oekraineOnze nieuwskanalen smullen ervan. Het lijkt alsof de tijd van de koude oorlog weer terug is, Westen tegen het Oosten, de VS versus Rusland, Obama versus Putin. Er wordt geen gelegenheid ongebruikt gelaten om Rusland in een kwaad daglicht te plaatsen en het werkt voor grote groepen niet of slecht geïnformeerde of bewust gedesinformeerden perfect. Elk wissewasje waar vraagtekens bij gesteld zouden kunnen worden wordt breed uitgemeten en bij het grote publiek neergelegd als grove leugens van de Russen tegen de wereldbevolking.

Persoonlijk begrijp ik geeneens meer waarom Putin en de zijnen überhaupt nog praten met de zogenaamde Westerse bondgenoten. Uit alles is duidelijk geworden dat de VS met een aantal partners in crime een coup gepleegd hebben door een minderheid als meerderheid neer te zetten en zodoende een compleet land in tweespalt te brengen, enkel en alleen omdat ze er financiële belangen bij hebben. Laten wij eens terug gaan kijken naar wat er allemaal gebeurde in de Oekraïne terwijl onze mediakanalen blijkbaar vakantie hadden.

Toen er demonstranten actief waren op de Maidan,011 tegen de gekozen president van de Oekraïne, werden deze mensen door de media beschreven als vreedzame demonstranten. Vrijwel elk TV kanaal had camera’s ter plekke maar wij kregen geen zuivere beelden te zien van wat er zich afspeelde.

De zogenaamde vreedzame demonstranten, die door sommige onafhankelijke nieuwskanalen gewaardeerd werden voor wie ze zijn, oproerkraaiers en gevaarlijke extremisten, sloegen wekenlang in op de oproerpolitie zonder dat de oproerpolitie terug mocht slaan van de verguisde Janoekovitsj.

Hier de beelden van de vreedzame demonstranten;

Pas nadat er dodelijke slachtoffers vielen werden weer nieuwe beelden gegeven aan de mensen thuis aan de buis. Beelden waarbij de commentaren duidelijk en helder waren. Het waren de ordetroepen van Janoekovitsj die ten minste 60 mensen hadden neergeschoten die vreedzaam stonden te demonstreren. Geen enkel ander geluid was er te horen en vanaf dat moment was het hek van de dam. Zoals gebruikelijk werd dit nieuws massaal en heel erg breed wereldwijd uitgemeten als de enige en absolute waarheid. De onafhankelijke nieuwskanalen, die eerder al met beelden hadden aangetoond dat die vreedzame demonstranten alles behalve vreedzaam waren, bleken ook deze leugen vrij makkelijk te kunnen weerleggen door ter plekke vast te leggen wie op wie schoot en wie er daadwerkelijk wapens hadden om te kunnen schieten. Het resultaat was dat ook die stelling van de mainstream nieuws kanalen vals bleek te zijn. Uit een opgevangen telefoongesprek tussen een politicus uit Estland en de EU afgevaardigde voor buitenlandse zaken werd pijnlijk duidelijk dat alle Westerse landen precies wisten wie er geschoten hadden maar dit NIET naar buiten wilden laten komen omdat zo hun zaken ( belangen ) in gevaar zouden komen. Het waren scherpschutters van de nieuwe coalitie van de Oekraïne die de opdracht hadden gegeven. Westerse nieuwskanalen zouden voor de afhandeling en schuldige zorgen. Wie die schuldige zou worden bleek al snel, natuurlijk Janoekovitsj. Zie video’s;

Begin op het moment dat de coördinator van de extremistische demonstranten door de megafoon roept; “Jongens, ben voorzichtig, schiet onze mensen niet in de rug “. ( 7 minuten ongeveer )

Snel waren officials van de EU aanwezig om de overwinning uit te roepen voor de coupplegers en te roepen dat het volk had gezegevierd. Hoe kun je de zaken nog meer verdraaien vraag ik je.

