Dit en niets anders is de indringende boodschap van een Israëlisch koppel aan de bevolking van Iran. Iran, we love you, we will never bomb you!

Deze boodschap werd opgepikt Iraniërs die op hun beurt weer lieten weten zelf ook geen boodschap aan oorlog te hebben, Israel, we love you to!

 

Deze eenvoudige  vredesboodschap maakt feitelijk duidelijk hoe vreemd de wereld in elkaar steekt. Mensen die elkaar nog nooit gezien hebben vechten in oorlogen tegen elkaar en schieten elkaar dood. Op de vraag waarom deze mensen elkaar bestrijden weten de meesten het juiste antwoord niet, ze voeren opdrachten uit van dames en heren die blijkbaar een beter zicht op de wereld hebben en zich op posities bevinden die deze opdrachten rechtvaardigen.

TOET, verkeerd antwoord! Niemand heeft het recht om zulke opdrachten te geven aan mensen.

 

Dit is een belangrijke constatering! Wij en alleen wij maken de oorlogen van onze ruziezoekende leiders mogelijk, wij faciliteren de oorlogen, wij zijn de soldaten die elkaar doodschieten zonder dat wij elkaar kennen of iets van elkaar weten, wij hebben dus een machtspositie en zouden deze positie kunnen inzetten tegen de machten die oorlogen blijven propaganderen, onze leiders.

 

Soldaten, politiemensen, ordediensten, speciale eenheden, inlichtingendiensten en iedereen anders die een controlerende functie heeft binnen het machtsorgaan, laat je niet gebruiken, laat je niet inzetten tegen mensen omdat de ruziezoekende leiders dit willen, denk zelf en vraag je af waarom je de demonstrant een mep zou verkopen, of de soldaat van een ander land ( die om dezelfde redenen met een geweer in handen staat als jij ) neerschiet. Jullie staan tegenover elkaar om dezelfde redenen, enkel omdat jullie leiders dit van jullie verlangen. Maar wat wil je zelf?

 

Jullie functie is een heel belangrijke functie, het beschermen van de normen en de waarden, het beschermen van onze veiligheid. Nu, jullie zijn allemaal weldenkende mensen, vaak met een eigen gezinnetje en alles wat daarbij hoort. Julie hebben een stel hersens meegekregen om daar zelf mee te denken, gebruik die hersenen en bepaal zelf bij elke opdracht of je die opdracht wel wilt uitvoeren, of die opdracht valt binnen je eigen normen en waarden. Waarom zou je die demonstrant neermeppen? De demonstrant vecht waarschijnlijk voor ideeën die ook ten goede komen van jou en je gezin, de demonstrant vraagt eigenlijk met zijn actie aan jullie allemaal waarom jullie doen wat jullie doen? Enkel omdat iemand en opdracht geeft? Is dat werkelijk voldoende om iemand kreupel te slaan? Jullie zijn geen machines, Jullie zijn mensen, net zoals de mensen waartegen jullie worden ingezet! Stop die waanzin!

 

In de meeste landen hebben burgers zelf geen wapens meer, die werden om de een of andere reden verboden door de leiding. In die landen waar mensen nog wel wapens dragen, neem als voorbeeld Zwitserland,  heeft bijna iedereen een wapen in huis, daar zie je dat de overheid met veel meer respect de burgers bejegent. Dat is ook de functie van wapens onder de bevolking, dat is waarom de Founding Fathers van de VS het noodzakelijk achtten de burgers het recht te geven wapens te dragen. Niet om ze tegen elkaar te gebruiken maar om aan te geven dat wanneer de overheid fout zit, de burgers, zij die de overheid in dienst nemen, diezelfde overheid ook kunnen ontheffen van haar taak omdat ze dit niet naar behoren doet. Daarom werd die wetgeving door de Founding Fathers belangrijk geacht.

 

Nu propagandeer ik niet dat iedereen een wapen moet aanschaffen, dat zou nu niets anders dan ellende brengen. Neen, wij hebben die wapens niet eens nodig, wij zijn namelijk zelf het wapen maar hebben dat in 9 van de 10 gevallen niet in de gaten. Wij kunnen de macht uit handen geven maar wij kunnen die macht net zo makkelijk weer terugnemen. Wij zijn namelijk de macht, wij zijn met enorme aantallen en de overheden zijn maar met weinigen. Zij moeten doen wat wij van hen verlangen en niet andersom, zeker niet op basis van de steeds maar weer aangetoonde leugens, verdraaiingen en valse berichtgevingen.  Wij zijn volledig overgeleverd aan de mensen die onze leiding vormen. Deze mensen hebben keer op keer bewezen zich NIET in te zetten voor onze zaak. Ze zetten zich in voor allerlei zaken maar geen van die zaken is in het voordeel van ons, de opdrachtgevers, is dat niet vreemd?

 

Wil je iets bijdragen aan een betere wereld, stuur dan je eigen boodschap van saamhorigheid, liefde en/of sympathie het digitale net op en maak dit viraal via facebook en alle andere mogelijkheden op het net. Ga je demonstreren, neem een spandoek mee of een kartonnen bord met de boodschap dat je geen probleem hebt met de ordehandhavers, geef ze een boodschap van liefde en handel er ook naar. Zie je agent provocatuers ( mensen die in opdracht van de politie bewust en opzettelijk beginnen te rellen om het zodoende mogelijk te maken de demonstratie te onderdrukken ), distantieer je dan van die groep mensen, isoleer ze en maak opnames, laat duidelijk zien dat het en aparte groep is zodat de ordediensten alleen die groep kan aanpakken en wanneer ze zich toch tot jouw wenden, je voldoende materiaal hebt om je te verdedigen op TV of in een eventuele rechtszaak. Spreek met mensen bij de politie, leger en andere ordediensten en verschaf de sympathie van die mensen. Wij hebben de steun van hen heel erg hard nodig in de nabije toekomst en  zij zullen er zelf ook beter van worden want wij vechten ook voor hun zaak, ook al zullen ze dat niet altijd even snel in willen zien. Geweld is geen enkele optie, geweld zal met geweld beantwoord worden en daar schieten wij niets mee op, sterker nog, daardoor zal het steeds moeilijker worden om iedereen te overtuigen van hetgeen in hier stel. Het beste voorbeeld van wat geweldloos verzet en dialoog kan opleveren ligt vast in onze geschiedenis, kijk maar naar Ghandi.

 

Beste mensen, wat de Israëlische en Iranese mensen ons momenteel laten zien kunnen wij ook, op alle gebieden. Wij kunnen onszelf losmaken van het systeem want wij hebben een eigen wil en een eigen stel hersenen om mee te denken en besluiten te nemen. Wij zijn geen meedogenloze vechtmachines, wij zijn allemaal mensen. Wij hoeven niet te vechten als wij dit zelf niet willen. Wij hebben het recht om vragen te stellen en wij hebben het recht belachelijke opdrachten te weigeren. Wij kunnen de leiders van de wereld laten zien dat wij niet langer mee zullen spelen met hun spelletjes en oorlogen, wij zijn het zat!

 

Laat die boodschap van liefde resoneren over de hele wereld. Mensen zullen dit oppikken zoals nu al gebeurt en het zal mensen aan het denken zetten. Alleen al daarvoor is elke persoonlijke inzet meer als de moeite waard!

 

Mahatma Ghandi zei het ooit eens met een paar simpele woorden;

 

Er is geen pad naar de vrede, vrede is het pad!

 Lees ook: Iran is NIET onze vijand!