Simultaan met de mail van Steve en de groep kreeg ik dit bericht binnen uit Californië. De synchroniciteit is zo hoog dat ik het toch maar vertaal voor jullie.

Jawel, de omkering heeft alles te maken met de Zon, maar tevens met de Melkweg van onze Galaxis. Het is een cyclus, en wij bevinden ons aan het eind van dat hoofdstuk, of aan het begin van een nieuwe episode…

De nieuwe statistieken van de verschuivingen van de magnetische polen van onze planeet tonen een snellere tijdschommeling dan tevoren werd aangenomen. Wat niet genoemd wordt, is alles wat er wel staat aan te komen, zoals meestal met dit soort gebeurtenissen.

 

 

 

De oorzaak van een magnetische pool omkering is een verzwakt magnetisch veld en een opladen van de kern.

Van de Aarde. Wanneer dit gelijkertijd voorvalt met de apex of het hoogtepunt van een zonnecyclus, krijg je een scenario waarin geladen deeltjes, d.w.z. Zonnevlammen, CME’s, coronale gaten, GRB’s en kosmische Galactische stralen hard op de kern van de Aarde inbeuken.

  • CME’s staan voor Coronale Massa Explosies.
  • GRB’s zijn Gamma Straal Uitbarstingen.

Wanneer dit gebeurt, lijkt het wel of de ‘hel losbarst’…

Wat dit suggereert is dat binnenkern en buitenkern van de planeet extreem actief worden, wat enorme invloed heeft op de mantel, en dat veroorzaakt weer aardbevingen en vulkaan erupties in de aardkorst. Of dat nog niet genoeg is, zullen de geladen deeltjes grote ravage aanrichten in de vorm van extreme en bizarre weersomstandigheden.

 

Oorzaak & Gevolg

Zonnevlekken veroorzaken Zonnevlammen (geladen deeltjes), die een verschuiving in het Magnetisch Veld veroorzaken, die Oceaanstromingen en Straalstromen of Jet Streams veroorzaken, die extreme weerspatronen en Menselijke ontwrichting veroorzaken. (Dit resoneert/correleert exact met de laatste doorgeving van de groep)

 

Wetenschappers weten al lang dat de magnetische pollen verschuiven. James Ross ontdekte in 1831 als eerste de Noordpool na een uitputtende reis, waarin zijn schip vier jaar vast zat in het poolijs. Pas in 1904 vond Roald Amundsen de Noordpool weer om te ontdekken dat de pool minstens 50 kilometer was verschoven sinds de ontdekking in 1831!

 

Recent bewijs suggereert dat we nu weer zo’n transitie mogen verwachten, omdat het magnetisch veld relatief zwak is en in snel tempo afneemt. Hoewel de laatste pool omkering verschillende honderd duizenden jaren geleden plaatsvond, zou de volgende omkering zich binnen enkele duizenden jaren kunnen manifesteren.

De geo-paleo data van een speciale lavastroom in Nevada suggereren dat het magnetische veld in één jaar 53 graden is opgeschoven.

De lava begon af te koelen, maar werd dan binnen het jaar weer verhit omdat het onder een laag verse lava werd begraven. De kristallen in het gesteente werd opnieuw magnetisch door de verse lava, en veroorzaakte een verschuiving van 53 graden. Deze ontdekking kan betekenen dat de polen in slecht vier jaar tijd omruilden, maar Brogue zei dat het ook kon betekenen dat er een snelle acceleratie periode binnen het vaste patroon van het veld ontstond.

 

Ik gebruik vaak de parabel van de ventilator. Als de ventilator niet functioneert neem je de ventilatorbladen als vaste materie waar. Werkt de ventilator op de hoogste versnelling dan neem je de ventilatorbladen waar als verkoelende wind. Wind (Ruach Ha-Shem is Wind/Geest van God) is dus een getransformeerde expressie van materie. Om het nu begrijpelijk te maken; hoe sneller het trillingsgetal/frequentie, hoe fijnstoffelijker de uitdrukking van materie wordt.

