bleuberryRegisseur Jan Kounen wilde een film maken over mystieke ervaringen. In zijn zoektocht kwam hij bij het sjamanisme uit en verdiepte zich in de Shipibo-Conibo cultuur van Peru. Een transformerende reis waarin Jan Kounen zichzelf opnieuw uitvond als mens.

 

 

 

Blueberry ( ook bekend als Renegade ) is een Franse western uit 2004 onder regie van Jan Kounen. De film is gebaseerd op de stripreeks Blueberry van tekenaar Jean 'Moebius' Giraud en auteur Jean-Michel Charlier. Hoewel Blueberry technisch gezien een western is, valt de film beter te omschrijven als een supernatural fantasy western, vooral als sheriff Mike Blueberry in de tweede helft van de film begint te hallucineren. Blueberry is een metafysisch kunstwerk dat complexe esoterische patronen indrukwekkend uitbeeldt.

 

De jonge Mike Blueberry laat zich betoveren door de sensuele verschijning van de verleidelijke prostituee Madeleine, maar lijkt zich niet bewust van de gevaren die zijn amoureuze avontuur met zich meebrengen. In een intiem moment schrikt het stel van het plotseling opdoemen van Wallace Sebastian Blount, Madeleines vaste klant, die hun erotische spanning verstoort en Mike voor een dilemma stelt: strijden voor het heerlijke lijf van Madeleine of vluchten voor eigen lijfsbehoud. In het bordeel belandt een kogel ongelukkigerwijs in Madeleins voorhoofd, waarna het hoerenverblijf in vlammen opgaat. Zwaargewond wordt Cajun Mike naar buiten geslingerd om vervolgens te paard het hazenpad te nemen. Mike stort ter aarde, verliest zijn viervoeter, wordt belaagd door een breed scala aan slangen en buiten westen gevonden door enkele indianen, onder wie de jonge Runi ( een sjamaan ) en diens moeder. Via ayahuasca rituelen herstelt Mike geleidelijk om samen met zijn redders op te groeien naar de benodigde volwassenheid.

 

In hetzelfde stadje krijgt sheriff Blueberry jaren na het incident het weer aan de stok met zijn oude rivaal Wally Bount, die de vader van zijn geliefde vermoordt. Blount en zijn bende ontvluchten het stadje en gaan op zoek naar een legendarische goudschat, die zich ergens in de bergen zou bevinden. Blueberry zet de achtervolging in. Dat is het begin van een gevaarlijke reis, waarbij bloeddorstige, vijandige indianen en onderling verraad slechts een voorproefje zijn van wat er in de mysterieuze bergen op hen wacht.

 

De film Blueberry is een initiatiereis, waarin sheriff Blueberry wordt begeleid binnen de slapende velden van zijn geest. Zijn spiritueel voertuig ontwaakt en zijn bewustzijn verschuift. De gebeurtenissen plaatsen hem in een mythisch verhaal en dwingen hem gehoor te geven aan de roep van het avontuur. Maar de maatstaf waarop sheriff Blueberry de wereld bekijkt staat in schril contrast met de werkelijkheid. Om de ware natuur van zijn onderbewuste te begrijpen zal hij subtielere werelden moeten gaan betreden.

 

 

 

 

 

De weg van de sjamaan

 

 

Word wakker, sta op, leer in de nabijheid van de grote leraar. De weg is moeilijk, de oversteek als het scherp van de snede – Katha Upanishad III

 

 

Het woord sjamaan komt oorspronkelijk uit het Oeralgebergte in Rusland. De term sloeg op mensen die in verschillende ongewone hoedanigheden handelen voor hun stam. Het woord sjamaan betekent letterlijk; 'iemand die weet'. Het stamt af van het Sanskriet sramana en komt overeen met het Chinese sha-men, wat "hij die in extase verkeert" betekent.

 

De sjamaan, vrouwelijk sjamanka, is een ziener van bewustzijnssferen en archetypische symbolen. Ze hebben het vermogen om geluid en trilling op schijnbaar magische manieren te gebruiken om het bewustzijn te veranderen. De sjamaan onderricht de 'kennis van de ware natuur der dingen' door deze rechtstreeks aan de persoon te openbaren. Hierin treedt de sjamaan op als bemiddelaar en doorgrond de zichtbare wereld met de onzichtbare wereld.

