opdoemen is nog niet helemaal duidelijk maar deze groepen astronomen en de meeste genoemde onderzoekers in dit stuk zijn allen van mening dat dit ergens tussen april 2014 en december 2015 moet gaan gebeuren. Zoals altijd stellen wij van Bovendien niet dat dit een absoluut gegeven is maar willen onze lezers  wel zo correct mogelijk informeren.

Als je van plan bent om jezelf voor te bereiden op de komst van planeet X, plan dan niet vanuit angst maar vanuit liefde want overleven gaat niet over het vasthouden aan bezittingen maar over het vasthouden aan elkaar!

Als extraatje voor alle mensen die zich graag willen verdiepen in deze materie hebben wij van Bovendien een leuke verrassing. Jullie kunnen via deze link, de Nederlandse vertaling van het boek, de Twaalfde Planeet van Zecharia Sitchen dowloaden.

Bronnen:
Marshal Masters
Skyviewteam
Nibirushock 2012
DNIr4808N
wikipedia
NASA
Jorge Urena
KolbrinBible
DemorgenBE
youtube