Het is verdomd moeilijk om tussen de miljoenen websites over deze komeet de juiste informatie te filteren om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Een team van wetenschappers zag ook dat er veel desinformatie over Elenin verspreid wordt, vaak zelfs opzettelijk grote organisaties, om zodoende de burger in het ongewisse te laten opdat deze zich niet kan voorbereiden.

Het Planet X Town Hall, Comet Elenin Research Team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Elenin, deze informatie vergeleken met informatie over andere bestaande kometen en levert hiermee een eerste conclusie. Deze conclusie wil ik graag met jullie delen.

 

Let wel. Het heeft niets te maken met angst zaaien maar alles te maken met voorzichtigheid en voorbereiding. Mensen die gewaarschuwd zijn hebben in de regel bij grote calamiteiten betere kansen. Ik vind dat iedereen dezelfde informatie verdient en zich daarmee op eenzelfde manier kan voor bereiden. Zoals jullie allemaal weten bouwen overheden al decennia ondergrondse schuilplaatsen alwaar ze jaren kunnen verblijven. Deze schuilplaatsen bieden onvoldoende ruimte om alle mensen te herbergen en daarom dus dit bericht. Met de informatie van het researchteam en eigen informatie samen hoop ik jullie een beetje meer inzicht te geven in deze materie. De belangrijkste passages uit de video heb ik vertaald en zitten in dit stuk.

Nog 1 ding, wees nooit bang, angst is een slechte raadgever. Ben daarentegen wel voorzichtig en voorbereid, dat kan nooit kwaad.

 

Op veel websites kun je het vermoeden lezen dat komeet Elenin een bruine dwergster is of Nibiru, de planeet van de Sumerische kleitabletten, die een ellipsvormige cyclus van 3600 jaar rond onze Zon maakt in tegenovergestelde richting van alle andere planeten uit ons Zonnestelsel. Uit vergelijken met soortgelijke kometen, het pad dat Elenin gegaan is en de invloed die Elenin op andere kometen gehad heeft blijkt dat Elenin niet groot genoeg is  waaruit geconcludeerd mag worden dat deze komeet uitgesloten kan worden als Nibiru of Dwergster.

 

NASA schreef over Elenin dat het een onbeduidend komeetje is. Die mening werd aanvankelijk gedeeld door ons maar Elenin blijkt te veranderen.

Om meerdere opties als uitgangspunt te gebruiken maken wij een lijstje van drie mogelijke situaties;

 

  1. Elenin is interessant om lang te zien scheren maar geheel onbeduidend en ongevaarlijk. Laten wij hopen dat dit het geval zal zijn.
  2. Het passeren van Elenin wordt gezien als een angstig moment, net als in 1910 toen de wereld in de greep was van komeet Halley. De nabijheid van de komeet zou aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen triggeren.
  3. Elenin is de Bleu Star Kachina van de Hopi voorspellingen. Dit wordt gezien als worst case scenario. Met andere woorden, dit wordt gezien als het grootste gevaar want in de slipstream van de Blauwe Ster Kachina bevindt zich volgens de Hopi voorspellingen de Rode Ster Kachina ofwel Nibiru, planeet X.

 

Nu zullen velen zich afvragen waarom die voorspellingen van de Hopi zo belangrijk zijn. Moeten wij deze voorspellingen wel serieus nemen? Wie zijn deze Hopi indianen eigenlijk?

De Tekens:


“Dit is het eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land afnamen dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder.


“Dit is het tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. – de blanke mensen die hun families in huifkarren over de prairies vervoerden.”


“Dit is het derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns, zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen -- de komst van de veestapels van de blanken.


“Dit is het Vierde Teken: IJzeren Slangen zullen het land doorkruisen.”


“Dit is het Vijfde Teken: Het land zal eruit zien als een gigantisch spinneweb dat kriskras verspreid is.


“Dit is het Zesde Teken: In het land zullen stenen rivieren te zien zijn, die kriskras door elkaar lopen en die beelden geven in de zon.


“Dit is het Zevende Teken: je zult horen over de zee die zwart wordt, en vele levende wezens zullen hierdoor doodgaan.


“Dit is het Achtste Teken: Je zult vele jongeren zien komen die hun haar lang dragen zoals mijn volk, en die zich zullen voegen bij onze volkeren om hun manieren en wijsheid te leren.


“En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, die met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Direct daarna zullen de ceremonieën van mijn volk er niet meer zijn.“Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een hoge sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment al worden er zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken naar de Herrijzenis naar de Vijfde Wereld.

 

 

De Hopi gaan terug tot 500 jaar voor Christus en leven nog steeds in Arizona waar ze al die tijd leven van landbouw. Het is een vredelievend volkje die de Aarde serieus nemen. In de voorspellingen van de Hopi werden ze al ver vooruit gewaarschuwd voor de komst van de blanke man. De Hopi kozen het pad van liefde en geweldloosheid want dit is wat de voorspelling hun opdroeg. Duizenden jaren lang wachten zij op de komst van Blue Star Kachina want deze kondigt de komst aan van Red Star Kachina. Red Star Kachina of Nibiru, ook de Vernietiger of planeet X genoemd zal de aarde nieuw inrichten door grote natuurevenementen. De hopi hebben deze informatie en hun voorspellingen niet voor zichzelf gehouden. Met enige regelmaat hebben ze wereldleiders gewaarschuwd voor het uitbreken van een derde Wereldoorlog die zijn oorsprong zou kunnen vinden in India, China, de Islamitische landen of Afrika. Als gevolg van deze oorlog zal Amerika vernietigd worden door nucleaire wapens.

Een soortgelijke voorspelling horen wij ook van de Egyptenaren in de jaren na de Hebreeuwse exodus. De teksten zeggen iets in deze strekking;

 “ One worship will pass into the four quarters of the Earth, talking peace and bringing war.”

Vrij vertaald staat er;

 “1 religie zal in alle vier de delen van de Aarde vertegenwoordigd zijn, pratend over vrede maar oorlog brengend.”

 

Pratend over vrede, als wij de verschillende religiën naast elkaar zetten dan kennen wij de drie grootste;

Christendom, een religie van liefde.

Judaisme, een religie die het leven viert.

Islam, een religie van vrede.

 

Deze drie  religiën praten over vrede en verdraagzaamheid maar dragen ze dit ook uit?

Hebben ze het over meerdere verschillende religiën of hebben ze het over 1 religie die over alle grote continenten verspreid is? Het schijnt niet uit te maken want elk van deze geloven heeft zijn zwarte pagina in de geschiedenis en in het heden.

 

Parallel aan de Hopi voorspellingen maken wetenschappers zich druk over de aanstaande poolverschuivingen die rond deze tijd zullen plaatsvinden. Het zou met alle tekenen aan de wand arrogant en dom zijn de voorspellingen van de Hopi af te doen als onzin.

 

Verder met Blue Star Kachina. Volgens de voorspellingen zal Blue Star vergezeld worden door, wat de Hopi, neefjes, noemen. Nasa beelden laten duidelijk zien dat Elenin begeleid wordt door twee andere kometen, de neefjes?

 

De voorspelling zegt verder dat wanneer de Blauwe Ster zal verschijnen en zijn masker afzet, de tijd voor de grote rechtspraak begonnen is.

 Is dat niet waar onze bijbel het de dag des oordeels noemt?

 

Van eminent belang in deze zin is het gedeelte over het masker. Wanneer Blue Star het masker zal afzetten….Dit belooft een verrassing door Blue Star Kachina te worden, wat bedoelen ze hiermee? Laten wij nog even gaan kijken naar 3 andere kometen die de aarde passeerden.

 

Toen komeet Hally in 1910 voorbij de aarde vloog was er grote zorg dat deze komeet de planeet zou vergiftigen. Waar kwam deze zorg vandaan?

In het tweede gedeelte van de 19 de eeuw wisten wetenschappers de samenstelling van kometen te achterhalen. De komeet Halley wazemde  blauwzuur uit vanuit zijn kern en staart. Dicht genoeg voorbij scherend langs de aarde zou deze zeer toxische stof veel leven op aarde kunnen vernietigen. Tot 1999 werd blauwzuur gebruikt bij de executie van ter dood veroordeelden in de VS.

 

Je kunt je voorstellen dat wetenschappers schrokken toen ze in de gaten kregen via metingen en onderzoek dat ook Elenin een grote concentratie blauwzuur bevat. Net als komeet Halley in 1910 lijkt het erop dat de aarde door de staart van Elenin zal gaan waarmee het gevaar bestaat voor vergiftiging van de planeet.

Buiten het gevaar van het giftige gas levert Elenin nog een extra gevaar. Blauwzuur is een natuurlijke geleider. Door dit blauwzuur of hydrogene cyanide krijgt de komeet de mogelijkheid om enorme hoeveelheden energie op te slaan, deze energie kan in 1 moment vrijgelaten worden door de komeet door een veelvoud van situaties. Je kunt je voorstellen welke lading Elenin in zijn zwerftocht van ruim 10.000 jaar heeft kunnen opdoen. Het is net een enorme condensator die op elk willekeurig moment zijn energie kan vrijgeven. Dat maakt Elenin tot een vliegende tijdbom.

 

In het jaar 2000 verscheen er een komeet met de naam S4 linear. Deze komeet had soortgelijke kenmerken als Elenin en stond op het punt het pad van de Zon te doorkruisen toen hij uit elkaar spatte. Het was net alsof de komeet een muur van elektriciteit geraakt had.

Wetenschappers maken vandaag de dag nog steeds ruzie wat deze komeet uit elkaar heeft doen spatten. Is de komeet ergens tegenaan gevlogen of had het te maken met de benadering van het pad van onze Zon? Hoe dan ook, S4 linear en Elenin vertonen grote gelijkenissen.

 

Op 11 september van dit jaar zal Elenin het dichts bij de Zon staan en tegelijkertijd de baan van de Zon doorkruisen. Kan dit de trigger zijn om zijn energie vrij te laten en hoe ziet dat er dan uit?

Om dat duidelijk te maken maken wij weer een uitstapje naar het recente verleden, dit keer naar het jaar 2007 toen komeet Holmes de aarde met een bezoekje vereerde.

Tussen 25 oktober 2007 en 5 november groeide de gasbol om de komeet Holmes tot ongekende grootte. Op het hoogtepunt was Holmes zelfs groter dan onze eigen Zon.

Nu, komeet Elenin groeit ook en is inmiddels groter dan onze planeet Jupiter. Elenin blijft groeien.

Dit jaar, om precies te zijn op 26 september, zal Elenin niet alleen het dichts bij de Zon staan maar zal ook tussen de Aarde en de Zon staan, dichter zelfs dan Venus bij de Aarde staat. Tegen die tijd zal zijn gasnevel groter zijn dan de diameter van onze Zon. Wat betekent dit voor ons hier op Aarde?

 

Voorspelling komeet Elenin van 1 september 2011 tot 16 januari 2012

 

Allereerst, wij hopen het beste maar bereiden ons voor op het ergste.

