parijs aanslagOp vrijdag 13 november 2015 werd Parijs voor de tweede maal dit jaar opgeschrikt ‘terroristische’ aanslagen, waar van tevoren al van bekend was wie de daders zouden zijn. Terwijl de wereld in een steeds sneller tempo op een diepe afgrond van totale chaos afstormt, krijgen we met elkaar telkens psychologische duwtjes in de rug om de snelheid van de val te doen verhogen. Deze duwtjes zijn de zogenaamde valse vlagoperaties, die de samenwerkende internationale geheime diensten worden gepland, voorbereidt en uitgevoerd. De tragische en bloedige aanslagen in Parijs zijn daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Ze lijken alleszins te passen binnen de strategisch psychologische oorlogsvoering die er op de mensheid is losgelaten. Laten we deze aanslagen eens vanuit een ruimer kader bekijken.

Islamitisch extremisme

De ‘terroristen’, die bij de aanslagen in het Westen betrokken zijn, komen steevast uit het Midden-Oosten en zijn van Islamitische herkomst. Althans, zo wordt ons dat meestal direct na de aanslagen door de MSM breeduit voorgespiegeld. Deze verklaring heeft altijd hetzelfde doel, namelijk demonisering van de Islam. Zoals in het Midden-Oosten waarschijnlijk eveneens dezelfde hersenspoeling plaatsvindt ten aanzien van het Westen en christenen. Verdeel en heers in de praktijk. De wakkeren onder ons weten inmiddels allemaal wel al, dat IS(IS) en aanverwante clubs door het Westen, Israël en Arabische vazallen opgerichte, gefinancierde en getrainde doodseskaders zijn. Zij hebben het doel landen te destabiliseren en uit elkaar te doen vallen, om ze onder het Rotschild-regime te krijgen en te houden. In Syrië doet men al enkele jaren verwoede pogingen dat te veroorzaken en Iran is hetzelfde lot beschoren. Terwijl Afghanistan, Irak en Libië de laatst bekende voorgangers zijn in het rijtje landen dat door de dood en verderf zaaiende neokolonialisten, die aangevoerd worden door het internationale bankierskartel onder leiding van de Rothschilds en haar militair-industriële marionetten, kapot gemaakt zijn. De geschiedenis van deze door het Westen gebruikte doodseskaders gaat terug tot eind jaren ’70, toen Brzezinski als toenmalig adviseur van president Jimmy Carter, deze adviseerde zijn goedkeuring te verlenen aan het financieel en militair steunen van de in Afghanistan opererende Mujahedeen. Brzezinski gaf dit in een interview met het Franse Le Nouvel Observateur ruiterlijk toe. Door het zogenaamde ‘Islamitisch extremisme’ in Afghanistan te versterken, zou de Sovjet Unie dat als een bedreiging ervaren met betrekking tot de radicalisering van de binnen haar grenzen levende moslimminderheden. Brzezinski heeft dit meesterlijk gezien en zijn geostrategische zet had het boogde resultaat, namelijk de verwachtte Sovjet-Russische inval in Afghanistan in 1979. Deze leidde tien jaar later mede tot de ondergang en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Geopolitiek wapen

In het interview met Le Nouvel Observateur deed Brzezinski een nogal opzienbarende uitspraak, die enigszins verhuld weergeeft dat het Islamitisch extremisme door het Westen is geschapen als een strategisch geopolitiek wapen. Hoe dit extremisme zich sinds 1979 verder heeft ontwikkeld, met behulp van alle bekende verdachte partijen op de achtergrond, is interessant om te zien. De Afghaanse Mujahedeen werden de Taliban, deze evolueerde tot Al Quaida (Al CIAda), daar kwamen ISIS (ISIL, IS) en de daaraan gelieerde clubs uit voort. In Afrika ontwikkelden zich gelijksoortige varianten. We zien nu dus de bizarre situatie dat het westen de door haar zelf geschapen vijanden aan het bestrijden is en daar logischerwijs niet zo veel resultaat mee bereikt. De Russen hebben in Syrië bewezen dat veel beter te kunnen. Maar ja, die hebben dan ook een heel ander belang in het Midden-Oosten. Zij spelen samen met China en de BRICS-landen hun eigen rol in dit werelddrama.

Bedenkelijke zaken rond Parijse aanslagen

Alle valse vlagoperaties gaan volgens een inmiddels overbekend patroon. Direct er na laten de autoriteiten via hun MSM-spreekbuizen al weten wie de daders zijn en worden er meteen verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Door het kunstmatig geschapen probleem tracht men zo via de propagandakanalen een psychologische reactie te bewerkstelligen bij het publiek. Deze hebben altijd met gevoelens van angst en onveiligheid te maken. De direct afgekondigde verscherpte veiligheidsmaatregelen zouden dan die gevoelens weg moeten nemen. Vadertje Staat zorgt goed voor u, dus gaat u maar gerust slapen, is de boodschap. Wanneer men echter door deze façade heen kijkt en enig onderzoek doet naar de politieke achtergronden, dan komt er snel een ander beeld naar voren. Zo ook, met de aanslagen in Parijs. Want berust het op toeval dat op 29 oktober, tijdens een conferentie over veiligheid, CIA-directeur John O. Brennan ontmoetingen had met zijn voormalig Britse collega van de MI6 John Sawers, met zijn Franse collega Bernard Bajolet en met de voormalig Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaacov Amidror?  

