war and peaceOver de hele wereld woeden oorlogen die aangezet, opgezet, georganiseerd worden ons corrupte financiële systeem. De dames en heren die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken zijn in paniek. Ze zijn bang dat ze hun plannen niet kunnen voeren. Plannen die veel verder gaan dan enkel oorlog voeren op grote schaal ten behoeve van de wapenindustrie en de banken die dit financieel mogelijk maken.

Iedereen heeft de afgelopen decennia kunnen volgen hoe eerst op valse gronden Afghanistan, Irak, Libië en Syrië werden aangepakt. Al deze landen zitten met de groots mogelijke ellende omdat de krachten achter de coulissen bepaalde financiële doelen hebben en steeds op zoek zijn naar meer macht. Bewijs in deze wordt geleverd door de voortdurende inmenging van het IMF, een orgaan dat met ongekozen bestuurders tot één van de machtigste organen van deze planeet behoort.

worldmap nato

Met Afghanistan zijn ze nog ongeschonden weg gekomen, dat Irak geen massavernietingswapens had was al op voorhand duidelijk bleek uit gelekte documenten van gesprekken tussen de voormalige premier van Engeland, Tony Blair en zijn ambtsgenoot George Bush. Libië dat op basis van 1 enkele resolutie compleet terug naar de middeleeuwen gebombardeerd werd bleek later ook een financiële reden te hebben, Ghadaffi wilde af van de petrodollar, net als Sadam Hoessein van Irak.

Syrië was en is nog steeds nodig als bruggenhoofd voor een uiteindelijke aanval op Iran die hoog op het verlanglijstje staat van de financiële elite. Hier wordt dan ook door die financiële elite heel veel geld in gestopt om de zogenaamde rebellen te voorzien van de modernste wapens en apparatuur. De ellende moet immers voortduren want continuering van oorlogen betekent veel opbrengsten in de wapenindustrie. De wereld geloofde de uit de duim gezogen verhalen van de VS inlichtingendiensten niet want ze konden geen enkele stelling bewijzen, wij moesten het maar geloven en dat doen mensen vandaag de dag gelukkig steeds minder. Mensen hebben lering getrokken uit voorgaande conflicten en zien de parallellen. Hetzelfde spelletje dat ze overal uitrollen waar ze macht willen en financiële invloed. De olie en gasbronnen van die gekoloniseerde landen worden natuurlijk subiet toegewezen aan de redders in nood, de beschermers van onschuldige burgers, de bevrijders, de politie van de wereld.

De laatste telg aan het wiel van (on)fortuin is de Oekraïne geworden, een land dat als voortuin van Rusland wordt gezien en dat op weg was naar echte democratie, al dan niet met vallen en opstaan. Nu, echte democratie willen de financiële elite niet zien, ( zie referendum 2006 en de minachting van de democratische grondslag van vrije landen ), het moet een pseudo- democratie worden zoals in vrijwel alle Westerse landen waar de rijken der Aarde de echte bazen zijn enkel en alleen omdat zij de macht over de creatie van geld in handen hebben. Geen mensen weet waarom die macht bij hen ligt maar ze ligt er wel.

In maart van dit jaar begonnen het IMF en de EU zich te bemoeien met de financiële huishouding van de Oekraïne, die tot dan toe onder de beschermende vleugels van Rusland opereerden. Er was geen vuiltje aan de lucht want slechts enkele maanden van tevoren was een nieuwe president gekozen, Janoekovitsj.

Tijdens de val van de Berlijnse muur hadden Gorbatsjov en zijn westerse tegenhangers afspraken gemaakt over de voormalige vazalstaten van de ontbonden Sovjet Unie. Oost Duitsland mocht bij de NATO getrokken worden maar de andere landen zouden niet gevraagd worden of anderszins betrokken bij dit verdedigingsapparaat. Deze afspraken zijn botweg geschonden door de Westerse landen en de NATO, vrijwel elk voormalig Oostblok land werd ingelijfd bij de NATO en zelfs bij de EU. Alleen de Oekraïne was nog over en zelfs de voortuin van Rusland met misschien wel de belangrijkste Russische militaire basis ( al meer dan 15 jaar ), gelegen in de Krim, zou ten prooi vallen van de Westerse alliantie. Niet vreemd dat de leider van Rusland daar een stokje voor stak en de inwoners van de Krim via een referendum zelf liet kiezen of ze zich bij Rusland wilden aansluiten. De inwoners van de Krim, veelal Russen of Russisch georiënteerd, hoefden daar niet lang over na te denken en stemden haast unaniem voor aansluiting. Dit bleek een doorn in het oog van de Westerse landen die hun investeringen al zagen verdampen.

Om de Oekraïne niet helemaal kwijt te raken werden de demonstraties die gaande waren in maart 2014 door de Westerse alliantie gebruikt om verdeling te kweken binnen het Oekraïense volk. Zogenaamde vreedzame demonstranten leefden zich wekenlang uit op de oproerpolitie die van Janoekovitsj de opdracht hadden gekregen alleen de Maidan te beschermen maar zelf niet in te grijpen. Groepen neonazi’s werden bij het conflict betrokken en kregen op dagelijkse basis geld uit Amerikaanse bronnen om rellen te schoppen en angst te zaaien onder de bevolking van de Oekraïne.

