mr nobodyGaat Nemo bij zijn moeder of vader wonen. Op het treinstation moet hij kiezen tussen zijn moeder of zijn vader terwijl de trein rijdt waar zijn moeder al in zit. Kiezen tussen je ouders is een onmogelijke keuze. Het is geen keuze tussen twee levens, maar een keuze tussen een oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden. Elke seconde van de dag kunnen we duizenden keuzes maken, maar we kunnen onmogelijk controle hebben over alle keuzes.

 

Mr. Nobody is een Frans/Duits/Canadees/Belgisch drama/fantasy film uit 2009, onder regie en schrijver Jaco Van Dormael.

 

De 117-jarige Nemo Nobody ( Jared Leto ) wordt op een dag in 2092 wakker en geconfronteerd met nieuws dat hij de oudste man op aarde is en als laatst sterfelijke persoon in een wereld leeft waar iedereen eeuwig leeft. De rest van de mensheid is door een eindeloze vernieuwing van cellen ( Telomerization ) en een alsmaar verder ontwikkelde medische wetenschap semi-onsterfelijk geworden.

De wereld kijkt nu gefascineerd naar Mr. Nobody als de laatst sterfelijke persoon. Niemand weet wie Mr. Nobody is. Mr. Nobody denkt dat hij 34 is en in het jaar 2009 leeft. Zijn geheugen is verward. Er is geen spoor van zijn identiteit en iedereen wil weten welk leven hij heeft geleefd. Als een psychiater Mr. Nobody onder hypnose brengt komen zijn herinneringen weer naar boven. De film volgt Nemo tijdens al zijn verschillende levens. Hij komt erachter dat zijn leven heel anders had kunnen lopen.

Net als in een droom ervaart Mr. Nobody alle gedachten naast elkaar. Het element water komt daarom terug in de hele film en verbindt alle levens met elkaar. Wordt hij verliefd of een zwerver? Verzorgt hij zijn zieke vader of wordt hij een succesvol zakenman. Wilt Nemo sterven als hij wordt afgewezen door de liefde van zijn leven of trouwt hij het eerste meisje die hij tegenkomt op de schooldans. De enige vraag die hem achtervolgt, is of hij het juiste leven heeft geleid, de juiste vrouw heeft bemind.

Mr. Nobody is een psychologisch kunstwerk waar de diepte zich in beelden laat projecteren. Van Skinner's gedragstheorie, de oerknal theorie, de aard van de tijd, de supersnaartheorie en de gedachte dat het universum splitst wanneer we een beslissing nemen waardoor er talloze versies van onszelf tegelijkertijd worden gecreëerd. De jeugd van Nemo is het uitgangspunt in de film en is steeds hetzelfde, welke keuzes hij uiteindelijk ook maakt. Nemo denkt op zijn sterfbed terug aan zijn ouders en alle mogelijke levens die hij had kunnen leiden. Kijk in de film mee met de negen verschillende karakters van Mr. Nobody. Daarnaast is deze film gewoon een feest voor uw zintuigen.

 

 

Waarom dragen we de lasten van het verleden met ons mee?

Hoe ouder we worden, denken we steeds vaker terug aan onze jeugd en waar het fout ging en dragen dat persoonlijke verleden met ons mee. We kunnen het verleden niet terugdraaien, daarom is het zo moeilijk om te kiezen. 

Waarom gaat de rook nooit terug in de sigaret? Waarom gaan moleculen uit elkaar? Waarom wordt een inktvlek steeds groter?   ... omdat het universum evolueert naar een toestand van ontaarding. Dat is het principe van de entropie. De neiging van het universum om te evolueren naar een toestand van groeiende wanorde. Het principe van de entropie hangt samen met de ''pijl van de tijd'', een resultaat van de expansie van het universum. Maar wat gaat er gebeuren als de zwaartekracht de expansie compenseert? Of als de energievan de leegheid te zwak is? Op dat moment kan het universum beginnen aan zijn inkrimpingsfase; de ''Big Crunch”. Wat zal er met de tijd gebeuren? Zal hij teruglopen? – Mr. Nobody

