wereldoorlogeliteDe kwestie Oekraïne, waar de westerse elite een oorlog gestart is tegen burgers die zich niet willen conformeren aan een regering die middel van een coup aan de macht is gekomen, bedacht en uitgevoerd westerse inlichtingendiensten in samenwerking met nazi knokploegen, is nog in volle gang maar het verwachte resultaat, en totale oorlog is uitgebleven met dank aan het kordate ingrijpen van Vladimir Putin en de plotseling tot inkeer gekomen Merkel en Hollande.

De afgelopen maanden hebben de elite ook geprobeerd een staatsgreep te ensceneren in Venezuela, voor de tweede keer in nog geen 15 jaar. In 2002 werd de toenmalige leider Hugo Chavez, die naar alle waarschijnlijkheid vermoord is door een economische hitman, gevangen genomen om uiteindelijk af te zetten. Het volk van Venezuela was gewaarschuwd door Chavez zelf voor dit soort praktijken en heeft op eigen houtje haar leider ontzet. Chavez kwam daardoor steviger in het zadel te zitten dan ooit tevoren en dicteerde nieuwe wetten en regels die een volgende mogelijke staatsgreep zouden kunnen ondervangen. Met het vermoorden van Chavez hoopte de westerse elite meer grip te krijgen in Venezuela en dat heeft nog gewerkt ook nog. De groep, aangestuurd door de westerse elite is gegroeid en organiseren regelmatig demonstraties. Vanzelfsprekend worden hier en daar zaken in brand gezet en wordt geweld toegepast want er moet wel een reden zijn om een regering- wissel te verlangen. Natuurlijk worden door de bekende spelers sancties opgelegd aan Venezuela, precies zoals met Rusland en andere landen die niet dansen naar de pijpen van de elite.

Vorige maand liet Maduro, de nieuwe president van Venezuela weten dat de VS hebben geprobeerd een coup te plegen in zijn land. Het draaiboek dat zo perfect werkte in Libië en Syrië en niet te vergeten Oekraïne werd ook op zijn land toegepast. Via allerlei NGO’s en zogenaamde activisten wordt systematisch slecht nieuws verspreid over Maduro en zijn kabinet. Venezuela is bijna volledig afhankelijk van de olie export. Het is dan ook niet voor niks dat de prijs van een vat ruwe olie al maanden op een record laag bedrag staat. Dat raakt Venezuela in het hart maar ook bijvoorbeeld Rusland, de andere vijand van de enige echte ware democratie. Olieprijs omlaag, inflatie stijgt, volk wordt ongeduldig, kortom, het perfecte klimaat om een zittende regering het vuur aan de schenen te leggen.

Maduro stelt het volgende;

“There are US diplomats in Venezuela contracting military officials to betray their country, looking to influence socialist political leaders, public opinion leaders and entrepreneurs to provoke a coup,”

Nog niet zo lang geleden heeft Maduro geprobeerd te praten met de VS over hun betrekkingen. Met als doel;

we want respectful relations, nothing more.”

Vergeefse moeite zoals nu blijkt. Het gaat zelf nu zo ver dat Venezuela zich zo bedreigd voelt dat ze het leger in opperste staat van paraatheid hebben gebracht om elke poging vanuit de VS te kunnen pareren. Evo Morales van Bolivia die inmiddels het klappen van de elitaire zweep kent heeft al aangegeven Venezuela in een eventueel militair conflict met alle middelen bij te staan. Ook op Morales, de president van Bolivia is meerder keren een moordaanslag gepleegd. De landen zijn verenigd in een soort samenwerkingsverband met de naam ALBA en steunen elkaar door dik en dun. ALBA is in het leven geroepen in plaats van een door de VS voorgesteld handelsverdrag waar de landen zich niet in konden vinden. Door dit samenwerkingsverband kunnen de landen onderling met een virtuele munteenheid, SUCRE genaamd, handel drijven. Het mag duidelijk zijn dat de VS die de hegemonie van de petrodollar niet doorbroken wil zien worden ook hier alle wetten overtreedt om dit samenwerken te stoppen of te destabiliseren. Honduras behoorde ook tot dit verband maar werd door middel van een coup uit deze samenwerking gehaald in 2009.