 

Op 1 september zal de dreiging van Elenin minimaal zijn. Van 2 september 2011 tot 9 september zal Elenin voor het eerst in de buurt van de Zon komen. Hierdoor ontstaat het gevaar van elektromagnetische ontlading maar de kans is nog klein dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Van 9 tot 11 september komt Elenin het dichts bij de Zon ( 73 miljoen kilometer ). De dreiging is dan het hoogst m.b.t. een elektromagnetisch evenement met de Zon.

Op 26 september staat Elenin precies tussen de Zon en de Aarde, op dat moment is het gevaar het grootst omdat er drie hemellichamen  bij betrokken zijn en kosmische bliksemschichten over en weer kunnen springen. Wanneer Elenin doet wat deze wetenschappers verwachten zal rond deze tijd Elenin duidelijk te zien zijn, net zo helder als onze Zon.

Vanaf dit moment tot 17 oktober zal het gevaar afnemen om vervolgens van 3 november tot en met 7 november weer toe te nemen omdat de Aarde dan door de staart van Elenin draait.

Tot 20 november zal de dreiging weer afnemen om nogmaals echt gevaarlijk te worden omdat Elenin dan weer in 1 lijn staat met de Aarde en de Zon, deze keer met de Aarde in het midden. Dit duurt tot 25 november 2011.

Na deze datum zal er dreiging blijven bestaan van Elenin maar zal langzaam maar zeker afnemen tot nihil. Op 16 januari 2012 is elke dreiging ver te zoeken en vervolgt Elenin hopelijk gewoon zijn pad door het universum.

 

Eerder bespraken wij dat Elenin gezien wordt door de Hopi als de Blue Star Kachina. Deze Blue Star Kachina is de voorloper van Red Star Kachina, planeet X ofwel Nibiru.

In oude testamenten wordt de red Star Kachina vaak genoemd, steeds weer onder een andere naam maar met dezelfde kenmerken, de vernietiger. Planeet X wordt in het nieuwe testament Wormwood genoemd en laat er ook een onderzoek bestaan dat gedaan wordt in Australie met de naam project Wormwood.

 

Wanneer komeet Elenin, al dan niet Blue Star Kachina, zo’n commotie kan veroorzaken met zijn afmetingen, wat in vredesnaam kan Nibiru/Wormwood/PlanetX/RedStarKachina veroorzaken?

 

Ik ben van mening dat de elite van deze wereld niet voor niets op vele locaties van deze planeet ondergrondse schuilkelders bouwen, zelfs het DNA en de zaden van de hele wereld opslaan in gigantische bunkers in Spitsbergen. De elite weet iets dat ze voor ons verborgen houden en lijken de laatste jaren behoorlijk in paniek.

Ik rap tempo kleden ze de planeet uit en ontdoen haar van grondstoffen. Daarnaast is de elite bezig met een enorme rooftocht door allerlei landen waar iets te halen valt, steeds weer met redenen die op zijn minst twijfelachtig zijn zoals nu met Libië en eerder met Irak en Afghanistan. Zijn ze bezig hun voorraden goud, voedsel, brandstof en andere zaken veilig te stellen?

 

Ik heb daarop helaas geen sluitend antwoord maar mijn intuïtie zegt mij dat er iets gaande is van ongekende proporties. Iets dat wij nog nooit eerder meegemaakt hebben.

 

Wij leven in bijzondere tijden, dat zal eenieder met mij eens zijn. Stukken zoals dit hebben niet de intentie mensen bang te maken maar voor te bereiden op mogelijke evenementen. Een beetje voorraad ingeblikte groenten, fruit en andere zaken kan nooit kwaad en kost in de regel weinig. Maar net dat beetje voorraad en alertheid kan het verschil maken tussen leven en dood.

 

Laten wij met zijn allen hopen dat de Hopivoorspellingen nog een tijdje op zich laten wachten en dat Elenin met een sisser zal aflopen, net als komeet Halley in 1910.

Als laatste de film waaruit ik deze informatie gehaald heb.

Nexus

Lees ook: Graancirkelseizoen 2011 in teken van einde Maya-kalenders  ( Zeer veel goede informatie )

UPDATE!

Ongetwijfeld dat de lezers van dit artikel tijdens de gebeurtenissen afgelopen dagen en weken gedacht hebben aan de informatie in dit stuk. Een aardbeving in Nederland, stroomuitval in de VS en Mexico en zelfs een kerncentrale die stil gelegd werd uit voorzorg, in Canada een aardbeving van 6.7 op de richterschaal en overstromingen in de VS. Zijn dit toevalligheden of hebben deze uitzonderlijke situaties iets te maken met de nabijheid van Elenin?

 

Een beetje speurwerk levert meteen extra informatie op m.b.t. Elenin en natuurfenomenen van de afgelopen maanden.

 

Op 15 maart van dit jaar bevond Elenin zich op 1 lijn met de Zon en de Aarde op een afstand van 2,101 AU ( Astronomische eenheden ), 1 AU is gelijk aan de afstand tussen de Aarde en de Zon wat ongeveer zo’n 150 miljoen kilometer is. Enkele dagen voor deze alignment werd Japan opgeschrikt door een aardbeving van 9.0 op de Richterschaal. Toeval?

 

Gaan wij nog verder terug, naar 4 september 2010 dan zien wij weer een samenkomst van de Zon, de Aarde en Elenin, nu met de Zon in het midden. Die dag werd Nieuw Zeeland, Christchurch getroffen door een aardbeving van 7.2 op de Richterschaal.

Dat Nieuw Zeeland op een plaatgrens ligt en daarom aardbevingsgevoelig is, dat is geen nieuws. De beving op het Zuidereiland vlak bij Christchurch kwam toch als een verrassing, met deze kracht.”  Aldus geologen die deze aardbeving bestudeerden.

 

Nog verder terug, op 27 februari 2010, ook toen stonden Elenin, de Aarde en de Zon in 1 lijn, de afstand van Elenin tot de Aarde bedroeg toen 6 AU ( 6 keer de afstand tussen de Zon en de Aarde ) en werd Chili getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.8 op de schaal van Richter.

 

Voor de komende weken voorspelt dit niet veel goeds, ervan uitgaande dat de aarbevingen hierboven vermeld ook daadwerkelijk in rechtstreeks verband staan met Elenin.

 

26- 27 september aanstaande zal Elenin zich weer op 1 lijn bevinden met de Aarde en de Zon maar ook met Mercurius. Deze keer is er echter nog meer aan de hand, Elenin zal zich binnen de baan van de Aarde om de Zon bevinden en ook binnen de baan van Venus om de Zon. De afstand tussen de Elenin en de Aarde bedraagt dan slechts 0,381 AU. In volgorde zien wij dan Mercurius, de Zon, Elenin en de Aarde op 1 lijn. Als eerdere aardbevingen zoals hierboven beschreven en gedocumenteerd daadwerkelijk het gevolg waren van de eerdere uitlijningen van Elenin met de Aarde en de Zon en nog wel op veel grotere afstand, welk gevolg zal deze uitlijning zo dichtbij dan niet kunnen hebben?

 

Zoals eerder al aangegeven zal op 17 oktober het dichts bij de Aarde staan op een afstand van nog maar 0,232 AU.

5 november en 23 november zijn de overige data waar enige zorg over bestaat. Op 5 november kruist de Aarde het pad van Elenin op een afstand van 0,348 AU en kan voor behoorlijk wat ruimtepuin zorgen. Meestal verbrandt dit ruimtepuin in onze atmosfeer.

Op 23 november staan de Zon, de Aarde en Elenin weer in 1 lijn, precies zoals tijdens de aardbeving in Chili maar dan is de afstand van Elenin tot de Aarde 1 tiende in vergelijk met de eerdere uitlijning, om precies te zijn bedraagt de afstand dan 0,596 AU.

 

Bovenstaande informatie wordt niet bevestigd door de NSA noch door andere instituten waar wij normaal gesproken deze informatie van zouden moeten krijgen. Ik kan en zal dan ook geen stelligheid in deze kwestie hanteren ondanks de informatie die hierboven beschreven staat die afkomstig is van een

.

 

Mike gaat ervan uit dat Elenin niet een komeet is maar een bruine dwergster, deze conclusie trekt hij aan de hand van zijn bevindingen m.b.t. de stand van Elenin en de eerder genoemde aardbevingen. Zijn bevindingen samen met de vreemde fenomenen van de afgelopen weken zoals genoemd in het begin van deze update zouden kunnen doen vermoeden dat Elenin veel meer invloed heeft op de Aarde dan de reguliere instituten willen vertellen.

 

Is het wellicht daarom dat NASA haar personeel onlangs opriep voedsel en watervoorraden op te slaan? Ik weet het niet maar vind wel dat iedereen recht heeft op meerdere verschillende bronnen van informatie, zelfs wanneer deze straks misschien niet blijken te kloppen.

 

Geraadpleegde bronnen;

 

Enlightening Media

UPDATE2

 

Op de website van Earthwatcher vond ik de volgende melding.

Allereerst kregen wij onderstaand mailtje binnen met links de foto.

 

Hallo, ik volg de berichtgevingen van Elenin al een tijdje en zie tot nu toe alleen maar vage telescoop foto's op internet terwijl hij allang zichtbaar is.
11 september stond hij het dichts bij de zon en daar kun je hem dus ook vinden.
Maar..niet met het blote oog, wel in infrarood frequentie.
Neem een camera met een slechte IR block, een mobieltje voldoet prima, plaats hiervoor een Infraroodfilter en neem een foto van de zon, zie daar....Elenin.
Op de volgende link even een zelfgenomen shot van Elenin, het is beslist géén lensflare, bij video opname blijft hij mooi strak links van de zon staan waar hij op dit moment hoort.
De foto mag gebruikt worden

Toch maar even op youtube controleren, en wat blijkt President Obama zit 27 en 28 sept in het vliegveld van Denver wat ook wel bekend staat onder het illuminati vliegveld.

Hier onder een video die wij vonden, oordeel wederom Zelf...

 

Er schijnt ook een grote militaire oefening gepland te staan van 26 september tot en met 7 oktober.

Google Earth laat het volgende zien als mensen op zoek gaan naar Elenin

SOHO laat het volgende plaatje zien op zoek naar Elenin.

Of dit nu echt bewijs is weet ik niet, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken.

Bron: Earthwatcher

Elenin nog steeds aanwezig volgens laatste beelden.

 

Met betrekking tot Elenin wil ik graag de volgende discussie op een forum met jullie delen. Op het forum meldde zich iemand die beweert dat hij een astronaut is maar geen gewone. Hij beweert dat hij een ruimteastronaut is voor de VS die naast de NASA, die volgens de man als afleiding dienen, een veel meer geavanceerde ruimtevloot hebben waarmee ze makkelijk tienmtallen lichtjaren kunnen overbruggen. De man beweert verder dat hij Elenin van dichtbij gezien heeft en garandeert de lezers dat Elenin niet is wat de meesten denken. Zendamateurs die de frequenties afspeuren zouden paraat moeten staan om 'bijzondere' berichten op te vangen en verder verwijst hij naar e type asteroiden en het Rosetta project, daar zouden wij antwoorden kunnen vinden. Ikzelf ga natuurlijk op zoek maar vraag aan mijn lezers dit ook te doen en eventuele interessante informatie te delen via een reactie hierzo.

