In 2007 schreven honderden wetenschappers een open Brandbrief aan de Verenigde Naties over het klimaatbeleid. Boudine van Boublog heeft deze brief vertaald, waarvoor onze dank! Wij vragen niet vaak om actie te ondernemen maar deze brief moet zo breed mogelijk gedeeld worden op het internet, twitter, facebook en instagram. Mensen die één van deze social media gebruiken roep ik hierbij op deze te gebruiken.Er is namelijk bewust geprobeerd deze brief onder het tapijt te vegen waarmee de indruk wordt gewekt dat wetenschappers het allemaal eens zijn met het IPCC, dat is dus pertinent NIET waar!

Open brief gepubliceerd op 13 december 2007 in National Post (Canada)

Zijne Excellentie
Ban Ki-Moon, secretaris-generaal,
Verenigde Naties New York, N.Y.

Geachte heer Secretaris-generaal,
Re: VN-klimaatconferentie die de wereld in de verkeerde richting stuurt

Het is niet mogelijk om de klimaatverandering te stoppen, een natuurlijk fenomeen dat de mensheid door de eeuwen heen heeft beïnvloed. Geologische, archeologische, mondelinge en schriftelijke geschiedenissen getuigen allemaal van de dramatische uitdagingen die aan samenlevingen in het verleden werden gesteld door onverwachte veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en andere klimatologische variabelen. We moeten daarom landen toerusten om veerkrachtig te worden voor het volledige scala van deze natuurverschijnselen door economische groei en het genereren van rijkdom te bevorderen.

Het Intergouvernementeel Panel van de Verenigde Naties over klimaatverandering (IPCC) heeft steeds alarmerende conclusies gegeven over de klimatologische invloeden van door de mens geproduceerde kooldioxide (CO2), een niet-verontreinigend gas dat essentieel is voor fotosynthese van planten. Hoewel we het bewijsmateriaal begrijpen dat hen ertoe heeft gebracht CO2-emissies als schadelijk te beschouwen, zijn de conclusies van het IPCC vrij ontoereikend als rechtvaardiging voor het implementeren van beleid dat toekomstige welvaart aanzienlijk zal verminderen. In het bijzonder is niet aangetoond dat het mogelijk is om het wereldklimaat aanzienlijk te veranderen door de uitstoot van menselijke broeikasgassen te verminderen. Daar komt bij dat, omdat pogingen om emissies te verminderen de ontwikkeling zullen vertragen, de huidige VN-aanpak van CO2-reductie waarschijnlijk het lijden van de mens aan toekomstige klimaatverandering zal vergroten in plaats van deze te verminderen.

De IPCC-samenvattingen voor beleidsmakers zijn de meest gelezen IPCC-rapporten onder politici en niet-wetenschappers en vormen de basis voor de meeste formulering van het klimaatveranderingsbeleid. Maar deze samenvattingen worden voorbereid door een relatief klein kernteam, waarbij de definitieve versies regel voor regel door de overheid worden goedgekeurd. De grote meerderheid van de IPCC-contribuanten en -reviewers en de tienduizenden andere wetenschappers die gekwalificeerd zijn om opmerkingen te maken over deze kwesties, zijn niet betrokken bij de voorbereiding van deze documenten. De samenvattingen kunnen daarom niet goed worden weergegeven als een consensus onder deskundigen.

In tegenstelling tot de indruk achtergelaten door de IPCC Samenvatting-rapporten:

* Recente observaties van verschijnselen zoals gletsjerretraites, stijging van de zeespiegel en de migratie van temperatuurgevoelige soorten zijn geen bewijs voor abnormale klimaatverandering, omdat geen van deze veranderingen buiten de grenzen van de bekende natuurlijke variabiliteit bleek te liggen.

* De gemiddelde opwarmingssnelheid van 0,1 tot 0,2 graden Celsius per decennium gemeten door satellieten tijdens het einde van de 20e eeuw valt binnen de bekende natuurlijke snelheden van opwarming en afkoeling gedurende de laatste 10.000 jaar.

* Toonaangevende wetenschappers, waaronder enkele vooraanstaande IPCC-vertegenwoordigers, erkennen dat de huidige computermodellen het klimaat niet kunnen voorspellen. In overeenstemming daarmee, en ondanks computerprojecties van temperatuurstijgingen, is er sinds 1998 geen netto-klimaatverandering geweest. Dat het huidige temperatuurplateau een laat-20e-eeuwse periode van opwarming volgt, is consistent met de voortzetting van de natuurlijke multi-decadale of millenniale klimaatcycli.

In schril contrast met de vaak herhaalde bewering dat de wetenschap van de klimaatverandering ‘gesetteld’ is, heeft significant nieuw peer-reviewed onderzoek nog meer twijfel doen ontstaan over de hypothese van gevaarlijke door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Maar omdat IPCC-werkgroepen over het algemeen werden geïnstrueerd om alleen artikelen in beschouwing te nemen die tot mei 2005 zijn gepubliceerd, zijn deze belangrijke bevindingen niet opgenomen in hun rapporten; d.w.z. de beoordelingsrapporten van het IPCC zijn al wezenlijk verouderd.

