Sea First Foundation (SFF) Belgium werd opgericht in juni 2010 uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.
 
SFF wil mensen warm maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan middel van sensibilisering en educatie. SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
    
 De SFF informeert over 6 belangrijke onderwerpen:

  • - overbevissing/overeploitatie en destructieve vismethoden
  • - vervuiling op zee
  • - klimaatverandering en verzuring
  • - welzijn van zeedieren
  • - vis & gezondheid
  • - visserij & noord/zuid
 

 

 
Er is immers heel wat mis met onze oceanen:
 
80% van de visbestanden is volledig of overgeëxploiteerd volgens de VN. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Ongeveer 40% hiervan is bijvangst en gaat gewond of dood weer overboord. Talrijke vissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn, zwaardvis en heel wat soorten haai zijn in de vorige eeuw met 90% geslonken. Als we zo verder blijven vissen, zou er in 2050 wel eens geen commerciële vis meer kunnen zijn. Zeeën vol vis maken dan plaats voor zeeën vol kwallen en algen.
 
Door de mestproductie van onze grote veestapel en het overmatig gebruik van kunstmest vloeit er veel stikstof naar zee dat resulteert in zuurstofloze dode zones. Op dit moment zijn er zo'n 400 ecosystemen in zee dood; samen goed voor een oppervlakte van 245.000 m².

Zeeën en oceanen nemen een derde van antropogene CO2-emissies op. Door een teveel aan uitgestoten gassen zijn de oceanen sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden met nefaste gevolgen voor de vruchtbaarheid van veel zeedieren en de gezondheid van koralen, schelpdieren en dieren met een uitwendig skelet wat een grote bedreiging betekent voor de biodiversiteit.

De hoeveelheid fytoplankton in de oceanen, verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de wereldwijde zuurstofproductie, is sinds 1950 met 40% afgenomen, wellicht te wijten aan nutriëntentekorten door de opwarming van het zeewater. Dit is geen lachertje want het voedselweb in de oceanen staat en valt met het fytoplankton.

Onze consumptiemaatschappij en voorliefde voor plastic heeft als gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst 5 plastic soepen kent waaronder het plastic eiland in de Stille Oceaan dat 32 maal zo groot is als Nederland. Volgens de VN drijven er momenteel zo'n 18.000 stukken plastic afval per vierkante kilometer oceaanoppervlakte rond. Dit plastic vergaat niet, maar vermomt zich als plankton en dient als schijnvoedsel voor vogels, walvissen, en andere zeedieren.

Waar de oceanen rond de Oostkust van de VS, West Europa, Rusland, China en Japan reeds zo goed als leeggevist zijn, sluiten grote fabrieksschepen uit deze landen contracten met ontwikkelingslanden om daar tegen een zeer lage vergoeding territoriale wateren 'leeg' te vissen. Resultaat? Een belangrijk deel van de lokale bevolking verliest haar bron van inkomsten en proteïnen.

En dit ondanks wat de oceanen allemaal voor ons doen:

- meer dan 50% van dezuurstof die wij innamen wordt geproduceerd door de oceanen

- oceanen nemen ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op

- mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden, en andere mariene ecosystemen beschermen kuststreken tegen natuurrampen zoals tsunami's

- meer dan 1 miljard mensen zijn voor hunvoeding afhankelijk van wat de zee te bieden heeft

 

Om hier iets aan te doen houdt SFF Belgium zich  bezig met volgende activiteiten:

- interactieve lesjes op lagere en middelbare scholen

- voorlichting van het bredere publiek voor hogescholen, universiteiten, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke verenigingen, etc.

- organiseren van tentoonstellingen en evenementen (zoals Oceanenweek & World Ocean Day)

- aanleggen van bibliotheek en online archief met relevante en belangrijke interdisciplinaire informatie mbt oceanen

- organiseren van campagnes en petities (zoals Tuna Free Restaurants)

- maken vanbeleidsaanbevelingen als lid van lobby-organisaties zoals Seas at Risk, Eurogroup for Animals, Ocean 2012 & Shark Alliance

- werven van leden en verkopen van producten om werkingsgeld te bekomen

Waar en wanneer mogelijk sluit SFF zich aan bij projecten, campagnes, petities, etc van andere (partner)organisaties! (Bekijk hier onze partners)

 

Belangrijkste nieuwsitems

31/12 – Ijsbeer meest vervuilde soort ter wereld

24/12 – Bruinvissen uit Noordzee stapelen contaminanten op

22/12 – Doorbraak: VS verbiedt het afsnijden van haaienvinnen

22/12 – Zeeboerderij voor Oosterschelde

17/12 – Noorwegen geef fiat voor walvisjacht

16/12 – EP neemt resolutie aan over ontvinnen haaien

15/12 – Minder kabeljauw en zalm, meer haring en schol

13/12 – Sterk verzet tegen GGO zalm

09/12 – Haaienvinnenweg

08/12 – Amper duurzame tonijn

01/12 – Wetenschappers vrezen voor massa-extinctie in de oceanen