amerika strategie vluchtelingenIn een vorige uitzending – “De vluchtelingenstromen in de EU zijn het gevolg van een Amerikaanse globaliseringstrategie” – werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows” (stromen) toegelicht. Die is afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik citeer Barnett: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens Barnett geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd. Nationale grenzen moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daarworden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.

Hoe de Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen te vinden is, meldden wij al in de uitzending van 23-04-2015. Zo meteen zullen nog vier andere voorbeelden aangevoerd worden: Voorbeeld 1: Nog in 2010 kondigde de voormalige EU-commissaris Antonio Vitorino een proefproject voor vijf Noord-Afrikaanse staten aan. Vitorino zei hier letterlijk: “Samen met het VN-vluchtelingen-hulpwerk UNHCR […] wil men Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, en Mauritanië helpen eigen solide asielsystemen op te bouwen en Europese standaards bij de opname van vluchtelingen in acht te nemen.” Zo kan de toestroom naar Europa gereduceerd worden. Ook de staatshoofden van Libië, Tunesië en Egypte waren bij dit concept betrokken en hielpen bij de controle van de vluchtelingenstromen. Het doel was om goede voorwaarden voor vluchtelingen in Afrika te scheppen, zodat zij in hun continent zouden willen blijven. Met de start van de zogenaamde “Arabische lente” – aantoonbaar door de VS georkestreerd – werd het proefproject gestopt en niet verder gerealiseerd. Die landen werden gedestabiliseerd en Libië werd onder regie van de VS platgebombardeerd. Er bleef een reusachtige chaos achter en een onophoudelijke toestroom van vluchtelingen.

Voorbeeld 2: Veel mensen in Europa stellen zichzelf terecht de vraag, waar de vluchtelingen dan het geld vandaan halen, om de exorbitante sommen aan de mensensmokkelaars te betalen. Een mogelijk antwoord publiceerde het gerenommeerde Oostenrijkse magazine “info-DIRECT” op 05 augustus 2015: Volgens informatie van een medewerker van het “Oostenrijkse Ministerie van defensie” zou het geweten zijn, dat VS-organisaties de mensensmokkelaars betalen, die dagelijks duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. De medewerker van de geheime dienst zou het volgende tegenover “info-DIRECT” gezegd hebben, ik citeer: “Het is bekend dat organisaties uit de VS een co-financieringsmodel hebben geschapen en een aanzienlijk deel van de kosten van mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord Afrika heeft 11.000 Euro cash. Vraagt niemand zich af waar dat geld vandaan komt?” “Info-DIRECT” vat het als volgt samen, ik citeer: “In politiekringen, die dagelijks met de asielaanvragers te maken hebben, zijn de overzetkosten voor mensensmokkelaars al lang bekend. Ook de verdenking dat de VS een vinger in de pap heeft wat betreft een geo-strategie, wordt steeds weer geuit.” Einde citaat.

Voorbeeld 3: Steeds weer duiken in het Duitstalige gebied campagnes op, die openlijk oproepen voor de asielzoekersmokkel naar Duitsland en Oostenrijk. Zo roept bijvoorbeeld de nieuwe homepage: www.fluchthelfer.in op om asielzoekers bij de terugreis van vakantie uit Italië te smokkelen met de privé-auto naar Oostenrijk en Duitsland. Een blik op de eigenaars van de site verraadt, dat het domein toebehoort aan de organisatie “The Ayn Rand Institute”, die zetelt in de VS. Het Ayn Rand Institute is een Amerikaanse denk-tank (denkfabriek). De directeur is de in Israël geboren Yaron Brook. Deze Amerikaanse denktank zet in de professionele campagne vooral in op “menselijkheid” en appelleert aan het “inlevend vermogen” van de Europeanen. Opvallend genoeg zijn er echter in Amerika geen vergelijkbare campagnes voor het helpen van vluchtelingen van Mexico naar de VS,. Het tegendeel is het geval: de grens met Mexico is afgesloten door een vijf meter hoge grensafrastering en patrouillerende grenswachters. Wie betrapt wordt, wordt gearresteerd en zonder pardon teruggestuurd.

