matrix headerThe Matrix is een Amerikaanse science-fiction film uit 1999, onder regie van de gebroeders Wachowski. The Matrix is het eerste deel. De andere twee delen zijn The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions uit 2003. De Matrix Trilogie behoort tot één van de meest intellectuele films aller tijden.

 

 

The Matrix is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1999, onder regie van Lana en Andy Wachowski. 

 

The Matrix trilogie, zijn volgens de Wachowski's niet ontworpen om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen. Vragen als; wat betekent het om mens te zijn? Wat is werkelijkheid? Wie is de baas? Bestaat God? enzovoort. Lana and Andy Wachowski zijn terughoudend geweest om hun interpretatie vanaf de eerste dag te delen, uit angst de Matrix trilogie te veranderen in een dogma. Het is nooit hun bedoeling geweest om het publiek te overmeesteren. Volgens de Wachowki's is de som van perspectieven in de Matrix trilogie oneindig. Voor mij persoonlijk zijn de Matrix films een visuele opening in de begripsvorming over de objectieve werkelijkheid. 

 

Dit artikel is een filosofische beschrijving ( open minded ) over de filmtrilogie 'The Matrix'. Commentaar over de officiële inhoud van de film heb ik vanwege de grootte van het artikel achterwegen gelaten. Ik wil de lezer hiervoor naar de officiële bronnen verwijzen. Het is mijn bedoeling geweest om een persoonlijke visie te geven over de films the Matrix. Laat de films en de artikelen tot je eigen verbeelding spreken. De psychologie achter de Matrix Trilogie wordt verdeeld in drie artikelen.

 

De eerste erkenning; is de Matrix een wereld van hypnose? Zitten wij gevangen in een gigantische simulatie?

 

Kiezen

 

 

Het menselijk brein is een computer, het beantwoordt alleen aan wat we erin stoppen

 

Vrijheid is een licht voor jezelf zijn; dan is er geen abstractie of simulatie, iets dat door denken tevoorschijn wordt getoverd - Jiddu Krishnamurti

Zien we de wereld  zoals die 'echt' is? Gebruiken we onze 'eigen' ogen? Hebben we een realiteit geaccepteerd zonder dat wij er zelf  over hebben nagedacht? Is ons denken een machinaal proces geworden?

 

matrix1           

 

Thomas Anderson is programmeur bij een softwareontwikkelaar en heeft een illegale bijverdienste onder het hackeralias "Neo". In het begin van de Matrix film wordt er op de deur van Neo's appartement ( 101 ) geklopt. Kamer 101 symboliseert de plaats van onze diepste angsten ( onze schaduwkant ). Kamer 101 is een toespeling op George Orwell's roman Room101.

Waar we niet aan mogen komen is de plek waar we moeten zoeken. 

Simulacra and Simulation ( Jean Baudrillard ) - boek http://www.uta.edu/english/timothyr/Baudrillard.pdf

Neo doet de deur open en zegt tegen een groepje Hackers dat ze twee uur te laat zijn. Hwerij vraagt of ze het geld bij zich hebben en na betaling pakt Neo uit zijn boekenrek het boek Simulacra and Simulation van schrijver Jean Baudrillard. Als hij het boek opent staat er links bovenaan de bladzijde "On nihilisme'' ( een ontkenning van de objectieve werkelijkheid )

Jean Baudrillard simulacrumtheorie gaat over de echtheid en werkelijkheid van beelden die wij denken te kennen. In deze theorie wordt gesteld dat de mens het contact met de echte wereld is verloren, doordat hij een beeld van de wereld creëert aan de hand van wat hij in de media ziet.

Een voorbeeld van een 'simulacrum' is dat iedereen weet hoe een neerstortend vliegtuig eruit ziet. Wij weten dit doordat we dit op televisie hebben gezien. Het 'kennen' van dit beeld is dus niet gebaseerd op onze eigen waarheid, maar op de waarheid die door simulatie gecreëerd is. Zijn simulacrumtheorie plaatst de realiteit lijnrecht tegenover de door de beeldcultuur gecreëerde illusie van werkelijkheid (hyperrealiteit genoemd). Een simulacrum is een kopie zonder origineel, het is dus niet meer te linken aan iets origineels, iets echt.

 

 

 

 

Zelfbewustzijn is onze enige rijkdom

 

Wij leven in een visuele gevangenis van valse projecties. Ons brein wordt geconsumeerd door elektrische pulsen.

 

Waarom identificeren wij ons met een lichaam?

Nadat Neo heeft besloten om voor de rode pil te kiezen wordt hij door de energiecentrale waar hij aan vastgekoppeld ligt uitgespuwd en door de bemanning van de Nebuchadnezzar
opgepikt. In ijltempo wordt hij opgeknapt en opgeleid om zich weer bewust te worden van zijn lichaam en geest. Neo moet zijn geconditioneerde verleden los gaan laten en zich bewust worden dat Matrix geen foutloze simulatie is en dat sommige regels in de programmatuur kunnen worden uitgebuit.