Tijdens het zoeken naar onze ware natuur worden er door de wereld buiten je en de geest binnenin steeds weer obstakels geschapen...Houd vast aan degene die zoekt. Dat is alles wat je behoeft te doen en er is eigenlijk ook niets anders dat je zou kunnen doen. Als je dit doet – nooit de zoeker laten ontsnappen – zul je uiteindelijk ontdekken dat de zoeker niemand anders is dan het bewustzijn op zoek naar zijn eigen Bron en dat de zoeker zowel het zoeken als het gezochte is en dat ben jij – Shri Nisargadatta Maharaj

 

 

Psychologisch vrij zijn van angst

In welke maten zijn onze angsten aangeboren? Als ganzeneieren zijn uitgebroed en boven de jongen vliegt er een silhouet in de vorm van een gans...steken de kleintjes hun nek uit en roepen ze naar hun moeder. Maar als we het silhouet omdraaien, lijkt het op een valk. De kleintjes reageren direct. Ze duiken ineen, alhoewel ze nog nooit een valk zagen. Zonder iets geleerd te hebben, hielp een aangeboren angst hen te overleven. Maar welke oude gevaren stemmen bij de mens overeen met onze aangeboren angsten? – Mr. Nobody

In een corrupte, onzinnige maatschappij als de onze, met haar op prestatie gerichte onderwijs, dat angst aankweekt, worden wij allemaal met de een of andere angst belast. En angst is een vreselijk iets, dat ons bestaan bederft, verziekt en somber maakt. Er bestaat fysieke angst, maar dat is een reactie die wij van de dieren hebben geërfd. Waar het ons nu om gaat, is de psychologische angst. Als wij onze diepgewortelde psychologische angsten begrijpen, dan zullen wij in staat zijn met de dierlijke angsten om te gaan; ons bezighouden met de dierlijke angsten leidt nooit tot inzicht in onze psychologische angsten...Neem nu uw eigen specifieke vorm van angst. Kijk ernaar. Let op uw reacties erop. Kunt u ernaar kijken zonder ervoor weg te lopen, zonder iets te te rechtvaardigen, te veroordelen of weg te drukken? Kunt u naar de angst kijken zonder het woord dat de angst veroorzaakt? Kunt u naar de dood kijken, bijvoorbeeld, zonder het woord dat de angst voor de dood oproept? Het woord zelf doet u rillen, nietwaar, net zoals ook het woord...De herinnering met de bijbehorende associaties ( dat u ooit ziek bent geweest ) bezorgt u dus angst. Maar dat is helemaal geen angst, want op dit moment verkeert u feitelijk in goede gezondheid. Het denken is altijd oud, omdat het denken de respons van het geheugen is en herinneringen altijd oud zijn. Het denken creëert de tijd,het gevoel dat u bang bent. – Jiddu Krishnamurti

Je moet geen verhouding krijgen met je gevoelens – Jaap van Zweden

 

mr nobody ver3 xlg

 

De werkelijkheid is het onverwachte, dat is de magie, dan sta je buiten de tijd

Journalist; alles wat u zegt, is tegenstrijdig. U kon op hetzelfde moment niet op twee plaatsen zijn. Mr. Nobody; U bedoelt dat we keuzes moeten maken. Journalist; Van al die levens, welk is het juiste? Mr. Nobody; Elk leven is het juiste leven. Elk pad is het juiste pad. ''Alles had iets anders kunnen zijn en het zou net zo betekenisvol geweest zijn”.

Bij schaken noemt men zoiets ''Zugzwang”, wanneer het enige uitvoerbare...niet bewegen is.