Tenslotte nog een voorbeeld, hoe men met de “vluchtelingenstromen” geld kan verdienen en wie daar wel eens achter zou kunnen zitten. Op 12 augustus titelde de krant “Heute” in Oostenrijk, ik citeer: “Asielfirma incasseerde bijna 21 miljoen Euro”. Begeleiden, bewaken en verzorgen van asielzoekers wordt namelijk niet door de staat zelf verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door "ORS Service AG”, een firma die opereert in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en die in 2014 ongeveer 21 miljoen Euro belastinggelden van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving. Zoals de Oostenrijkse krant “Der Standard” onderzocht, staat achter het vennootschap van de “ORS”: “Equistone Partners Europe”. Op haar beurt behoort deze toe aan 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank – die geldt als de invloedrijkste onderneming van de wereld, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben. Volgens het magazine “Info-DIRECT” heeft Barclays als belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank “NM Rothschild” en die wordt ook persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd.” De bankiersfamilie Rothschild wordt volgens “Info-DIRECT” ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in de doorzetting van een globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van de VS. Beste kijkers, deze Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te loochenen. Daarom gaat het erom zijn wrevel niet op de vluchtelingen af te reageren of zich tegen hen te laten ophitsen. Dit zou tot een destabilisering van Europa bijdragen en zo de interesses dienen van degenen die achter de tragiek van de vluchtelingen aan de touwtjes trekken. Veel meer gaat het erom de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten, de Amerikaanse politici,of toonaangevende media of andere organisaties te ontmaskeren om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. En wel met dezelfde tactiek als de Amerikaanse strategen zoals het Ayn Rand instituut toepassen. In hun promo video verkondigen zij: “Het komt allemaal op mensen aan …, want de verandering is in ons, en wij zijn die personen die deze wetten scheppen …, het komt allemaal op een eenvoudige beslissing neer.” Hebt U al besloten voor een Europa, waarin verschillende identiteiten, culturen en waarden worden ontbonden, of voor een Europa met verschillende identiteiten en culturen, waar vrede voor iedereen is gewaarborgd? Ik wens ik u nog een goede avond.

Bron KlagemauerTV

Bovenstaand artikel maakt in onze ogen klip en klaar hoe de elite, die achter dit vreselijke mensenleed zit, niet alleen de mensen bombardeert in die landen zodat ze op zoek moeten naar andere oorden maar tevens ook de handel in mensen drijven met ge-politieke doeleinden en winst als drijfveer.

Eerder konden wij dit niet stellen omdat er nog te weinig bewijs was voor die stelling. Nu is er bewijs genoeg en plaatsen wij dit bijzondere belangrijke artikel met de bedoeling dat dit wijd verspreid zal worden door mensen in Europa.

Richt je woede niet tegen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, dat is wat de elite ons graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Ze gebruiken daarvoor vragen die in eerste instantie legitiejm lijken te zijn maar als je de achtergronden, hierboven beschreven, kent weet je ook dat het niet aan de vluchtelingen ligt maar aan de mensen die deze vluchtelingenstroom veroorzaken.

Bashar Assad bijvoorbeeld moet van deze stategie geweten hebben want hij doet er alles aan om de vluchtelingen in zijn land door de voortdurende inmenging van huurlingen, betaald door de elite via collaborerende landen zoals Israel, Qatar, Jordanie, Turkije, VS de UK en Saoedi Arabie, binnen zijn eigen grenzen te houden. Zo weten maar weinig mensen dat de grootste vluchtelingenstroom in Syrie zelf plaats vindt. De gebieden die bestookt worden laten hun vluchtelingen naar gebieden trekken die niet in gevaar zijn, deze stroom is voortdurend in beweging door de onverminderde aanvallen ( zelf zeggen ze dat ze hulp leveren ) op het regeringsleger van Syrie door alle bovenstaande landen en meer.

Afgelopen week, natuurlijk met klem uit de Europese media gehouden, lieten Arabische nieuwskanalen vor de zoveelste keer zien dat Israel niet alleen IS terroristen faciliteert maar tevens op met helikopters ophaalt van het slagveld om ze vervolgens op te lappen en terug te brengen. Er zijn veldhospitalen aangelegd in het illegaal bezette gebied van de Golanvlakte. Ook Turkije levert deze extra service aan de Islamitische Staat. Naast dit inmiddels tot feit verworden gegeven heeft Hilary Clinton, een presidentskandidaat voor de haviken in de VS, behorende tot de elitaire kringen waar wij zoveel over schrijven, er een probleem bij. Omdat Hilary Clinton zo dom was om haar privé e-mail adres te gebruiken voor govermentele zaken heben hackers haar e-mailbox weten te kraken. De geheime diensten dachten deze gewist te hebben maar waren vergeten de box send ook te wisen. De volledige inhoud van die box zal beetje bij beetje gepubliceerd worden op het internet. Nu al maken de kackers duidelijk dat H.Clinton contacten onderhield met meerdere verschillende terroristische organisaties zoals o.a Boko Haram. Uit de maosl zou blijken hoe deze terroristen gefinancierd worden en hoe afspraken gemaakt worden om wapens en andere materialen op bepaalde locaties te krijgen.

Kijk je dus een beetje verder dan je neus lang is dan ga je de verbanden zien tussen de Oekraiense oorlog, de sancties tegen Rusland die enkel Europese landen geld kosten en de oorlogen van de Arabische lente en alle vluchtelingen die daaruit voortvloeien die door de elite opzettelijk naar Europa worden gebracht!

Het zijn vreselijk sluwe honden die lui van de elite en hebben zoals jullie allemaal kunnen zien letterlijk schijt aan mensenlevens, en niet alleen mensen uit het Midden Oosten of Afrika. Ze hebben net zoveel schijt aan jouw en mijn leven. Ze gebruiken mensen op alle vlakken om hun doelen te bereiken en offeren in dat trajekt dat naar hun doelen loopt honderdduizenden als ze dat noodzakelijk vinden.

Hoe vaak moeten deze lui ontrmaskerd worden voordat de massa zegt; en nu is het genoeg!

