matrix coverIs bewustzijn ons enige 'kapitaal'? Onwetendheid kan ons niet gevangen houden binnen de Matrix als we de gewoonte hebben steeds alert te zijn.'Sjamanen/natuurvolkeren corresponderen met de synchroniteit die ze om hun heen ervaren. Ze zijn overgeleverd aan de elementen die de natuur hun aanbied. Hierin spiegelen ze hun geest en innerlijke toestand.

 

The Matrix Revolutions is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2003, onder regie van de gebroeders Wachowski. 

 

The Matrix trilogie, zijn volgens de Wachowski's niet ontworpen om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen. Vragen als; wat betekent het om mens te zijn? Wat is werkelijkheid? Wie is de baas? Bestaat God? enzovoort. Lana and Andy Wachowski zijn terughoudend geweest om hun interpretatie vanaf de eerste dag te delen, uit angst de Matrix trilogie te veranderen in een dogma. Het is nooit hun bedoeling geweest om het publiek te overmeesteren. Volgens de Wachowki's is de som van perspectieven in de Matrix trilogie oneindig. Voor mij persoonlijk zijn de Matrix films een visuele opening in de begripsvorming over de objectieve werkelijkheid. 

Dit artikel is een filosofische beschrijving ( open minded ) over de filmtrilogie 'The Matrix'. Commentaar over de officiële inhoud van de film heb ik vanwege de grootte van het artikel achterwegen gelaten. Ik wil de lezer hiervoor naar de officiële bronnen verwijzen. Het is mijn bedoeling geweest om een persoonlijke visie te geven over de films the Matrix. Laat de films en de artikelen tot je eigen verbeelding spreken. De psychologie achter de Matrix Trilogie wordt verdeeld in drie artikelen.

 

 

De laatste erkenning; de macht van de Ware ( hij die zichzelf realiseerd ) beseft dat de Matrix in hem leeft. Om tot anderen inzichten te kunnen komen zullen we voorbij de ideeën en denkbeelden van het systeem moeten reiken. Dat wat we in eerste instantie als onwerkelijk en onbegrijpelijk ervaren kan wel eens een opening zijn naar een ander inzicht over onze eigen werkelijkheid.

 

Niemand ziet de gevolgen van een keuze die hij niet begrijpt. Alles loopt altijd anders dan we hadden gehoopt. ( Orakel )

 

 

Diverse concepten van bewustzijn

 

In onze persoonlijkheid komen alle facetten van ons bewustzijn samen. Het bewustzijn kan in veel richtingen gekeerd worden, zowel naar binnen als naar buiten.

Eckhart Tolle – Het begin van vrijheid is het besef dat je niet 'de denker' bent. Op het moment dat je de denker gaat waarnemen, wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een onderdeel van die intelligentie.

Je beseft dan ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde en innerlijke vrede ( ook verdriet en minder prettige gedachten ) uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat. Je begint te ontwaken.

 

matrix f2

 

Andere werelden worden onzichtbaar door onwankelbare visies

 

Agent Smith; waarom, waarom, waarom. Waarom doet u het? Waarom wilt u opstaan? Waarom blijft u vechten? Denkt u dat u ergens voor strijdt? Voor meer dan uw leven? Wat is dat dan? Weet u het zelf wel. Vrijheid of waarheid? Vrede? Of is het misschien liefde? Illusies Mr. Anderson. Grillige percepties, tijdelijke bouwsels van het menselijke intellect die een zinloos bestaan trachten te rechtvaardigen, zonder betekenis of doel. En allemaal net zo kunstmatig als de Matrix zelf. Alhoewel alleen de mens zoiets stoms als liefde kan bedenken. U moet het toch ook zien. U moet het nu toch wel weten. U kunt niet winnen. Doorvechten is zinloos. Waarom Mr. Anderson, waarom gaat u door?

 

Antwoord Neo ( Mr. Anderson ); omdat ik daarvoor kies.

 

 

 

 

 

De missing link in ons bewustzijn. Neo, Morpheus en Trinity in relatie tot de Scarabee en ons brein.

 

 

De letterlijke betekenis van het woord scarabee is ( heilige kever – symbool van de ochtendzon; de zon als transformatie principe ) is 'tot leven komen'. Als we een scarabee gaan vergelijken met de vorm van een menselijke schedel, ( van de bovenkant bekeken, zie foto ) dan komt deze drie-enige vorm van onze schedel overeen met de scarabee.

 

GetAttachment.aspx

 

 

Neo, wat de neocortex in ons brein symboliseert staat voor ons primaten brein ( gelegen de bovenste laag van ons brein en frontaal kwabben). We zien deze drie-enige geometrische vorm overal terug op aarde. In de natuur, het universum, kunstwerken, hiërogliefen, bouwstructuren en in edelstenen ( triklien krisstalstelsel ). In onze geestelijke cultuur zijn we er altijd vanuit gegaan dat ons brein uit twee delen bestaat, een rechter en een linker brein. Dit symboliseert de dualiteit ( Matrix ) waarmee we tijdens de geboorte zijn geconfronteerd. Goed/slecht, zwart/wit en hemel/hel zijn dualistische toestanden binnen het collectieve bewustzijn. Maar in werkelijkheid bestaat er geen twee of drie maar slecht EEN geheel.

 

Jacob Barnett - Stop met leren, maar niet met denken. Denk vanuit je eigen unieke perspectief om je wereld vorm te geven.

 

 

De derde kracht. De Getuige

 

 

Zoals Neo, Trinity en Morpheus een drie-eenheid vormen, zo is ons brein ook een drie-eenheid. Zij symboliseren de drie-eenheids verbindingen binnen ons bewustzijn.

 

John A. West – de logische geest is van nature tegenstrijdig van aard en kan het relatie-principe ( tegengestelde krachten ) niet aanvaarden of begrijpen..….tussen twee elkaar tegengestelde krachten ( dualiteit ) dient een relatie te worden gelegd. Op zichzelf is dat 'verband leggen' de derde kracht.

 

De 'Getuige'( waarnemer van het bewustzijn ) is de derde kracht die automatisch het noodzakelijke ingebouwde en mysterieuze verzoende principe levert binnen de dualiteit.

 

 

De causaliteit voorbij

 

 

Onze zintuigen staan of vallen door het informatieveld waar op we zijn aangesloten. We kunnen dit informatieveld herkennen aan de synchroniciteit ( gelijktijdigheid ) die wij onderhouden met de elementen om ons heen. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor ons zinvol verband. Als onze innerlijke toestand synchroon loopt met de elementen buiten ons, beantwoord/bevestigd dat ons innerlijke bewustzijn.

Net zoals Alice door het konijnenhol wonderland binnenviel, moeten we onze vertrouwde overtuigingen proberen los te laten om onze eigen innerlijke wereld te betreden. Deze nieuwe wereld wordt dan een bewuste ( in plaats van een onbewuste ) werkelijkheid buiten de vastgeroeste rechtlijnige patronen van onze persoonlijkheid.

 

The Matrix Trilogy Decoded by Mark Passio

 

Als laatste wil ik jullie trakteren op een master class over de Matrix Trilogie van Mark Passio.

 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. Leef zélf, en wees je eigen meester.Het geheim van de geest is verborgen in de mens zelf.

 

 


Bronnen;

 
De Matrix Revolutions - van de gebroeders Wachowski

You Tube -  The Matrix Trilogy Decoded by Mark Passio

John A. West - De tempel van de mens