jesus earth2Er is de laatste dagen veel gediscussieerd over zin en onzin van channelings. Vóór alles dank ik mijn persoonlijke evolutie van de laatste acht jaren aan de boodschappen die ik van gene zijde heb ontvangen. Zij zijn voor mij een ontzettend goede leerschool gebleken, soms geen makkelijke, maar een heel doeltreffende. Voor mij was en is het de Hogeschool voor Persoonlijke Ontwikkeling gebleken. De boodschappers en vooral Jezus hebben mij een lange serie van processen gevoerd die van mij een compleet ander mens hebben gemaakt.

Nu ik regelmatig voor 'Bovendien' schrijf kwam mij het idee om met de lezers nu en dan mijn 'huiswerk' te delen, door welke processen ik ben gegaan en hoe ik met de tegengekomen uitdagingen ben omgegaan.

Dit idee heb ik aan aan gene zijde voorgelegd:

Jezus: Het is zelfs zeer waardevol als je jouw eigen thema's in de vorm van een artikel deelt. Je kunt dat zelfs heel gedetailleerd beschrijven zodat het door mensen gebruikt kan worden, die ook in die processen steken en zien hoe jij ermee bent omgegaan. Ze kunnen dan jouw methode ook proberen en ze in hun eigen processen toepassen.

Als je door jouw eigen processen bent heengegaan en de thema's goed verwerkt hebt, geef dan altijd het wezenlijke weer. Wat heb je er door geleerd, wat heb je begrepen? Hoe ben je met alles omgegaan? Heb je je eigen pijn kunnen genezen?

Het is belangrijk dat je jouw hart opent en zichtbaar wordt, je processen fijn naar buiten brengt en feiten levert. Geef alles wat je geleerd hebt maar onderstreep ook dat door het toepassen van je methodes alles steeds verandert. Het verandert iemands wezen. Het verandert iemands Zijn.

Hier dus mijn eerste bijdrage onder de noemer 'Huiswerk', want dat was precies wat ik telkens weer van de Geestelijke Wereld ontving: 'Huiswerk'. Bij deze communicaties sprak ook regelmatig mijn eigen ziel, wat steeds tot een beter begrip van mezelf voerde. Ook deze keer:

Mijn ziel: "Als ik in mijn hart kijk, dan zie ik dat daar nog veel pijn aanwezig is. Ik heb al veel losgelaten, ik heb al veel begrepen. Ik heb al veel in een nieuwe richting gebracht. En daarom wordt nu de basis zichtbaar. Hier en daar is het mooi opgeruimd. En ook als ik het geheel vanuit een ander perspectief bekijk, zie ik weer die fijn opgeruimde hoeken.

Maar als ik me dan omdraai en in een vergeten hoekje kijk dan zie ik dat ik daar al mijn pijn heb ingeschoven.

Dat wil niet zeggen, dat ik niets heb opgelost. Maar ik heb wel enkele pijnen van mezelf geïsoleerd. Dit omdat die te heftig zijn. Het is pijn die me angst aanjaagt en waarmee ik niet weet hoe ik ermee moet omgaan. En al dat verdriet en lijden is in één punt in mijn hart geconcentreerd. En als ik me nu naar binnen keer en voeling krijg met mijn hart, dan zie ik inderdaad hoe mooi alles ondertussen gepoetst is. Tot ik me omdraai dan voel ik een aantal heel sterke onzekerheden en begint er een proces te werken. Kijk ik nauwkeurig in dat hoekje, dan zie ik dat mijn hart bloedt en merk dat ik alles heel graag zou willen loslaten. Maar het kleeft zo sterk aan me dat ik het niet eenvoudig kan loslaten, maar ik moet me over elk klein deel buigen en er op de best mogelijke wijze mee omgaan.

Ik duik in deze energieën en merk dat dit werkelijk heel pijnlijk is. Mijn ziel heeft een behoorlijke wonde op die plaats. O.K. het is zoals het is, ik accepteer en ben bereid me ermee te confronteren.

Ik zie me als kind in een situatie, waarin ik het gevoel heb dat ik nul komma nul ruimte krijg en geen enkele zekerheid ontvang. En dat veroorzaakt een gevoel van in een lege ruimte te vallen. Dat was een bijzonder belangrijk punt in mijn kindertijd, want dat was de oorzaak dat ik later überhaupt met mijn zoeken begon. Ik voel nu dat het heel belangrijk is dat ik de grootst mogelijke aandacht aan dat aspect van mijn innerlijk kind schenk zodat ik het in diepte kan voelen".

De Bron: "Ik raak je innerlijk kind aan. Ik raak je ziel aan en ook die pijn die je als kind hebt geleden".

