crisis oorzaak oplossingSinds 2008 verkeren veel landen die op de een of andere manier allemaal aan hetzelfde geldscheppingsysteem hangen, diep in de schulden en verlangen ondemocratische instituten zoals het IMF en de centrale banken van overheden dat de verliezen die ontstaan zijn dit systeem, gedekt worden de burgers die daar eigenlijk helemaal buiten staan. Dit en alleen dit is de oorzaak van de crisis, het geldscheppingsysteem.

Klinkt simpel en is feitelijk ook heel erg simpel. Als je weet waar de fout zit kun je die fout herstellen en doorgaan. De vraag dient zich dan aan, weten wij waar het probleem zit? Ja, dat weten wij. Het probleem zit in het gegeven dat de geldschepping, die oorspronkelijk in handen van een autonome natie behoort te zijn op slinkse wijze in handen is gekomen van particulieren. Die particuliere instellingen nemen het moreel niet zo nauw. In eerste instantie werd goud bewaart en werd niet meer als voorradig was in de kluis, uitgeleend aan derden. Doordat dit systeem zo makkelijk werkte en steeds minder mensen met tastbaar goud betaalden en dus in de kluis van de bankier lieten liggen, kon de bankier met dat geld speculeren.

Toen bankiers dit in de gaten kregen gingen ze steeds meer waardepapieren ( bankbiljetten ) uitschrijven, zelfs meer als ze in hun kluis hadden. Vandaag de dag hebben veel banken minder dan 1% aan waarde in hun kluis liggen. Dat wil dus zeggen dat wanneer alle klanten hun geld zouden opeisen bij de bank, deze slechts aan 1% kan uitbetalen, ze hebben het geld namelijk niet, dat zit in beleggingen, derivaten, etc. Hier gaat het voor de eerste keer echt mis. Banken zouden geld dat ze niet hebben ook niet mogen uitlenen, sterker nog. Banken zouden van dat geld dat ze in bewaring houden alleen mogen uitlenen aan derden met goedkeuring van de rekeninghouders. Nu behoeven ze geen goedkeuring, ze doen gewoon wat ze doen, of er nu voldoende dekking is of niet, of er goedkeuring is of niet, tekorten worden toch door extra belastingen voor de burgers betaald.

Enfin, dat onze geldschepping niet klopt kun je terug lezen in de volgende stukken.

Geld komt uit het niets!

Tros Radar, de Schuldvraag.

Miljarden voor bankiers, schulden voor de burgers.

Maar nu. Zijn er oplossingen? Volgens ligt de oplossing voor de hand en weten ook de bankiers hoe dit probleem kan worden opgelost. Hier een directielid van een lokale Rabobank aan het woord;

------------------------------------------------------------------------------------------

Hij stelde dat het eigenlijk heel simpel is en ik ben het grotendeels met hem eens. Slechts drie zaken dienen er volgens hem te veranderen, te weten:

1) Plaats geldschepping onder publiek bestuur. Geldschepping door private partijen – zoals nu het geval is – heeft ook in het verleden altijd geleid tot problemen.

2) Vervang rente door een bescheiden vaste vergoeding of winst- en verliesdeling.

3) Sta handel in derivaten alleen toe voor degenen die het onderliggende (financiële) product ook echt bezitten. Dus een boer die het risico van misoogst wil afdekken met een derivaat is prima, een handelaar die alleen wil profiteren van koersschommelingen niet.

Al deze ideeën zijn niet nieuw. Hieronder drie prachtige quotes die dit laten dit zien. De eerste is van Thomas Jefferson (1743 – 1826), de derde president van de V.S., en gaat over geldschepping:

“If the American people ever allow private banks to control issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and the corporations will grow up around them, will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”.

Ten tweede een quote van de Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino (1225 – 1274) over rente. Hij stelde:

“Rente vragen voor geleend geld is onrechtvaardig, omdat daarmee iets wordt verkocht dat niet bestaat, en dit leidt zonder twijfel tot ongelijkheid, hetgeen in strijd is met gerechtigheid. Geld is bedoeld om als ruilmiddel te dienen. Daarom is het onwettig om geld te vragen voor het gebruik van geleend geld, dat bekend staat als rente.” 