Morales stelt;

"This is a perfect moment for us to unite even closer in the face of any such threat,” en later zei hij;

"I want to tell you that this unit [ALBA] should be strengthened, I really believe that America is afraid of the process of democratic, peaceful and economic liberation of Latin America and the Caribbean,"

Verder liet Morales zich ontvallen dat hij niet vreemd zal opkijken als er een lastercampagne tegen zijn land en dat van Maduro gestart wordt. Inmiddels is die campagne in volle gang getuige de vele eenzijdige berichten in Westerse kranten. Onze media wil ons doen geloven dat deze twee heren paranoia zijn, dingen zien die er niet zijn maar als wij even naar de recente geschiedenis kijken van Zuid en Midden Amerikaanse landen zien wij dat de presidenten in die regio allemaal aan een vreemde soort kanker sterven, inclusief Chavez, de voormalige leider van Venezula.

Inmiddels staat ook de Braziliaanse president, Rousseff, op het verlanglijstje van de elite want ze loopt ook niet in de pas. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat dit soort krantenkoppen nu regelmatig te lezen zijn. Rousseff kwam er onlangs achter dat de NSA haar hele land afluistert, overheidsorganen, militaire bases, etc. en haalde flink uit naar de VS. Ook maakt Brazilië deel uit van een handelssamenwerking BRICS, waar niet geheel toevallig ook Rusland en China deel van uit maken. Als je nu nog gelooft in toeval………. Als je al deze zaken op een rijtje ziet en de hier eerder besproken zaken, dan kun je met een gerust hart stellen dat de VS, Israël, de VN, NATO en EU een soort crimineel netwerk runnen dat zijn weerga niet kent. Dat netwerk noemen wij kort, de elite. In Engelstalige stukken wordt dit netwerk de Cabal genoemd.

Nu zullen sommige mensen zich misschien afvragen waarom vrijwel alle links uit niet westerse bronnen komen. Dat komt omdat onze kranten hier niet over schrijven en als ze dat al wel doen dan doen ze dat altijd in het voordeel van deze elite om ons een rad voor ogen te draaien.

In Afrika en het Midden Oosten zien wij precies dezelfde tactieken met een extra aanvulling van een groep superjihadisten die dood en verderf zaaien in moslimlanden die te sterk beginnen te worden en de hegemonie van de elite dreigen te doorbreken. Uit veelvuldige berichten vanuit die hoek is gebleken dat deze groep die ISIL, ISIS en Islamitische Staat wordt genoemd bevoorraad wordt door de Britten en de Amerikanen. De VS heeft naar eigen zeggen al meer dan 16 duizend aanvallen met vliegtuigen uitgevoerd maar vreemd genoeg blijven de aantallen IS strijders gelijk. Sinds kort is het Iraakse leger met hulp van Hezbollah en Iran een eigen strijd begonnen tegen IS en dat lijkt wel zijn vruchten af te werpen ware het niet dat nu al meerdere keren melding gemaakt is van per ongeluk verkeerde luchtaanvallen door de VS waarbij strijders van deze alliantie massaal om het leven komen. De VS helpen dus niet maar zijn actief bezig het verzet van Irak, Syrië, Iran en Hezbollah tegen IS om zeep te helpen.

Iraqi Commander: Tapped Communications Confirms US Aids to ISIL

(Irakese commandant: Afgetapte communicatie bevestigt Verenigde Staten bevoorraden Islamitische Staat)

Daarbij schromen ze niet om de meest waanzinnige uitingen door de ether te roepen zoals IS zal Europa aanvallen. Voor mensen die nog steeds enkel onze journaals en kranten volgen zal het dan ook koud op het dak vallen te leren dat ook hier weer die elite achter steken die hun hegemonie langzaam maar zeker zien afbrokkelen en als een kat in het nauw de vreemdste sprongen maken, zelfs als dit kan leiden tot een wereldoorlog. Feitelijk zijn alle volkeren van deze wereld in een wereldoorlog verwikkeld met deze lui maar beseffen dit gewoon nog niet. Ook dat heeft een reden. De elite heeft in honderden jaren overal haar tentakels in weten te wroeten en overheden, ministers, presidenten en andere leiders weten in te pakken met hun gladde praatjes. Wie mee doet zal onschatbaar rijk worden, wie tegenwerkt kan dit zelfs met de dood moeten bekopen.

Iets verder naar het Oosten zien wij dat de elite de grip op China volledig kwijt zijn, China heeft zich geconformeerd aan de BRICS, samen met India. Daar is de elite ook actief met tweespalt zaaien. Ze hebben Japan in hun tang om eventueel als aanleiding te kunnen gebruiken voor een oorlog tegen China.