Nu, dan komt hier het interview;

In hetGROEN: ‘CaptainS’ (de ‘OP’ in dit draadje) en in het ZWART: verschillende mensen die vragen stellen;

CaptainS: Door de hele hype op het internet, heeft de marine besloten om een ‘recon’ missie naar ‘Elenin’ te sturen. Laat ik hierbij zeggen dat het alle ophef niet waard is. Maar er zouden weleens een paar verrassingen boven water kunnen komen, waar niemand rekening mee heeft gehouden.. Ik zal hier zo’n 20 minuten zijn om diverse antwoorden te beantwoorden, dan ben ik verdwenen. Ik wil vriendelijk zijn, omdat ik weet dat er een boel ‘gezoem’ omheen plaatsvindt.

Hoe lang duurt het voordat je dáár aankomt?
Vanaf het moment dat de bemanning in het ‘voertuig’ stapt, de voorbereidingen, de vrijgave van vertrek, alles bij elkaar zo’n 60 minuten. De feitelijke reistijd duurt 20 minuten. Ga eens gedetailleerd in op een paar van deze ‘verrassingen’ omtrent ‘Elenin’.. Er is geen verwoesting te verwachten van ‘Elenin’; het is geen komeet, totaal niet aan de orde.


Wat voor soort voertuig gebruiken jullie? (TR-B/TR-3B)?
Nee


Ok, maar wat is het dán wel..?
Neem eens een kijkje bij de eigenschappen van ‘E-type asteroïden’. Heel erg vergelijkbaar. Maar als je erin slaagt om de puntjes te verbinden, dan zul je snappen dat ‘E types’ een codewoord zijn voor iets veel interessanter.

Welk effect zal ‘Elenin’ hebben op onze Aarde? Welke risico’s zullen er opduiken?
Geen enkele.. Maar het zal uitermate interessant zijn om radio-operators te‘hammen’.

X-37, NOTE, Tin Can (M.b.t. de ‘anti-zwaartekracht-voertuigen’ die worden gebruikt)?
Sorry daar kan ik verder niet op ingaan.


Is ‘Elenin’ kunstmatig? Of om het anders te zeggen: is iemand het aan het controleren?

 

Nou, als je niet zo cryptisch zou zijn, dan zou iemand je misschien wél serieus nemen. Vertel eens verder!
Onthoud goed dat ik niet mijn bevoegdheden wil verliezen vriend. Kijk naar mijn response hier direct boven. Maar ik ben al door mijn 20 minuten heen; ik moet gaan. Ik ben terug over ongeveer 45 minuten om meer vragen te beantwoorden tijdens een vervolgsessie. Prettig weekend allemaal.

* * *
Nieuwe sessie:

* * *

Wat is je mening ‘OP’ over al die NASA-medewerkers die maar uit de school klappen over alles wat ze weten, omdat ze continue de mond wordt gesnoerd? NASA is gewoon maar ‘decor’ voor het publiek. Hun budget is maar een schijntje. Zij hebben maar weinig geld, net genoeg om af en toe eens een satelliet de ruimte in ons zonnestelsel te schieten. Het WERKELIJKE ruimteprogramma valt onder het militaire gezag, voornamelijk de Marine en de Luchtmacht.
Maar het is voor ons ook heel grappig om te kijken naar de raketten op ‘chemische’ aanstuwing. Maar voor zover NASA-medewerkers in staat zijn om uit de school te klappen, er zijn maar erg weinig mensen van NASA die feitelijk ingelicht zijn.. Ze wéten gewoon te weinig om uit de school te klappen..

Laten we nou een veronderstellen dat ‘Elenin’ wordt ‘bestuurd’. Dienen we dan onszelf zorgen te maken over dood-en-verwoesting’? Of is ‘Elenin’ meer iets in het kader van een ‘openbaring’? Ikzelf heb geen enkele mening over ‘Elenin’, ik stel gewoon vragen..
Geen enkele reden om je ongerust te maken; ik zei het al eerder: geen enkele doemscenario te verwachten.

Er zullen wel een boel voertuigen al zijn? Zo’n 7000?
Wat bedoel je nou met een ‘boel voertuigen’? Dat is volledig geclassificeerd en ik kan daar niet zomaar gegevens over vrijgeven, temeer omdat ik ook niet precies op de hoogte ben van de exacte aantallen, buiten het gebied waar ik werkzaam ben.

Kan het zijn de het ‘Onderwerp(en)’ in kwestie in staat zijn voertuigen te transporteren? Zo’n 7000..?
Ok, nu begrijp ik wat je precies bedoelt. Maar ik weet het niet, sorry. Ik weet alleen dat er nog 2 missies gepland staan, zodat ik aanneem dat iemand het antwoord zal weten, na de volgende missie misschien. Maar ik maak van die missies waarschijnlijk geen deel uit.

Was het VS-ruimtecommando verantwoordelijk voor het laten instorten van de WTC-torens tijdens 9/11? Door middel van het gebruik van een of ander krachtig wapen?
Ik weer daar helemaal niets van.


Dus.. Wat is nou precies hetgeen je hier komt vertellen? Hoe kunnen we hieruit ons voordeel trekken? Vertel ons nou gewoon wat je ons klaarblijkelijk wilt vertellen, maar waar je eigenlijk te bang voor bent om het ook te doen.
Gaan nou maar op zoek naar ‘E-klasse asteroïden’. En vergeet niet om ook de gegevens op te zoeken van de ESA ‘Rosetta missie naar ‘Steins’’. Dáár waar de hoge resolutie-camera’s toevallig haperden.. Dan zul je je antwoord vinden..
Sorry dat ik dus niet director kan zijn. Maar dit onderwerp is meer onderwerp van huidige operaties en onderwerp van gesprek. Iemand met kennis en inzicht zal in staat zijn om het binnenkort te ‘horen’.. Er zal geen ontkennen mogelijk zijn omtrent het verleden, dat niet is zoals het ons voorgespiegeld is.. Maar het is veel interessanter. Geen vernietiging en doem. Er komt gewoon iets heel leuks aan. En nu heb ik genoeg gezegd.

Als ik tot het commando van de ruimte-afdeling van de Marine zou horen, en ik zou publiekelijk iets bekend willen maken, dan zou ik gewoon een forum als dit (GLP) gebruiken.. Waarom? Omdat niemand het dan zou geloven.. (LOL – hardop lachend)
Gebruiken jullie ruimteschepen met aandrijvingskracht gebaseerd op zwaartekrachtgolven? En is het waar dat de Marine nederzettingen heeft op Mars, en dat er een samenwerking is met de Greys (ET’s gj)

 

Ik ben helemaal over mijn zeik dat we astronauten in gevaar brengen, door hen de ruimte in te schieten met chemische raketten, terwijl we al die tijd, binnen hetzelfde land een verborgen, veel geavanceerder, veiliger ruimteprogramma ter beschikking hebben.. Al die tijd!

Ik heb me intern beklaagd over precies dit verhaal. Allemaal gebeurt het echter onder de noemer van ‘Nationale Veiligheid’.. Wat maakt het uit? Nu snap je waarschijnlijk ook waarom er geen vervanger komt van de Space Shuttle. Maar tijden veranderen. Wat wij allemaal doen, zou zomaar eens uit de doofpot gelicht kunnen worden, op korte termijn. We zijn namelijk bankroet…

Kun je je voorstellen wat het openstellen van sommige kennis die wij hebben voor de commerciële sector zou kunnen betekenen voor onze economie? Hierover wordt gesproken, terwijl ik dit hier typ. Het zou betekenen dat een coast-to-coast vlucht van de Westkust van de VS naar de Oostkust geen 5,5 uur zou duren, maar een kwestie van minuten zou worden..! Interessante tijden toch? Het is moeilijk om nu even op mijn tong te bijten. Maar blijf je geloof houden, binnenkort, heel binnenkort..

E-klasse Asteroïden: Een vrij zeldzame, reflecterende asteroïde, die lichtrood van kleur is, waarschijnlijk als gevolg van organisch materiaal dat aan de oppervlakte ligt. ‘E-klasse’-asteroïden domineren de Hongaarse familie van de belangrijkste asteroïdengordel. Hoewel sommige, waaronder de twee grootste, (44) ‘Nysa’ (kijk naar de Nysa-Polana-familie) en (64) ‘Angelina’, gevonden zijn, ver buiten deze gordel.

Hun vlakke reflecterende spectrum in de 0.3 tot 1.0 micron-schaal en hoge ‘Albedos’ (normaal boven de 0.3) suggereren een verbinding met de Aubrite (ook wel bekend als ‘Enstatite achondrite’, vandaar de ‘E’ uit de astroíde-classificatie) meteorietencategorie. Hoewel de link hiernaartoe is licht problematisch, omdat Aubrites duidelijk van oorsprong ‘Igneous’ zijn, terwijl het merendeel van de ‘E-klasse asteroïden’ (waaronder ‘Nysa’) een absorptie-eigenschap vertonen op de 3 micron-schaal, die duidt op water-en/of-hydroxyl-dragende mineralen en een niet-vulkanische afkomst.

Dat komt fundamenteel neer op een hoog-reflecterend metaal..

Vlieg je met de voertuigen relatief laag ’s nachts en kun je van richting veranderen in nano-snelheid?
Ik niet! Mijn CO (koolstof) bestaat uit een stevige reet. Maar ik heb wel verhalen gehoord; waarvan sommige er grappig. Als ik deze zou vertellen zou ik snel voor het militaire gerecht staan..
 

Dr. Ben Rich, oud-topman van Skunkworks, een 'top-secret'-afdeling van luchtvaartreus Lockheed Martin. 'Skunkworks' ontwikkelde o.a. de Stealth-techniek voor de modernste generatie militaire vliegtuigen. (klik voor lead)

‘Op’, wat kun je ons vertellen over het hele programma, behalve dat je naar ‘Elenin’ bent geweest..?
Dat het erover gaat dat ze iedereen alles snel moeten gaan vertellen, omdat het gat tussen wat we hier hebben en dat wat we toegeven, zodanig aan het vergroten is, dat het niet meer geheim te houden is. Wanneer je denkt aan een reisje van 50 lichtjaren in 2 dagen, dan is dat voor ons een peulenschil. Luister maar eens naar wat Ben Rich heeft gezegd. (HIER op WantToKnow)
(Ben Rich was de directeur van ‘Lockheed Skunk Works’. Een van zijn uitspraken: “Er zijn 2 soorten UFOs: degene die wij hebben gebouwd en degene die ‘zij’ hebben gebouwd).

Het komt allemaal aan de oppervlakte binnenkort, anders zou ik dit hier niet op dit blog zetten. We leven in één van de meest interessante tijden OOIT en de komende 5 jaar zullen de meest verbijsterende zijn, waarbij dit jaar het startpunt zal zijn. De oude garde die de baas is, en de scepter zwaait, realiseert zich dit, háát verandering, maar weet dat het onvermijdelijk is. Dank dat jullie hieraan hebben meegewerkt mannen! Ik kom later vanavond nog een keer terug.

