timelineWij schrijven inmiddels weer laat augustus 2014. De afgelopen weken zijn de burgers van deze aardkloot gebombardeerd met negatieve berichtgeving vanuit Oekraïne, Irak, Syrië, Gaza en zowat het hele Midden Oosten.

Als een zaak een tijdje kan inzinken krijg je vaak een beter inzicht in de kwestie. Zo ook met de zaak Oekraïne en wie daar niet alleen pro actief gewerkt hebben aan destabilisatie van dat land maar tevens olie op het vuur blijven gooien. Was het enkele weken voornamelijk koffiedik kijken voor de meeste mensen die de journaals volgen, zijn ook die mensen vandaag een stuk wijzer geworden enkel en alleen de berichtgeving van de westerse media te volgen en deze langs die van de andere kant te leggen.

Het was Putin’s raket die vlucht MH 17 neerhaalde, iedereen heeft deze zin kunnen lezen want vrijwel alle grote kranten gebruikten deze zin wel ergens in hun niet onderbouwde aantijgingen aan het adres van Putin. De rebellen in het Oosten roofden uit de resten van het vliegtuig persoonlijke bezittingen, kleding en andere waardevolle zaken, ook dat werd in kranten geroepen en ons staatspropagandakanaal met de naam NOS liet zelfs beelden zien van een opstandeling die een knuffel verdonkeremaande, althans, dat zou je denken als je niet via dat vermaledijde internet de hele film kon bekijken waaruit bleek dat de NOS opzettelijk het laatste stukje van de opname had weg gelaten.

prorusiantoy

Net dat stukje waaruit de menselijkheid, het verdriet over deze ramp en het respect naar de slachtoffers toe bleek. Het waren vervolgens wel de opstandelingen die met man en macht begonnen met het opsporen van slachtoffers en hun spullen, dit netjes in treinwagons gekoeld opsloegen om deze vervolgens over te dragen aan de autoriteiten die de ramp moeten onderzoeken. Zelfs mijnwerkers uit de buurt werden opgetrommeld om mee te zoeken in de velden.

mijnwerkers helpen zoeken

Het waren ook de opstandelingen die de zwarte dozen overhandigden aan de autoriteiten om zodoende hun onschuld aan te kunnen tonen want als er daadwerkelijk op MH17 geschoten is, getuige de vele gaten in bepaalde delen van het vliegtuig, dan moeten de laatste geluiden van de bemanning op deze zwarte dozen staan. De Russen zorgden meteen al voor het vrijgeven van satellietbeelden die aantonen dat twee Oekraïense straaljagers in de buurt van MH17 vlogen, slechts enkele minuten voor de ramp. In al die tijd was er niets aan de hand in het gebied waar de MH17 neerstortte tot het moment dat internationale experts naar het gebied wilden voor een dieper onderzoek. Toen werd het gebied onder vuur genomen door de Kiev regeringstroepen.

Zoals ik tegen deze zaak aan kijk zie ik opstandelingen die oprecht onthutst zijn over de ramp, met respect naar de overleden passagiers in rap tempo de stoffelijke overschotten in koelwagens opbergen en de persoonlijke bezittingen veilig stellen. Zijn de meeste mensen ter plekke ( 800 mensen) voornamelijk gewone burgers die zich het lot van de passagiers aantrekken en actie ondernemen zodat de overschotten niet dagen in de brandende zon liggen.

Alle aantijgingen vanuit Kiev en de westerse media blijken volslagen uit de duim gezogen en waar mogelijk zo neergezet dat het lijkt alsof de opstandelingen beesten zijn. Maar zoals altijd wordt de leugen snel achterhaald door de waarheid en lijken de rollen nu ineens omgedraaid. De vraag die mensen wereldwijd zich nu terecht stellen is, waarom werkt de Kiev overheid de onderzoeken steeds tegen? Waarom wordt een broodnodig hulpkonvooi wekenlang aan de grens tegen gehouden terwijl Kiev weet hoe zeer zij de steden bestoken en dat in die steden meer dan een miljoen mensen leven zonder water, nauwelijks stroom, eten, medicijnen, etc. Mag ik de vraag stellen, wie is er nu onmenselijk bezig? Nog niet te spreken over de belachelijke meldingen dat Rusland met die 280 vrachtwagens een invasie zou proberen. Het moet echt niet belachelijker worden, dat mensen die quatsch überhaupt nog kijken en lezen!

Zoals eerder gemeld steekt er ook in deze zaak weer veel meer achter dan je aan de voorkant van het verhaal zou verwachten. Ik noem maar even de deal die Shell gemaakt heeft met de Kiev regering over het winnen van schaliegas in…Oost Oekraïne, de belangen van de VS die niet alleen een militaire basis nastreven in de voortuin van de Russen maar zelfs de Russen vermanen dat ze troepen aan hun eigen kant van de grens samentrekken. De media heeft het goed gespeeld maar feit is dat ze geen één steekhoudend argument kunnen aandragen voor de inmenging van Rusland in deze vreselijke ramp.

