Het leven op deze planeet is niet vanzelf ontstaan: Feit 1: De eerste dieren leefden een half miljard eerder op deze planeet dan de eerste planten. Feit 2: Vanaf het begin zijn er gelijk twee verschillende soorten Feit 3: Opeens is er zomaar een vele malen betere zuurstofproducent.

o       Feit 4: Opeens zijn er zomaar duizenden soorten zeeplanten en –dieren.

o       Feit 5: Er is geen enkel bewijs voor het evolueren van de ene hoofdsoort naar een andere.

o       Feit 6: Er zijn vele essentiële verschillen tussen aapwezens en mensen.

o       Feit 7: Geëvolueerde aapwezens leven nog steeds op deze planeet.

o       Feit 8: Opeens zijn er gedomesticeerde planten en dieren.

o       Feit 9: Het genetische ontwerp van de mens zit boordevol weeffouten.

o       Feit 10: Er is een authentieke, buitenaardse schedel gevonden.

 

Het leven op deze planeet is niet vanzelf ontstaan.

In deze speciale nieuwsbrief worden 10 onweerlegbare bewijzen weergegeven die onmiskenbaar aantonen dat het leven op deze planeet doelbewust tot stand is gebracht door interventies van buitenaf. Deze bewijzen spelen een centrale rol in het werk van de Amerikaanse onderzoeker Lloyd Anthony Pye (1946). Afgelopen maandag heb ik deze 10 bewijzen al samengevat in een Engelstalig artikel, inclusief de linkjes naar het werk van Lloyd Pye (link). Via deze speciale nieuwsbrief doe ik dat nu ook in het Nederlands. Mijn verzoek hierbij is om deze nieuwsbrief door te sturen naar zoveel mogelijk mensen, vooral aan leerlingen van middelbare scholen en aan studenten. Confronteer vervolgens de gevestigde orde overal waar het maar kan met deze 10 feiten. Ik weet zeker dat daardoor uiteindelijk alle ogen zullen opengaan, en we ons massaal zullen gaan bevrijden uit de misleiding door de nepwetenschap. Knip en plak het onderstaande dan ook naar zoveel mogelijk plaatsen op het internet (wel graag met bronvermelding). Heb jij een website, wil je dit dan overnemen als een artikel op die van jou? Samen maken we immers het verschil!

 

Feit 1:De eerste dieren leefden een half miljard eerder op deze planeet dan de eerste planten.

Hoe kan de natuur eencellige dieren (de prokaryoten) laten ontstaan ver voor eencellige planten (de algen)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische verklaring is dat de prokaryoten hier zijn gekomen via een ruimtereis.

 

Feit 2:Vanaf het begin zijn er gelijk twee verschillende soorten prokaryoten.

Beide soorten prokaryoten, de bacteriën en de archaea, zijn zeer verschillend van elkaar. Hoe kan de natuur nu zomaar beide soorten gelijktijdig laten ontstaan (ook nog eens uit het niets)? Dat kan natuurlijk helemaal niet. En stel dat ze beide toevallig meegereisd zouden zijn op een inslaande meteoriet, hebben ze dan toevallig ook allebei voldoende proviand weten in te pakken om de lange ruimtereis te kunnen overleven? De enige logische verklaring is dat de beide soorten prokaryoten opzettelijk zijn uitgezet op deze planeet om zuurstof te produceren. Mocht de ene soort misschien niet goed werken, dan doet de andere het wellicht wel. In werkelijkheid bleken beide soorten hun werk echter uitstekend te doen. En na een half miljard jaar (!) van zuurstofproductie was de atmosfeer geschikt voor de eerste eencellige planten. De algen, als de eerste aërobe organismen op deze planeet, hebben namelijk zuurstof nodig om te leven.

 

Feit 3:Opeens is er zomaar een vele malen betere zuurstofproducent.

Ongeveer 2 miljard jaar geleden verscheen er plotseling de eukaryoot. De prokaryoten, die op dat moment al 2 miljard jaren aanwezig waren op deze planeet, hebben een uiterst eenvoudige celstructuur zonder kern. In deze enorm lange periode van 2 miljard jaren (!) hebben de prokaryoten zich totaal niet geëvolueerd. Na 2.000.000.000 jaren waren ze nog exact gelijk aan de allereerste prokaryoten op deze planeet. En toen opeens, ongeveer 2 miljard jaar geleden, waren er zomaar eukaryoten. De eukaryoot heeft een zeer complexe celstructuur met kern, heeft zuurstof nodig om te leven en is meer dan honderd keer groter. Hoe kan de natuur nu van een ‘peutertekening’ (de prokaryoot) in één stap evolueren naar een ‘proefschrift’ (de eukaryoot)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische verklaring is dat de ‘hoogontwikkelde’ eukaryoten opzettelijk zijn uitgezet om de zuurstofproductie op deze planeet fors te versnellen.