Tenslotte een ijzersterke quote van ‘s werelds bekendste en succesvolste investeerder Warren Buffet. Hij waarschuwde in het jaarverslag van zijn bedrijf Berkshire Hathaway’s in 2002 al voor de gevaren van derivaten:

“Charlie and I are of one mind in how we feel about derivatives and the trading activities that go with them: We view them as time bombs, both for the parties that deal in them and the economic system….. The derivatives genie is now well out of the bottle, and these instruments will almost certainly multiply in variety and number until some event makes their toxicity clear…. Central banks and governments have so far found no effective way to control, or even monitor, the risks posed by these contracts….. In our view, however, derivatives are financial weapons of mass destruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal.”

Kortom, ons denken over en onze houding ten opzichte van geld veranderen voortdurend. Ook nu weer. Anno 2014 zien volgens mij steeds meer mensen in dat geld ons gezamenlijk ruilmiddel is waarmee we economie bedrijven en dat geld dus geen doel op zich is. Ook weten wij inmiddels best wel dat het neoliberale denken ons de afgelopen decennia op een verkeerd spoor heeft gezet en dat radicale verandering nodig is om dit te herstellen. Het gesprek met de directievoorzitter van de Rabobank heeft mij laten zien dat dit kan. We kunnen veranderen zowel individueel als collectief.

-Bron: Economie, filosofie en kunst

Om deze bankier dan maar even voor iedereen te laten spreken. Men weet precies waar de bottelnek zit en hoe deze op te lossen en voor de toekomst te voorkomen is. De vraag die nu nog over blijft is alleen; Waarom worden deze regels niet per wet ingevoerd en uitgevoerd?

Nu komen wij op een gebied dat haast niet te bevatten is. Bovenstaande is met een paar vergaderingen van het kabinet binnen enkele maanden, zelfs weken, te realiseren maar het gebeurt niet. Om dat te begrijpen zou je eigenlijk eens wat beter in het politieke systeem moeten duiken. Het is geen geheim dat politiek en bankwezen verstrengeld zijn. Je kunt dat ook zelf waarnemen door de baanwisselingen van politiek naar bancaire instituten en vice versa, ze zijn nauw met elkaar verbonden en steunen elkaars doeleinden. Feitelijk werken overheden door deze verstrengelingen al jaren niet meer voor de burgers maar behartigen ze met behulp van wetgeving en regelgeving de belangen van het grote geld. Het is zelfs nog erger. Jullie hebben allemaal meegekregen hoe de corrupte bankiers, die willens en wetens gespeculeerd hebben met geld dat NIET van hen is, uitgekocht zijn met belastinggeld dat door de burgers is opgehoest. Zowel de bankiers als de wetgevers die dit mogelijk maakten worden NIET vervolgd terwijl de burgers die het geld bijeen hebben gebracht voor die uitkoop van banken, voor elk wissewasje streng aangepakt worden door de overheid. Enkele weken geleden nog stond in vele kranten hoe enkele ordinaire winkeldieven in Amsterdam, met een touw aan het politiepaard vast gemaakt werden en door de stad getrokken. Op zich niets mis mee in mijn optiek, moet je maar niet stelen maar tegelijkertijd werd ik overmand door boosheid toen ik dat zag en las. Alweer zo’n typisch voorbeeld waarbij de kleine man publiekelijk aan de schandpaal genageld wordt terwijl de echt grote misdrijven gewoon onbestraft blijven. Met echt grote misdrijven bedoel ik bijvoorbeeld het Liborschandaal dat wereldwijd heel veel mensen heel veel geld heeft gekost en nog steeds kost. De zaak is duidelijk, oplichting en valsheid in geschriften is een feit, miljoenen gedupeerden maar niemand achter slot en grendel, niemand die een brief met daarop de tekst, In naam der Koningin heeft gekregen. Al deze zaken maken duidelijk dat alleen de banken aanpakken geen nut heeft. De politiek is duidelijk vervuild met mensen die er net als de bankiers, alle belang bij hebben dat alles blijft zoals het is.

Er is immers ook geen noodzaak om te veranderen en de schuldigen op te pakken en te berechten. De maatschappij heeft wel op - en aanmerkingen maar iedereen gaat gewoon rustig naar zijn werk, betaalt de rekeningen en er is in de verste verte niet zoiets als een boze menigte die genoegdoening verlangt. Dit is dan ook meteen het grootste probleem, een probleem waar ik en met mij velen, de vinger niet achter krijgen. Het is duidelijk wat er moet gebeuren, de oplossingen zijn zo simpel als wat maar blijkbaar de burger ook want die horen en zien wij niet, laat staan dat ze massaal de straat op gaan om voor eens en altijd van dit zwaar gecorrumpeerde systeem af te komen.

Daar is nu het wachten op. Op jullie, op ons!