parijs effectBalansopmaak na week van angst aanjagen

De angst zit er goed in. Dat moet, te oordelen na een week van psychopathisch staatsterrorisme, ook vooral zo blijven en zelfs verder worden geïntensiveerd. Ik spreek met nadruk over staatsterrorisme. Een ieder die zich, na alle inmiddels al geopenbaarde verwijzingen daarnaar, nog immer in slaap laat sussen de propagandakanalen van de terroristische natiestaten, smeekt om een zich volledig openbarende socialistisch/communistische werelddictatuur! Een werelddictatuur die gebruik makend van het credo ‘Never let a good crisis go to waste’, ieder mens zo snel mogelijk wil chippen en verplicht vaccineren. Veiligheid boven alles heeft een bijzonder hoge prijs.

 

geen angst

 

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

 

Er zijn sinds 13 november 2015 verschillende grote stappen gezet om onze veiligheid zogenaamd te vergroten, maar tevens onze vrijheid te laten verdwijnen. Hieruit mag men gerust concluderen dat de terroristische natiestaten haast maken met de totale ontmanteling van alles dat met menselijkheid te maken heeft. Daarbij willen zij zelfs zichzelf opblazen, om maar de elites natte droom van een wereldregering zo snel mogelijk te kunnen realiseren. Hieronder een greep uit de al genomen maatregelen en ‘antiterreur acties’.

Daarnaast moet de dreiging natuurlijk levend worden gehouden door verhalen over mogelijke aanslagen:

 

“The public is not to see where power lies, how it shapes policy, and for what ends.

Rather, people are to hate and fear one another”

Noam Chomsky

Toenemende paranoia

Hoe de opgeroepen gevoelens van angst en onveiligheid mensen onbewust beïnvloedt, moge blijken uit een artikel in de Telegraaf. Daarin wordt een docente aan een vmbo-school aan het woord gelaten. De school is een zogenaamde ‘zwarte school’, dus met veel kinderen van buitenlandse ouders. De docente gaf aan, na de aanslagen eerder dit jaar in Parijs, te hebben willen stoppen met het onderwijs geven. Ze had die aanslagen in de klas bespreekbaar gemaakt en was bijna steil achterover gevallen, door de van een hoog complotgehalte voorziene reacties van haar leerlingen. Zij noemt dat ongenuanceerde puberreacties die ze, ook na de recente aanslagen besproken te hebben, weer terug hoorde komen. Blijkbaar wilde ze haar baan niet opgeven, om de leerlingen toch wat meer realiteitszin bij te brengen. Maar zin betreffende welke realiteit? Het bemoedigende aan haar verhaal is, dat er onder de jeugd blijkbaar een grote mate van wakkerheid bestaat t.a.v. een andere minder gangbare realiteit. Ze geeft eveneens een ervaring weer van een moslimmeisje, die een weekendbaantje heeft in een drogisterij. Zij had in de afgelopen tijd een situatie meegemaakt, waarin ze een vader en zijn zoontje hoogst vriendelijk begroette. Deze verliet bij het zien van haar, een met een hoofddoek bedekte persoon, meteen weer de zaak. Bij het verlaten van de zaak, zei de man tegen zijn zoontje: “Laten we maar snel doorlopen, misschien zit er wel een bom onder haar hoofddoek, waardoor de hele boel hier in een mum van tijd ontploft."

Maar als we echt eens heel eerlijk zijn naar onszelf, kunnen we dan bij onszelf ook niet waarnemen dat al die propaganda toch ergens wel blijft hangen? Kijken we nu echt nog steeds hetzelfde naar onze islamitische en bebaarde medemensen als we die op straat tegenkomen? Zeker als het een groepje mannen betreft? De politie in België is inmiddels wel al volledig paranoia geworden en neigt er naar bebaarde mannen in groepen als verdacht te beschouwen en te arresteren.

Aanvullende achtergronden

Ongetwijfeld hebben velen zich al georiënteerd in de meer onafhankelijke media, ten aanzien van de werkelijke achtergronden van de nieuwste valse vlagoperatie in het Westen. In mijn vorig artikel ‘Is Franse noodtoestand de eerste Europese dominosteen?’, heb ik die achtergronden ook belicht en ben daarvoor teruggegaan in de geschiedenis. Ik kan als aanvulling op dat artikel nog het volgende toevoegen.