 

Sjamanen zien de wereld in termen van mythen en visioenen die in eerste instantie haaks lijken te staan op de natuurwetten. Zij kunnen zien voorbij de grenzen die ons westerse denken belemmeren. Het mythische niveau van de werkelijkheid, waarover al duizenden jaren wordt geschreven, is te vinden in de sjamanistische opvattingen van werelden en toekomst. Misschien zien sjamanen mythische beelden omdat die beelden opeenstapelingen zijn van gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst.

 

 

De begoocheling van de sjamaan

 

 

Het oude gezegde luidt: 'Zien is geloven'. De sjamaanse werkelijkheid draait dit om. Mensen zien alleen waar ze in geloven. Sjamanen moeten de geloofsstructuur van een patiënt manipuleren om hem of haar daaruit te trekken. Dus in zekere zin moeten ze mensen voor de gek houden. Ze passen goocheltrucjes toe om de oningewijde ervan te overtuigen dat de 'bedrieger' werkelijk dergelijke krachten bezit. Dat sjamanen bedrog gebruiken betekent dit niet wat het voor een scepticus lijkt te zijn. Het zou zelfs wel eens kunnen dat 'bedriegerij' het waarnemerseffect in actie is.

 

Onze wereld die wij normaal gesproken ervaren is eigenlijk een meervoudige werkelijkheid, een samenstelling van vele andere werkelijkheden. Sommige zijn zeer waarschijnlijk, en als we daar toegang tot hebben, merken we dan ook geen verschil tussen de ene en de andere werkelijkheid. Deze niet verschillende werkelijkheden vormen wat wij onze gewone ervaringen uit het verleden noemen, onze herinneringen. Zo'n meervoudige werkelijkheid noemen wij de normale realiteit, de wereld zoals wij die zien.

 

Werkelijkheden die niet zo waarschijnlijk zijn, bevinden zich zogezegd naast de gebaande paden. Meestal letten we er dus niet op. En wanneer we ze ervaren, zeggen we dat we toegang hebben gehad tot een ongewone werkelijkheid of belevingsvorm. Deze ongewone werkelijkheden gaan gepaard met processen die niet erg waarschijnlijk zijn, en als die in onze gewone realiteit zouden optreden, zouden we zeggen dat de natuurwetten volgens de zogenaamde klassieke natuurwetten zijn geschonden.Sjamanen daarentegen zijn zich bewust van een aantal verschillende onwaarschijnlijke parallelle werkelijkheden. Ze zien verbanden met de ongewone werkelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

Sjamanisme, natuurkunde en de mythische werkelijkheid

 

 

Alle sjamanen zien het universum als iets dat uit trilling bestaat. Trillingen ( of vibraties ) zijn zich herhalende patronen die je in de eenvoudigste fysische systemen al kan waarnemen. Van de beweging van geluid door de lucht en de beweging van een schip dat van stuurboord naar bakboord slingert, tot de onzichtbare trillingen van licht golven die voortbewegen door het universum, het zijn allemaal voorbeelden van trillende beweging.

 

Fred Alan Wolf ( Ph.D. In de theoretische natuurkunde ) ontdekte tijdens zijn studie quantumfysica dat er zelfs nog subtielere trillingen bestonden. De ongewone werkelijkheden of parallelle werkelijkheden van sjamanen kwam overeen met wat hij in de natuurkunde had ontdekt. Deze kwamen voor in de zogenaamde waarschijnlijkheidsgolven van subatomaire en atomaire materie. Deze golven worden waarschijnlijkheidsgolven, quantumgolven of quantumgolffuncties genoemd omdat ze trillingspatroon hebben en exact bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een fysische gebeurtenis zal plaatsvinden. Op welke plaats in de ruimte en op welk moment in de tijd een gebeurtenis zich voordoet, wordt bepaald door de kracht of grootte van deze golven. Aan de hand van deze 'waarschijnlijkheidstrillingen' kunnen natuurkundigen het soms raadselachtige gedrag van materie en energie bepalen.

 

Volgens deze 'nieuwe fysica' heeft alles in het universum van nature dit patroon van waarschijnlijkheidstrilling. Dit patroon stelt natuurkundige in staat om de structuur van atomen en moleculen te berekenen, en om vast te stellen hoe deze elektromagnetische energie uitstralen en absorberen.

 

Omdat deze golven onstoffelijk zijn, hebben ze bizarre eigenschappen. Wanneer twee materiedeeltjes met elkaar reageren, raken hun waarschijnlijkheidsgolven zo verstrikt dat ze niet meer duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, zelfs al kunnen de deeltjes na de interactie mijlenver van elkaar verwijderd, nog steeds met elkaar verbonden. Zelfs observeren van één van het deeltje heeft onmiddellijk, en sneller dan het licht, een effect op het andere deeltje.