Leven wij in een energielichaam waar elektrische impulsen tot uitdrukking worden gebracht? Kunnen we voor een energie in onszelf kiezen die niet gespleten is door verdeelde aandacht? kunnen we inzicht krijgen dualisme, tussen 'wat is' en 'worden wat zou moeten zijn'?

De kwaliteit van zien en luisteren is volledige aandacht hebben voor het leven in al zijn facetten.

Als we ons brein/bewustzijn uit handen geven aan externe machten dan verliezen we ons vermogen tot zelfreflectie en wordt onze aandacht verdeeld. We zijn dan een slaaf van ideeën en denkbeelden die externe machten in ons hebben geprogrammeerd. We kunnen dan uiteindelijk geen onderscheid meer maken tussen echt of onecht.

 

René Descartes. 'Cogito ergo sum" Ik denk, dus ik ben

 

René Descartes vraagt zich af hoe je iets zeker kan weten. Zintuigen kunnen je bedriegen. Als we daarvan uitgaan, is er dan nog iets wat we zeker kunnen weten? Daar komt het cogito ergo sum om de hoek kijken: We kunnen wel aan alles twijfelen, wij kunnen in alles bedrogen worden, maar dan nog is er iemand (of iets) die twijfelt, die bedrogen wordt. Het simpele feit dát wij twijfelen, impliceert dat wij bestaan. Het enige wat je echt zeker kan weten is dat je bestaat, want je denkt, denkt te voelen, twijfelt. Dat is de eerste zekerheid in ons systeem, en hebben wij een grond om op te staan, een beginpunt in onszelf om vanuit te gaan.

 

Ik ben alles wat er is, wat er was en wat er zal zijn en mijn sluier heeft geen sterveling afgedaan - Immanuel Kant

 

 De blauwdruk van de kosmos

 

Als we volgens de lijnen van de natuur denken, dan pas denken we juist. - Carl Gustav Jung

 


 

 

Neocortex. Operatie Blue pil

 

Onderzoekers zijn aan het experimenteren met supercomputer 'Blue Gene' om een gedetailleerd model van de menselijk hersenen te simuleren. Het onderzoek met de naam project 'Blue Brain'( de kleur blauw staat voor het 'mentale' proces ) zal zich in eerste instantie richten op de neocortex, de buitenste laag van onze hersenen die belangrijk is voor ons denkproces.

Ze kunnen de medische toepassingen van deze computer als valse voorwendselen gebruiken om de illusie te wekken meer kennis te vergaren over de hersenen. De manipulatiemogelijkheden die ze dan tot hun beschikking krijgen kan groot zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen science fiction is omdat science fiction in negen van de tien gevallen vooruit ligt op onze tijd. Science fiction laat ons de verborgen realiteit van de toekomst zien. De eerste stap is om synthetische hersenen te vervaardigen, de rest mag u zelf invullen.

 

Oorlogen worden niet gewonnen op de slagvelden, maar in de hoofden van de mensen

 

 

We hebben onze wetenschap op een voetstuk geplaatst en daarmee onze eigen vermogens om condities van de werkelijkheid te beoordelen en de waarde van wetenschappelijke hypothese kritisch te wegen ontkracht. Zolang we de interpretaties van de werkelijkheid van de wetenschappelijke machine hoger inschatten dan ons eigen vermogen om zelf na te denken, zullen we blind blijven voor andere mogelijke interpretaties van de werkelijkheid, die wel eens van gelijk of zelfs hoger gehalte kunnen zijn dan de aannames van de academische meerderheid. De wetenschap heeft zijn plaats in de samenleving, maar als ze de ruimte krijgt om de baas, dictator of dirigent te worden van de persoonlijke denkwereld, loopt de wijsheid die tot ons komt via de Ziel het gevaar, teniet gedaan te worden. - Ashayana Deane

 

De verleidster, ignorance is never bliss


'The Woman in Red', geschreven door Rob

Niet iedereen is klaar om te worden losgekoppeld van het controlesysteem. De meeste mensen zijn zo afhankelijk geworden van het systeem dat ze zich hevig zullen verzetten als iemand van ons het zou willen veranderen! Luister je wel? Of keek je naar die vrouw in het rood?

Sterke symbolische boodschappen worden vaak gebruikt in Hollywood producties. 'The Woman in Red' is een van zo'n sterke symbolische boodschap. Zij staat voor een meer opwindender leven. Ze is een afleiding of een valse belofte voor een beter leven, roem, fortuin, seksueel verlangen en macht. Ze manipuleert ( mind control ), steelt, leidt af, vermoordt, heeft vele huwelijken en gebruikt jouw geheime seksuele verlangens tegen je. Zij symboliseert een persoonlijke valkuil om je van een zuiver bewustzijn af te houden, door haar kiezen we voor aardse pleziertjes. Zij kan voor iedereen iets anders betekenen. Kun jij haar weigeren als bondgenoot?

