odessa ukraineWas het tot op heden het ene woord tegen het andere woord met betrekking tot de massaslachting in Odessa, nu is duidelijk wat er werkelijk gespeeld heeft en welke groepen welke rollen gespeeld hebben in deze vreselijke slachting van onschuldige onbewapende mensen die zich verschansten in een vakbondgebouw nadat naziegroeperingen en hooligans kort tevoren tentenkampen van vreedzaam demonstrerende Oekraïners in vuur en vlam hadden gezet. De demonstranten in die tentenkampen waren gewone gezinnen die het beste voor hebben met hun land. Omdat er veel kinderen en oude mensen bij waren hadden zij niet verwacht dat zij doelwit zouden worden van een moordende bende nazi’s en hooligans die gesteund worden Westerse partijen zoals de EU, VN, en de VS.

Wat eigenlijk op de Maidan al duidelijk was geworden door de nazi’s die daar wekenlang ingeslagen hebben op de ordetroepen, die op hun beurt niet met geweld mochten reageren, dat was een uitdrukkelijk verzoek van de VS en de EU, is nu keihard bewezen.

De Oekraïense overheid die door middel van een vanuit het westen georkestreerde coup aan de macht is gekomen, ( zie derde video met Victoria Nuland verder in dit artikel, zwart beeld, alleen geluid ) blijkt over lijken te gaan als het er op aan komt. De tweezijdige schermutselingen in Odessa, zoals ze door de MSM worden gebracht, blijkt in realiteit een goed geregisseerde aanval te zijn geweest op argeloze en onbewapende burgers die een andere mening aanhangen dan de illegale overheid.

Medio april plaatste Bovendien een artikel over Odessa waar een Holocaust had plaatsgevonden. Een Holocaust is het levend verbranden van mensen, en dat is daadwerkelijk gebeurd. Onze media die wij zoveel vertrouwen geven hebben dit inmiddels onomstotelijke feit NIET onderzocht, sterker nog, ze doen er van alles en nog wat aan om er niet over te hoeven beginnen. Zelfs binnen de Europese overheden wordt er NIET over gesproken en oproepen van partijen of politici met een hart die vragen om en de aanslagen op de Maidan en de doden in Odessa te onderzoeken, worden genoegzaam aan de kant geschoven door de meerderheid, zoals dat in ware democratieën gaat.

Ik kan dit niet langer blijven aanzien en zal er alles aan doen deze wandaden aan de kaak te stellen. Dit mag en kan niet zonder slag of stoot voorbij gaan alsof er niets is gebeurd. Alle afleidingen aangaande deze kwestie, het zwart maken van Rusland en Putin op alle niveaus, al dan geen Russische militairen aan de grenzen met de Oekraïne, ( ik zou ze er wel degelijk plaatsen om de eigen burgers te vrijwaren van dit soort idioten ) is allemaal bedoeld om de aandacht af te leiden van de nazipraktijken die momenteel in de Oekraïne gebezigd worden met steun van vele westerse landen, de VS en niet te vergeten Israel, die zoals gewoonlijk bij grof geweld altijd graag een duit in de zak doen.

Als wij het dan toch hebben over die vermeende Russen die actief zouden zijn in Oost Oekraïne, die blijkbaar geen wapens bij zich hebben en zich niet kunnen verdedigen, getuige de Odessa-slachting, waarom wordt er door de mainstream media ofwel massaleugenaars en massamoordenaars, want zij faciliteren dit geweld mede door het niet objectief verslaan van de gebeurtenissen, gesproken en/of geschreven over de vele buitenlandse troepen die momenteel actief zijn in Oost Oekraïne om de illegale overheid te helpen met acties tegen de zogenaamde separatisten of pro Russen? Vele nationaliteiten bevinden zich nu al in de Oekraïne. Op de nu volgende beelden is zelfs een helikopter van de VN te zien in de Oekraïne.

Maar het westen bemoeit er zich niet mee volgens onze leugenachtige journaals en kranten.

Als wij dit zomaar voorbij laten gaan, als wij ons onder laten krijgen door betaalde trollen op het internet die net als hun leiding schijt hebben aan mensenlevens en elke dag bezig zijn mensen met een heldere kijk op zaken zoals ik en vele anderen binnen onze stroming van vrije nieuwsvergaring, te dwarsbomen, proberen te laten bannen op openbare fora etc. dan is het hek van de dam.

