Ik denk dat de meeste weldenkende mensen het erover eens zijn dat behalve het fysieke effect de inhoud van de meerderheid van de TV-programmering tegenwoordig (ik leg de nadruk op het woord programmering, een proces dat een passieve ontvanger van informatie impliceert) om de mensen te doordringen van een sociaal wereldbeeld en egocentrische normen en waarden, tegenovergesteld aan wat een gezonde en duurzame samenleving nodig heeft.  Individualisme tegen elke prijs is aan de orde van de dag en het is steeds duidelijker dat empathie voor de medeburger en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid met grote snelheid verdwijnen, evenals de ethiek die nodig is om te overleven zoals bekend is aan alle gezonde beschavingen.

 

Onlangs werd de auto waarin ik reed vanachter aangereden door een automobilist, naar ik schat tussen de 35 – 40, die er tamelijk respectabel uitzag en in een dure, nieuwe auto reed.  In plaats van te stoppen en zijn persoonlijke gegevens door te geven voor de schade, deed hij alsof het hem speet en toen we onze auto veilig aan de kant van de weg zetten, profiteerde hij van de gelegenheid en reed door, ongetwijfeld tevreden dat hij het gedoe rond verzekeringen en zo had weten te omzeilen.  De mensen voelen zich tegenwoordig alleen maar schuldig als ze worden gesnapt en hun misdaden worden ontmaskerd. Ze hebben geen hogere autoriteit te vrezen en de huidige richting van het sociale gedrag beloont deze houding, vaak geschraagd op het idee dat het mogelijk is deugdzaam en oprecht te zijn zonder religie of leidende morele principes. 

Misdaadcijfers, het gedrag in het verkeer en de algemene houding van medeburgers tonen een ander beeld.  Ik denk dat de TV hier veel schuld aan heeft.Mensen brengen veel van hun vrije tijd door voor de televisie.  Het is waarschijnlijk niet overdreven te stellen dat TV een belangrijke bron is voor de mening en ideeën van veel mensen over vrijwel alles.  Gezien de hoeveelheid tijd die men spendeert aan televisie kijken, is het, als je de publieke opinie wilt vormen, zinnig de TV als medium bij uitstek te gebruiken om informatie te verspreiden.  Als je meent dat er een beweging is, en ik denk dat veel mensen dat denken, waarvan het doel is de wereld te veranderen naar het beeld van de mens, ofschoon een vertekend, pervers beeld, dan is het nuttig voor zo’n organisatie de TV-kanalen te beheren en de televisie verandert in een propaganda videodrome. 

Sommigen zeggen dat in de praktijk zal blijken of het goed is, dat TV zo lonkt naar een grove, lichtzinnige, amorele levensstijl en dat de karakterisering van het Christelijk geloof, de kracht die aan de wieg van onze maatschappij staat, zo negatief, slecht geïnformeerd en vijandig is dat er beslist sprake moet zijn van een complot.  Extrapolatie van deze gedachten is stof voor een artikel op zich, maar de feiten liggen er en het complot is aan het licht gekomen.  Twee voorbeelden: de BBC heeft na het uitlekken van een intern memo toegegeven dat ze een antichrist visie hebben.  Na klachten dat de BBC-programmering herhaaldelijk wat te gebeten uitspraken doet over de islam & andere minderheden (religieuze of anderszins) en bevooroordeeld is tegen het Christendom (met name het Rooms-Katholicisme), heeft de British Broadcasting Corporation zich schuldig verklaard. Na een topconferentie gaf de BBC toe dat ‘de BBC niet onpartijdig of neutraal is’ volgens politiek redacteur Andrew Marr.  De conclusies van de achter gesloten deuren gehouden top lekten uit naar de Britse krant The Mail on Sunday.