Ik zou zeggen dat je nogal kierewiet zou moeten zijn om in een van die dingen te gaan zitten. Kunnen ze zien dat ik naar ze kijk? Zijn hun ‘ogen’ in staat om de vlieg te zien die ik op de korrel heb?
Feitelijk is het simpeler dan een vliegtuig besturen; het meeste gaat automatisch. Maar nog steeds worden elite geselecteerd voor deze business. En inderdaad kunnen ze de vlieg zien, die jij op de korrel hebt.. Én je gezichtsuitdrukking, en wie je feitelijk bent, via gezichtsherkenning.

 

Stuurt het ‘US Navy ruimtecommando’ vaak verkenningsmissies naar kometen en ‘neo’s’? Of was dit toch wel een bijzondere missie? Baart iets hen tóch zorgen rondom deze ‘Elenin’ of is dit meer iets van SOP (Standard Operating Procedure GJ)?
Als er iets buitengewoons gebeurd, dan wordt daar naar gekeken met een hele batterij van ‘voelsprieten’. En als er dan nog vragen zijn, ja, inderdaad, dan gaan ze er naartoe om poolshoogte te nemen.

Er is één ding dat ik moet duidelijk maken, iets dat je nauwelijks duidelijk wordt, wanneer je naar TV kijkt: het is werkelijk fabelachtig ‘daarbuiten’. De aarde en de planeten zijn simpelweg magnifiek en verbijsterend inspirerend. Ik heb weleens gesuggereerd om wereldleiders mee te nemen naar ‘boven’ en hen de pracht en praal van de ruimte te laten zien. Wanneer je ziet hoe schitterend het er is, vraag je je af waarvoor al die oorlogen dienen. En waarom we niet in staat zijn om onszelf te concentreren op het focussen van onze inspanningen om de mensheid verder te brengen.

Vooral Saturnus van dichtbij, werkelijk zinsbegoochelend…! En ook een aantal andere planeten in ander sterrenstelsel zouden je werkelijk omver blazen. Het is werkelijk heel jammer dat ze niet in staat zijn een IMAX-film (360 graden-projectie GJ) te maken, waarin wat van deze verbazingwekkende materie wordt getoond. Het is feitelijk heel triest dat het Universum voor iedereen verborgen wordt gehouden en de meeste mensen vastzitten op een rots en niet in staat zijn het Universum te zien in al zijn glorie en bloei. En de waanzinnige hoeveelheid sterren die je kunt zien, zonder de versluiering van de Aardatmosfeer, WAUW!!! Het is absoluut paradijselijk, ons Universum!

‘OP’, ben jij of je college-officieren weleens naar ‘Nibiru/Planet X’ geweest? Wanneer je er iets over kunt zeggen, wil je dan vertellen of deze planeet, binnen een paar jaar, dichtbij de Aarde zal komen?

Ik heb totaal niets gehoord van of over ‘Nibiru’.

Laat ons nou niet in de steek, zoals zovelen doen.
Nee hoor, ik ben weer terug Ik kan hier niet eeuwig blijven hangen, maar het voelt waanzinnig goed om met nieuwsgierige mensen een stukje kennis te delen. Het is alsof er een gewicht van mijn borst wordt getild. Ik moet toegeven dat ik niet alles weet over deze materie, ik kom niet eens in de buurt. Maar ik ben blij dat ik kan delen wat ik wél weet.

Al het belastinggeld van de inwoners van de VS dat naar deze business gaat, terwijl niemand feitelijk weet dat het überhaupt bestaat.. Maar nogmaals: verandering ligt net om de hoek.. Ik heb zelden zoveel activiteiten en opwinding onder het volk en burgers zien ontstaan, als de laatste 6 maanden. Sommigen willen feitelijk ook niet veranderen, houden alles voor zichzelf. Maar ze komen er achter, dat ze langzaam maar zeker in de minderheid komen, vanuit dat perspectief. Ik geloof dat we in de goede richting gaan, voor wat het de geheimhouding betreft. Deze mensen zijn echter paranoïde van nature en er helemaal van doortrokken. Maar ze zijn wijs genoeg om te beseffen, dat dit een té groot geheim is om te bewaken. De mensheid verdient dit te weten.

Ik heb ergens gelezen dat de ruimte werkelijk helemaal blauw is, en niet zwart, zoals NASA ons wil doen geloven. Is dat waar?
Het is aardedonker..

‘OP’, kun je ons vertellen wat de grootste afstand is, vanaf de Aarde, die jij hebt gereisd. Andere sterrenstelsels..?
Ongeveer 250 ly (lichtjaar), maar anderen zijn veel en veel verder weg geweest.. En records worden nog steeds gebroken…

‘OP’, hebben andere landen op Aarde ook een ‘Ruimtecommando’, of is de VS hierin alleen met haar kunsten?
Ok, ik ben natuurlijk niet bevoegd om dit hier te vertellen, maar ik omdat ik kennelijk in dit veld werkzaam ben, zal ik vertellen wat ik heb gezien.

Ja en ja! Anderen zijn ook boven bezig. De gewone verdachten.. Maar zover wij kunnen zien, zijn ze alleen maar aan het sporten op een conventionele manier, of iets geavanceerder dan NASA aan het werk is. Ze blijven normaal gesproken in L.E.O. (lower earth orbiter = lagere baan om de Aarde) en zijn feitelijk niet van invloed op onze operationele vluchten. Ze zijn op dit moment slechts een overlast.

Omdat ik bezorgd ben als ouder over het lot van mijn kinderen, hoe kunnen wij ons voorbereiden? Hoe bereid je je fysiek en mentaal-emotioneel voor?
Lees nou eens de eerste regels van deze draad’. Dan zul je zien dat er NIETS is om je zorgen over te maken. Jij en je kinderen zal helemaal niets gebeuren..

Dus, waar praat je over, zoiets als ‘first contact’ of iets dergelijks?
Voor zover het ‘Elenin’ betreft, hoop ik alleen maar dat er genoeg ‘HAM’-radio-techneuten zijn die zullen gaan luisteren. We dienen te gaan leren van onszelf en ons erfgoed. En ‘Elenin’ kán ons daarbij helpen.

OP, dankjewel voor je antwoord!!! Je visie rondom de diepte en schoonheid van het heelal is werkelijk bekrachtigend voor ons, aardlingen.. Nog een laatste vraag over ‘Elenin’. Zal deze zo fel zijn, dat onze nachthemel erdoor verlicht zal worden, zoals een soort dubbele maan of iets dergelijks?
Dat moet je aan een astronoom vragen; ik schat dat het té klein is om werkelijk een visueel spektakel te veroorzaken. Tenzij het in dit verband ook actief gaat worden.. Dat zou fascinerend zijn, ALLES IS MOGELIJK..
En inderdaad, mijn eerste trip in de ruimte was een Gods-besef, recht in mijn gezicht, ongelooflijk wat een schoonheid en diepe indrukken. Het was een nederige ervaring, die elk van ons ten goede zou komen. Ik hoop werkelijk dat er een dag komt dat iedereen dit mag meemaken.

Hey ‘OP’, kun je ons vertellen, welke techniek specifiek zou kunnen helpen met het versterken van de mensheid op Aarde, wanneer deze überhaupt vrijgegeven zou worden? Hebben we werkelijk de techniek om een einde te maken aan alle ellende op Aarde?
Er is een hele berg verbazingwekkend materiaal; inderdaad hebben we ook materiaal dat een einde kan maken aan het lijden op deze planeet. Het zou deze Aarde in één klap veranderen in een paradijs! En niets doet mijn bloed heftiger koken dan deze wetenschap. Maar er is hoop!
Er zijn een paar mensen met visie, in de positie ook nog eens om een verandering teweeg te brengen. En misschien ga je van hen iets horen; ik denk werkelijk dat we die kant op gaan!
Maar ik geloof dat ik geen antwoord op je vraag geef.. Ik geloof dat om deze reden deze materie geheim is gehouden. De term ‘nationale veiligheid’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar feitelijk gaat het om het beschermen van de oliewinsten..! Maar hoe dan ook, Fukushima heeft zaken stevig aan het rollen gebracht voor hen.
Ik ben niets anders dan een pion in dit grote schaakspel, zeker wanneer het aankomt op dit soort politiek, maar er is wel degelijk een strijd gaande. Een strijd tussen een kamp dat openheid wil geven, en het andere kamp dat betaald wordt om deze zaken geheim te houden. En hier kan ik nu maar beter er weer het zwijgen toe doen. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel?!

Onze Aarde vanuit de ruimte. 7 miljard mensen op een bol..

Heb je weleens ander bewoonde planeten geobserveerd?
Jazeker, lichten vanuit de ruimte, eigenlijk heel vergelijkbaar met een blik vanuit de ruimte naar steden op onze Aarde…

Dankjewel. Je hebt ons nog geen been toegeworpen met een specifieke, tot nog toe onbekende techniek, maar het is prima. We willen niet dat je in de moeilijkheden raakt.. Dus geef ons nou eens een naam.. Wie betaald ervoor om de mensheid te zien lijden en sterven. Wees een patriot en geef ons gewoon een naam.. Dankjewel
Dit is een ERG vaag gebied.. Als ik je namen zou geven, zou ik ongetwijfeld snel een bezoekje thuis krijgen, waarin me wordt aangeraden dit niet meer te doen. Maar werkelijk, ik kan hier alleen maar over speculeren.. Maar sommigen zijn van mening dat deze materie voorlopig maar beter kan worden overgelaten aan de militairen. Of ze worden betaald om deze mening te hebben, ik zou het niet weten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er velen zijn die precies van de hoed en de rand weten op dit gebied, vooral in kringen van inlichtingendiensten. Deze gasten kunnen werkelijk erg kortzichtig zijn, waarom willen ze niet verantwoordelijk zijn voor het brengen van de hemel op Aarde? Triest toch, maar ik vertel je nogmaals dat de ‘goede kerels’ terrein aan het winnen zijn, geloof me!

En inderdaad is Zero Point Energy waarheid. Het is echt. Je kunt je voorstellen dat het Universum meer uit energie bestaat dan uit stof. De truc daarbij is natuurlijk hoe je deze energie kunt aftappen, omdat er niet zoiets is als een helling waarlangs deze naar je toe stroomt; maar dit verhaal is al lang geleden uitgevonden. Er is geen enkele reden waarom je nog je energierekening of een volle tank voor je auto zou moeten betalen..

Deze energie zou ook het zoute zeewater tot zoet drinkwater kunnen omzetten, bijna gratis, waarmee de woestijnen van de Aarde zouden kunnen worden geïrrigeerd; de mogelijkheden met deze energie zijn onbegrensd. Het is alleen de hebzucht, die achter het achterhouden van deze technieken zit, en dit duurt al veel té lang.