 

Feit 4:Opeens zijn er zomaar duizenden soorten zeeplanten en –dieren.

Ongeveer 530 miljoen jaren geleden verschenen er in een evolutionair zeer korte periode van slechts 5 miljoen jaren opeens duizenden soorten zeeplanten en –dieren. Deze soorten vormen de oerouders van alle huidige en uitgestorven levensvormen. Alle historische en huidige levensvormen zijn terug te voeren op deze oorspronkelijke groep van oersoorten. Dit plotseling verschijnen van duizenden soorten wordt de Cambrische explosie genoemd, waarvoor wederom geen natuurlijke verklaring is. De enige diersoort van deze eerste lichting die nog steeds voorkomt is de degenkrab, en deze ziet er na meer dan een half miljard jaren (van niet evolueren) nog precies hetzelfde uit als de fossiele afdrukken van zijn oeroude voorouders. De degenkrab had blijkbaar gewoon geen zin om mee te doen aan de Darwinistische evolutietheorie. De enige logische verklaring voor de Cambrische explosie is dat deze plotselinge variëteit aan levensvormen doelbewust is uitgezet.

 

Feit 5: Er is geen enkel bewijs voor het evolueren van de ene hoofdsoort naar een andere.

Het basisaanname onder de Darwinistische evolutietheorie is dat een hoofdsoort geleidelijk evolueert naar een volgende hoofdsoort. Dit heet macro-evolutie. Dit idee is overduidelijk onjuist, want na meer dan honderdvijftig jaren van onderzoek is er nul komma nul bewijs gevonden dat deze onjuiste veronderstelling ook maar enigszins zou kunnen ondersteunen. Macro-evolutie (tussen hoofdsoorten) bestaat namelijk helemaal niet. Er bestaat alleen micro-evolutie (binnen hoofdsoorten). Alleen dwazen kunnen nog steeds geloven in toevallige macro-evolutie. Dergelijk verdwaasde mensen kun je ook eenvoudig wijsmaken dat de zwart-witte orka heel lang geleden aan land is gekropen, pootjes kreeg, veranderde in een zwart-witte koe, die vervolgens op reis ging naar China om daar, na te leren boompje klimmen, veranderde in een zwart-witte panda.

 

Feit 6: Er zijn vele essentiële verschillen tussen aapwezens en mensen.

Ongeveer 4 miljoen jaar geleden gingen sommige aapsoorten steeds meer rechtop lopen. Sommige van deze aapsoorten zijn vandaag nog steeds aanwezig, zoals de gorilla, de chimpansee, de orang-oetan en gibbon. Ongeveer 2 miljoen jaar geleden groeiden deze aapsoorten uit tot zogenaamde “hominoïden”, zoals de Australopithecus, de Homo Erectus en de Neanderthaler. Deze “hominoïden”, die ik echter consequent (geëvolueerde)aapwezens noem, behoren namelijk tot de hoofdsoort apen en hebben niets van doen met de hoofdsoort menswezens. Deze aapwezens hebben, net als alle andere aapsoorten, even lange armen als benen, terwijl menswezens veel kortere armen hebben dan benen. Aapwezens hebben, net als alle andere aapsoorten, sterke, zware, dikke botten die niet snel breken. Menswezens hebben echter dunne, lichte botten die redelijk eenvoudig kunnen breken. Aapwezens hebben, net als alle andere aapsoorten, geen voorhoofd, geen kin, en een vooruitstekende mond. Menswezens hebben echter wel een voorhoofd, wel een kin, en geen vooruitstekende mond. Aapwezens kunnen ook ’s nachts goed zien, terwijl menswezens slecht nachtzicht hebben. Aapwezens hebben, net als alle andere aapsoorten, een volledig behaarde huid die hen beschermt tegen kou en beschadigingen in ruige omgevingen. Menswezens zijn echter volstrekt niet in staat te overleven in koude of ruige omgevingen zonder hun huid te beschermen (met behulp van dierenhuiden of andere kleding). Kijk nu maar eens opnieuw naar de voorstellingen die gemaakt zijn van het aapwezen dat door onze “wetenschap” volkomen onjuist is gecategoriseerd als “Homo Erectus”. Een correcte aanduiding voor deze soort is dan ook “Simia Erectus”, wat het is een rechtoplopende (erectus) aap (simia in het Latijn), en in de verste verte geen mens (homo in het Latijn). Deze rechtop lopende apen worden door de universitaire nepwetenschap consequent afgebeeld met mensenlichamen (die dus totaal niet overeengekomen met de gevonden skeletten!) gehuld in dierenhuiden. Dit is niets anders dan wetenschappelijke fraude bedoeld om onwetende mensen onwetend te houden. Apen en mensen zijn twee volstrekt verschillende hoofdsoorten. Een jonge vrouwelijke gorilla is in staat om zonder enige problemen de allersterkste man in stukken te scheuren. De mensen staan evolutionair gezien dan ook helemaal niet boven de apen. De mensen hebben zelfs een paar chromosomen minder dan de apen! Er is hiervoor maar één logische conclusie: de aanwezigheid van de mens op deze planeet is niet natuurlijk. De mens is dan ook voor de helft een buitenaards wezen. Via genetische manipulatie is een eicel van een vrouwelijk aapwezen bevrucht met een zaadcel van een buitenaards mannelijk wezen. Het probleem waar de Scheppers mee zaten was dat ze zelf 23 chromosoomparen hebben, terwijl de aapwezens 24 chromosoomparen hebben. Ze hebben dat probleem uiteindelijk weten op te lossen door twee chromosomen in de eicel van het vrouwelijke aapwezen via genetische manipulatie aaneen te smeden tot één chromosoom, waarna een succesvolle samensmelting met de 23 chromosomen van de mannelijke, buitenaardse zaadcel mogelijk werd.