 

Deze quantumgolven zijn onzichtbaar. Het zijn constructies van het menselijke denken, die wij in onze moderne wereld nodig hebben om materie op atomair en subatomair niveau te kunnen begrijpen. Hoewel we erin geloven, hebben we ze nooit echt gezien. Ze maken deel uit van het mythische systeem van de natuurkunde. Maar al zijn ze mythisch, toch zijn quantumgolven van essentieel belang. Sjamanen weten dat het universum een gelijksoortige, elementaire trillingsstructuur heeft. Dus wijst zowel de quantumfysica als het sjamanisme erop dat het universum bestaat uit trilling en dat alles in het universum onderling is verbonden door die trillingen.

 

 

 

adan-visionario

                       De magisch bezielde verbeelding is de enige poort tot alle innerlijke eigenschappen en de verbinding der verbindingen

 

 

Dapper bewandelen we onze weg in de wereld met behulp van de kaarten die we hebben gekregen. Als we op een dag beseffen dat we een betere kaart nodig hebben, een die onze enorme innerlijke werelden omvat, erkennen we onze oorsprong. Dan leren we onze eigen werkelijkheid te begrijpen op manieren die we niet hadden kunnen bedenken – Seth

 

Alle mensen dromen. Volgens Carl Jung zitten onze dromen vaak vol archetypische beelden( betekenis; klik hier ). Volgens de traditionele interpretaties van de quantumfysica, ontstaan de onzichtbare quantumgolven van waarschijnlijkheden, in het heden, het verleden en de toekomst. Deze golven, afkomstig van de toekomst en het heden of van het verleden en het heden, moeten in het heden met elkaar interfereren( bemiddelen ), wil zich een gebeurtenis manifesteren. Het patroon van die interferentie creëert vervolgens materie zoals wij die zien. Op de een of andere manier kunnen sjamanen het verleden of toekomstige oorsprong van die golven zien. Zo kunnen ze visioenen construeren die mythische eigenschappen hebben en voor hen verschijnen als archetypen.

 

 

 

De schatkamer van het verleden

 

 

Als een probleem niet bewust is op te lossen, neemt het onbewuste dan de leiding over om te helpen een oplossing te vinden? Wat is het bewuste en wat is het onbewuste? Is er een duidelijk afgebakende grens waar het ene ophoudt en het andere begint? Heeft het bewuste een grens die het niet kan overschrijden? Kan het binnen zijn eigen grenzen blijven? Is het onbewuste iets dat los staat van het bewuste? Zijn ze verschillend van elkaar? Begint het ene te functioneren als het andere tekort schiet? Wat noemen we nu eigenlijk het bewuste? Om in te zien waaruit dat bestaat, moeten we er eens op letten hoe we bewust een probleem benaderen.

 

 

We hebben de bewuste geest en de onbewuste - de zogenaamde diepe of verborgen lagen van de geest. Ik vraag me af, waarom er zoveel belang gehecht wordt aan het onderbewuste. Het is de schatkamer van het verleden - als men dat al een schat kan noemen. De erfenis van het ras, de traditie, de herinneringen, de drijfveren, de verhulde eisen, driften, verlangens, strevingen en dwangmatigheden. De bewuste geest kan natuurlijk onmogelijk door middel van analyse het onderbewuste, al die diepverborgen, geheime lagen van de geest in zijn hele omvang gaan verkennen; dat zou immers jaren en jaren kosten. Bovendien moet een bewuste geest, die eraan begint het onderbewuste onder de loep nemen, zelf uitzonderlijk wakker en levendig zijn, die onbevooroordeeld kan waarnemen. Het wordt dus een moeilijke opgave.

 

Men zegt wel, dat het onderbewuste zich in dromen en ingevingen openbaart, en dat men moet dromen om niet krankzinnig te worden. Vragen we ons ooit af, waarom we eigenlijk dromen? We hebben aanvaardt dat dromen nodig is. Je weet het zelf, we zijn zo traditiegebonden als de mens maar zijn kan, al zijn we erg modern en geweldig wereldwijs, traditie aanvaarden we en we zijn ja-broers. We zeggen nooit 'nee', twijfelen nooit, zetten nooit een vraagteken. Er hoeft maar de een of andere gezaghebbende specialist te komen die dit of dat tegen ons zegt en we zijn het er direct mee eens, met de woorden: 'zeker meneer, u weet er meer van dan wij'.