‘OP’ weet je wat dit is: [link to img253.imageshack.us]
En heeft jouw aandrijvingssysteem van je ruimtevoertuig, waarmee je dus lichtjaren kunt reizen, iets te maken met een apparaat van ‘RA’ dat rondom de zon cirkelt. [link to img167.imageshack.us]
Ik heb Ra hier nog nergens zien rondhangen, lol. Ik zal je zeggen dat wanneer je écht mooi plaatjes wilt zien, koop dan een paar moderne nachtkijkers, 3e generatie, en besteedt gewoon eens wat tijd oor naar de hemel te kijken ’s nachts.

 

‘OP’, deze graancirkel stelt de onderschepping van ‘Elenin’ voor, door middel van een anti-materiewapen, dat een baan rond de zon beschrijft. Het is in staat om het elektromagnetisch veld van ‘Elenin’ te depolariseren. Dit wordt voorgesteld door een kleine bolbliksem, aan de punt van Apophis’ hoofd, en voorkomt dat de asteroïde in aanraking komt met het elektromagnetisch veld van de Aarde. Ik twijfel eraan of het Ruimtecommando een dergelijk krachtig apparaat heeft om deze klus zo te klaren.. [waarschijnlijke link naar www.cropcircleconnector.com]
Als ‘Elenin’ verwoest gaat worden, is dat travestie.. En er zijn sommigen die in staat zouden zijn om dit te doen. Ik hoop alleen maar, dat zij die deze graancirkel gemaakt hebben, het bij het foute end hebben. ‘Elenin’ heeft teveel doem en negatieve berichten gekregen in de pers.

Maar het is precies het tegenovergestelde.. Het is een ‘baken van hoop en een glimp in het verleden’.. Een kijkje in onze échte herkomst, van alle puzzelstukjes die in dit opzicht zijn bijeen geschraapt. Onze mensen worden wild als kleine kinderen over hun kerstcadeautjes, wanneer het op ‘Elenin’ aankomt. Ik zou zo meteen weer een reis er naartoe willen maken.

David Wilcock heeft gemeld dat hij een anonieme tip gekregen heeft dat het Ruimtecommando van de Luchtmacht het element 115 ergens in het ‘Hercules’-stelsel aan het winnen was. Weet jij of dit kan kloppen..?
Mijnbouw voor ‘Element 115’..? Het klinkt voor mij als science fiction. Is David Wilcock een science fiction-schrijver?

Nee hoor, maar hij krijgt natuurlijk ook weleens slechte informatie. Ik neem aan dat er heel wat misinformanten rondlopen, maar jij klinkt legitiem!
10-4… dankjewel. Ik zal hier eens een kijkje nemen, vanuit pure nieuwsgierigheid. Je weet maar nooit. Inderdaad wordt er een boel desinformatie uitgebracht, puur moedwillig. Allemaal om de werkelijke feiten te verstoppen en te voorkomen dat die teveel aandacht krijgt.

OK… ‘OP’… Stel het op prijs dat je de feitelijke ontwerpzaken kunt bespreken over je ruimtevoertuig. Kun je ons een idee geven over de technologie waarop dit voertuig is gebaseerd? Dankjewel..
Er zijn verschillende manieren van aandrijving. 5 Jaar geleden werd er nota bene door Discovery Channel een programma uitgezonden, dat over sommige van deze technieken heeft laten zien en besproken. Ik moet je zeggen, het waren wel beelden van het begin van de ontwikkeling van deze technieken, maar ik moest bijna mijn koffie uitproesten toen ik het zag..!
Ik zou willen dat ik die show had opgenomen op DVD, omdat ik de hele titel niet meer weet; heb er wel naar gezocht maar niet gevonden. Ik kon mijn ogen dus niet geloven, toen ik zag waarover ze spraken, bijna 100% juist! Daarbij ook nog met mooie grafieken en visualisaties. Het kan niet anders of iemand heeft voor dit programma uit de school geklapt.

Ik ben er zeker van dat dit programma inmiddels weer is ‘achterover gedrukt’, maar dit programma zou je werkelijk in extase hebben gebracht. Maar misschien is het niet weggemoffeld, en kan ik het gewoon niet vinden, ik stel voor dat, wanneer je er toch iets van wilt weten, je op zoek gaat naar dit Discovery-programma.
Maar hoe graag ik het ook zou willen, ik kan het écht niet doen, het spijt me bijzonder..!

Maar goed, laat ik een klein tipje van de sluier oplichten; er zijn voertuigen die hun eigen golf creëren en deze berijden, zoals een surfer dat doet.. Denk daarbij ook aan Einstein, wanneer er vertelt wordt over een bal die neerkomt op een plat vel, om aan te tonen hoe tijd-ruimte wordt ge’warpd’ door materie. Voor de grap wordt er gezegd dat we voorwielaandrijving hebben. We worden geduwd en niet getrokken, en het voelt wel degelijk zo, ook al zeggen ze dat de traagheid is uitgeschakeld, ik zweer je dat het voelt alsof je wordt getrokken. En dat is alles wat ik erover kwijt wil, sorry dat ik me in deze vaagheden moet uitdrukken..

Heb je enige informatie over de ‘Nemesis dwergster’? Dr Bill Deagle en zijn metgezellen roepen dat deze zichtbaar zal zijn vanaf het Zuidelijk halfrond, met een sterke telescoop binnen een maand of zo. En dat het doem en verderf zal zaaien op Aarde tussen 5 en 9 maanden.
Nooit van gehoord…

Nou dan hoop ik dat Dr. Deagle het bij het verkeerde end heeft, maar deze kerel is één van de meest intelligente mensen waar ik ooit naar geluisterd heb. Ook al lijkt hij trots te zijn op zijn eigen luchtspiegelingen.. Als deze ‘Nemesis dwergster’ zo dichtbij komt als mensen aangeven, dan twijfel ik er niet aan, dat deze is bezocht door de geavanceerd Ruimtecommando-voertuigen.
Dr. Deagle bevestigde ook dat wij een superlicht ruimtevaartuig hebben, dus ik geloof dat hij wel op de hoogte is van de ‘black projects’. Probeer ajb iets te weten te komen voor de volgende keer dat je hier bent, over dit verhaal met ‘Nemesis’. Ook al weet ik dat in je ruimtecommando de zaken ongetwijfeld uiterst strak in compartimenten gedeeld zijn, waardoor het moeilijk uit te vinden zal zijn!!!

Ik geloof beslist als er iets zou zijn dat zulke epische vormen aanneemt, dat ik er wel iets van opgevangen zou hebben. Ik zal het echter eens vragen en dank voor het vertrouwen. Ik geloof dat ik die Dr. Deagle weleens op het internet in een talkshow heb gehoord. Hij klonk inderdaad intelligent, voor zover ik me het nog kan herinneren. Maar dat hij het over de ‘Nemesis’ heeft gehad, kan ik me niet meer herinneren. Ik waag te veronderstellen dat deze niet bestaat, nogmaals anders had ik er wel iets van vernomen. Maar inderdaad, deze business waar ik in zit, gaat volledig over het verdelen en heersen, maar ik heb natuurlijk wel basiskennis nodig, je weet het maar niet. Ik ga het eens vragen.

De 'Van Allen'-gordels die zich direct om de Aarde bevinden.

‘OP’: voor zover jij weet, in welk jaar heeft de mensheid (onze huidige maatschappij) succesvol de Van Allen Belt-gordel doorbroken?
Ik geloof dat ik dat zou moeten weten; de Apollo-missies?

‘Op’ –heb je op je reizen weleens engelen gezien? En heb je weleens het zogenaamde ‘lint’ gezien, of de wolk van energie, waarover Sickscent zoveel onderzoek naar heeft gedaan. Datgene waarover Boeing- en NASA-insiders spreken als ware het een bedreiging voor onze planeet?
Je kunt inderdaad het lint zien, grappig dat je dit ter sprake brengt. Dit lint heeft mega-aandacht gekregen van wetenschappers. Ze hebben een groot verhaal naar buiten gebracht, dat het de zonnewind was die naar ons terugkaatste, maar dat is kletskoek. Het is moeilijk te zeggen. Een andere reactie kwam zojuist van iemand die iets wilde weten over de ‘Van Allen-gordel’, waar we bijna nooit aan denken, omdat we erdoor beschermt worden.

Ik zou niet meteen zeggen dat het om een krachtveld gaat, maar niet álle EM- en radio-actieve deeltjes kunnen onze voertuigen penetreren. Het systeem is zo goed, dat er zelfs minder straling in het voertuig komt, dan op het oppervlak van de Aarde wordt gemeten, inclusief het doorkruisen van het lint. Maar er zijn experimenten gaan met het lint, om te zien wat voor effecten het zal hebben, wanneer dit het binnenste gedeelte van ons zonnestelsel bereikt. Goede vraag! Tot dusver weten ze het dus niet. Het lint heeft een aantal bijzonder vreemde eigenschappen..

Zijn jullie de mannen van die enorme zwarte ‘isosceles-driehoekige moederschepen’, toch?
Nee, maar de zwarte driehoekige voertuigen zijn wél van ons. Ze zijn van de luchtmacht en worden vooral gebruikt op hoogtes tot 46 km. Ze zijn echter niet ontworpen voor interstellaire reizen.

* * *

OP’s kwam weer terug op dit blog in September:

Ik ben de ‘OP’ van dit draadje. Ik verontschuldig me voor het feit dat ik hier niet eerder ben teruggekomen, omdat ik had gemeld dat ik in Augustus weer terug zou komen, 11 Augustus om precies te zijn. Ik had echter pas gisteren weer toegang tot internet, omdat ik gisteren ook pas teruggekeerd ben van een noodzakelijke R&R. Deze laatste missie nam veel meer tijd in beslag dan gedacht; ik ben echter dus nooit van deze site gebannen..!

Ik ben op dit moment even een paar dagen aan het ontspannen in Key West, Florida. Ik zal bewijzen dat ik de ‘OP’ ben, wanneer ik van vakantie terug ben. Dan zal ik vanaf het oorspronkelijke GLP-adres weer mailen, zodat dit verifieerbaar is. Ik zal woensdagavond weer paraat zijn. Op dit moment maak ik gebruik van een smartphone, waarop ik slechts vreselijk moeilijk kan typen. Ik wil wel al duidelijk maken dat ik tot op heden NIETS heb gepost op enige andere site. Dat betekent dat ‘Bluecoat’, of ieder ander die claimt dat hij mij is, een bedrieger is. ‘Elenin’ is niet kapot gemaakt, gebroken of iets dergelijks, en zend nog steeds uit.

Er zijn een paar interessante ontwikkelingen geweest, sinds mijn laatste posts; ik zal dat uitleggen wanneer ik wanneer ik weer terug ben op mijn originele account, aanstaande donderdag.
En wees niet ongerust; er is geen enkele kans dat een bepaalde missie mijn terugkeer naar huis zal vertragen deze keer. Ik ben écht toe aan deze belangrijke rustpauze. Dank overigens voor alle aandacht! Ik vind het fijn dat mijn boodschap luid en duidelijk is overgekomen, dank zij jullie allemaal.