Twee dagen voor 13 november verscheen er op Twitter een nogal bizarre mededeling, die inhield dat het aantal doden ten gevolge van de aanslagen in Parijs tot minstens 120 was opgelopen en het aantal gewonden tot 270.

parijs effect2                       

Nadat meerdere mensen op Twitter vragen begonnen te stellen over de inhoud van het bericht, werd het account, waarvan de tweet was verzonden, door Twitter verwijderd. De aantallen die in het bericht worden benoemd, waren ook exact dezelfde aantallen, als die direct na de aanslagen door propagandakanalen naar buiten werden gebracht. Hetzelfde geldt voor de al op 2 oktober afgegeven vooraankondiging door het Franse Paris Match ten aanzien van de vergelijking met 9/11.

Cui Bono

De grote vraag bij dit soort valse vlagoperaties is altijd weer: Wie heeft er het meeste voordeel van? Enig onderzoek levert een aantal bekende verdachten op:

-          Het militair-industrieel complex. Al snel na de Parijse aanslagen gingen de aandelen van wapenfabrikanten omhoog

-          Het anti-Syrisch westerse Rothschildcomplex. De strijd tegen Assad in Syrië kreeg door de aanslagen een nieuwe dimensie. Frankrijk begon gelijk als vergeldingsactie, na het vinden van een ‘Syrisch paspoort’ op één van de aanslagenlocaties, doelen van ISIS te bombarderen. Maar dat deden ze daarvoor ook al. Nu staat de Engelse Premier Cameron te popelen om ook Engelse bommen op Syrië te kunnen gooien. We zien dus een enorme openlijke intensivering van het oorlogsgeweld in Syrië, waar steeds meer westerse landen zich mee willen bemoeien. Natuurlijk waren de VS en de Britten (zie onderstaande video) er met geheime operaties van commando’s, net als in Afghanistan, Irak en Libië, al veel langer bij betrokken. De VS moet haar hegemonie duidelijk laten gelden en voert op een groot deel van de planeet geheime speciale operaties uit.

Eigenlijk is het toch bizar, dat in het stevig geïnstalleerde net van Big Brother, zogenaamde islamitisch extremistische jongeren het organisatorische talent en de logistieke capaciteiten en middelen blijken te hebben, om door de mazen van dat net heen te zwemmen. Om vervolgens een militair aandoende speciale commando-operatie van op zeven plaatsen aanslagen plegen, uit te voeren. Doet enigszins aan als een Afghaanse strijderhoofdman, die vanuit een grot in de bergen van Tora Bora een zeer gecompliceerde reeks van aanslagen met vliegtuigen op drie plaatsen in de VS pleegt.

parijs effect3

Bron

Bovengenoemde geheime operaties van Amerikaanse speciale commando’s en geheime diensten, evenals vanzelfsprekend die van Engeland, Frankrijk en Israël, vinden ook op andere locaties buiten Europa en het Midden-Oosten plaats. Zie kaart hierboven. Daar horen we minder over en het roept niet dezelfde solidariteitsemoties op, dan wanneer blanke medemensen de geslachte offers zijn in de oorlog tegen de terreur. Zoals de aanslag op een hotel in de hoofdstad van Mali, waarbij meer dan 20 mensen zijn omgebracht, nadat 200 mensen werden gegijzeld. Heeft toevallig iemand uit solidariteit de vlag van Mali op zijn/haar Facebook-pagina geplaatst? Deze selectieve verontwaardiging laat zien hoe mensen emotioneel bespeeld worden door de propagandakanalen van de best georganiseerde terreurorganisatie, het bancair-corpocratische systeem waarin wij leven.

De aanslag in Mali is opgeëist door AL CIAda. Dit maakt al weer duidelijk dat de VS haar terreurnetwerk ook daar heeft genesteld. Ik heb wel eens het gevoel dat wat de VS in de 20ste eeuw hebben kunnen oefenen, in wat zij als haar Midden- en Zuid-Amerikaamse achtertuin beschouwd, zij sinds eind 20ste eeuw als wereldbreed terreurtapijt over de gehele planeet uitrollen. Haar School of the Americas (SOA) was de opleiding waar de commandanten van de Latijns-Amerikaanse doodseskaders werden opgeleid en gevormd. Deze SOA (Spirituele Onderontwikkeling Aandoening) heeft zich als een zwaar besmettelijke ziekte in onze wereld verspreid.

