syrie echte verhaalNatuurlijk! Noord Korea zit achter de cyberaanvallen, Assad doet de holocaust nog eens dunnetjes over, Rusland voert oorlog met een onzichtbaar leger in Oekraïne en de Westerse landen samen met een coalitie van Arabische voorbeeldstaten proberen de wereld te redden.

 

Bovenstaande schrijf ik met een behoorlijke dosis cynisme want als je de lezing boven gelooft, dan lees je waarschijnlijk alleen mainstream kranten en kijk je mainstream nieuws. Het hek lijkt van de dam want je kunt geen krant open slaan of ze staan vol met dit soort ongefundeerde onzin. Je kunt je er natuurlijk niets van aan trekken maar vergeet niet dat er nog steeds miljoenen mensen zijn die heilig geloven wat de kranten schrijven en nieuwsprogramma’s elke avond weer laten zien. Ze hebben geen tijd, geen zin, om het nieuws te toetsen of hebben er vrede mee dat anderen bommen op hun kop krijgen zolang het hier maar niet gebeurt. De kop in het zand steken dus.

Voor de zandkoppers bespreek ik dit onderwerp nog maar een keertje, deze keer met een rapport dat voor eens en altijd afrekent met de stelling dat Assad gifgas inzet tegen zijn eigen burgers.

Theodor Postol, een Amerikaanse raketgeleerde, windt er geen doekjes om heen met zijn conclusies. De inlichtingendiensten weten niet waar ze mee bezig zijn, rapporten die ze opstellen en aanleveren als bewijs voor de hele wereld blijken op verzinsels te zijn gefundeerd en niet op feiten. Niet alleen de gifgasaanval van 2013 maar ook de meest recente gifgasaanval ( echt of niet ) zijn uitgevoerd door de zogenaamde gematigde rebellen die met geld en wapens gesteund worden door Westerse landen en de bekende Arabische vazallen inclusief Israël. De officiële rapporten zijn inmiddels gecorrigeerd maar daar horen wij niets van in onze nieuwskanalen.

Korte metten maakt Theodor met de stellingen en aannames door inlichtingendiensten en waarschuwt tevens dat dit wel eens heel verkeerd kan aflopen als dit soort rapporten zondermeer voor de waarheid aangenomen worden.

Luister en kijk naar het verslag wat de collegae van KlagemauerTV maakten.

Theodore Postol: “Rapporten van het Witte Huis over gifgas zijn belachelijk!” 16.05.2017

Theodore Postol is een Amerikaanse gepensioneerde professor aan het gekende Massachusetts Institute of Thechnology”, kort MIT. Als professor voor wetenschap, technologie en nationale veiligheidspolitiek hield hij zich bezig met wapentechnologieën en hij onderzocht kritisch de Amerikaanse bewapeningspolitiek. Hij oefende in het begin van de jaren 90 veel opmerkelijke kritiek uit op de inzet van de Patriot-luchtverdedigingsraketten in de tweede Golfoorlog. Hij was ook een van de felste critici van de 'nationale raketafweer' van Amerika, een bewapeningsproject onder George W. Bush. Volgens Postol zou dat project bij reële omstandigheden nauwelijks kunnen functioneren.

Om die reden kwam hij - samen met het MIT - onder kritiek van het Amerikaans bestuur. In 2013 onderzocht prof. Postol de gifgasaanvallen van 21 augustus op Ghouta in Syrië. Een VN-onderzoek ter plaatse bewees het gebruik van het chemische ABC-wapen 'sarin' in sterk geconcentreerde vorm - dat door grondraketten zou zijn afgevuurd. Grondraketten worden vanaf de grond afgevuurd naar een doel op de grond. Volgens sommige berichten zouden daarbij zo'n 1729 mensen zijn omgekomen, volgens andere zo'n 281. Deze tegenstrijdigheid alleen al roept vragen op. De foto’s met kinderen, gepubliceerd door de rebellen, zorgden wereldwijd voor verontwaardiging.

De toenmalige minister van buitenlandse zaken, John Kerry, legde op 30 augustus een rapport van een geheime dienst voor, dat de Syrische regering verantwoordelijk stelde. De Amerikaanse president Barack Obama kondigde op 31 augustus een militaire aanval aan, als reactie op het voorval. Bijna precies een jaar voordien typeerde Obama de inzet van chemische wapens als “rode lijn”, waar een militaire interventie door Amerika zou worden overwogen indien die werd overschreden. In 2013 werd echter op het laatste moment een militair ingrijpen door Amerika afgewend, omdat de Syrische regering onder bemiddeling van Rusland inwilligde, haar voorraden chemische wapens volledig te laten vernietigen. Syrië trad op 14 september toe tot de conventie inzake chemische wapens. De 'Organisatie voor verbod van chemische Wapens”, kort OPCW, bevestigde op 4 januari 2016 dat de vernietiging van alle in Syrië gedeclareerde chemische wapens, was afgesloten. Prof. Postol publiceerde op 14 januari 2014, samen met de voormalige VN-wapeninspecteur Richard Lloyd, een gedetailleerd verslag waarin duidelijk werd uiteengezet waarom de Syrische regeringstroepen niet in vraag kunnen komen voor de gifgasaanvallen in Ghouta. Het rapport meldde dat de raketten met gifgas van een zodanig kort bereik waren, dat zij alleen konden worden afgeschoten vanuit een gebied dat toentertijd werd gecontroleerd door de rebellentroepen. Prof. Postol wees er ook op, dat aan de toenmalige president Obama eerst valse informatie werd gegeven door de geheime dienst. Die zijn echter nadien gecorrigeerd, maar dat werd nooit openbaar gemaakt.