 

Maar we gaan nu dit hele vraagstuk van het onderbewuste, het bewuste en de dromen grondig bekijken. Waarom zou je beslist moeten dromen? Blijkbaar omdat je bewuste geest overdag in beslag genomen wordt door een betrekking, door ruzietjes, door ons gezin, door allerlei prettige afleiding.Hij kwettert onophoudelijk en eindeloos voort, praat tegen zichzelf, telt dingen af - je weet zelf wel waar hij allemaal mee bezig is. En als 's nachts de hersenen iets tot rust gekomen zijn en het hele lichaam vrediger geworden is, worden de diepere lagen geacht hun inhoud in de geest te projecteren en suggesties en aanwijzingen te geven, in de hoop dat je die zult begrijpen en zo meer.

 

Heb je ooit geprobeerd overdag oplettend te zijn zonder iets te corrigeren, om zonder keuze te beseffen wat er gebeurt, te letten op je gedachten en drijfveren, op wat je zegt, op hoe je zit, hoe je bepaalde woorden gebruikt, gebaren maakt - kortom op te letten?Heb je dat wel eens geprobeerd? Als je overdag hebt opgelet zonder te pogen iets te corrigeren, zonder bij jezelf te zeggen: 'wat een afschuwelijke gedachte, dat moet ik niet denken'; als je eenvoudig oplet, dan zul je zien dat, door overdag je beweegredenen, eisen en opwellingen aan het licht gebracht te hebben, je geest en je hersenen rustiger zijn, als je 's nachts in slaap valt.

 

En als je er eenmaal heel veel dieper op ingaat zul je ook merken, dat dromen niet meer mogelijk zijn. En bijgevolg merkt de geest, wanneer hij 's morgens wakker wordt, hoe geweldig levend en actief, hoe fris en onschuldig hij is. Ik vraag me af of je gaat proberen al deze dingen in werkelijkheid om te zetten, of dat dit alles alleen maar woorden voor je zijn.Dan is er de andere kant van het probleem. Zoals onze geest nu is, is hij de hele dag aan het rekenen, vergelijken en streven, gedreven als hij is; endeloos voor zich heen kwetterend of kwaad spreken van anderen - je weet zelf waar hij iedere dag, en dan nog de godganse dag mee bezig is. Een geest die zo is, kan onmogelijk zien wat waar is of opmerken wat onwaar is. Dat opmerken is slechts mogelijk, als onze geest rustig is - Jiddu Krishnamurti

 

 

Ayahuasca, de slingerplant der visioenen

 

 

The greatest illusion is that mankind has limitations – Robert Monroe

 

 

In de loop van de geschiedenis hebben verscheidende culturen geestverruimende middelen gebruikt voor spirituele en visuele leiding. Onze cultuur lijkt het doel uit het oog te zijn verloren, maar heeft wel het middel behouden, wat zichtbaar is in onze zucht naar alcohol en drugs.

 

Wat is ayahuasca? Ayahuasca is een hallucinogene drank. Het wordt gemaakt uit twee planten: de psychotria viridis en de slingerplant Banisteriopsis caapi. De Psychotica viridis bevat de werkzame stof DMT( dimethyltryptamine ). Deze drank wordt op grote schaal gebruikt in de gehele amazone Peru, Ecuador, West-Brazilie, Bolivia en wordt voornamelijk gebruikt als medicijn voor genezing onder begeleiding van een ervaren sjamaan.

 

De schors of de hele stam van de Ayahuasca wijnstok wordt versnipperd, gestampt of gemalen en in water geweekt, samen met een geschikte drager DMT, zoals Psychotria viridis bladeren. De vloeistof wordt verwarmd of gekookt voor een halve dag door de sjamaan, die zal in verschillende fasen

en rook blazen over het brouwsel. Het resultaat, een modderige, bitter smakende vloeistof, waardoor de sjamaan / persoon een ​​hogere dimensie, een andere werkelijkheid betreed.

 

Zover bekend is ayahuasca lichamelijk en geestelijk niet verslavend. DMT is op moleculair niveau ook nauw verwant aan het schimmelhallucinogeen psilocybine( 5 hydroxytriptamine ), en aan serotonine, de belangrijkste neurotransmitter in de menselijke hersenen ( wordt aangemaakt door de hypofyse/pijnappelklier).De hypofyse heeft als doel om het lichaam in leven te houden.