Mijn ziel schreeuwt meteen. Ik heb dat punt gezien, maar daarmee is de pijn niet weg. Ik duik opnieuw in die kindertijd en voel een sterke drang om daar iets te veranderen. Ik zie me als kind en mijn wens om belangrijk te zijn voor mijn omgeving. Ik wil erkend worden. Ik wens gerespecteerd te worden in mijn Zijn, gerespecteerd te worden zoals ik ben. Maar de volwassenen meten mij naar hun standaard en in hun ogen ben ik niet goed genoeg, ben ik niet sterk genoeg. Daarom doe ik alles om maar een beetje aandacht te krijgen. Maar ook dat functioneert niet. Ik word niet gezien. Ik kan alle mogelijke strategieën bedenken, maar word compleet over het hoofd gezien.

Eens temeer was ik ontzettend dankbaar voor deze onthullingen en ontdekkingen die me toelieten die verdrongen pijn voor eens en altijd te transformeren, los te laten. Daarom ging ik er ook meteen mee aan de slag, maar na enkele dagen intensief proberen, was het me nog steeds niet gelukt om de met die beelden uit mijn ziel corresponderende pijn te voelen. Het bleef totaal gevoelloos. Was de afscherming, de verdringing zo sterk, dat ik zelfs met de beste wil van de wereld niet instaat was om die muur af te breken?

Ja, dan maar doen wat ik altijd in vastgelopen situaties doe. Ik wende me tot de Bron, tot God en vroeg om hulp. Ik wist, als ik maar met iets heftigs geconfronteerd zou worden dat die oude pijn uit de verdrukking zou halen, ik er dan ook zonder probleem vanaf zou kunnen geraken. Het moest iets zijn dat een overeenkomstige trilling bezat. Maar wat? Ik had er geen flauw idee van. Daarom vroeg ik God om iets te organiseren, een ontmoeting, een situatie, die me juist met die energie, juist met die trilling zou confronteren die de oude pijnen had veroorzaakt.

Ik had er een totaal vertrouwen in ook hier door de Allerhoogste te worden verhoord, zoals zo vaak in het verleden. Dezelfde dag kwam ik een van mijn beste vrienden tegen en vertelde hem wat er had plaats gevonden en grapte er nog over door te zeggen, dat er nu zeker iets heel heftigs naar me toe zou komen, niet wetende welke vorm het zou aannemen, maar dat ik er zelfs naar uitkeek omdat ik wist dat het mijn hart van nog alle overgebleven pijn zou bevrijden. Ik was toen al begonnen met het artikel over de dualiteit:

http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/werken-malala-yousafzai-snowden-barroso-rockefeller-lucifer-en-obama-achter-de-schermen-samen-aan-een-nieuwe-5-dimensionale-samenleving

Ik liet het artikel voor wat het was, dook in de sauna en nam het de volgende dag weer op om het af te schrijven. Plots kreeg ik de ingeving, de inspiratie om er de channeling van Melek Metatron over Lucifer in op te nemen. Hij was immers de grondlegger van de dualiteit.

Ik was er op voorbereid dat vooral uit de 'gelovige' hoek nogal wat commentaar zou komen. Maar aan een stortvloed van dat soort energieën had ik me niet verwacht. En zoals gevraagd kwam al die pijn uit het verleden vrij. En dat was werkelijk héél, héél heftig. Niet alleen de pijn uit mijn kindertijd maar ook die uit mijn relaties met vrouwen uit het verleden. Alles in ene keer.

Wow, ik was er inderdaad even door van slag, niet werkelijk door de energie waarvoor ik gevraagd had en waarmee ik van buiten uit geconfronteerd werd, maar door al dat lijden uit het verleden dat in één keer vrij kwam.

De rest was kinderspel. Ik droeg alle pijn meteen in het Licht van mijn ziel, in het Christuslicht en begon er doorheen te ademen. Natuurlijk was die karwij niet in een kwartiertje geklaard. Ik ging uiteindelijk slapen maar werd telkens weer wakker en ademde verder tot ik weer in slaap viel. Eigenlijk heb ik die nacht nauwelijks een oog dicht gedaan en meer geademd dan geslapen. Maar 's morgens was er van die pijn helemaal niets meer te bespeuren. Er bleef een geweldige leegte over, een leegte, zoals ik ze tot dan toe nog nooit had meegemaakt. En een heel diepe, diepe vrede. Ik was er van af.

Albion

Daarom bedank ik op deze plaats en van ganser harte alle zielen, die de oproep van de mijne gehoord en beantwoord hebben.