Er bestaat ook bewijs dat regeringen de output en content van nieuws beheren.  Op 14 januari 1983 ondertekende de Amerikaanse president Reagan richtlijn 77 die de CIA en de overheid een volmacht geeft om de content te bepalen en te beheren van het nieuws bestemd voor het Amerikaanse publiek, nieuws dat tegenwoordig met de moderne technologie in enkele minuten kan worden geüpload en/of gewijzigd. Goebbels zou trots zijn.  Denk daar maar eens over na.  Er is alleen een besluit van een hoofdredacteur nodig om het nieuws te bepalen dat miljoenen ontvangen. In de VS worden naar zeggen dat meer dan 90% van alle mediaformats, inclusief kranten en tijdschriften, door 3 of 4 bedrijven beheerd, en dat aantal daalt nu er steeds meer persbureaus opgekocht worden en fuseren.  Om te zorgen dat het geleverde nieuws in een bepaalde agenda past hoeft een persbureau hoeft slechts een klein aantal mensen op de juiste plaats te zetten.

Alex Jones, een reizende ster in de Amerikaanse ‘Truth Movement’ is syndicalist, onafhankelijk radio talkshow presentator en speurjournalist uit Austin, Texas.  Hij heeft persoonlijk contact gehad met mensen van veel grote Amerikaanse persbureaus zoals FOX en CNN en hij zegt dat veel mensen die voor deze bureaus werken, niet achter de stijl en de content van het geproduceerde nieuws staan en feitelijk weten en geloven dat veel daarvan verzonnen, verkeerd voorgesteld of gewoon onjuist is.

De fysieke manier waarop de TV de hersenen aantast maakt het tot een perfect medium voor propaganda.  Het is belangrijk je te realiseren dat je ogen als soort stelen direct uit je hersens groeien. Ze zijn werkelijk het venster naar de ziel en het perfecte kanaal tot het heiligdom van de hersenen.Het menselijk brein werkt met 4 basisfrequenties.  Dit zijn bèta, alfa, thèta en delta.Bètagolven worden geproduceerd als we denken en de hogere vermogens gebruiken, en Delta wordt geassocieerd met slaap en/of een diepe trance-achtige staat.  Het stralingslicht en de flikkersnelheid van TV maken dat de hersenactiviteit daalt ergens tussen alfa and thèta – een slaap- of droomachtige geestestoestand waarin de hogere kritische functies uitgeschakeld zijn. Zelfs als je zit te lezen naast een televisiescherm registeren de hersenen een lage alfagolf-activiteit. Thètagolven zijn gekoppeld aan het innerlijke, intuïtieve onderbewustzijn.

Er is thèta waar je herinneringen, gevoelens en emoties opslaat.  Informatie afkomstig van de TV omzeilt onze logische, kritische denkzeef en gaat direct naar die onderbewuste delen van de geest geassocieerd met een meer emotionele reactie. TV appelleert meer aan de emoties dan de geest en wie van ons neemt nog deel aan een levendig, goed geïnformeerd debat? Maar zeer weinigen. De gebruikelijke reactie op grote vraagstukken is meestal een emotioneel antwoord om daarna snel van onderwerp te veranderen. TV kijken is een somatische ervaring en dat betekent ‘van het lichaam, niet van de geest’.  Ik denk aan ‘Brave New World’ van Huxley waar de drug, soma, werd gebruikt om te ontsnappen aan onverkwikkelijke, intellectuele levensproblemen.Psycholoog Thomas Mulholland ontdekte dat na slechts 30 seconden televisie kijken de hersenen alfagolven beginnen te produceren, hetgeen wijst op lethargische (bijna comateuze) activiteit.  Alfa-hersengolven worden in verband gebracht met een ongerichte, zeer receptieve staat van bewustzijn. Normaal is er weinig sprake van alfagolf-activiteit als de ogen open zijn. Het onderzoek van Mulholland betekent dat televisie kijken neurologisch gezien ongeveer zoiets is als naar een blinde muur staren.  Het is interessant op te merken dat het doel van hypnotiseurs is om een langzame hersengolftoestand te veroorzaken.  Alfagolven zijn aanwezig tijdens de ‘licht hypnotische’ toestand die hypnotherapeuten gebruiken voor suggestietherapie.De kritische kant van de hersenen is de linkerkant. Terwijl u dit leest oordeelt u, vormt u een mening en komt tot conclusies die vorm krijgen als bèta-hersengolfactiviteit. Dit zijn de golven die geactiveerd worden als u die linkerkant begint te gebruiken, het centrum van logische menselijke communicatie en analyse.

