cloud atlasEen begeerte is sterker dan al onze slimheid. Begeerte naar wat? Een begeerte naar meer. Geloof is net zoals angst of liefde een kracht die begrepen moet worden, zoals wij de relativiteitstheorie begrijpen en principes van onzekerheid. Fenomenen die het verloop van onze levens bepalen. Deze krachten, die vaak tijd en ruimte herschrijven kunnen een ander iemand creëren, die wij ons inbeelden te zijn. Onze levens en onze keuzes net zoals kwantum trajecten worden van moment tot moment begrepen en elk kruispunt, elke ontmoeting suggereert een nieuwe potentiële richting. 

 

Cloud Atlas is een novel uit 2004 geschreven door David Mitchell en verfilmd in 2012 door Lana Wachowski, Andy Wachowski (regisseurs ''Matrix trilogie'') en Tom Tykwer (regisseur ''Perfume'')

 

Cloud Atlas vertelt zes verhalen die zich in een verschillende tijd en op verschillende plaatsen afspelen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het eerste verhaal speelt zich rond 1850 af, terwijl het laatste verhaal zich honderden jaren in de toekomst afspeelt. Het is een episch verhaal van menselijkheid waarin de acties en de gevolgen van onze levens impact hebben op
een ander door middel van het verleden, het heden en de toekomst wanneer één ziel omgevormd wordt van een moordenaar tot een verlosser en één enkele daad van vriendelijkheid ervoor zorgt dat eeuwen later een revolutie ontketend
wordt.

 

cloud-atlas06

 Zelfkennis is een spiegel en voor het eerst mocht ik zien wie ik was en wie ik kon worden. - Cloud Atlas

 

 

 

Cloud Atlas, de toekomst blijft zich eeuwig herhalen als er geen psychologische verandering plaatsvindt

 

Onze levens zijn niet de onze. We zijn gebonden aan anderen, heden en verleden, en door elke misdaad en elke vriendelijkheid, baren wij onze toekomst - Cloud Atlas

 

 

Cloud Atlas gaat in essentie over het lot van de mens en de manifestaties die uit ons voortkomen...Lot betekent; opslagplaats, pakhuis. Zoals het opgeslagen is( je eigen "conditionering" ), ben jij... Uit deze opslag komen al je manifestaties en uitingen voort. Het is het principe van waaruit je bent voortgekomen. Dat is het lot, van waaruit alle activiteiten voortvloeien. Die bron waar je uit voortkwam, is zoiets als een filmnegatief. Wat daarin is vastgelegd wordt geprojecteerd bij het draaien van de film. Die projectie is het handelen dat door de betreffende persoon tot uiting komt. Het lot ligt dus vast in wat eerder al is vastgelegd. .Het gebeurt alleen door jou heen. Dat moet je goed begrijpen... Het gebeurt door je heen en je moet er geen auteursrechten op claimen, niet denken 'dat doe ik'. Doe wat je wilt, maar begrijp dit principe. Probeer je eigen zelf te begrijpen. - Shri Nisargadatta Maharaj

 

Een andere interpretatie op de bijbelvertaling over lot is; lot draaide zich om en keek naar het verleden en versteende onmiddellijk. Dat is de tol die zij moest betalen voor het omkijken naar het verleden. Lot omgedraaid is tol. Als we het omdraaien wordt de dualiteit zichtbaar. Conditioneringen verstenen ons bewustzijn.

 

Onze innerlijke toestand is onze lotsbestemming en ligt besloten in onze persoonlijke geschiedenis. Deze toestand is moeilijk te doorgronden als we ons niet verdiepen in een 'non- dualistiche begripsvorming'. Wat weten we over ons eigen verleden. Wat is de blauwdruk van ons bestaan? Hebben we ooit buiten het collectieve programma zelfstandig nagedacht en bestaat er slechts ėėn mogelijke toekomst? Vragen wij ons weleens af hoe het zou zijn om zonder een vastgelegd programma te leven. De juiste intentie van een gedachte is voldoende om je eigen potentieel aan te spreken. Je eigen potentieel is je bondgenoot en staat voor de mentor in je leven. Kies psychologisch voor een bondgenoot die staat voor jou innerlijke rijkdom en ontwikkeling. Een bondgenoot is een macht die bekwaam is een man tot buiten de begrenzingen van zijn eigen ik te brengen.

 

 

 

 

 

 

Vrijheid, het dwaze deuntje van onze beschaving

 

Kijk naar elk pad nauwkeurig en doelbewust, en stel jezelf de cruciale vraag; heeft dit pad een hart? Als dat zo is, dan is het pad goed. Als dit niet gebeurt, dan is het van geen enkel nut voor ons - Carlos Castaneda

 

Cloud Atlas beeldt uit dat als je iemand berooft van zijn/haar voorstellingsvermogen, hij niet in opstand kan komen tegen zijn onderdrukkers. Daarom is er altijd genoeg amusement in ons leven! We identificeren ons met de ideeën en denkbeelden van deze amusement molens. In deze amusement molen zijn wij geconditioneerde fabricaten die als kleuters liedjes over democratie zingen en met een vlaggetje langs de weg gaan staan. 

 

Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst geen emotieloze fabricaten worden die blindelings en zonder enige twijfel orders opvolgen. Wat stijgt er boven ons bestaan uit? Het verwarringprincipe moet ons laten geloven in een demon van kwaad. Demon betekent in het Grieks; dynamiek van leven. Onze zogenaamde demon is de dynamiek in ons leven. Maar door onze volgzaamheid hebben we de dynamiek in onszelf verloren. We kunnen daardoor de deur die ons toegang verschaft tot onze innerlijke rijkdom niet meer vinden.

 

 

 

''Travel far enough, you meet yourself''' David Mitchell, Cloud Atlas

 

 

 

 

 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. leef zélf, en wees je eigen meester. Het geheim van de geest is verborgen in de mens zelf. Laat de film tot je eigen verbeelding spreken.


Bronnen:

Film; Cloud Atlas ( 2012 ) geregisseerd door Lana en Andy Wachowski

Ashayana Deane – Voyagers, de slapende ontvoerden Deel 1 van de Smaragden Verbond CDT-Plaat Vertaling

Shri Nisargadatta Maharaj - Bron van het zijn