Meteen na de aankondiging van de nieuwe onwettige regering, die wel zaken wil doen met Westerse autoriteiten ( toeval )begonnen in het Oosten van de Oekraïne gewone mensen met bekendmakingen en marsdemonstraties om hun ongenoegen over de gang van zaken duidelijk te maken. Deze echte vreedzame demonstraties werden niet op westerse TV kanalen vertoond. Ze verlanden democratische rechten, net als de mensen op de Maidan die immers ook Oekraïners zijn en wel gehoord werden. Het werd nog erger voor deze demonstranten in het Oosten van het land want de westerse media had nog een bonus voor hen in petto. Ze bleken namelijk volgens de westerse media geen gewone demonstranten maar separatisten, ze hadden geeneens het recht om van zich te laten horen want ze wilden niet datgene wat de Westerse autoriteiten nastreven. Alsof dat nog niet erg genoeg was bleken deze demonstranten zonder verdere aanleiding plotseling te verdwijnen om nooit meer terug te keren. Een ander afgeluisterd telefoongesprek tussen de presidentkandidate Timosjenko en NestorShufrych maakte veel duidelijk over de verdwijningen van de demonstranten in het Oosten van de Oekraïne. De demonstranten in het Oosten die meer hebben met Rusland dan met de Oekraïne, moesten afgeschoten worden op straat of nog beter, een atoombom op het Oosterse deel zou een oplossing kunnen zijn. Aldus de presidentskandidate, gewezen leider en voor corruptie veroordeelde dame. Het bewijs voor de corruptie werd geleverd door een Brits bedrijf. Toch kwam deze dame meteen vrij nadat de coup een feit was en stelde zich meteen verkiesbaar. Een andere afgevaardigde van de nieuwe regering zei het volgende;

In de Oekraïne spreken of toeristen, tuig of Russische agressors Russisch. Wij hebben 14% Oekraïners die Russisch spreken als moedertaal, dat betekent, de taal van de bezetter. Dat getuigt van een vreselijke mutatie in hun hersenen, dat zijn 5 miljoen ontaarde Oekraïners. Het is onze plicht om deze mensen middels de Staat als dwangmiddel, deze mensen tot bezinning te brengen, ik zou met harde hand optreden, ik zou ze simpelweg afschieten. Aldus Irena Farion.

Dat gezegd hebbende wordt het voor velen duidelijk waarom de demonstranten in het Oosten van de Oekraïne geen vertrouwen meer hebben in het Westen en de zogenaamde nieuwe regering en zich met hand en tand verzetten tegen dit fascistisch regime! Het westen van de Oekraïne staat vanuit historisch perspectief bekend om de steun aan rechtextremistische overheden. Zo werkten talloze Oekraïners uit het westen als bewakers voor de detentiekampen van de Duitsers. Geen toeval dat die extremistische takken nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn in dat land. Frappant detail in deze is dat ook in Syrië en andere landen waar westerse autoriteiten zich bemoeien met het binnenlands beleid, extremisten worden ingezet om het reeds bestaande beleid te destabiliseren om zodoende een regeringswisseling tot stand te brengen met een overheid die maar wat graag uitvoert wat het Westen haar op draagt!

Nu vraag ik jullie. Zouden jullie de wapens oppakken als blijkt dat jouw gekozen overheid op niet legitieme wijze aan de kant gezet werd en een extremistische groepering ervoor in de plaats gezet werd? Die mensen vechten voor hun leven en dat van hun kinderen, hun toekomst. Het is niet meer als logisch dat de Oosterse demonstranten niet toegeven want toegeven betekent voor velen een zekere dood, gezien de uitspraken van vertegenwoordigers van de nieuwe ongekozen regering.

Ze willen zoals het akkoord in Geneve beschrijft, vorige week tot stand gekomen tussen de belanghebbende partijen, dat ALLE partijen ontwapend worden en willen daar eerst bewijs voor zien voordat zij hun wapens en gebouwen inleveren. Gelijke monniken, gelijke kappen. Zo lang zij dit bewijs van ontwapening van de extremistische groepen ( onderdeel van de huidige illegale regering ) niet te zien krijgen houden zij voet bij stuk en volgens het akkoord is dat helemaal legitiem.