afbeelding1                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

In een artikel op Global Research wordt gewag gemaakt van een in oktober al afgegeven waarschuwing aangaande een aanslag in Frankrijk, die vergeleken werd met 9/11. De waarschuwing werd gepubliceerd in Paris Match op 2 oktober 2015. Het was dan ook te verwachten dat Franse propagandakanalen direct na de aanslagen over een Frans 9/11 spreken. De ogenschijnlijk spontane toespraak die president Hollande direct na de aanslagen gaf, had de indruk van een al voorbereid script. Hollande was zeker op de hoogte van de al in oktober afgegeven waarschuwing. Zijn beslissing om over het gehele land de noodtoestand af te kondigen, de grenzen te sluiten en bepaalde publieke plaatsen af te sluiten, is dus ook ongetwijfeld opgenomen in het script dat hij moest volgen. Hij nam die beslissing zonder ruggespraak met het Franse parlement en zelfs voordat er ook nog enig politierapport aangaande de gebeurtenissen op zijn bureau verschenen was. Hij rolde een al geschreven scenario uit. En daar had hij het parlement en politierapporten niet voor nodig.

Januari-cover The Economist

Toen ik vanochtend het schokkende nieuws van de aanslagen tot mij nam en me direct ging oriënteren bij diverse onafhankelijke media, moest ik ook denken aan de nogal cryptische voorspellingen die het Engelse blad The Economist in beeldvorm op de cover van haar januarinummer van dit jaar plaatste. Ik wilde bekijken of de gebeurtenissen in Parijs ook daarin terug te herkennen zouden zijn. Hieronder een afbeelding van die cover.

afbeelding2

Het is een nogal bizar aandoende afbeelding, waar velen hun verklaringen al op hebben losgelaten. Nu we bijna aan het eind van het jaar 2015 zijn, zouden bepaalde zaken op de afbeelding misschien iets duidelijker kunnen zijn. Ten aanzien van de Parijse aanslagen kom ik in relatie tot die afbeelding tot de volgende hypothese:

Op de cover staat Francois Hollande achter Obama afgebeeld. Naast hem staat een dame in kleur afgebeeld met een nogal opmerkelijk hoofddeksel. Deel van dat hoofddeksel bestaat uit een mandje met eieren. Ze heeft haar gezicht naar Hollande toegewend. Het is opvallend dat deze dame haar ogen gesloten heeft en haar oogleden volledig zwart opgemaakt zijn, met sterk zwart geaccentueerde wenkbrauwen. Waar staan eieren voor? Voor een nieuw begin toch?

afbeelding3

In mijn beleving betekent die mand met eieren dan ook, dat Frankrijk het eerste Europese land zal zijn dat een volledig, ogenschijnlijk door (kunstmatig geschapen) omstandigheden, openlijke dictatuur zal manifesteren. Het is nu afwachten welk Europees land, zeker door het zogenaamde migrantenprobleem, de volgende dominosteen zal zijn. Duitsland maakt een grote kans de volgende te zijn.

Machtsfanaten in paniek

Dat we met elkaar op weg zijn naar een socialistisch/communistisch vorm gegeven wereldregering, is mijns inziens een feit. Iedere volgende stap, die de machtsfanaten zullen zetten om ons bewustzijn te vergiftigen met angst, paniek, haat, zich uitend in een toenemende interculturele agressie, zal steeds schokkender zijn. Men ziet dat de mensheid aan het wakker worden is en meen heeft steeds grovere middelen nodig om ons mee te overweldigen. De voorraad aan vijandsbeelden lijkt onuitputtelijk. Als het Islamitisch extremisme niet meer lijkt te werken, dan zal het inmiddels al aardig opgepoetste vijandsbeeld aangaande Rusland en China volledig in stelling worden gebracht. Maar ieder vijandsbeeld is een psychologisch misleidende façade. Zo ook het beeld betreffende Rusland en China. Het feit dat ook deze landen centrale banken hebben, die door een elite wordt beheerd, zegt in mijn beleving al genoeg. Want aan de top van de bankenpiramide, de BIS-bank in Basel, schudden alle ogenschijnlijke vijanden elkaar de hand. Zowel Rusland, China als de andere BRICS-landen zijn aangesloten bij de BIS-bank. Daarnaast werken de VS en Rusland al decennia samen aan gemeenschappelijke ruimtevaartprojecten met betrekking tot de Maan en Mars.

Niets is dus wat het lijkt en niets lijkt wat het is. Daarom is het een dringende noodzaak voor ons om onszelf innerlijk op orde te krijgen, waardoor we niet meer vatbaar zijn voor uiterlijk kunstmatig geschapen vijandbeelden.