 

De Noordpool bleef in de 20eeeuw verschuiven met een gemiddelde snelheid van 10km per jaar, maar versnelde onlangs naar 40km per jaar. Als dat zo doorgaat verdwijnt de magnetische Noordpool uit Noord Amerika en Siberië binnen tientallen jaren.

 

Het magnetische veld van de Aarde verandert ook op andere manieren. Kompasnaalden schuiven in Afrika ongeveer 1° per decade op. Het magnetische veld is sinds de 19e eeuw 10% afgenomen, en daarna in slechts een paar jaar met nog eens 10%! Toen deze cijfers bekend werden, kopten de kranten wereldwijd: Staat het magnetische veld van de Aarde op instorten?”

Soms draait het veld 180° om. De Noord en Zuidpool wisselen van plaats. Zulke omkeringen, opgeslagen in het magnetisme van oud gesteenten, zijn onvoorspelbaar! Ze doen zich voor met onregelmatige intervallen van gemiddeld 300.000 jaar. De laatste was van 780.000 jaar geleden. Zijn we over tijd voor een nieuwe omkering? Niemand weet het.

 

Ik zeg al 2 jaar dat we 500 jaar geleden een omkering en/of Zondvloed wisten te voorkomen met ons hogere bewustzijn!

 

In het hart van onze planeet ligt een vaste ijzeren bal, ongeveer zo heet als de oppervlakte van onze zon. Het wordt de binnenkern genoemd. Het is in feite een wereld binnen een wereld. De omvang van de binnenkern is ongeveer 70% van de maanomvang. Het draait circa 0.2 lengtegraden per jaar sneller dan de oppervlakte van de Aarde, en heeft zelfs een eigen oceaan; een zeer diepe laag van vloeibaar ijzer, die de buitenkern wordt genoemd.

 

De magnetische velden van de Aarde komen voort uit die vloeibare buitenkern, die werkt als een dynamo. Door haar locatie boven op de hete binnenkern, gedraagt de vloeibare buitenkern zich als kokend en kolkend heet water in een pan. Daardoor ontstaan dus ook orkanen boven die vloeibare ijzeren oceaan. Dit hele proces schept het aardmagnetisme.

Dit creëert ook de rechtsdraaiende beweging van dingen op het Noordelijk Halfrond, en de linksdraaiende beweging op het Zuidelijk Halfrond. Nee, de wereld eindigt niet, hoewel extreme en periodieke onverwachte veranderingen te verwachten zijn. Dat is zo oud als de wereld…

Het gaat er dan ook niet om ‘waar’ je bent als het gebeurt, het is belangrijker met ‘wie’ je bent in die uiterst verwarrende transformerende dans.

 

Ondanks dat ik vaak grappen maak over de op de linkerhersenhelft georiënteerde ‘wetenschappers’, besef ik terdege dat occulte wijsheid, esoterische kennis en spiritualiteit de wetenschappen zijn van beide hersenhelften. De Schepping berust grotendeels op wiskunde en heilige geometrie, en dat zijn zaken die je met ellenlange meditaties in wierookgeur niet zult ontdekken.

 

Wanneer we onze beide hersenhelften laten functioneren op het zelfde bewustzijnsniveau, zijn we in staat om net als St. Germain transformatie te genereren, en zijn we net als Meester Hilarion in staat om intuïtieve wetenschap vorm te geven. Dan wordt wetenschap gevoed door innerlijke wijsheid die in ons Hartchakra en derde oog ligt opgeslagen sinds het ontstaan van dit Universum.

 

Er was eens, lang geleden een Stem die vanuit ons Zelf verordonneerde: “Ga heen en schep werelden zonder beperking in mijn naam.” Dat deden we en in die ‘beperkloosheid’ gingen we zover dat we ook dualiteit creëerden. We schiepen afscheiding tussen onze Vader God en onze Moeder God.

 

Die afscheiding heeft z’n langste tijd gehad, het dienst ons niet langer, het wordt eerder een last dan een lust. In het laatste bericht van de groep is het duidelijk te lezen, ik vraag me alleen af of alle lezers van die channeling de Samenhang der Dingen kunnen zien…

 

In Licht & Liefde, en Dienstbaarheid aan een Groter Plan.

 

ArjunA