 

Feit 7: Geëvolueerde aapwezens leven nog steeds op deze planeet.

Ongeveer de helft uit het landoppervlak op deze planeet dat niet is bedekt met ijs, is onbegaanbaar voor mensen, en is dus onbekend terrein voor ons. Dit terrein omvat met name de enorme oerbossen. Aan de grenzen van deze, voor mensen onbegaanbare wouden, zijn sinds mensenheugenis veelvuldig geëvolueerde aapwezens waargenomen. Deze geëvolueerde aapwezens zijn benoemd als sasquatch, yeti of bigfoot. Deze waarnemingen gaan door tot de dag van vandaag, en worden soms ook vastgelegd op video (link). Onwetende mensen denken dat het om verkleedde grappenmakers gaat. Ook dat gebeurt. Maar er zijn daarnaast vele authentieke vastleggingen van echte geëvolueerde aapwezens. Deze intelligente aapwezens zijn voornamelijk ’s nachts actief, in de gebieden waar de beren overdag de baas zijn. Slechts bij hoge uitzondering worden ze soms gevangen door mensen. Alleen het allerdomste geëvolueerde aapwezen heeft zich door de mensen laten vangen, zij het pas na 60 jaar. En dan doel ik op het zwart-witte, veganistische aapwezen dat benoemd is als panda. De panda is namelijk nadrukkelijk geen beer, maar een bijzonder onintelligent aapwezen.

 

Feit 8: Opeens zijn er gedomesticeerde planten en dieren.

Er is geen natuurlijke verklaring voor de oorsprong van gedomesticeerde planten zoals maïs en tarwe, noch voor de oorsprong van gedomesticeerde dieren, zoals runderen, schapen, geiten en varkens. Ook hier is genetische modificatie de enige logische verklaring voor hun bestaan op deze planeet. Het beste bewijs voor doelbewuste genetische manipulatie is de cheetah, dat een genetische mix is van een hond en een kat. Bovendien hebben alle cheetahs precies hetzelfde DNA-profiel. Dit bewijst dat dit dier niet natuurlijk is, maar in plaats daarvan een kloon, ontworpen voor de jacht (door de Scheppers).

 

Feit 9: Het genetische ontwerp van de mens zit boordevol weeffouten.

De Scheppers hebben de nieuwe soort (de menswezens) geschapen (naar hun eigen evenbeeld) omdat ze slaven nodig hadden om het zware werk voor hen te gaan doen. Dat kunnen we namelijk lezen in de alleroudste geschriften die we hebben gevonden, namelijk de Sumerische kleitabletten. Op die tabletten staat in spijkerschrift geschreven dat de mens is geschapen om goud te gaan delven in het zuidelijke deel van Afrika. Waarschijnlijk was het voor de Scheppers erg lastig om een stabiele nieuwe soort te scheppen die voldeed aan alle verwachtingen, want deze nieuwe soort zit nog steeds boordevol “weeffoutjes”. Er zijn meer dan 4.000 genetische afwijkingen gedocumenteerd voor de menswezens, die nu ongeveer 200.000 jaar aanwezig zijn op deze planeet. Gezien het feit dat de natuur erg goed is in het wegwerken van genetische foutjes is dit des te opmerkelijker. Waarschijnlijk hebben de Scheppers op een gegeven moment tegen elkaar gezegd: “Zo is het wel goed genoeg. Dit is daarom de definitieve versie. We houden nu op met genetisch manipuleren. We gaan deze versie uitzetten.”