Bovendien roept eenieder die dit stuk onder ogen krijgt en gelezen heeft op, dit te delen met andere mensen opdat zoveel mogelijk mensen deze afgrijselijke strategie gaan begrijpen en daarnaast ook gaan begrijpen dat de mensen die gebruikt worden  in dit vreselijke spel, hier op geen enkele wijze debet aan zijn.

Nog steeds lees ik op andere websites dat Rusland dit spel mee speelt maar nog steeds ben ik daarvan niet overtuigd. Enkele voorbeelden waarom ik niet overtuigd ben.

1. De vluchtelingenstroom had al verviervoudigd kunnen zijn als Putin de angel niet uit het verhaal gehaald had met de deal rondom de vermeende chemische wapens van Syrië. Dan hadden de Amerikanen namelijk een groot offensief gestart met alle gevolgen van dien.

2. Rusland heeft deze week aan Griekenland een verzoek gedaan om een luchthaven te gebruiken om humanitaire middelen naar Syrië te transporteren. Griekenland liet weten dat de VS geprobeerd heeft Griekenland te verbieden deze toestemming te verlenen. Te gortig voor woorden maar ook een duidelijke aanwijzing dat de VS en Rusland helemaal niet samen werken. Zelfs op dit niveai probeert de VS Rusland op alle vlakken te dwarsbomen. Pissig dat het dwarsbomen niet lukte heeft de VS een persbericht uit laten gaan waarin ze stellen dat de Russen met duizenden manschappen deel neemt aan de oorlog in Syrië. Dat is ronduit gelogen. Putin heeft laten weten dat dit de reinste onzin is maar heeft ook laten weten dat hij de regering van Bashar Al Assad steunt met wapens. Hier hadden de beide heren in 2010 en 2012 al afspraken over gemaakt. Deze wapens worden dus inderdaad geleverd.

3. Cameron heeft in een persconferentie precies dat gedaan wat de elite van hem verlangd heeft. Hij stelde hardop de vraag waarom de vluchtelingen hoofdzakelijk jonge mannen waren en hoe ze aan het geld kwamen om deze reis te maken. Wel nu, het artikel hierboven maakt dat overduidelijk! Cameron liet er dan ook geen gras over groeien om zijn ware aard te tonen. Hij stelde dat de vluchtelingenstroom de verantwoordelijkheid is van Bashar Al Assad die zijn functie maar moet opgeven ondanks dat hij deze functie op democratische wijze heeft verkregen. Mensen die de mening van Cameron aanhangen zouden eens even moeten kijken naar Afghanistan, Irak, Libie, Mali, Yemen, daar waar Assad helemaal niets aan kan en kon doen. De westerse media doet het overkomen of alleen Syriërs onderweg zijn maar dat is niet waar. Uit alle landen die al jarenlang beschoten worden door de oorlogsmachine van het westen onder aanvoering van de elite, want die verdienen hier het meeste aan, komen stromen vluchtelingen. Daar heeft Assad niets mee te maken. Putin ondersteunde dan ook wat Assad stelde in zijn wekelijkse toespraak. De vluchtelingenstroom is ontstaan door de inmenging van westerse entiteiten in ons binnenlands beleid. De vele terroristische organisatie die ogenschijnlijk met elkaar in gevecht zijn worden stuk voor stuk gefinancierd door de elite en de westerse overheden faciliteren dit samen met enkele Arabische landen die op handen zijn van deze elite. Dat is precies wat er aan de hand is en als je een beetje verder kijkt dan je neus lang is dan zie jij dit ook!

Laat je dus niet langer vooir het karretje spannen van hen die alles al hebben en daar nog niet tevreden mee zijn. Laat je kinderen niet vechten voor de balengen van deze ellendige elitaire moordenaars. Het is het niet waard.

Onze jeugd wordt inmiddels klaar gestoomd om deel te nemen aan toekomstige elitaire oorlogen om winst en macht met series op tv die alleen maar geweld bevatten en steeds grover worden. De computerspelletjes waar ze geleerd krijgen commando's op te volgen en daarbij mensenlevens niet ontzien. Het gaat steeds verder. Als je niet goed oplet heb je voor dat je het weet een gewetensloze killer in je gezin door deze zachte vorm van manipulatie en gewenning aan geweld. Het klinkt hard maar geweld went, als je er maar vaak genoeg aan bloot gesteld wordt en dat is precies wat deze series en spellen doen.

UPDATE

Nog meer bewijs dat het Westen niet alleen de terroristen in Syrië en andere landen steunt maar er zelfs met troepen aanwezig is die zich vermommen als jihadisten tegen de gekozen overheid in Syrië.

Dit maakt wederom duidelijk dat het GEEN strijd is tegen terroristen, sterker nog, ze ZIJN de terroristen en proberen officieel gekozen overheden omver te werpen om financiële en geo- politieke doelen te bereiken. Het Westen maakt hiermee duidelijk dat democratie NIET bestaat. Vrijwel alle overheden werken in dienst van de elite, zij die oorlogen beginnen, financieren en daarbij miljoenen mensen slachtofferen enkel om winst en macht.
http://www.voltairenet.org/article188650.html