Politiemensen werden met zware metalen buizen bewerkt, zware kettingen, spuitbussen die als vlammenwerpers dienden maar de oproerpolitie greep niet in, ze bleven trouw aan hun afspraken, ondanks vele dodelijke slachtoffers. Om alsnog een doorbraak te forceren werden de zogenaamd vreedzame demonstranten bewapend vanuit het westen en gebruikten deze wapens tegen politie en burgers van de Oekraïne.

Deze aanslag werd de wereld in gebracht door de collaborerende media als een aanslag van Janoekovitsj op zijn eigen bevolking terwijl het dus nazi groepen waren die overal ter wereld onder verschillende namen opereren om landen te destabiliseren zoals Syrië, Libië, Irak, Palestina, Mali, etc. Te noemen groepen als Al Nusra, Al Qaida, ISIS, allemaal gefinancierd, open en bloot, door de wapenindustrie en de Westerse landen. Ook het Israëlische leger wordt gefinancierd door Westerse kanalen met veel geld, heel veel geld en heel veel wapentuig. Als voorbeeld geef ik de verontwaardigde aankondiging van Obama waarin hij de vele aanvallen op VN scholen in Gaza stad veroordeelt, plekken die toegewezen zijn door de VN als veilige havens, waar vrouwen en kinderen en andere onschuldige mensen veilig kunnen schuilen. Net als de onmensen die in al die andere landen huishouden worden onder valse voorwendselen deze scholen, gevuld met onschuldige kinderen en vrouwen, toch gebombardeerd, zelfs als VN vertegenwoordigers in die scholen contact hebben en aangeven dat er geen strijders aanwezig zijn. Een simpel, maar er werd vanuit die school geschoten, blijkt voldoende om geen sancties op te leggen aan Israël die sowieso al 36 resoluties naast zich neer leggen omdat de VN Israël nooit zal straffen. Vrijwel gelijktijdig met de verontwaardigde aankondiging van de president van de vrede liet hij zijn congres een besluit nemen nieuwe wapens, raketten en mortieren te leveren aan Israël om de strijd, die hij net nog verafschuwde, in alle hevigheid voort te kunnen zetten. Neem die man die prijs af en berecht hem!

Ook de Ban Ki Moon, hoogste baas van de VN liet de wereld weten dat die aanvallen niet oké zijn maar legde nadrukkelijk de klemtoon op het vrijlaten van één Israëlische militair die niet thuis gekomen was. Dat is een schande, een moordende militair oppakken! Volgens de kranten is er een staakt het vuren afgekondigd door Israël maar Israël zou Israël niet zijn als dat bestand om welke reden dan ook nog voordat het in ging verbroken werd. Gaza, een gebied met 1,8 miljoen inwoners waarvan grotendeels burgers wordt dag en nacht gebombardeerd met wapens uit Westerse landen, denk daar eens over na als je Rutte, Merkel, Cameron of welke leider dan ook weer eens de zielige Piet ziet uithangen op TV. Het is toneel! Ze weten precies waar ze mee bezig zijn, er zit structuur in, een structuur die de vrije media, ingekaderd, complotters genoemd, al vele jaren geleden zag en jaar in en jaar uit voor waarschuwden. De echte terroristen dragen driedelige pakken, zijn onbereikbaar voor gewone mensen, hebben macht en aanzien en genieten politieke of bancaire onschendbaarheid.

Terug naar de Oekraïne moest ook daar een valse vlag aanslag, de aanslag op het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines, net als bij al die andere oorlogen, de trigger zijn om het Oosten van de Oekraïne met veel geweld te kunnen innemen. Men zocht naar een excuus om de totale oorlog tegen de opstandelingen te beginnen. Helaas viel het vliegtuig in een gebied dat gecontroleerd werd door de opstandelingen, wat heet gecontroleerd, het zijn bijna allemaal gewone mensen zoals jij en ik, die het niet eens zijn met wat er op de Maidan gebeurde en niet onder de leiding van rechts-extremisten willen staan. Zou jij dat willen, zou jij je verzetten? Ook in dit gebeuren spelt de collaborerende media en belangrijke rol. Berichten uit de coup regering worden als waarheid afgedrukt in de kranten wereldwijd en alle berichten uit het Oosten van het land worden als leugens beschouwd en niet eens gemeld.