Bij mijn daarop volgend contact met de Geestelijke Wereld, kreeg ik ook van die kant een evaluatie van het gebeurde.:

De Bron: "Ik zie in jou beweging en de grote verandering. Eindelijk. Nu ben je klaar en kan ik krachtig met je samenwerken. Ik stuur je nu in beweging naar buiten toe.

Leef, geef wat je voelt, neem wat je zoekt en laat alles vloeien. Dat wat nu in je genezen is waren oeroude thema's. Nu gaat het in een heel nieuwe richting verder. Het oude is afgesloten en dat betekent grote genade. Je was heel dapper. Nu komen er nieuwe zekerheden. Telkens wanneer er iets ouds gesloten wordt gaat onmiddellijk een nieuwe deur open. Ik wil ook deze deuren omschrijven.

Op de eerste plaats 'Ik Ben' Dat heeft nu een nieuwe kwaliteit. En dat is nu werkelijk de basis. Voorheen was dat 'Ik Ben' nog niet volledig. Er ontbrak nog een stuk. Nu is het 'Ik Ben' heel duidelijk zichtbaar. Je staat rechtop.

Op de tweede plaats: Het thema Liefde en relatie is daardoor ook geopend. Voorheen was te zien hoe die oude pijn de deuren gesloten hielden. Die deuren zijn nu geopend maar vergeet niet telkens weer los te laten. Er is niets te willen. Je bent nu in de overvloed aangekomen. En dat betekent dat alles precies zoals het is, juist is. Je moet niets zoeken, niets doen om een verandering opgang te brengen. Je accepteert alles gewoon zonder iets te verwachten of te zoeken.

Liefde en relatie zullen gebeuren omdat je hart de volgende stappen vormt. Je hart levert je vaak heel sterke impulsen. Gewoon die impulsen volgen en dan weer blijven staan. Pas wel op dat dan het ego de leiding niet overneemt. Enkel dat uitvoeren wat uit je hart komt. En als er dan geen verdere impulsen meer komen, blijf staan. Switch niet naar de andere kant om dan maar met het ego verder te gaan omdat er van het hart geen impulsen meer komen maar stop meteen, blijf gewoon staan.

Op de derde plaats je beroep. Je zoekt niets, je hebt niets nodig er ontbreekt niets. Je neemt de dingen zoals ze komen, je werkt door je hart en daardoor komen juist die mensen naar je toe die jouw kwaliteit nodig hebben. Je bent een reiniger, dat betekent, je draagt de mensen die impulsen aan waarmee ze instaat zijn hun eigen hart te zuiveren en hoe ze hun eigen pijn kunnen kwijtraken. Dat is de kwaliteit die nu ontstaan is. Zolang je eigen hart nog niet helemaal gezuiverd was kon het nog niet tot in de grootste diepte gaan. Dat is nu veel eenvoudiger mogelijk.

Op de vierde plaats: Het gaat niet meer om het verleden. We trekken daar definitief een streep onder. Nu gaat het enkel nog om het heden, om dat, wat in elk ogenblik gebeurt en gevoeld wordt. En vandaar uit moeten je impulsen in de toekomst gezet worden. Maar kijk niet meer terug naar het verleden. Want wat daar nog verwijderd diende te worden is weg. Zou je nu nog in oude pijnen gaan woelen, dan haal je ook nog van dat oude naar boven. En dat is nergens voor nodig. Nu gaat het enkel nog voor het 'Nu en Hier' en om dat wat in de toekomst gecreëerd wil worden. Je bent nu zover. Ik stuur je zekerheid en genade en mijn zegen. Ik ben tevreden want elk mens wordt naar de diepste diepte gevoerd. Het is voor mij telkens een diepe bevrediging als een ziel weer terugkeert. Zolang er pijn op het hart drukt en in de ziel ligt, is dat niet mogelijk. Dan is de energie nog niet sterk genoeg om deze energie van mij te kunnen uithouden.

Naschrift: Voor mij was dit toch ook een hele stap. Want tenslotte geef ik me nu wel heel bloot. Maar ja, wat weegt het zwaarst?

Ik houd er rekening mee ook hierover weer aangevallen te worden. Maar ik voel dat mijn kwetsbaarheid in die zin genezen is.

Ik schrijf in eerste instantie voor die mensen die er open voor staan en / of er klaar voor zijn. En die mensen wil ik ook hun eventuele vragen via reacties, zoveel als het mij mogelijk is, beantwoorden.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over Christuslicht:

http://www.elias-medium.info/NL/individuele-sessie/christusvlam-christuslicht

Meer van Elias in Bovendien:

http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=elias&Itemid=53