Hoe zie je jezelf in je eigen droom? In de wakende toestand verdwijnt de wereld en word je meegevoerd in wat ik een wakende-droomtoestand zou willen noemen. Terwijl je droomt komt de droomwereld je zeer 'reëel' voor, is het niet? Zij is een droom waaruit je jezelf moet doen ontwaken door het onware als onwaar, het werkelijke als onwerkelijk en het tijdelijke als tijdelijk te zien; die kunnen alleen in en denkbeeldige tijd-ruimte 'bestaan'. En dan, na zo'n 'ontwaken' ben je in de Realiteit. Dan zie je de wereld als 'levend', als een droom van verschijningsvormen binnen de grenzen van zintuiglijke waarnemingen in de tijd en ruimte en met een zogenaamde 'vrije wil'. Nu dan over wat jij een individu noemt: als je dat verschijnsel eens analytisch bekeek, uiteraard met een open geest en nadat je de bestaande mentale schema's en vooropgezette ideeën hebt losgelaten. Als je dat doet, wat vind je dan? Het lichaam is niets anders dan een fysieke constructie voor levenskracht ( prana ) en het bewustzijn, die samen een soort psychosomatisch apparaat vormen; het 'individu' reageert alleen maar op prikkels van buitenaf en produceert denkbeeldige vormen en interpretaties. En verder kan dit individuele bewuste wezen uitsluitend als een object in het bewustzijn van de waarnemer 'bestaan'. Het is niets anders dan een hallucinatie! – Shri Nisargadatta Maharaj  

 

Hoe kan u er zo zeker van zijn dat u bestaat?– Mr. Nobody

 

Einde van de psychologische tijd, tussen wat is en wat zou moeten zijn 

 

Zoek niet constant naar iets nieuws omdat je vindt wat je doet niet interessant genoeg zou kunnen zijn – Jaap van Zweden

 

De tijd zoals wij die kennen, is een dimensie die we slechts in één richting afleggen. Maar wat als een dimensie niet ruimtelijk was, maar tijdelijk? Aan het einde van een inzichtelijke levensfase zal het besef van de ''Big Crunch”, van de omgekeerde tijd zijn intrede maken in ons bewustzijn. Ons persoonlijke universum krimpt in en stort in elkaar.

Hebben we net als in een droom de hele wereld geschapen – parallel aan wat we de 'echte' wereld noemen? Is er ruimte en stilte in onze geest nodig om buiten de begrenzingen van het bewustzijn te komen? Kunnen we accepteren dat controle een illusie is? Het leven laat zich niet controleren. De enige controle die we hebben zijn onze herinneringen die voortdurend andere beelden creëren.

We moeten leren accepteren dat controle een illusie is, want muziek is niet te controleren. De enige muziek die je kunt controleren is de muziek die je opzet. Daarvan weet je wat er gaat komen, hoe het gespeeld gaat worden. Dat is controle. Het publiek komt naar het concertgebouw omdat er in het concertgebouw geen controle is – Jaap van Zweden

Wat was er voor de geboorte van ons bewustzijn. Er was niets, want voor het bewustzijn bestond de tijd niet. De tijd is een gevolg van de expansie van het bewustzijn. Wat gebeurt er op het einde van de expansie, wanneer de beweging omkeert? Wat is dan de aard van de tijd?

Zolang je niet kiest, blijft alles mogelijk – Mr. Nobody

 

 

Als laatste wil ik voor de liefhebber die naar meer diepgang verlangt, een dialoog van geestelijk leraar Jiddu Krishnamurti over het geheel van psychologische tijd-ruimte laten zien.

 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. Leef zélf, en wees je eigen meester. Laat de film tot je eigen verbeelding spreken.

 

 

Bronnen;

Mr. Nobody, van regisseur en schrijver Jaco Van Dormael.

You Tube – J. Krishnamurti - Beyond Myth & Tradition 5 - Choiceless awarenessJiddu

Krishnamurti – over...vrij zijn van angst

You Tube - Jiddu Krishnamurti On Observing Ourselves

Shri Nisargadatta Maharaj – Vingerwijzingen