Nu naar de recente “gifgasaanval” van 4 april 2017 in Chan Schaigun in het Noordwesten van Syrië, waar ongeveer honderd mensen stierven. Hoewel in de koppen van de toonaangevende media over een “vermoedelijke” gifgasaanval sprake was, was het voor talrijke westerse politici en media vanaf de eerste minuut duidelijk, dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de “vermoedelijke” gifgasaanval zou zitten. Dat leidde tot de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, in de nacht van 7 april. Kla.tv berichtte daarover in de volgende uitzendingen: (zie: www.kla.tv/10270, www.kla.tv/10346, www.kla.tv/10353). NEDL.???

De “New York Times” publiceerde op 11 april een rapport van de geheime dienst uit het Witte Huis. Dat moest bevestigen dat het Syrische regime de chemische aanval in Chan Schaigun tegen haar eigen bevolking zou hebben uitgevoerd. Op grond van de voorgelegde documenten komt prof. Theodore Postol echter tot een heel ander besluit. Het rapport van de geheime dienst bevat als belangrijkste bewijs voor de luchtaanval, foto’s van een explosiekrater, die zou ontstaan zijn bij het afwerpen van de gifgasbom. Prof. Postol bewijst daarentegen overtuigend, dat een granaat met zenuwgas door een grond-springlading tot explosie werd gebracht. Het rapport van de geheime dienst van de Amerikaanse re regering is fout, zonder bewijzen en zonder concrete kennis. Postol zegt: “Het rapport van het Witte Huis is op veel niveaus - eerlijk gezegd - belachelijk.” Postol zegt dat dit rapport bijna met zekerheid politiek was gemotiveerd om een raketaanval te rechtvaardigen. Zijn slotsom is opmerkelijk. Citaat: “Wij moeten onderzoeken, hoe zo’n vals rapport van de geheime dienst kon ontstaan op het hoogste niveau van onze regering. […] De confrontatie met Rusland heeft potentieel om te escaleren. Als dat gebeurt vanwege valse rapporten van de geheime dienst, dan is dat een heel ernstige zaak.

Nu volgt het interview van 13 april dat de internationale televisiezender RT met Prof. Postol had, waar hij uitvoerig stelling neemt tegen het recente rapport van de geheime dienst van Amerika.

Uitgetypt interview: Interviewer van RT: “Professor, u zegt in uw beoordeling van het rapport, dat er overeenkomsten zijn met 2013 in Ghouta, toen er beschuldigingen waren tegen Assad die meer dan 100 mensen zou hebben omgebracht. U hebt ook het incident van 2013 onderzocht en bent tot de conclusie gekomen dat de Amerikaanse geheime dienst alweer verkeerd was. Kunt u zeggen welke overeenkomsten er zijn?” Theodore Postol, Professor of National Security Policy, MIT: Ik denk dit een indicatie is dat er - met betrekking tot de geheime diensten van Amerika - een extreem probleem in het systeem is. Dit speciale rapport laat duidelijke parallellen zien met het rapport dat is verschenen onder de regering Obama. Dus: beweringen die niet waar kunnen zijn! Een voorbeeld: Zij beweren dat Amerikaanse infraroodsatellieten de start en de inslag hebben waargenomen van de gebruikte sarin-munitie. Dat is niet mogelijk. Amerikaanse infraroodsatellieten zijn heel goed en kunnen zeker de start zien van een raket. Zij kunnen echter niet zeggen waar de raket is geland, omdat er geen explosie was. Zij kunnen alleen de flits van een explosie waarnemen. Dat is dus al heel verkeerd. En geen enkele expert van de geheime dienst die zijn vak kent, zal beweren dat zulke gegevens voorhanden zijn. Dat is dus verzonnen.” “… Het duidt op de bereidheid van hooggeplaatsten in het Witte Huis, valse beweringen van de geheime dienst te benutten, om politieke argumenten te brengen. Dat is een ernstige, niet te tolereren situatie.” Interviewer RT: “Professor, ik heb in 2013 bericht over de G20 top. Obama kwam naar St. Petersburg voor ondersteuning voor een invasie in Syrië. De stelling waarop de redenering was gebaseerd, was de zogenaamde chemische aanval van de regering Assad op Ghouta. Nu is de situatie zeer gelijklopend. Denkt u dat er een onderzoek ter plaatse kan zijn, zoals Moskou dat eist?” Professor Theodore Postol: “Ik denk dat een rationele aanpak twee onderzoeken zouden moeten zijn. Een internationaal onderzoek, waarschijnlijk in het kader van de VN, omdat de Russen en de Amerikanen eigen belangen hebben. Bij de VN kunnen Russen en Amerikanen echter hun argumenten inbrengen. Het tweede onderzoek zou een Amerikaans onderzoek zijn. Wij moeten onderzoeken hoe zo’n vals rapport van de geheime diensten kon ontstaan op het hoogste niveau van onze regering. Dat is iets heel ernstig. De confrontatie met Rusland heeft het potentieel te escaleren. Als dat gebeurt vanwege valse rapporten van geheime diensten dan is dat een heel ernstige zaak.” Professor Theodore Postol: “Bovendien zou ik zeggen dat zo’n onderzoek dit rapport ook volledig moest onderzoeken ... wat toentertijd is gebeurd toen Obama ertoe werd gebracht om te denken dat er een aanval van de regering Assad was geweest. Nadat Obama aanvankelijk geloofde dat het Assad was, werd hem dan gezegd dat dàt niet persé het geval moet zijn. Oorspronkelijk werd hem dus valse informatie gegeven, die nadien gecorrigeerd werd. Dit werd echter nooit openbaar gemaakt.”