 

Feit 10: Er is een authentieke, buitenaardse schedel gevonden.

Er is een900 jaar oude, echte schedel gevonden van een wezen met een veel grotere hersenpan dan wij menswezens. Lloyd Pye heeft deze schedel in zijn bezit gekregen om te onderzoeken. Het is inmiddels bewezen dat dit niet de schedel van een mens kan zijn geweest, noch van een aapwezen. Lloyd heeft deze schedel benoemd als de Starchild Skull. Het vermoeden bestaat dat deze schedel afkomstig is van een wezen dat behoort tot de soort die ik hierboven toe steeds heb aangeduid als de Scheppers. In de Sumerische kleitabletten kunnen we inderdaad lezen dat deze Scheppers van boven zijn gekomen. Daarin wordt consequent gesproken over meervoud, dus meerdere Scheppers. Nergens op deze kleitabletten vinden we een verwijzing naar een oude man met een lange baard die deel uit zou maken van deze groep van Scheppers. Dit betekent dat we niet alleen de Darwinistische evolutietheorie naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen, maak ook de misvatting dat de mens is geschapen door een almachtige God (enkelvoud). De menswezens zoals jij en ik zijn ongeveer 200.000 jaar geleden door ruimtereizigers geschapen via in vitro fertilisatie (IVF) van een vrouwelijke aapwezen (na genetische manipulatie) met het zaad van een mannelijke ruimtereiziger. Uiteraard heeft de alwetende God dit alles gade geslagen, en zag hij/zij/het dat het goed was.

 

Ben jij ook toe aan zuivere wetenschap?

Wil jij wel eens echt gaan begrijpen hoe alles nu werkelijk zit? Weet jij inmiddels dat de universiteiten noch de religies jou bevredigende antwoorden kunnen geven, niet eens op de meest basale vragen? Ben jij daarnaast ook helemaal klaar met al die onzinverhalen van steeds meer fantasten die we overal op het internet kunnen vinden. Verkies jij het zelf volledig begrijpen boven het geloven in anderen die beweren het te weten? Beantwoord jij al deze vragen met “ja”, dan ben je bij Pateo aan het juiste adres. Kom dan bijvoorbeeld zondag 16 december a.s. naar de Grote Pateo Vlaanderen Lezing iets ten noorden van Antwerpen. Kun je dan niet, kijk dan bij de agenda op Pateo.nl (NL-gedeelte) om een keer naar het nieuw Pateo Center in Oudewater te komen. Ik verwacht dat binnen twee jaar alle huidige hoogleraren en ‘geestelijken’ zich via de Pateo Academia zullen laten omscholen omdat ze de wereld en zichzelf nu toch wel eens echt willen gaan snappen, en dat geldt ook voor alle onderwijzers, artsen, therapeuten, journalisten en bestuurders. De zuivere wetenschap waar Pateo voor staat maakt een einde aan de lange periode van menselijk onwetendheid. Het zal hopelijk voor iedereen duidelijk zijn dat het bij Pateo niet gaat om mij of alleen mijn werk. Pateo integreert alle zuivere wetenschappelijke inzichten tot één geheel, en dat geheel vormt de kern voor alle activiteiten vanuit Pateo. Ik doe dat gelukkig ook echt niet helemaal alleen. Er komen namelijk steeds meer vrijwilligers om Pateo te helpen. Ik bewaak daarbij dat Pateo zuiver is en zuiver blijft, en dat onzuivere informatie en intenties buiten de deur blijven. En ik heb bovendien inmiddels prachtige mensen om me heen die mij helpen om allereerst zelf zuiver te blijven, althans zo zuiver mogelijk, want ook ik heb nog steeds troebele delen. Dat mag gelukkig ook. Via de spiegels die anderen mij voorhouden onderzoek ik waardoor die troebelheid wordt veroorzaakt, zodat ik gericht kan werken aan mijn eigen zuiverheid. En ook die inzichten integreer ik in mijn werk. En het is dat (levens-) werk dat ik graag met zoveel mogelijk mensen wil delen via Pateo. Maak kennis met je zelf, en kom in het nieuwe jaar naar het nieuwe Pateo Center!

 

Bedankt voor het lezen van deze 33e editie van de Pateo Nieuwsbrief.

 

© Bron: Pateo.nl/nieuwsbrief033.htm