Ik roep hierbij op de krant de krant te laten of redacties van kranten en nieuwskanalen aan te schrijven i.v.m. deze kwesties en de vele bewijzen die wij maar ook anderen hebben laten zien m.b.t. deze en andere conflicten, die zoals nu iedereen toch zou moeten weten, niet spontaan ontstaan maar telkens een financieel doel dienen, door te geven en vragen te stellen over de manier waarop deze kanalen hun informatie krijgen en hoe ze deze informatie toetsen. Er wordt geen hoor en wederhoor meer bedreven. De media nemen klakkeloos aan wat hun boordheren hun voorschrijven zonder ook maar één onafhankelijk onderzoekje te doen. Dat is ook de reden waarom de vele alternatieve websites meer echte informatie bevatten dan welk officieel nieuwskanaal dan ook.

Als jij een mens bent en tegen geweld, als jij het hart op de juiste plaats hebt, dan kun je dit niet voorbij laten gaan zonder actie te ondernemen! Wij hebben ALLEMAAL hier een verantwoordelijkheid in te nemen want wij zien wat er gebeurt. Geen actie ondernemen staat in mijn ogen gelijk aan toestemmen. Heb het er op zijn minst over met anderen die enkel de lezing van de mainstream media kennen, laat ze zien dat de leugen regeert zodat jouw dierbaren straks niet out of the blue geconfronteerd worden met dit soort wantoestanden.

Bovendien is tegen geweld en tegen welke vorm van extremisme, of dat nu van radicale partijen komt of van overheden of zoals in dit specifieke geval, een samenspel tussen politiek en radicale bewegingen. De overheden vertrouwen ons niet en houden ons nauwlettend in de gaten, waarom zou men zich kunnen afvragen, wij bezitten geen wapens en volbrengen onze burgerplichten, betalen belastingen, zelfs als die alsmaar hoger worden, laten onze pensioenen afnemen, sociale wetten uithollen en betalen steeds meer en meer. Leg mij eens uit waarom overheden dan toch burgers in de gaten houden alsof wij met zijn alleen één grote groep supermisdadigers zijn?Dit is een zeer ongezonde situatie en zegt meer over onze overheden dan over ons. Er heerst angst binnen overheden maar waarom? Zou het kunnen zijn dat overheden bezig zijn met zaken die wij als burgers niet ondersteunen? Zou dat de reden van de alsmaar strengere beveiligingen van politici en overheidsorganen zijn? Waar zijn ze bang voor?

Wat ik wel weet is dat het steunen van naziegroepen, hoe klein of groot ze ook mogen zijn want dat is wat Victoria Nuland erover zegt, het zijn maar kleine groepen, niet op verzoek van mij is gebeurd en zeker niet op verzoek van mijn medeburgers. Onze overheden gebruiken belastinggelden voor zaken die wij, onze voorvaderen, gezworen hebben te bestrijden met ons leven na WO2. En toch gebeurt het! Daar wordt ik pas echt bang van. Zeker met de wetenschap uit de nu volgende video waarin getoond wordt dat de geweldsspiraal die zich wereldwijd lijkt te manifesteren, grotendeels georganiseerd is vanuit overheden om ons bang te maken.

En de discussie wie welke economische doelen probeert te bereiken met inmenging in dit conflict staat volledig los van deze gebeurtenissen die wereldwijd veroordeeld en meteen aangepakt zouden moeten worden. Nazi’s die vrouwen en kinderen verbranden en daarbij gesteund worden met mankracht ( CIA ) ( Israel ), wapens en geld ( EU en de VS ) kan en mag in deze tijd niet onbestraft blijven. Iedereen die hier zijn of haar steentje aan bijgedragen heeft moet voor een internationaal tribunaal verantwoording afleggen en berecht worden volgens internationale maatstaven. Ik kan niet anders dan eindigen met deze woorden.

In het Duitsland van WO2 werd gezegd, wir haben es nicht gewusst, nogmaals stel ik hierbij dat WIJ het wel weten en daarmee medeschuldig zijn aan elke dode die in de dit en de komende conflicten in Venezuela en andere landen zal vallen. Doe je burgerplicht, doe je mensenplicht, stel het aan de kaak waar je kan zodat jij straks tegen jouw kinderen kunt zeggen, papa en mama hebben er alles aan gedaan om mensen de ogen te openen. Als iedereen deze mensenplicht uitvoert kan het niet anders dan dat situaties ten goede zullen keren en wij onze kinderen en planeet kunnen overhandigen waar iedereen trots op kan zijn en iedereen gelijk is!