ad broere lezingAd Broere, econoom, onderwijzer, oud bankier, inspirator, spreker en ondanks dit alles waarheidszoeker met het hart op de juiste plaats, gewoon mens dus, gaf op 16 oktober een bijzonder interessante lezing op de TU Delft in het kader Studium Generale. Een verdieping waaraan studenten kunnen deelnemen om de hen vaak voorgekauwde en eenzijdige informatie meer diepgang en de studenten meer inzicht in de werkelijke economie te geven..

Deze lezing van Ad Broere geeft een buitengewoon helder inzicht in het financiële stelsel en in onderwerpen zoals geldschepping en rente- en vermogensverdeling. Ook komen initiatieven aan bod, die uiteindelijk zouden kunnen gaan leiden naar een economie, waarin geld ondergeschikt is aan mens en maatschappij.

Deze belangwekkende lezing is verwerkt in zeven films, die elk naar thema zijn ingedeeld. De films worden in de komende twee weken achtereenvolgens gepubliceerd op onze website. Simpel om dat we het belangrijk vinden, dat mensen méér informatie krijgen over welvaart, welzijn, geld, economie, bankschulden etc. etc.

Ad Broere gaf de volgende toelichting op zijn lezing:

Het financiële stelsel met zijn commerciële banken, investeringsbanken en –fondsen, beurzen, particuliere- en institutionele beleggers enzovoort , is een uiterst gecompliceerd systeem. Het lijkt op een enorm camouflagescherm waarachter zich een wereld afspeelt waar maar weinigen iets van begrijpen en waarop velen afhaken omdat het te ingewikkeld is. Toch spelen zich achter het camouflagescherm zaken af die in hoge mate bepalend zijn voor ons leven en materiële welzijn. Het is daarom nodig om meer van dat raadselachtige systeem te begrijpen. Hoe kan er immers een verandering worden ingezet als niet wordt ingezien waar en waarom het verkeerd gaat?

In het camouflagescherm zitten 1000 geblindeerde ramen. Het lukt mij in deze lezing slechts om hiervan bij wijze van spreken 6 open te zetten. Het licht dat er daardoor valt op wat er zich achter afspeelt zal u misschien verontrusten of zelfs boos maken. Het is hopelijk wel het begin van een zoektocht, die er toe leidt dat u beter gaat begrijpen wat de reden is waarom de economie vast is gelopen en niet meer in beweging lijkt te krijgen. In mijn boek ‘Geld komt uit het Niets’ leest u meer over de onderwerpen die ik in deze lezing aanstip. In workshops kunnen onder mijn begeleiding specifieke onderwerpen worden uitgediept.

 

Bekijk hier de video’s en vergeet niet deze informatie, die van eminent belang is om te begrijpen wat er momenteel allemaal speelt, door te geven aan je dierbaren!

Beluister hieronder een kort radio interview dat ik had met Ad Broere bij FindingVoicesRadio.

 

{module Ad Broere 26 november 2013}