Researchers hebben ontdekt dat als de televisie aan staat, de linker hersenhelft en alle vermogens worden uitgeschakeld. In plaats daarvan gaat het televisiebeeld rechtstreeks naar de rechter hersenhelft. De omschakeling van bèta- naar alfagolven toont dit aan. Alfa-hersengolven zijn de golven die we associëren met meditatie en slaap. Dit betekent zeker niet dat we geen informatie opnemen – we nemen het allemaal op, we kunnen het alleen niet kritisch beschouwen zoals we normaal met informatie uit andere bronnen zouden doen.

Er is aangetoond dat videospelletjes de hersenactiviteit verlagen tot onder de deltafrequentie!Het is bekend dat de flikkersnelheid van het TV-scherm alleen al mensen in een hypnotische toestand brengt. Deze flikkersnelheid is de snelheid waarmee het beeld op het scherm wordt bijgewerkt, meestal ongeveer 50 of 60 maal per seconde. DARPA is een US militair gefinancierd researchprogramma.  Een van de pogingen betrof de ontwikkeling van TV flikkersnelheden die konden worden afgespeeld als een gehypnotiseerde toestand bij een bepaald deel van de bevolking gewenst was.

 

Endorfinen worden afgegeven bij te lange blootstelling aan licht.  Het stralingslicht van de televisie veroorzaakt vrijkomen van endorfinen.  Researcher Herbert Krugman heeft aangetoond dat als mensen televisie kijken de rechter hersenhelft tweemaal zo actief is als de linker, een neurologische afwijking. Door de crossover van links naar rechts komt een golf van de natuurlijke opiaten van het lichaam vrij: endorfinen: bèta-endorfinen en enkefalinen. Endorfinen zijn qua structuur identiek aan opium en derivaten daarvan (morfine, codeïne, heroïne, enz.). Activiteiten waardoor endorfinen vrijkomen(ook wel opioïde peptides genoemd) zijn meestal gewoontevormend (we noemen ze zelden verslavend). Dit omvat knokkels laten kraken en inspannende beweging. Externe opiaten werken op dezelfde receptorplaatsen (opioïde receptoren) als endorfinen, dus is er weinig verschil tussen de twee.Zelfs vluchtige televisiekijkers ervaren een tijd lang dergelijke symptomen van opiaat-onthouding als ze stoppen met TV kijken. Een artikel uit de Zuid-Afrikaanse Eastern Province Herald (oktober 1975) beschreef twee experimenten waarbij mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden werd gevraagd te stoppen met TV kijken. In een experiment zetten een aantal families vrijwillig de TV een maand lang uit. De armste familie gaf het na een week op, en de andere waren depressief en zeiden dat het voelde als of ze ‘een vriend hadden verloren’. In het andere experiment gaven 182 West-Duitsers hun televisiegewoontes een jaar lang op, met als extra bonus betaling. Niemand kon de aandrang langer dan zes maanden weerstaan, en in de loop van de tijd vertoonden alle deelnemers de symptomen van opiaat-onthouding: toegenomen angsten, frustratie en depressie.

Herbert Krugman’s onderzoek bewees dat televisie kijken de rechter hersenhelft verdooft en de rechterhelft alle cognitieve functies laat verrichten. Dit heeft een paar schokkende implicaties voor de effecten van televisie op de hersenontwikkeling en de gezondheid. De linker hersenhelft is kritisch voor het organiseren, analyseren en beoordelen van binnenkomende gegevens. De rechter hersenhelft behandelt de binnenkomende gegevens onkritisch en decodeert of deelt informatie niet op in de samenstellende deeltjes. 

Onderzoek naar de effecten van TV waarschuwen dat kinderen onder de twee jaar helemaal geen televisie zouden moeten kijken vanwege de negatieve impact op diverse onderdelen van de ontwikkeling van het kind, zoals observatievermogen, spraak, gehoor, ruimtelijk inzicht, lezen, aandachttekort, slechte motoriek vanwege immobiele kijkgewoonten, enzovoort.  TV is een ongeschikt en vruchteloos onderwijshulpmiddel. Het heeft geen zin om te klagen over het verdwijnen van intellectueel talent en streven als het intellect nooit de kans heeft gehad om op een natuurlijke, goede manier te groeien door het verdovende effect van televisie met name op kinderen.