Signs and symbols control the world, not words nor laws' - Confucius

 

 

Morpheus loopt met Neo tegen de stroom in om hem de illusie van het programma ( tegen de gangbare opinie in ) kenbaar te maken. Binnen de Matrix 'is 'The Woman in Red' iedereen en niemand. Het zijn de agenten ( afleidingsprogramma's zoals agent Smit ). Zij bewaken de poorten en de sleutels van de simulatie-software.

 

Het Orakel. Ken u zelf

 

De gewone mens van onze tijd, zelfs een mens met wijsgerige of wetenschappelijke belangstelling, beseft niet dat het beginsel 'ken uzelf' betrekking heeft op de noodzakelijkheid - de eigen machine, de 'menselijke machine' te kennen. De machines zijn in alle mensen min of meer van dezelfde makelij; daarom moet de mens vóór alles, de bouw, de functies en de wetten van zijn organisme bestuderen. In de menselijke machine is alles onderling verbonden, het ene is zozeer van het andere afhankelijk dat het volslagen onmogelijk is de een of andere functie te bestuderen zonder alle andere te bestuderen. - P.D. Ouspensky

Volgens de Matrix moeten we niet proberen om een lepel te buigen, dat is onmogelijk. De lepel is een projectie van de Matrix. Kunnen we onze 'eigen' wilskracht ( levenskracht ) inzetten om de Matrix te besturen. Alleen dan zullen we zien dat het niet de lepel is die buigt, maar wijzelf die buigen. We zullen in ons hart moeten veranderen. Het jongetje met de lepel ( the Matrix) is ontwaakt, hij doorziet de illusie van de kunstmatige realiteit.

 

De belangrijkste boodschap uit eerste deel van 'The Matrix Trilogie'

 

Aan het einde van het eerste deel van de Matrix wordt Neo doodgeschoten in hotel 'heart of the city' ( door agent Smit ) en staat weer op uit de dood.

Door de liefde en de vrouwelijke energie van Trinity wordt Neo weer tot leven gewekt. We kunnen alleen een nieuw leven creëren en opstaan uit onze onwetendheid door oprechte aandacht, compassie en liefde voor de waarheid te hebben. Alleen dan kunnen wij de juiste handelingen en inzichten voortbrengen.

Als Neo weer opstaat wordt hij direct weer beschoten door de agenten. Neo strekt zijn hand naar voren en maakt een stop gebaar. De kogels stoppen voor zijn hand en vallen op de grond. Hij doorziet de valse projecties ( code-structuur ) van de Matrix-hypnose.

De verborgen boodschap; Neo zegt Nee

Neo is zich bewust geworden van de matrix-codes binnen het controle systeem en doorziet de matrix. Neo legt nu 'Zijn' wil op aan de matrix. Neo is zich bewust geworden en zegt 'Nee' tegen het controle systeem wat hem altijd heeft beperkt.

Neo is ontwaakt. Neo is Getuige geworden dat de matrix in hem leeft. Wij zijn allemaal Neo, die 'Nee' kunnen zeggen tegen het controle systeem. Op ons worden geen kogels afgevuurd, maar wel valse projecties van de werkelijkheid. Het enige wat helpt om dit controle systeem te stoppen is 'Nee' te zeggen.

 

Neo zegt het volgende tegen de matrix

 

Ik weet dat je daar zit. Ik voel je. Ik weet dat je bang bent. Bang voor ons, bang voor verandering. Ik ken de toekomst niet. Ik kom je niet zeggen hoe het afloopt. Ik kom je vertellen hoe het kan beginnen. Ik ga ophangen en de mensen laten zien wat jij  de mensen niet wil laten zien en verborgen houdt. Ik laat ze een wereld zien zonder jou. Een wereld zonder regels en grenzen. Een wereld waarin alles mogelijk is. Hoe we dan verder gaan? Die keus laat ik aan jou over.

Einde deel 1


 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. leef zélf, en wees je eigen meester. Het geheim van de geest is verborgen in de mens zelf.

 

Bronnen;

The matrix; van regisseurs Lana en Andy Wachowski uit 1999
You Tube - Living in the Matrix / Simulated Realities
You Tube - Ancient Knowledge Pt.2 Fibonacci Sequence, Golden Ratio, Phi in Nature, DNA, Fingerprint of God
You Tube The Human Brain Project - video overview
P.D. Ouspensky - Op zoek naar het wonderbaarlijke
Ashayana Deane – Voyagers, de slapende ontvoerden Deel 1 van de Smaragden Verbond CDT-Plaat Vertaling