Chappy, kop op. 7(235).2$$$337
————–

Dit is de ware ‘OP’, ik check in vanuit Key West. Ik wil je verzoeken om geen posts van ‘Bluecoats’ boodschappen naar me te sturen. Hoewel het er misschien interessant uitziet, is het allemaal fictie! Ik probeer een serieuze poging te doen om échte informatie door te geven, maar het lijkt erop dat deze informatie wordt vermengd en verward met wat deze knaap ‘Bluecoat’ allemaal verteld op andere fora. Door datgene wat binnenkomt via de sci-fi-verhaaltjes van deze vent, komen we in troebel water. Woensdag of op zijn laatst donderdag ben ik weer terug vanaf mijn originele ‘OP’-account; nog even geduld dus.

Hi ‘CaptainS’ (de nick van ‘OP’), kun je ons iets vertellen, wat alleen jij weet, zodat we zeker weten dat jij het bent, en zo meer, dank daarvoor!
Ik heb slechts een paar dagen op deze site gepost en dat was een maand ofzo geleden. Sindsdien dus niets meer gepost, tot een paar dagen geleden. Ik ben off-planet geweest vorige maand en had geen internettoegang, tót deze week. Ik post alléén hier en op geen andere sites. De verwarring ontstaat, doordat anderen de verhaaltjes van ‘Bluecoat’ hier plaatsen, waardoor de verwarring ontstaat.
Gotta go for now.

Bron vertaalde discussie: Wanttoknow

Update 4

Posted on September 16, 2011

This is the BEST publicly available data and scientific analysis, which shows that Comet Elenin has a mass 10 to 20 times larger than Earth.

The following report is offered as a public service, and contains ONLY information that is publicly available. I have no access to classified information, and am not sworn to any secrecy oaths. I have spent (wasted?) years worrying my ass off over this subject, and as a service to my fellow human beings, I’m giving you my best, and most credible, research results. My calculations show that the “comet” is very massive, but will not come CLOSE enough to Earth to cause global devastation (well, not by water, anyway!) This report includes enough data for you to calculate the “comet” mass yourself, so you don’t need to trust me, or anybody else! I’m not being paid by anybody to do this, so I’m donating months of my time and research for the common good.

Millions of people are VERY worried about this “comet”, and that is permitting the filthy bankers all the time they need to set us up for WWIII. Hopefully, with this new information on “comet” Elenin, we can finally set aside our main fears, and get on with the task of removing the corrupt parasites who are killing us, and our planet.

Gravitational Microlensing shown on Nasa videos

“Comet” Elenin has enough mass to cause “gravitational microlensing”, as shown in the Nasa Stereo Behind videos from August 1, and August 20, 2011.

Gravitational microlensing, is the temporary brightening of a background star, as the “comet” passes directly in front of the star. That brightening is CLEARLY shown in both the Nasa Stereo Behind videos, and was witnessed by two amateur astronomers. If you watch the August 20th video, you will see the background star “glom” onto Elenin, get much brighter, and smear out into a 90 degree arc (also, the brightest frame was deleted before public release.) The overall brightness of the two, superimposed, is MUCH brighter than each of them separately. It is better to download the large jpegs directly from Nasa here [link to stereo-ssc.nascom.nasa.gov] To download the jpegs, select telescope=>HI1, resolution=1024×1024, start date=20110820, end date=leave blank, click “search”. Then, click “download all Behind HI1″. You will have to step through each jpeg, or assemble them into a video, to see the brightening of the background star.

Or, if you don’t want to download the high res jpegs, you can watch this youtube in full screen mode. The brightening happens on August 20, which is the only time it passes over a distinct star. [link to www.youtube.com]

Nasa has a short animation explaining “gravitational microlensing”, and it shows how they use it to discover large, dark planets. Please watch this short video, to understand the importance of the Nasa and YouTube videos. Note that this technique works better when the dark object is far away, but it still works even with super-close “comet” Elenin, which indicates a large mass.

video title: NASA – Lone Planet Under a Cosmic Magnifying Glass [link to www.nasa.gov]

The brightening effect is also clearly shown in the Nasa August 1 video here [link to spaceobs.org] Right click the GIF, save it, and re-open it in your browser, or a graphics program, then play it with 8X magnification. You can easily see the background star “glom” onto Elenin, form an arc, and get much brighter. It gets so much brighter, that the detector saturates, and goes to solid white. This increase is absolute proof of the high mass of the front lensing object.

The fact that the background star was not dimmed by the coma of the “comet”, but instead, was made brighter as Elenin passed in front of it, is PROOF that Elenin is NOT A COMET! It is also proof of the large mass of Elenin. No more discussion or speculation is needed on those topics, unless the Nasa videos can be proven to be faulty.

It is amazing to me, that no one has mentioned this lensing effect. “Real” astronomers spotted it immediately, but are keeping mum about it. Probably many of them have already done the calculations, as shown, below.

The gravitational microlensing effect happens quickly and disappears quickly if the massive object is moving in front of a distant star. Spirals and bright “C” shapes are commonly seen in gravitational microlensing. The arcs of light are known as “Einstein Rings”. Comet Elenin is now moving rapidly over the background stars, so the Einstein rings would appear for only a minute, just as witnessed, below. Without a large aperture telescope, and a fast exposure, the rings cannot be imaged. Instead, with a small telescope, and long exposure, the rings will show up, as described in the video (below), looking like the spindle spacer of a 45 rpm record.

Nasa has made 2200 observations of Comet Elenin, and has published NONE of the still images! Probably, many of their images show gravitational microlensing, so they CANNOT show their own images, without disclosing the large mass of the object.

Amateur astronomers have also witnessed the gravitational lensing effect, such as youtuber “ThePerfectMinds” (Francis Walsh), and CRU4T, formerly a member of the Terral Croft group.

Francis Walsh witnessed “a spiral” around Comet Elenin on June 30, using the robotic telescopes in Mayhill, New Mexico (Global Rent a Scope).

Here is the youtube where Francis Walsh discusses seeing the “Einstein ring” spiral – fast forward to 4:11, and also to 17:45. (He is NOT an astronomer! He had NO IDEA of what he was seeing!!!)

video title: Comet Elenin Report 20110630 by Nibiru Tracker 2012 “I Saw a Spiral” C/2010 X1 “contour” view [link to www.youtube.com]

Red Fireball and moons seen in telescope

Here is another youtube where Francis shows what Comet Elenin looks like with a red filter. It is HUGE, red, and angry looking. But, with blue or green filters, it looks small and dim. The ancient warnings (Kolbrin, etc) say the planet killer is a fiery red color.

Fast forward to 9:13. When he sees the giant red blob of Elenin, he panics and suddenly pulls his camera down, muttering something about having to clean the lens! It makes you wonder if he was told to NOT show a giant red blob. Francis is probably a gate-keeper, as he NEVER gives the coordinates, so no one else can verify his observations. Most likely he is being paid to be the go-to guy for real time images for the sheeple – a classic gate-keeping operation. He knows literally nothing about astronomy, so why he is so deep into it, is a real mystery.

video title: NEW! Latest Comet Elenin image enhancement inspection “33″ of 20110722 [link to www.youtube.com]

In the same video, at 17:30, he captured what looks like FOUR MOONS orbiting the central body: [link to www.youtube.com]

New images from Australia show a sudden brightening, just look at the August 29 series. You’ll see a sudden bright blob, even though the coma stays the same: [link to members.westnet.com.au]

Here is a video being pushed by Leonid Elenin (CIA disinfo guy), showing the “comet” traveling BETWEEN stars, not over them. Obviously, there is NO lensing effect, unless the “comet” moves directly in front of a star. [link to www.youtube.com]

Various astronomers are saying the “comet” is disintegrating, mostly based on it’s suddenly getting brighter, then darker, as they assume the ball of ice is vaporizing into ice crystals. However, the author thinks the lensing effect may explain the brightening, and darkening. The lack of an appreciable coma is consistent with a high gravity object.

All the talk about Comet Elenin turning and breaking up is just “ignant”. The shockwave that supposedly hit the “comet” was just a lens flare (internal lens reflection) caused by the brightness of Jupiter, to the right. The slowing and turning of Elenin is caused by it rotating directly away from the Stereo B satellite, due to it’s natural orbit. Sorry, but no breakup, and no intelligent “control” there. I wish it was…

“Comet” mass calculation

Now, the big question is, WHAT IS THE MASS (and what will it do to Earth at the expected distance)? By measuring the apparent angular size of the brightening area around the “comet”, compared to its normal size, the mass of the gravity lens can be calculated.

Then, after the mass is known, by doing a simple (mass/radius squared) comparison with Earth’s Moon, we can calculate how high the ocean tides will be. That will tell us how many BILLIONS of people could die when this thing gets close to earth, and what the safe elevation MIGHT be.

Both calculations are easy to do for an astrophysicist, but ONLY if the exact angular sizes are available. Since we only have some crappy video frames to go by, the following mass calculation is only A ROUGH ESTIMATE!

Using the equation for the angle of deflection of light in a gravitational field:

theta = {4GM}/{rc^2} which can be re-arranged to:

M = {theta(rc^2)}/{4G}

And, assuming the “comet” to be a point source of gravity, all we need to figure out is the angle of bend of the light, as it travels from the distant star, and is bent around the “comet” to reach our eye. Since the star is many light years away, let’s just say the incident light rays are parallel. So, theta is going to be the angle between where the light WAS going (parallel rays) and where the light is bent to reach us (or Stereo B). Another way to get that angle is to measure the angle to the bright outer edge of the nucleus, compared to the angle to the outside of the einstein ring (depending on parallax errors). So, looking at the latest Nasa video (Aug 1), we can see the diameter of the bright part of the “comet” roughly quadruples when the lensing takes place. The hi res jpegs from the Aug 20 Nasa Stereo Behind video do not show a clear widening, just a great increase in brightness, so the Aug 1 spaceobs gif was used for the widening estimate. From the Aug 29 photo on [link to members.westnet.com.au] we can estimate the size of the bright nucleus to be 0.1 arc minutes, since it is roughly 1% of the width of the picture, and the picture is 10 arc minutes wide. So, lensing causes a bright area of 4 X 0.1 arc minutes = 0.4 arc minutes, for a radius of 0.2 arc minutes. So, the angle of the bend is the difference between the two (depending on parallax), or .2′ minus .05′ = .15′. We still need “r”, which is the radius of the brightened area. The bright part of the nucleus is about 4000 meters wide, or a radius of 2000 meters. So, if it gets four times wider when it brightens, “r” is four times 2000 meters, or 8000 meters. We also have to convert .15 arc minutes to radians, which is (.15 X PI)/(180 X 60) = 4.36 X 10^-5 radians. Now, we have enough data to calculate the mass of “comet” elenin:

M = {theta(rc^2)}/{4G}
M = {(0.15 arcminute X 3.14 radians/180 degrees) X (1 degree/60 arcminutes) X ( 8000 meters X (3 X 10^8 meters/second)^2)} / {4(6.673 X 10^-11 NM^2Kg^-2)M}, and using 1 N = (kg X m)/sec^2,
and so, (drum roll please)
M = 1.18 X 10^26 kg

This is TWENTY TIMES THE MASS OF EARTH!!! Earth’s mass is 5.97 x 10^24 kg. Remember, this is a very crude estimate, based on a very grainy video, but it shows THIS “COMET” AIN’T NO EFFIN COMET!!!

