oerbossenNet als je denkt dat je zo’n beetje alles wel gezien hebt, loop je iets tegen het lijf dat je zwaar aan het denken zet. Dat gebeurde ook met het onderwerp dat wij deze week gaan behandelen. Ergens hebben wij het altijd al geweten, je voelt het als je naar deze documentaire kijkt. Het is net alsof er in je ziel gesneden wordt als je bedenkt hoe de Aarde er ooit uit gezien moet hebben, hoe machtig de dieren, planten maar ook de mensheid toen moeten zijn geweest. Welk een totale vernietiging er heeft plaats gevonden en nog steeds plaats vindt. Enkel omdat deze waarheid zorgvuldig verborgen is gebleven. Gelijk komen bij mij enkele vragen in gedachte, waarom is deze waarheid niet opgetekend in de geschiedenis? Wie heeft er baat bij dit verborgen te houden en waarom?

trees1

Ken je dat gevoel van overweldigende macht als je een grote boom ziet? Een gevoel van mateloze energie, contact met de natuur, contact met alles wat er is? Wel nu. De bomen die wij nu kennen zijn grassprietjes in vergelijking met de bomen die de Aarde ooit rijk was. Zelfs de bomen in nationale parken zoals de sequoia bomen in de VS, California, waarvan momenteel de hoogste 115 meter is, zijn klein te noemen in vergelijking met de bomen die er ooit waren. Bomen van 6 kilometer en hoger waren geen uitzondering, sterker nog, dat waren slechts beginnende stekjes. Met behulp van een wiskundige formule voor de hoogte van bomen, afgeleid van de dikte van de basis van de boom, berekent men in deze documentaire bomen met een hoogte van ruim 60 kilometer. Fantasie? Beoordeel dat maar na het zien van de documentaire.

tree petrified tree2

De rode draad van deze documentaire is gebaseerd op een aanname dat kilometers hoge bomen gerooid werden voordat onze beschaving begon. Hold your horses, niet meteen gaan roepen, zie je wel, een aanname! De meeste zogenaamde wetenschappelijke stellingen zijn gebaseerd op één of meerder aannames. Wat deze documentaire zo gigantisch interessant maakt zijn de verklaringen die uitvoerig aan bod komen. Ik bijvoorbeeld, heb er altijd een probleem mee gehad om zomaar aan te nemen dat de Aarde een gloeiende bol vuur is in de kern en dat die kern via vulkanen soms naar boven komt, wij noemen dit dan een vulkaanuitbarsting. Zo zou ook het bekende basalt ontstaan. Onmogelijk in mijn ogen. Je krijgt geen perfecte hexagonale vormen door gesmolten steen, gesmolten steen is gesmolten steen, afbeeldingen maken meteen duidelijk dat hier iets niet helemaal in de haak is. Hexagonale vormen ontstaan in levende wezens of uit materiaal ontstaan uit levende wezens, denk daarbij aan edelstenen etc.

hexagon lava2

Als dit hard te maken is, wat zeg ik, als dit nog harder te maken is, dan zou dit betekenen dat alle grote bomen van deze planeet vernietigd zijn, dat deze planeet ergens in het verleden compleet ontdaan is van alle bomen en daarmee het leven dat op dat moment de Aarde bevolkte. Wie of wat is zo machtig? Is dit ook met andere planeten gebeurd, ik noem bijvoorbeeld Mars.

digging

digging3

digging2

De wetenschap erkent dat de atmosfeer in het verleden meer zuurstof bevat moet hebben dan momenteel. 50% meer zelfs volgens berekeningen die ze uitgevoerd hebben door het bestuderen van belletjes lucht, gevangen in barnsteen. Wetenschappers weten ook dat meer zuurstof betekent dat dieren, planten en wellicht mensen krachtiger en waarschijnlijk veel groter waren. Zelfs in religieuze boeken zoals de bijbel wordt er verwezen naar mensen die meer dan 800 jaar oud konden worden. Over de hele wereld worden schedels en botten gevonden van mensen die vele malen groter waren dan wij. Is de film Avatar niet enkel fictie maar een signaal aan de mensheid, al dan niet met de bedoeling dat wij er iets van leren? De elite, zoals jullie weten uit andere stukken, moeten verborgen zaken, zelfs nog uit te voeren zaken, publiekelijk maken. Is een zogenaamde fantasie film dan niet bij uitstek geschikt om dit neer te leggen? Mocht iemand de theorie serieus nemen dan kan men alvast beginnen met de ridiculisatie, dat was een film sukkel!

Martien en ik zijn in elk geval zwaar onder de indruk van deze documentaire en vinden het belangrijk dat deze documentaire gezien wordt. Graag horen wij jullie meningen over dit onderwerp en eventueel aanvullingen, zoals wij die zo vaak en zo graag zien!

Als laatste wil ik Rick Devente bedanken voor het attenderen op deze documentaire.