Er moet daarentegen worden opgemerkt dat radio een tegenovergestelde invloed heeft en juist een hogere concentratie ontwikkelt, daar audio de mens stimuleert om te visualiseren wat hij hoort.  Lezen vergroot natuurlijk het concentratievermogen en het kritisch bekijken van informatie over langere periodes verder.

Zelfs de stijl van TV productie is tegenwoordig uitgekiend om een amfetamine-achtige informatieverslaving te veroorzaken. De snelheid en het ritme waarmee de beelden op het scherm veranderen ligt zeer hoog waardoor de zich ontwikkelende geest zich nog minder lang kan concentreren op lange stukken tekstuele informatie.  De gemiddelde aandachtsspanne is sinds een paar tientallen jaren gezakt tot een paar minuten terwijl dat vroeger meer dan een uur was voor diep kritisch denken.

Onderzoeken hebben de kwaliteit van leven gelinked met een grote woordenschat waarop veel TV-consumptie een negatieve impact heeft.  Als je goede communicatieve vaardigheden hebt, kun je de wereld waarin je leeft beter uitdrukken, hoe je het leven omschrijft, en als dit de maatstaf is om ze te beoordelen moet de wereld voor veel jongeren in ons land behoorlijk banaal zijn.  Een kleine woordenschat betekent dat je een myoop bestaan leidt, dat je een soort tunnelvisie hebt van deze mooie planeet en je kwaliteit van leven wordt daardoor aangetast.  Vooral luisteren naar popsterren, de idolen van de jongeren, doet je ineenkrimpen van schaamte over de lege onbegrijpelijke onzin die ze uitkramen.

We leven tegenwoordig in een wereld waarin de persoonlijkheid van mensen wordt gevormd door onechte dingen: TV, de muziekindustrie, video games, films, het effect van drugs (recreatieve of psychotrope drugs).  De virtuele realiteit domineert de belangstelling van veel mensen, zelfs jongvolwassenen en mensen van mijn eigen leeftijd, dertigers.  Alle gesprekken gaan over deze of gene TV show, de nieuwste video game op de allernieuwste console of wie er aan kop staat in het Premiership.  Dat is een treurige zaak.

Al deze negatieve effecten op de samenleving zijn bekend, ze zijn zelfs bekokstoofd en gepland.  Er komt een nieuwe wereldorde.  Onlangs sprak de toenmalige Britse premier Gordon Brown in India over deze “nieuw universele orde” die staat te gebeuren.  Deze nieuwe orde is stof voor nachtmerries zoals voorzien door Orwell. Ik denk echter dat zelfs Orwell niet de visie had om de dystopische, technocratische dictatuur kon voorzien die de mensheid te wachten staat.  Huxley zat er wat dichter bij in zijn roman ‘Brave New World’.

De TV is ons soma, het houdt ons gehypnotiseerd en afgestompt terwijl onze vrijheden worden beknot en er wetten worden gemaakt die van ons allen misdadigers maken zodat de nieuwe wereldorde zijn gang kan gaan met het creëren van een gevangenisplaneet met een gevangenisachtig economisch systeem, zoiets als modern China.Doe vandaag nog de TV de deur uit.  Ruil hem in voor projectiesystemen als je nog niet klaar bent om de videodroom op te geven. We moeten onze persoonlijkheid terugvorderen van de bureaus en organisaties die TV gebruiken om onze geest te claimen, onze consumptie gewoontes te creëren en ons verwijderd te houden van waarheid, realiteit en een volspectrum mensenleven. We moeten onszelf terugvorderen en de nieuwe generaties een gevoel van verwondering bijbrengen over de werkelijke wereld en de vele echte helden en mensen die bewondering waard zijn.

      

© Ken Doyle oneworldscam

Short URL: http://www.sovereignindependent.com/?p=6897

Vertaald en bewerkt door ‘t Vertalerscollectief van WijWordenWakker