Iedereen heeft de afgelopen weken kunnen zien op welke manier de mensen in het Oosten van de Oekraïne hun best hebben gedaan de lichamen zo netjes mogelijk te bergen, spulletjes van de overleden passagiers zorgvuldig in treinen stapelden opdat nabestaande nog iets hebben van hun dierbaren. Vanaf dag 1 kregen de opstandelingen groen licht de doden te bergen maar in onze media werden andere verhalen geschreven. De Pro Russische Separatisten ontwijdden lichamen, stalen spullen, zelfs knuffels zouden niet veilig zijn, naar later bleek allemaal pure propaganda. Die mensen hebben hun stinkende best gedaan de lijken te bergen en de spullen zo goed mogelijk te verzamelen en op te slaan. Dit alles zonder dat er geluiden waren van geweld of beschietingen, de opstandelingen verdienen een pluim voor het vreselijke werk dat ze gedaan hebben maar worden massaal en onterecht neergezet als moordenaars en dwarse figuren die niet willen meewerken. Maar toen moesten de experts uit Nederland nog komen. Toen deze eenmaal in de buurt waren om diepgaand forensisch onderzoek te doen werd de rampplaats beschoten door het Oekraïense leger waarmee de bezoeken van de experts verhinderd werd. Dus niet de opstandelingen die onderzoek frustreren maar het Oekraïense leger, dat nota bene steun krijgt van het Westen maakt het werken op die plek haast onmogelijk. Dit heeft iedereen kunnen zien! Waarom schiet het leger op die plek, voorheen is er geen kogel afgevuurd door de opstandelingen, die hielpen juist zeer goed mee?

Tegelijkertijd met de massa’s valse berichtgevingen in westerse kranten en nieuwskanalen worden de opstandelingen of zoals ze inmiddels wereldwijd ingekaderd zijn, Pro Rusische Separatisten, geef ze een eenheidsnaam en niemand vind het nog erg dat ze afgeslacht worden, op gruwelijke wijze afgeschoten, neergeknuppeld tot de dood, verbrand en nog veel erger door nazi-troepen onder aanvoering van de Kiev regering die op haar beurt weer luistert naar de VN, IMF, EU en de NATO, met andere woorden, onder het mom van neerslaan van gewapende separatisten wordt momenteel een genocide gepleegd in het oostelijke deel van de Oekraïne.

De nu volgende beelden van de massaslachting van onschuldige mensen in het Oosten van de Oekraïne door nazi’s kan heftige reacties oproepen. Deze beelden zijn onder geen enkele voorwaarde geschikt voor jonge kijkers! Je bent gewaarschuwd!

De beelden gemaakt door mensen in de Oekraïne, van beide kanten, laten zien wat ik eerder al schreef over de Oekraïne. De beelden spreken voor zich.

Dezelfde praktijken als in Syrië, gepleegd door rebellen die gesteund worden door het Westen, Libië, Irak, Afghanistan, Gaza, Mali. Moordenaars die zonder aanzien des persoon iedereen neermaaien, ledematen afhakken van vrouwen en kinderen, moeders achter pantserwagens meeslepen tot ze sterven, kinderen in koelen bloede neersabelen alsof ze de laatste drek op Aarde zijn, kortom, de knokploeg van de machten achter de schermen. Mensen, deze lui deinzen nergens voor terug. Als er een totale oorlog ontketend moet worden om hun politieke doelen te bereiken dan doen deze mensen dit. Hoeveel bewijs hebben mensen nog nodig? Hoeveel kinderen en vrouwen mogen afgeslacht worden voordat wij ons realiseren wat er werkelijk aan de hand is?

Word verdomme eens wakker! Straks zijn wij aan de beurt!

Net kreeg ik een oproep binnen van een organisatie die geldelijk gesteund wordt door de Nederlandse staat en door het Koninkrijk Groot Brittannië. Luister zelf even wat deze organisatie vraagt en waartoe ze oproept.

Dit is niet de eerste oproep met deze boodschap, eerder werd er door de Kiev groep namens mevrouw Tymosjenko opgeroepen om het Oosten in één klap met een atoomwapen te vernietigen.

Beste lezers. Ik heb in al die jaren veel ellende gezien en over geschreven maar wat momenteel allemaal aan de hand is en blijkbaar niet gezien wordt door de massa omdat de media de massa verkeerd voorlicht is de spreekwoordelijke hel op Aarde. Het is niet 10 voor twaalf maar het is al 10 over twaalf. Zonder actie vanuit de burgers wereldwijd zullen de financiële machten deze ellende nog verder uitbreiden, zie Libanon waar de ISIS huurlingen, ook betaald door het Westen, inmiddels binnen trekken, bewapend door westerse landen vanachter de schermen gefinancierd door de banken en wapenindustrie. Blackwater die in de Oekraïne toegevoegd is aan het moordende leger en wij weten allemaal hoe Blackwater te werk gaat. De VS die haar schuldenplafond blijft verhogen en een grote oorlog nodig heeft, zoals steeds in onze recente geschiedenis gebleken is. De BRICS die het huidige monopolie van de petrodollar als wereldmunt zal doorbreken en een nieuw financieel systeem opzet. Tel deze zaken bij elkaar op en je weet dat zonder ingrijpen van de burgers wereldwijd, dit zal uitlopen op een wereldoorlog waarvan wij de consequenties niet zullen kunnen overzien. Maar wij kunnen het tij nog keren. Ze weten dat wij weten en ze doen er alles aan om websites te sluiten die de waarheid onverbloemd doorsluizen. Ook het onafhankelijke nieuwskanaal uit Zwitserland KlagemauerTV ligt onder vuur en doet een oproep aan alle mensen.

Het is tijd!