Iran is NIET onze vijand, is het centrale thema van deze korte videopresentatie voor mensen die graag te weten willen komen wat ons allemaal wijs is gemaakt om oorlogen te kunnen voeren voor de elite die hier geld aan verdienen op meerdere manieren. Vrijwel alle aanleidingen voor de oorlogen van afgelopen honderd jaren blijken leugens, list en bedrog te zijn.

Je hoeft alleen maar te kijken hoe de oorlogen de laatste tientallen jaren gevochten worden, welke wapens men gebruikt en welke resultaten deze wapens direct hebben en indirect. Iedereen heeft kunnen zien hoe Israel fosforbommen inzette tegen de burgerbevolking van Gaza. De bombardementen die uitgvoerd werden in Irak, al tijdens de eerste golfoorlog, daarna Afghanistan, weer Irak en recentelijk Libie, werden allemaal gedaan met munitie die verarmd is ( klinkt vriendelijke he ) met uranium, een gruwelijk chemisch gevaarlijk afvalprodukt van de nucleaire industrie. Verarmd uranium klinkt onschuldig maar deze stof blijft miljarden jaren radio actief en supergiftig. In de landen waar met deze munitie gebombardeerd werd, zelfs op civiele doelen, komen steeds meer mismaakte kinderen ter wereld.

Bovendgenoemde landen liggen vol met deze troep en garanderen honderden generaties lang mismaakte nieuwgeborenen. Is dit wellicht de opzet? Twee vliegen in 1 klap? Wij zijn de radioactieve  niet te verwerken troep kwijt en tegelijkertijd helpt deze troep de door het Westen gestigmatiseerde Arabieren systematisch vanaf de wortel uit te roeien.

Mogen wij hier spreken van een doelmatige en systematisch opgestelde genocide tegen Arabische volkeren? In mijn ogen wel.

Wanneer je militairen vraagt naar verarmd uranium in munitie dan zullen deze waarschijnlijk de meest heldhaftige verhalen weten te vertellen over dit wonderwapen. Het uranium reageert met zuurstof en bij impact waarbij het zo warm wordt dat het gemakkelijk door het dikste pantser heen gaat en het sterkste beton. Zoals de meesten van jullie weten had zowel Afghanistan alsook Irak nauwelijks tanks en andere voertuigen waarvoor deze munitie gebruikt zou kunnen worden. Toch werd deze munitie vanaf de introductie in elke oorlog gebruikt door het Westen en dus niet met de reden waarvoor het bedacht zou zijn .

Zet de feiten uit de video eens op een rijtje, onderzoek de stellingen desnoods en tel daarbij op de informatie over verarmd uranium. Welke conclusie zou je dan kunnen trekken?

Onze ergste vijanden zijn niet Iran, niet China, niet Korea en ook niet Syrie, Venezuela, Afghanistan of welk land dan ook. Onze ergste vijanden zijn onze eigen leiders, onze multinationals en onze overheden en koningshuizen die dit allemaal toelaten en er zelf een dikke boterham aan verdienen!