Dit en meer is terug te zien en horen in onderstaande video van Klagemauer TV, één van de weinige westerse nieuwskanalen die wel eerlijk verslag doet van het gebeuren in de Oekraïne.

 Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/04/23/oekraine-wordt-het-volgende-griekenland

 Ook de beweringen dat Russische soldaten actief zijn in de Oekraine is keihard onderuit gehaald. Zelfs de BBC die wij al vele malen betrapt hebben op vervalsen van filmpjes en foto's in het voordeel van de elitaire kringen die een wereldoorlog nastreven, trekt hier de vingers van af. Niet te min publiceerde de NYT onderstaande informatie als waarheid omdat Obama er groen licht voor gegeven had. De rectificatie is in alle stilte gebeurd zodat de wereld nog steeds meent dat de beweringen juist zijn. Zop heeft ook de NYT ( New York Times ) de beweringen van een gifgasaanval dor Assad gerectificeerd maar dan zo klein en onopvallend dat velen nog steeds denken dat Assad daadwerkelijk deze wapens ingezet heeft.

http://www.infowars.com/ny-times-publishes-fabricated-evidence-of-russian-troops-in-eastern-ukraine/

 Ik ben een beetje in de war!

Momenteel wordt de gevangenname van zogenaamde OVSE vertegenwoordigers gebruikt om Ooste Oekraïne verder te demoniseren. Wat ik al eerder stelde blijkt ook gewoon waar te zijn. Het zijn militaire waarnemers die bovendien ook nog ammunitie bij zich droegen. Geen wonder dat die opgepakt worden.

 

De MorgenBE zegt het volgende hierover;

De OVSE

Er werd bij de berichten over de betreffende foto's vermeld dat de Oekraïense autoriteiten (dit wil zeggen, de regering in Kiev) dit 'bewijsmateriaal' zou overhandigen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), een organisatie met 57 lidstaten.

Deze organisatie is niet altijd politiek neutraal in zijn keuze van te onderzoeken conflicten, maar staat wel bekend voor zijn ernstige onderzoeken. De rapporten van de OVSE komen echter zoveel weken of maanden later en krijgen zelden of nooit dezelfde aandacht als de feiten zelf, nog meer als die rapporten de teneur van de oorspronkelijke berichtgeving tegenspreken.

De OVSE heeft onderzoeks- en observatiemissies geleid in alle landen van ex-Joegoslavië, in Armenië en Azerbeidzjan en in zowat alle Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepublieken, ook in Oekraïne. Er is al jaren een vaste missie gevestigd in Kiev. De organisatie kan dus bogen op een ruime ervaring ter plaatse. Deze missies, dikwijls met deelneming van waarnemers van de tegenpartij, komen steeds tot stand nadat wederzijds erkende akkoorden zijn onderhandeld. Die akkoorden omvatten altijd zeer gedetailleerde veiligheidsgaranties voor de deelnemers. 

OVSE-waarnemers en 'OVSE'-waarnemers

Op dit ogenblik is er heel wat te doen rond de gijzeling van een groep personen die in alle berichtgeving 'OVSE-waarnemers' worden genoemd. Nochtans maakt de OVSE zelf duidelijk op zijn website dat het hier niet om een OVSE-delegatie gaat. Meer nog, de organisatie meldt dat de eigen missies veilig en wel zijn en nergens worden bedreigd of gehinderd (zie dit OSCE-twitterbericht van 25 april om 7.35 pm in het midden van het artikel: 1/4 Comms with military observers in Donetsk region lost.Team not OSCE monitors but sent by States under Vienna Doc on military transparency). Het betrokken team bestaat niet uit OVSE-waarnemers.

De betreffende groep van acht buitenlandse militairen (4 Duitsers, 1 Tsjech, 1 Zweed, 1 Deen en 1 Pool) en vier Oekraïense militairen zijn naar het oosten afgereisd op basis van een afspraak tussen de Oekraïense regering met Duitsland. Die afspraak is gemaakt in toepassing van het akkoord met de titel Vienna Document 2011 in Confidence and Security Building Measures. Dat akkoord is door de OVSE-landen gesloten in Wenen in 2011.

