KRIMannexTijdens de G7 besprekingen in Duitsland beklemtoonden verschillende politici van Europa en elders nogmaals waarom er sancties opgelegd zijn aan Rusland. Het heeft alles te maken met de annexatie van de Krim. Wat de dames en heren van Europa en de VS hier niet bij vertellen is dat het hier gaat over een discussie en niet over een vaststaand feit. Dit betekent dat de sancties die opgelegd zijn aan Rusland onrechtmatig zijn en enkel gebruikt worden om bepaalde doelen te realiseren van de machtselite in Europa en de VS.

Tijd om eens navraag te doen bij Europa’s bekendste rechtsgeleerde in deze materie, prof.Karl Albrecht Schachtschneider.

Op de vraag of de hereniging van de Krim met Rusland rechtsgeldig is en in lijn met het Volkerenrecht geeft de professor het volgende antwoord;

“Het zelfbeschikkingsrecht van de Krim burgers kan niet opgeheven worden door Volkenrechtelijke verdragen of de Oekraïense grondwet. De Krim heeft en had als autonome republiek het recht een eigen weg te kiezen, ook als dat afscheiding van Oekraïne betekent. De hulp die Rusland daarbij bood was legitiem en zeker geen schending van het Volkerenrecht.”

Aldus één van ’s werelds bekendste deskundigen op het gebied van Volkerenrecht en wetgeving.

Dit en meer is te horen in onderstaande uitzending van Klagemauer TV, een orgaan dat zich verzet tegen de mainstream media en de collaboratie met de eerder genoemde machtselite.

Het mag voor iedereen die dit leest zo langzamerhand duidelijk worden dat wetgeving en opvattingen zo verdraaid worden dat ze in het voordeel uitkomen van de machtselite. Als wetgeving hen niet past trekken ze simpelweg hun eigen plan en laten kranten zaken verkondigen die niet waar blijken te zijn. Het is dus geen annexatie maar een hereniging en zoals Rusland zelf al meerdere keren heeft aangegeven, binnen de kaders van internationale wetgeving en het volkerenrecht.

putinschachtschneider

De enige legitieme manier voor de EU en de VS om dit te weerleggen is een rechtsgang maken. Het gegeven dat ze dit niet doen geeft aan dat ze weten dat die rechtsgang op een teleurstelling zal uitlopen. Daarmee blijken de sancties die door de EU en de VS zijn opgelegd aan Rusland onwettig en bovendien opzettelijk schadelijk voor de hele Europese gemeenschap. Het welzijn en de welvaart van de burgers in Europa en de VS in mindere maten wordt in de waagschaal gegooid voor de politieke doelen van de machtselite. En dat, dat is dan wel een misdaad!