Tot besluit wil ik nog één cruciale vraag aansnijden, die veelal geheel buiten beschouwing wordt gelaten:

Waarom plegen islamitische extremisten geen aanslagen in Israël?

parijs effect4

Men zou toch verwachten van een Al CIAda en ISIS, als islamitisch extremistische organisaties, dat ze het Zionistische Israël zouden haten. Vanwege alle ellende die dat land over de Arabische moslims in het Midden-Oosten heeft uitgestort. Daar is dus totaal geen sprake van. Daarmee wil ik natuurlijk absoluut niet insinueren dat dit wel zou moeten gebeuren, want ik ben tegen iedere vorm van geweld. Het bovengenoemde feit is echter opvallend en verdacht. Het verdachte wordt gevoed door berichten, waarin wordt aangegeven dat Israël betrokken is bij steun aan ISIS. Ze zouden bijvoorbeeld gewonde ISIS-vechters in Israëlische ziekenhuizen weer oplappen. De verbinding tussen Israël en ISIS gaat echter veel verder. Zelfs zo ver, dat ook de VN het in een rapport benoemd. (voor wat dat waard is) Het belang voor Israël is natuurlijk om voor het scheppen van het Groter Israël, de volgende grote landjepikoperatie in Syrië grondig voor te bereiden. Het Zionistische Israël is dus de entiteit die het meeste voordeel heeft bij de aanslagen in Parijs, de nog komende terreurlocaties en de chaotisering van het Midden-Oosten. Israël heeft er alle baat bij, dat het westen haar militaire belangen in Syrië en daarna Iran helpt te versterken. Dat er daardoor een directe confrontatie tussen de VS (Israël) en Rusland dreigt, zal haar door de grootheidswaan en nazistische mindset van haar leiders niet kunnen schelen. Een Nucleaire Holocaust evenmin. Want hoe kleiner de wereldbevolking is, hoe gemakkelijker het kleine (Groter) Israël deze vanuit Jeruzalem zal kunnen besturen.

De mensenrechtenverwachting voor de komende tijd

Voor de komende tijd wordt met betrekking tot de globale mensenrechten verwacht, dat ze op steeds grotere schaal en op grovere wijze zullen worden verkracht! Voorlopig zullen we in Europa een verdere afbraak van onze mensenrechten kunnen verwachten. Tevens een toename van valse vlagoperaties en daaruit voortvloeiende vrijheidsbeperkende maatregelen, die het Nazi-Duitsland wel eens zouden kunnen doen verbleken. Oh ja, het is zeer opmerkelijk om te lezen, dat de VS, Canada en de Oekraïne een VN-resolutie hebben afgewezen, waarin wordt opgeroepen tot het verwerpen van de verheerlijking van het nazisme. De resolutie was ingediend door Rusland en 52 andere landen. Hoeveel duidelijker moet het nog zijn? De iets minder fraaie achterkant van deze door Rusland en anderen ingediende resolutie is, dat ook het ontkennen van de door het Zionisme gepatenteerde holocaust op globaal niveau zou moeten worden verworpen.

In ieder geval is men in Frankrijk, tijdens de komende klimaatconferentie van 30 november tot 11 december (COP21), onder de huidige noodtoestand gemachtigd om misschien voorheen minder gemakkelijk door te voeren veiligheidsmaatregelen ‘legaal’ te praktiseren.

En nu?

Ondertussen moeten wij ons leven blijven leven en het liefst zonder angst. Aangezien angst in ons allemaal onbewust aanwezig is, mogen we die in ons onszelf gaan onderzoeken en ons daar vrij van gaan maken. Parijs staat bekend als de ‘Lichtstad’. Een vriendin gaf mij de volgende interpretatie ten aanzien van de vraag; ‘Waarom is Parijs het terroristische hoofddoel geweest?’ Vanuit een beeldend perspectief zou men de aanslagen in Parijs kunnen zien als een aanval op het Licht in ons. We zullen nu dan ook alles in het werk moeten stellen, om gedurende de komende tijd het Licht in onze zielen te behoeden en brandend te houden. Dus mijn credo is;

Houd je hoofd koel en je hart warm.

De wereld wordt meer en meer ontmenselijkt. We zijn zelf de enigen, die dat proces kunnen stoppen door onze menselijkheid te blijven ontwikkelen. Op Youtube zijn verschillende video’s te zien, waaruit blijkt dat meerderen dit gelukkig hebben begrepen. In onderstaande video’s is een moslimman te zien, in Toronto en Parijs, die op straat free hugs gaven en kregen. Dit gebeurde wereldwijd in meerdere steden.