Verklaring van de professor over het rapport van het Witte Huis: “Het rapport van het Witte Huis is op veel niveaus - eerlijk gezegd - belachelijk. Men neemt aan dat er niet gemanipuleerd werd met de fotografische bewijzen. Ik denk dat dat een moedige veronderstelling is. Dan interpreteert men de fotografische bewijzen verkeerd en komt tot het resultaat dat het het tegendeel is van wat er te zien is. Ik denk dat dit rapport - bijna zeker - politiek gemotiveerd was. Mijn persoonlijke inschatting is, dat geen enkele geheime dienst- officier van Amerika, die op een of andere manier bezorgd is om zijn reputatie, dit rapport zou ondertekenen.” Verklaringen van de professor over de aanval met chemische wapens: “Als men naar de munitie kijkt, is er een stuk buis dat gewoonlijk wordt gebruikt om artillerie-raketten te vervaardigen. Het ziet eruit alsof het plat op de grond is gelegd, met daarover een springlading. De werking van de springlading heeft de houder zijdelings vernietigd. Het ziet eruit als een zelfgebouwd apparaat om gas vrij te maken, en niet als een explosief of exploderend projectiel. Verklaringen van de professor over Amerikaanse vooroordelen over Rusland: In het Amerikaanse systeem zijn er diepgewortelde vooroordelen over Rusland, maar niets van wat Rusland doet – vaak zijn het reacties op handelingen van Amerika – niets daarvan is agressief en het wordt niet eens geanalyseerd. Niemand stelt de vraag: “Was dat misschien een reactie op iets van wat wij hebben gedaan,” Het ziet er voor mij zo uit, alsof wij een massa dingen hebben gedaan, die veel handelingen van de Russen duidelijk zouden maken. Die worden echter gewoon voorgesteld als agressief, zonder inschatting van hun motovatie of wat het heeft uitgelokt.”

 

Bronnen/Links:

http://sts-program.mit.edu/people/emeriti-faculty/theodore-postol/
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Postol#Syria
www.heise.de/tp/features/Raketenabwehr-schiesst-scharf-3451829.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasangriffe_von_Ghuta
www.neopresse.com/politik/naherosten/giftgas-syrien-wir-wurden-vorsaetzlich-belogen/
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1006045/possible-implications-of-bad-intelligence.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftgasvorfall_im_April_2017_in_Syrien
www.rubikon.news/artikel/giftgasmassaker-war-false-flag-operation
www.heise.de/tp/features/Giftgas-Angriff-in-Chan-Scheichun-Die-Fakten-des-Weissen-Hauses-sind-keine-3685499.html
https://deutsch.rt.com/international/49163-mit-professor-giftgas-syrien-bericht-geheimdienst/
www.youtube.com/watch?v=ymBj5qKDKKk

Gisteren werd een video gepubliceerd waarin de Witte Helmen uit naam van El Qaida een onderscheiding krijgen voor hun werk als verborgen soldaten.

“Second, a message of thanks and gratitude to the hidden soldiers of our revolution,” Jaber said. “On top of the list are the parents of the martyrs and the men of the White Helmets.”

http://www.globalresearch.ca/video-shows-syrian-white-helmets-accepting-award-from-al-qaeda/5591182