 

 

DMT wordt constant door ons lichaam geproduceerd en is naar alle waarschijnlijkheid nauw betrokken bij het dromen. Daarnaast is DMT één van de weinige verbindingen die de bloed-hersenbarrière kan passeren. De reden dat we een bloed-hersenbarrière nodig hebben, is omdat in volwassen hersenen in tegenstelling tot de rest van het lichaam geen herstel van cellen kan plaatsvinden. DMT wordt echter, als endogene neurotransmitter doorgelaten.

 

 

 

 

Met ayahuasca ga je op zoek in de wereld van het onbewuste ( het kan paden van licht of duisternis 'schaduwkanten' activeren ) Als je ayahuasca tot je hebt genomen zul je eerst duizeligheid voelen, die steeds heviger wordt. Dan treedt er een afsplitsing op tussen de bewuste en de onbewuste wereld. Door deze scheiding kunnen we op een bewuste manier onze hele onbewuste geschiedenis analyseren, die ergens verborgen ligt. En die is altijd de bron van al ons leed en al onze narigheid. Ayahuasca geeft zijn onthullingen of openbaringen via gedachten of beelden. Het kan heel concreet zijn of heel symbolisch. Daarom moet de sjamaan de zelfanalyse van iedereen persoonlijk begeleiden.

 

Wat er gebeurt als je een reis maakt met ayahuasca kan alleen door het individu ervaren worden. Maar over het algemeen zijn de ervaringen met ayahuasca hetzelfde. Als eerste zal degene die ayahuasca drinkt een duizelig gevoel ervaren, die steeds heviger wordt. Dan treedt er een afsplitsing op tussen de bewuste en de onbewuste wereld. Door deze scheiding kunnen we op een bewuste manier onze onbewuste geschiedenis analyseren, die ergens verborgen ligt. En die onbewuste geschiedenis is altijd de bron van al ons leed en al onze narigheid. Door bewust te maken wat voorheen onbewust was, kun je de confrontatie met je echte zelf aangaan.

 

Werken binnen de quantumvelden van de geest kan een verschuiving in bewustzijn en het fysieke energetische lichaam bewerkstelligen waardoor informatie beter geïnterpreteerd kan worden.Het lichaam ondergaat ongelooflijke verschuivingen door de verbinding met het bewustzijn te verhogen.

 

Sjamanistische genezing bestaat uit quantumtrillingen, het waarnemerseffect en parallelle werelden. Dit zou kunnen verklaren hoe de sjamaan en de patiënt samen een andere bewustzijnstoestand bereiken. Ze stellen zich in verbinding met de aarde door heilige planten te gebruiken en nabij heilige plaatsen te leven.

 

Autonome indicatoren van telepathie laten zien dat communicatie op hogere energetische frequenties voortdurend kan plaatsvinden op onbewust niveau. Het wekt de indruk dat mensen voortdurend in buitenzintuiglijke communicatie met anderen kunnen verkeren, afgezien van hun dagelijkse verbale uitwisseling. Omdat deze communicatie plaatsvindt op niveaus buiten het gewone wakende bewustzijn, is de bewuste persoon zich zelden bewust van deze verbindingen.

 

 

Nawoord

 

 

Wat ik heb geleerd tijdens het schrijven van dit artikel is dat de mens een ervaringsinstrument is die het vermogen heeft om zijn denkbeelden, zijn overtuigingen tot werkelijkheid te scheppen. Als we denken dat het oer- of sjamanistische wereldbeeld van belang is, zullen we de manier veranderen waarop we ons leven nu in deze complexe wereld leiden. De vraag is; hoe word je je bewust van je eigen sjamaanse kracht? De kracht in jezelf, de absolute essntie van waaruit alles begint en waarin alles terugkeert.

 

Dit artikel is geen oproep om met ayahuasca te experimenteren! Raadpleeg te allen tijde een ervaringsdeskundige voordat je de beslissing neemt ayahuasca te gebruiken. Een verschuiving in bewustzijn vereist dat de fysieke en energetische lichamen de informatie kunnen verwerken en op een effectieve wijze te interpreteren.

 

 

 

Ten slotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar houd je er niet aan vast. Leef zélf, en wees je eigen meester. Laat de film tot je eigen verbeelding spreken.

 

 

Bronnen;

 

Blueberry; van regisseurs Jan Kounen uit 2004

Fred Alan Wolf – De adelaars Queeste

Jiddu Krishnamurti - De wereld - Dat ben jij

you tube – Blueberry (2004) Trailer

you tube - Terence McKenna - Illusion & Transformation

you tube – chaman shipibo-conibo del peru

you tube – DMT The Spirit Molecule Full Documentary