Wat momenteel begint op te vallen is dat steeds meer landen de samenwerking met de elite meer of minder stoppen. De financiële haviken van hun bezuinigingsmonster, de Trojka, wringen zich in allerlei bochten om landen bang te maken en te houden maar steeds meer landen lappen de waarschuwingen aan hun laars. Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland, Schotland, Italië etc. zijn begonnen zich te verzetten. In Griekenland doet de Syriza beweging dit, nog aarzelend maar met een woedende bevolking in hun nek lijken ze toch hun verkiezingsprogramma weer op te pakken, in Spanje doet Podemos een poging en wil Baskenland zich definitief afscheiden. De Ieren en Schotten aarzelen ook nog maar het groeiende verzet op straat laat ook hen straks geen andere keuze en zelfs in Frankrijk en Duitsland is de strijd tegen het grote geld weer los gebarsten in al haar hevigheid. De nieuwskanalen roepen over gewelddadigheden van demonstranten en als je alleen die beelden laat zien dan zal eenieder dat beamen maar niets is zoals het lijkt. Het overgrote deel van de demonstranten bleef netjes en dan heb je er altijd bij, die door de elite gestuurd worden, zogenaamde agent provocateurs, die de boel in de hens beginnen te zetten waarop de ordediensten vrij spel krijgen om iedereen neer te meppen, een tactiek die vroeger in de Sovjetlanden werd toegepast. De demonstranten hebben echter gelijk. Het gebouw van de ECB kost maar liefst 1,3 miljard euro en tegelijkertijd pompt de ECB meer dan 60 miljard euro in de banken en beleggingsmarkt. Dus niet in de ware economie maar in de virtuele economie. Dit terwijl heel Europa in recordtempo naar de bedelstaf begeleid wordt door diezelfde banken die onder beheer zijn van, jawel, de elite.

De Griekse overheid heeft een noodmaatregel aangenomen om de meest hulp behoevende in leven te houden want zo erg is het daar voor sommige mensen al. De troijka ziet dat als hoogverraad en blaast vandaag hoog van hun ivoren toren, een schande van Griekenland om arme mensen in leven te houden. En waarvoor? Voor dat monopolygeld, gebakken lucht? Ook in Griekenland hebben mensen mogen stemmen en dat hebben ze massaal gedaan, op een partij die het beste met de bevolking voor had en heeft. Maar de elite in de vorm van de troijka duldt dat soort enge zaken niet, het volk helpen, bah, mensen te eten geven, bah. Daar wordt dus alsnog een stokje voor gestoken waarmee de Griekse kiezer tot in het diepst van zijn ziel getroffen is. Hun stem blijkt niets waard te zijn geweest. Het is de elite die de dienst uit maakt, niet de volksvertegenwoordiging.

Nederland kent vandaag verkiezingen voor de provincies en waterschappen, hier slaapt de burger misschien nog wel het diepst van heel Europa. De meerderheid gaat weer netjes stemmen ook al hebben al die stemmen in het verleden nog nooit tot iets positiefs geleid. Als de echte armoede straks ook hier echt in slaat zal ook dat blinde vertrouwen in Nederland tot het verleden behoren en zal de burger meer zelf bestuur verlangen.

Ik maak mij geen zorgen om al deze zaken maar wil ze wel melden. Er zijn gigantische veranderingen op komst, broodnodige veranderingen en een nieuw besef van saamhorigheid als straks de grootste ellende achter de rug is.

Met of zonder wereldoorlog zal de elite verliezen. Mensen zijn dankzij het internet op de hoogte van zaken over de hele wereld, doen zelf aan hoor en wederhoor, dat wat kranten en nieuwskanalen opzichtelijk achterwege laten. Vertrouwen hun leiders niet meer, hun nieuwskanalen en beginnen in toenemende mate te begrijpen dat het laatste gevecht een gevecht zal worden voor absolute vrijheid, een wereld waar geen enkele overheid nog in staat zal blijken wie dan ook te onderdrukken en een elite van welke aard dan ook hier geen plaats meer kan hebben.

De wereld is van ons allemaal, de grondstoffen zijn van ons allemaal, er is niemand maar dan ook echt niemand die daar restricties op kan leggen. De echte vrijheid staat voor de deur. Wij hoeven alleen die deur te openen.