Het laat lidstaten van de OVSE toe om wederzijds maatregelen te nemen om het wederzijds vertrouwen te vergroten. Dat kan onder meer door militaire waarnemers naar elkaars grondgebied te sturen. Die waarnemers kunnen staatsburgers van andere lidstaten zijn. De regering in Kiev heeft nu een dergelijke missie toegelaten. Deze delegatie is dus geen door de OVSE zelf  samengestelde delegatie. 

Dat wordt ook hier en daar toegegeven. In een artikel op de VRT-website van deredactie.be van zaterdag 26 april onder de titel 'OVSE-delegatie naar Oost-Oekraïne' staat te lezen: “Overigens gaat het in strikte zin niet om waarnemers van de OVSE zelf, maar om waarnemers verzonden door de lidstaten volgens een OVSE-overeenkomst over militaire transparantie". Cruciale informatie wordt zo verwezen naar de kleine lettertjes. Bovendien schrijft de VRT in zijn Oekraïne-dossier een artikel over de vrijlating van één van de betrokken militairen onder de titel: 'Ontvoerders laten een OVSE-waarnemer vrij in Oekraïne'.

Het gaat hier echter om militairen in actieve dienst, die allen voor de militaire inlichtingendiensten van hun land werken. De vier Duitse deelnemers werken op de basis Geilenkirchen waar de Amerikaanse AWACS-radarvliegtuigen gestationeerd zijn (de omgebouwde Boeing 707-toestellen met een enorme roterende radarschotel boven op het toestel). Het zijn met andere woorden militairen die een mogelijke militaire interventie voorbereiden, ten bate van de regering in Kiev.

Lees verder via deze link: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/04/30/eenzijdige-berichtgeving-oekraine-bemoeilijkt-politieke-oplossing

Ook de zogenaamde ultieme inmenging van Rusland die volgens alle kranten van de wereld bewezen geacht werd blijkt niet waar, ook daarover in het stuk van de Morgen een verwijzing.

Ultieme bewijzen van Russische inmenging

Op 20 april bleken dan toch de bewijzen van rechtstreekse inmenging geleverd. De New York Times (NYT) pakte uit met een serie foto's die moesten aantonen dat Russische extremisten de dienst uitmaken bij de protesten in het oosten van Oekraïne. Het bericht werd de dag erop zonder nuancering overgenomen door Belgische media. Nauwelijks enkele dagen later zag de NYT zich verplicht een rechtzetting te plaatsen. De foto's bleken te dateren van voor de crisis en in andere landen getrokken te zijn.

Journalist Chris Hedges verbaast zich hier niet over in een interview op Russia Today van 29 april 2014. Hedges was buitenlandcorrespondent voor de NYT in El Salvador en Nicaragua, Bosnia en Israël-Palestina. Hij zag daar dezelfde selectieve filtering van het nieuws dat hij bracht. “Het is de taak van een vrije pers om de zelfbedienende propaganda van de machthebbers uit te dagen, toch van een echte vrije pers. Ongelukkig genoeg zijn de media in de VS zeer zielig geworden, eigenlijk staan ze ten dienste van de macht.”

“Wat nu in Oekraïne gebeurt, is routine. Zo wordt het spel altijd gespeeld. Herinner je de aanloop naar de oorlog tegen Irak. Het Witte Huis 'lekte' zaken naar de NYT en daarna citeerden ze de NYT als bron en autoriteit. Het verhaal dat nu over Oekraïne wordt verteld is daar ook een goed voorbeeld van. Het is niet eens een geïsoleerd voorbeeld.”

Eindelijk een westerse journalist die wel aan durft om de waarheid neer te pennen. De rest van de journalisten, inclusief onze journaals, blaten allemaal klakkeloos en zonder eigen onderzoek na wat vanuit de VS aangereikt wordt, pure propaganda. Ik hoop dat steeds meer mensen middels deze en andere onthullende informatie zich in discussies mengen en een ander geluid laten horen.