One more calculation, let’s say the “comet” only widens by twice, not four times, as we just calculated. What is the mass if bright ring of the “comet” only doubles? Since the “r” term is linear, the mass of the “comet” is still ten times the mass of the Earth! Even if the “comet” is only one times the mass of Earth, we are still guaranteed some real troubles in the next few months.

Please, feel free to tear up my calculation, and show where I’ve made some dreadful mistake(s). I will be VERY HAPPY to have someone PROVE this number is much too high!!!

High tide calculation

How high will the ocean tides be, if the “comet” has a mass twenty times greater than Earth?

Earth’s moon has a mass of 7.35 × 10^22 kg, and orbits Earth at a distance of .0024 AU. The “comet” may have a mass of 1.18 X 10^26 kg, or 1,600 times the mass of the moon. The “comet” will be .234 AU from Earth on Oct 17th, or 100 times farther than the moon. If the normal ocean high tide is about 3 feet, with only the moon, what will the high tide be when the “comet” is nearest to the Earth? Since the force of gravity is given by F = (G X M1 X M2)/(d ^ 2), then we can compare the gravitational pull of the moon, to the gravitational pull of the “comet”, then use that to compare the high tides. Since the Earth’s mass is not changing, we can forget about the M1 term, and the G term is constant too. So, let’s use F = M2/d^2 for the comparison, and forget about the units since we only care about the ratio. For the moon, F = (7.35 x 10^22) / (.0024 ^2) = 1.28 X 10^28. For the “comet”, F = (1.18 X 10^26) / (.234 ^2) = 2.15 X 10^27.

Taking the ratio, the gravitational pull from the “comet” will be 0.17 times the pull from the moon! Thank God!!! This means there will be no increased high tides in the oceans of the world. Even though the “comet” is more massive, the greater distance means the gravitational pull is only 17% of the pull of the moon! Please check my numbers. I assume no liability in making this calculation! But, THANK GOD, if it is correct!

PLUS, if the pull is that small, how in the hell can we have the entire crust of Earth shift??? Huh? Huh? I’ve worried my ass off, over this thing, for years, and it only has a pull of .17 of the moon? Please show me where my mistake(s) are! And God FORBID that there is anything coming in behind the damn “comet”!

If the “comet” is only 10 to 20 Earth masses, it does not account for the earthquakes happening when the Earth is lined up between “it” and the sun. So, there might just be another, more massive object, coming in behind the “comet”. However, if that was the case, the “comet” would have an irregular, unpredictable orbit, which would already be detected. It SEEMS the incoming “comet” has a extremely long period parabolic orbit, and doesn’t appear to be orbiting anything else.

So, it appears the oceans will stay put, but we still have the coronal mass ejections to worry about. In other words, the Earth can still be baked to death in Oct/Nov as the “comet” pulls ahead of Earth. That should be the focus for further research.

It seems like someone gave it a little shove, about a thousand years ago, to make sure Earth could get through this unscathed.

Let’s hope these calculations are pretty close, and that we don’t need to worry about the next topics. However, I’ve included them anyway, just in case the calculations are badly wrong :-(

Radio Signal from the “comet”

The reported radio signal coming from “comet” elenin, matches EXACTLY the type of signal given off by a pulsar, just like the pulsar inside the Crab Nebula. Click the third play arrow to hear what the Crab Nebula pulsar sounds like: [link to www.jb.man.ac.uk] However, elenin also has the plasma streams from the sun causing the low frequency, human voice, like sounds. The frequency spectrum shows that the supposed “comet” radio signal has a broadband of frequencies, all the way to 0 Hz, just like a true pulsar signal. That suggests the signal probably came from a real pulsar in space.

A pulsar is a fast spinning, neutron star, with a mass between 1.5 and 5 solar masses, according to current physics models. Here is a video describing neutron stars and pulsars: [link to www.youtube.com]

If the radio signal is real, that is the worst possible news for Earth, as a neutron star will totally wipe the Earth clean, then pull Earth into a wider orbit as it leaves in early November. The last passing of this object changed our year, from 360 days, to 365 1/4 days, according to many ancient texts. (That’s why there are 360 degrees in a circle) Let us all pray that it is not a neutron star. The most important thing, right now, is to find out if the radio signal is genuine. If it is real, then the “comet” may actually be a neutron star!

Personally, I think it is now impossible for it to be a neutron star, as all the inner planets would be spinning off into elliptical orbits. So, at this late date, we can pretty much say that the pulsar type radio signal is likely to be just another scare tactic from the desperate illuminati criminals, or it’s just a dumb joke from some astonomy student. Anyway, we’ll see very soon if the orbits get perturbed. Till then, the pulsar signal is probably fake.

You’ve got to admit, it’s kind of funny, the internet researchers are now trying to decipher some human speech in the radio signal, when instead, they should be listening to the lawnmower sound, to determine WHICH known pulsar, if any, has produced that audio. I can imagine the global elites having a good laugh at the sheeple over that one. “Touche’, Lord Evelyn, you never overestimate them, do you? ha ha ha.” Apparently, they have a law, according to THEIR god, that they have to warn us first, before killing us. Well, that radio signal may be the best warning we can ever get (if it’s real). Their law doesn’t say it has to be an obvious warning, though.

One example of a hidden illuminati warning is the new Texas license plate. The new license plate CLEARLY shows the red destroyer planet, so texans see the warning dozens of times a day, but never realize what it means! Of course, the New Mexico license plate has shown the “planet of the crossing” for years, but now even the Texas plate shows an up close image of it.

US Navy Space Command disinfo

What a perfect time for a disinfo attack, when a possible pulsar signal is coming from the “comet” elenin! The comforting posts from the “US Navy Space Command – I’ve been to Elenin” guy, are partly true, but the part about Elenin being a benign and beautiful teacher, fits the pattern of coverups coming from the global elites (Sheldan Nidle, SayLooser, “ascension” pushers). Let’s face it, they are NOT giving up their hope of wiping out 93% of the human race (their target is 500 million survivors), so they can reign SUPREME for another 3,600 (or 11,800) years.

Just as Leonid Elenin “discovered” the “comet”, now the US Navy Space Command guy was warning about the pulsar signal BEFORE it was discovered. That is a common intelligence/mind control technique to manage the flow of information. Posts like this one, are a real headache for those assholes.

The biggest problem with the “US Navy Space Command” guy, is the way he posted. If you are really in fear for your safety, you don’t hang around for hours posting, posting, posting. Instead, you type up your main message as clearly as possible, and post it all in one go. Also, violating your DoD clearance is a life and death matter, which nobody takes lightly. So, that shows the Comet Elenin “type E asteroid” story is just disinfo, designed to make sure the herd does not stampede the rancher to death. (Ain’t it about time for a good stampede?)

His postings show how good disinfo is done. Most of these paid shills don’t understand good disinfo. They are pitiful morons, like the people who WILL criticize this analysis without understanding it first. To do good disinfo, you disclose REAL truths, then insert your single talking point somewhere in the middle. Plus, of course, bring the reader to an emotional crescendo, THEN spring the disinfo on them, when the brains’ defenses are down due to the emotional state. So, hats off to the US Navy Space guy, as that was a pretty good delivery about how harmless this E class asteroid is. The blood of billions of people will be on your hands, you paid disinfo whore. May you, and your handlers, rot, slowly, in Hell.

Speaking of navy disinfo, this question is directed to Terral Croft: Hey Terral! Why do you trust the John Moore retired navy guy’s map, when one of the safe places they were given is 100 miles downwind of the Yellowstone caldera? Surely, if that is not a safe zone, then maybe Arkansas is not safe either? The Rockefellers want to get rid of anyone with knowledge of the free energy/antigravity technologies, and that is one way to do it.

The ruling bloodlines have been through this “comet” passing twice before. That is how they got on top. That is how they stay on top. They know what will happen, and when it will happen. Their only problem THIS TIME is the internet. They are very afraid that even their own bodyguards will put them down, like rabid dogs, for the good of humanity. The TRUE power now lies in the hands of those bodyguards, and even the elite know it. That is why the Seal Team Six mass murder was such a mistake. The elites ALWAYS get rid of their helpers quietly and secretly. They broke protocol on that one!

Astronut disinfo

The main thing that stopped the rising panic over “comet” Elenin this summer, was Astronut’s post on GLP: “Elenin fails to perturb a small asteroid at 0.002 AUs distance” link Thread: Elenin fails to perturb a small asteroid at 0.002 AUs distance Astronut said: “On May 20th (Friday), C/2010 X1 (Elenin) passed within 0.002 AUs of an asteroid in the asteroid belt known as 1999 RQ176… According to astrometry it was detected at…”

Well, what exactly does “according to astrometry” mean? It means that after he took the SINGLE telescope stacked image, he emailed the SINGLE image to a Flickr Yahoo group (link [link to www.flickr.com] who supposedly told him what the coordinates of the objects were. By using a “blind astrometry solver”, which is star charting software, this mysterious group came up with exactly the right answer to show the “comet” had no effect on the asteroid. I do not think any of that evidence is credible, as we have only Astronut’s word on this (no other witnesses!), and who knows what, or if, the Flickr group emailed back. For instance, the “results” data from Flickr, shown here [link to www.flickr.com] only located the center of the image, and have NOTHING to do with the coordinates that Astronut quotes in his post. He claims, of course, the coordinates they returned confirm the comet had no effect on the asteroid.

Astronut’s biggest mistake was not taking another, delayed image, to prove he was actually looking at the nearly invisible, 3 Km wide rock, and not just a very faint star. Without a second photo, he, or Flickr, could have picked a faint star in the right area, and said “see it’s in exactly the right spot – no effect from elenin at all”. So, with only a SINGLE image used to find the very faint asteroid, Astronut’s measurement is COMPLETELY BOGUS!!!

Also, Astronut has a history of showing up, like clockwork, to debunk any real data on “comet” elenin. He has stated many times, over and over: “the comet is not a threat.” He is not an investigator, he already knows the answer, and he is pushing an agenda. Why the hell should any normal person CARE what somebody else thinks about a comet???

In one of his Comet Elenin posts, he did not realize that Google Sky used infrared images from the year 2007, instead, he SOMEHOW thought they were real time images. Then, after being caught, he edited his post to delete his stupid mistake. That proved to me, that he knows nothing about astronomy, that he’s worried about his credibility, and that he’s just another paid disinfo shill. So, to take ONLY his word, that the asteroid was NOT affected by “comet” elenin, is a very risky bet (I’d take 100 to 1 on that action).