Dat de VS, Europa en hun henchmen uit zijn op een escalatie van dit zelf gecreëerde conflict wordt duidelijk als je de gebeurtenissen in chronologische volgorde van deze ramp gaat bestuderen. Er gebeurt een ramp, er wordt meteen gewezen naar een nieuwe gezamenlijke vijand, het wordt opgeklopt door de westerse media en de hele westerse politiek maar bewijzen blijven uit. Ik heb zoiets al eens eerder mee gemaakt in 2001. Die ramp werd aangegrepen om de hele wereld als slagveld te kunnen zien door de VS en vrienden. Om terroristen wereldwijd aan te pakken die in alle landen van de wereld verstopt zitten als lone wolfs en slapende cellen. De wereld werd in pakweg 10 jaar tijd tot een soort politiestaat terug gebracht waarbij de ordetroepen van de powers that where overal ter wereld mensen op konden pakken zonder proces, zonder aanklacht, zonder welk recht dan ook.

De rek was er een beetje uit, mensen beginnen zich te verzetten tegen de alsmaar strenger wordende controles op luchthavens, in de steden, etc. En net als er een omslag dreigt te ontstaan gebeuren steeds de meest gruwelijke zaken. Samen met dit gebeuren werd ook de laaghartige aanval op Gaza gestart en werd de wereld verrast door een nieuwe terroristische organisatie met de naam Isis, Isil, nu kort Is genoemd. Ze zouden hun wapens afgepakt hebben van Irakese soldaten en roepen dat ze een heilige oorlog zijn begonnen….hetzelfde spelletje Al Qaida all over again, een andere naam maar dezelfde gasten en precies dezelfde methoden die ook in Gaza door het IDF en het Oekraïense leger gebezigd worden. Barbaarse onmenselijke slachtingen van vrouwen en kinderen terwijl de hele wereld toe kijkt. Volkeren van over de hele wereld staan op straat en geven duidelijke signalen naar hun politieke voorgangers. Deze beantwoorden de demonstraties voor vrede met grof geweld door politie en ordetroepen die in sommige landen zwaarder bewapend zijn dan een militair op het slagveld. Wat zeggen ons deze zaken? Wat zegt dat over waar wij als bevolking staan? Wat zegt dat over onze politieke leiders? Zoals ze andere volken onderdrukken die gebruik willen maken van hun vrije wil en keuze, zoals bijvoorbeeld de opstandelingen in Oekraïne, zo worden wij als volk dat dit leed allemaal niet meer wil financieren met belastinggeld, ook onderdrukt als wij onze stem willen laten horen! Dit is niet democratisch, dit is niet meer normaal!

Iedereen die over deze zaken schrijft wil zijn eigen gelijk halen. Op fora vallen mensen over elkaar heen als ze weer eens een nieuwe gezamenlijk vijand opjagen zoals de heksen vroeger werden opgejaagd omdat iemand enkel had gesteld dat het een heks was. Mensen met een vrije mening worden op de Nederlandse fora deze dagen snel verwijderd, zogenaamd omdat ze de spelregels overtreden die vrij interpreteerbaar zijn. In mijn ogen is dat een poging om mensen te weren die de propaganda van de verschillende kanalen niet zomaar aannemen als waarheid. Wat die waarheid is weet ook ik niet zeker maar wat ik wel weet is wat NIET waar is en dat de media zich ontroostbaar veel moeite doet om Rusland de schuld in de schoenen te schuiven van heel veel leed in deze wereld.

De volgende video over het Rusland van Putin, de BRICS, de Multipolaire wereldorde die de BRICS nastreven, zelfbestuur, anti corruptie, ontmanteling van kernwapens etc. spreekt boekdelen. Let vooral ook even goed op als het stukje te zien is met het regeringstoestel van Putin. Er zit veel meer in de video dan dit en is zeker de moeite waard om eens goed te bestuderen.

Oh ja, voor dat wij de video starten nog even dit. Er zijn Kamervragen gesteld dover het gebeuren in Oekraïne en andere delen van de wereld. Die wil ik jullie niet onthouden. In deze Kamervragen kun je ook een vraag terug vinden over een televisiezender die betaald wordt door de Uk en Nederland. Deze zender doet onvervalst een oproep tot genocide en dit krijgen wij niet te zien op TV. Men weet er dus wel van gezien de Kamervragen maar de NOS vindt dit blijkbaar niet voldoende nieuwswaardig om even te melden. Je zou haast denken dat de NOS dit met opzet doet! ( cynisch).

Kamervragendocument: http://tweedekamer.nl/downloads/document/index.jsp?id=ec22dc25-d796-4da0-8be6-286996843cbf&title=Lijst van vragen over het verslag Buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014.doc

Het is vraag 13 die ik bedoel in het bijzonder.

Zie ook: De Wereld staat in brand! Hoe lang mag dit nog duren?