The discoverer of the “comet”, Leonid Elenin, did the exact SAME measurement of the asteroid as Astronut did, but about 21 hours earlier, and used the exact same Flickr Yahoo astrometry group to determine the position of both objects (small world, huh?). Leonid Elenin came up with slightly different position values compared to Astronut, presumably because the measurements were 21 hours apart. No surprises there, Leonid Elenin found the asteroid was in exactly the right spot to prove the “comet” has essentially no gravitational pull. Maybe Astronut and Leonid Elenin are working for the same manager? Maybe they are the same guy? Here is Leonid Elenin’s asteroid measurement [link to www.youtube.com] Now, to Astronut’s credit, at least his telescope image shows the date and time. For some reason the image from Leonid Elenin has been cropped to remove the date and time. Little things like that really hurt a scientist’s credibility, and it should. Most CCD deep sky imagers take a PC monitor shaped rectangular image, so why would he crop it down, as that will only hurt the accuracy of the astrometry position measurement. I smell a couple of rats, or maybe just one big rat?

If the 1999 RQ176 asteroid could be located and imaged now, then the Elenin mass could be confirmed. Also, the orbit of Mercury may have been changed since mercury passed between Elenin and the Sun in early July. If Mercury still has a normal orbit, then I’m wrong, and I will be overjoyed! But, we are now seeing big disturbances in the solar system, so a change in the orbit of Mercury is likely. Please post orbital data on Mercury, if you have it (and I don’t mean Nasa sourced data, but direct observations).

The evidence is becoming convincing, that Comet Elenin MAY BE a massive object, that the Earth MAY BE wiped clean by wind and water, shaken, drowned, and baked to death this October/November 2011. Also, the orbit of Earth COULD BE changed after the close flyby. Depending on the mass, the orbit of earth could become elliptical, and much farther from the sun. A planetary freeze would explain why the deep underground hotels are set up for a long term stay.

Gravity node rings causing Earth to ring like a bell

Every few days, the entire Earth has an identical earthquake waveform travel from east to west, north to south, and pole to pole. In effect,the entire Earth “rings like a bell”. See the charts here: [link to aslwww.cr.usgs.gov] This is further evidence of a massive object approaching from space. Supposing that a massive object is spinning, and nearing earth, a little known physical force becomes important. That unknown force is called the Lens-Thirring effect, where a spinning object in space causes the spacetime around it to twist or rotate with the massive body. However, as Stan Deyo revealed a few years ago, the Lens-Thirring effect also causes “gravity node rings”. These rings are places of increased gravitational force, and are the “troughs” where the planets are located now, each one sitting in a gravity node ring caused by the rotation of our sun. The point here, is that, when the entire Earth as the same earthquake waveform, it is because the Earth is passing through one of the gravity node rings created by the incoming “comet”. It would be helpful for someone to graph the frequency and intensity of the whole Earth earthquakes, as that could help reveal the position and movement of the incoming massive object.

An incoming magnetic mass, 20 times the mass of Earth, would explain the increasing earthquakes, the entire planet ringing like a bell, the disappearing magnetic field, the changing earth axis, the solar flares, the increasing asteroids and meteors, the heating planets, the increase in the moon’s eccentricity, the shutdown of the SETI antenna arrays, the expansion of the hollow earth, and the gaps in human history. It would also explain the Mayan calendar, and how all nine “ages” simultaneously end on October 28th, 2011.

October 28th MAY be the worst time for Earth, as we MAY be baked by a coronal mass ejection pulled from the sun by the huge mass in front of Earth. We won’t need 5000 foot tides, if the air temperature is 160 degrees fahrenheit, to still have a global cataclysm. Also, if Earth’s orbit elongates, it will be game over, as our planet will become a deep freeze, like Mars. May the Creator grant us mercy, that these things will not happen!

Nuclear poisoning of entire planet

Still, the worst issue concerning an ELE/dwarf star scenario, is manmade. The worst issue is NOT the pole shift and global devastation, but the fact that the spent fuel pool of EVERY nuclear reactor on earth, will go dry, and rapidly proceed to combustion/aerosol/smoke. This amount of radiation will kill ALL of the northern hemisphere, and possibly the southern hemisphere as well, with only cockroaches and grass surviving. That is the REAL concern for an ELE event in October/November, 2011, which no one is talking about. This is the reason, we must use our focus and intention, and every other power we have, to stop such events.

As a precaution, ALL NUCLEAR PLANTS SHOULD BE PUT IN COLD SHUTDOWN RIGHT NOW! All cool fuel rods should be dispersed, and moved to underground storage, if possible.

Perhaps it is already too late, was too late, when the spent fuel was created in the first place. The Rockefeller group should be rounded up and put on trial, as they are the architects of the nuclear nightmare we now face. They have suppressed free energy technology for decades to maintain their control, and have known about the dwarf star since 1983 (IRAS), but kept it classified. All the while, increasing the amount of nuclear waste that will burn when the pole shift happens. They are the prime movers in this global genocide, and should be arrested and put on public trial. Now, it is clear why they have spent trillions of OUR MONEY, on deep underground hotels. They know the long lasting radiation is coming.

The Rockefeller/Bush crime syndicate planned to be in South America by now, but they are being stopped from leaving by the white hats in the US military. Top scumbag, David Rockefeller took his entire progeny (four generations!) to northern India last year, upwind of Fukushima, and no one has seen him since. Yes, even Bill Clinton is really a Rockefeller, as Winthrop Rockefeller (governor of Arkansas) was his biological father. So, The USA has been run by the Rockefeller/Bush crime syndicate since 1963 (daddy Bush killed JFK, baby Bush killed JFK jr).

By suppressing the information, that the Earth MAY be wiped clean in the next few months, the ruling elite are harming mankind in another way, perhaps an even worse way. By NOT letting us know of the danger, they are depriving mankind of a major opportunity for spiritual growth, for a greater connection with the Creator(s), for a united planet, and for a global renaissance if the events do not occur. And, if they do occur, then, instead of a period of humility and growth, there will be anger and barbarity. Without being warned of the danger, the world continues with the usual reptilian mind games, instead of coming together as a single species, and standing together, to face the danger. The ruling elites can always be expected to choose the path that is most harmful for mankind, and this situation is no exception.

All of us need to spend some quiet time, to send the message of our intention, that it is NOT OK for our planet to be destroyed like this. We will do whatever is required to fix the problems on our planet (free energy for all, trials/executions for all zionist satanists, no more predation of our home, Earth). We DO NOT give permission for our world to be destroyed. You can call it prayer if you wish, but please, let’s all send our intention, and our belief that we should stay here, to correct the errors of the past. The horrible state of our world is not our fault individually, instead, it is a result of the zionist/parasite satanists that infest our lovely home. We will deal with them severely, if we have enough time to do so.

Why was this written and posted? Based on the evidence, there is a REAL possibility of BILLIONS of people dying needlessly in the next few months. This event will be the greatest crime our planet has ever seen. Mankind must be warned, and we must be aware of this conspiracy, so the mass murderers can be brought to justice.

Let’s see how long this thread stays up, before it quietly disappears. If this post and the youtube videos are taken down, it is confirmation of this info! You might want to save this post, and youtubes, just in case.

I just want to be wrong about all this, and have the “comet” pass by harmlessly, but the evidence keeps pointing to a real threat. If we are still alive and well, by the fall of 2013, it is because we have been given a second chance to get it right.

Best wishes to the good souls of Earth!

Bron: Beforeitsnews

Leonid Elenin laat van zich horen en stelt de volgende zaken;

Leonid Elenin, the most mysterious amateur astronomer that discovered Comet C/2010 X1 or Comet Elenin.

Elenin was visible on STEREO A HI1 from September 6th to the 22nd where it then moves out of the field of view. To see it you need to play the frames very quickly and look for a fast moving barely visible fuzz ball moving on the center of the frame from right to left. So, though we could not see it on SOHO, it was still definitely visible to STEREO A HI1. Since September 23, the comet Elenin may be visible in the field of view of spacecoronagraph C3, installed on the spacecraft SOHO. As comet disintegrated or still disintegrating, there is a strong chance that we did not see anything or see it, but only after post processing of the original images. On images comet will move from left to right, ”under” the Sun. It may be seen as a fuzzy, hardly visible cloud.

Elenin Orbit Diagram (Neo.JPL)

 

   Real facts about comet Elenin 

  1.  At this moment the comet disintegrated into a large number of small fragments, which we may be able to see with the large telescope at the early October;
  2. The fragments of the comet did not change it path and will be flying by orbit of the comet, i.e., not will come to the Earth closer than 35 000 000 km;
  3. Currently the comet Elenin is not visible on the images from the SOHO and STEREO spacecrafts;
  4. Comet visible on images from the spacecraft STEREO-B (HI-1 camera) is comet 45P / (Honda-Mrkos-Pajdusakova);
  5. Comet Elenin, even if not disintegrated, do not eclipse the Sun, the density of a comet’s gas envelopes (coma) is negligible and earthly observer would not have noticed this event;
  6. The Earth will not pass through the tail of the comet, because at now it does not exist;
  7. The comet will not cause and couldn’t do any harm to us and our planet.   

This is the statement of Leonid Elenin on his website dated to September 26, 2011.

Volgens velen is alles dat geschreven is over Elenin zinloos geweest en zou nu gebleken zijn dat Elenin niets anders is dan een ordinaire komeet.

De uitgangsdatum voor eventuele aardbevingen etc. werd gesteld op 27 en 28 september maar zijn indicaties. Is er uberhauot iets gebeurd op het gebeid van aardbevingen rond de gestelde datum? Dit volgende videoverslag laat zien waar en hoe sterk bevingen waren.

Krijgt Elenin nog een staartje? Betere vraag....heeft Elenin een staartje?

Onderstaand document bevat Engelstalige informatie, links, etc. m.b.t. Elenin maar belangrijker nog. Astronomen beweren nu dat Elenin inderdaad een voorloper is van een groter projectiel, een bruine dwergster, die Elenin in zijn pad volgt en de komende weken/maanden, zijn opwachting zal maken. Is dit dan waar de NASA zich druk over maakt? Zou het Nibiru kunnen zijn?

PDF document m.b.t. Elenin/Nibiru/Bruine Dwergster

 

De nu volgende video, met naar mijn mening wat te zwaar aangezette muziek, laat beelden zien van wat astronomen vastgelegd hebben in de buurt van ons zonnestelsel. Een bruine dwergster. Volgens de astronoom verschuiven de polen vandaag de dag met 42 mijl per dag, nu al. Kan dit de reden zijn van de vreemde weerspatronen wereldwijd, de extreem warme nazomerwaarvan wij nu maximaal genieten? Bekijk de video en bedenk dat al deze meldingen hypothetisch zijn, met zekerheid is vrijwel niets te zeggen, daarvoor zijn er teveel variabelen in het spel.

Laat je vooral niet gek maken maar probeer je wel te informeren. Zaken die moeten gebeuren gebeuren toch, of wij dit willen of niet?

Mocht van bovenstaande veronderstellingen iets waar zijn dan blijkt de Hopivoorspelling meer waarheid te bevatten dan wie dan ook kon vermoeden.

Wordt vervolgd.......