De VN-klimaatconferentie op Bali is gepland om de wereld mee te slepen op een pad van ernstige CO2-beperkingen, waarbij de lessen die blijken uit het falen van het Kyoto-protocol, het chaotische karakter van de Europese CO2-handelsmarkt en de ineffectiviteit van andere kostbare initiatieven om broeikasgasemissies te beteugelen worden genegeerd. Evenwichtige kosten / batenanalyses bieden geen ondersteuning voor de invoering van wereldwijde maatregelen om het energieverbruik te beperken en in te krimpen met het oog op het beperken van de CO2-uitstoot. Bovendien is het irrationeel om het “voorzorgsbeginsel” toe te passen, omdat veel wetenschappers erkennen dat zowel klimaatafkoeling als opwarming op de middellange termijn realistische mogelijkheden zijn.

De huidige focus van de VN op ‘bestrijding van de klimaatverandering’, zoals geïllustreerd in het Human Development Report van het VN-ontwikkelingsprogramma van 27 november, leidt ertoe dat regeringen zich niet aanpassen aan de dreiging van onvermijdelijke natuurlijke klimaatveranderingen, in welke vorm dan ook. Nationale en internationale planning voor dergelijke veranderingen is nodig, met de nadruk op het helpen van onze meest kwetsbare burgers bij het aanpassen aan de omstandigheden die voor ons liggen. Pogingen om de wereldwijde klimaatverandering te voorkomen zijn uiteindelijk nutteloos en vormen een tragische verkeerde toewijzing van middelen die beter zouden worden besteed aan de echte en dringende problemen van de mensheid.

Met vriendelijke groet,

De ondertekenaars van deze brief van 13 december 2007 aan de Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de VN-klimaatconferentie op Bali:
(de Nederlandse ondertekenaars zijn door mij vet gezet)

Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired Vice-Chancellor and President, University of Canberra, Australia
Syun-Ichi Akasofu, PhD, Professor of Physics, Emeritus and Founding Director, International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks, U.S.
William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa; Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg, Canada
Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, UK; Editor, Energy & Environment journal
Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
Reid A. Bryson, Ph.D. D.Sc. D.Engr., UNEP Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin, U.S.
Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta, Canada
Robert M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa, Canada
Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma, U.S.
Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J., U.S.
Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University, U.S.
Lance Endersbee, Emeritus Professor, former Dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State University, U.S.
Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University of Western Ontario, Canada
David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of ‘Science Speak’, Australia
William Evans, PhD, Editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame, U.S.
Stewart Franks, PhD, Associate Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and Technology, University of Hawaii at Manoa
Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey, U.S.

Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig, Germany
Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
Fred Goldberg, PhD, Adj Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of ‘Climate Change 2001,’ Wellington, New Zealand
William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical Meteorology Project, U.S.
Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut, U.S.
Louis Hissink M.Sc. M.A.I.G., Editor AIG News and Consulting Geologist, Perth, Western Australia
Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona, U.S.
Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity, U.S.; founder and director of the Institute of Economic Analysis, Russia
Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman – Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland
Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling – virology, Sydney, NSW, Australia
Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, Toravere, Estonia
Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia, U.S.
David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
Madhav Khandekar, PhD, former Research Scientist Environment Canada; Editor “Climate Research” (03-05); Editorial Board Member “Natural Hazards, IPCC Expert Reviewer 2007
William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia’s National Climate Centre and a consultant to the World Meteorological organization’s Commission for Climatology
Jan J.H. Kop, M.Sc. Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Professor of Public Health Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
Professor R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of International Relations), The Netherlands
The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary, Canada
David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware, U.S.
Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology, Risks and Environment, CNRS
Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant – power engineer, Auckland, New Zealand
William Lindqvist, PhD, consulting geologist and company director, Tiburon, California, U.S.
Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former President of the European Association of Science Editors
Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science, University of Missouri-Columbia, U.S.
Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization (89-97), New Zealand
Alister McFarquhar, PhD, international economist, Downing College, Cambridge, U.K.
Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph, Canada
John McLean, Climate Data Analyst, computer scientist, Melbourne, Australia
Owen McShane, B. Arch., Master of City and Regional Planning (UC Berkeley), economist and policy analyst, joint founder of the International Climate Science Coalition, Director – Centre for Resource Management Studies, New Zealand
Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University, Canada
Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen’s University, Canada
Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA’s Deregulation Unit, Australia
Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
Lubos Motl, PhD, physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
John Nicol, PhD, physicist, James Cook University, Australia
Mr. David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa, Canada
James J. O’Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University, U.S.
Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the
Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University, Canada
Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota, U.S.
Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan, Canada
Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the Netherlands Institute for Isotope Geosciences
Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University
Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief – Safety, Quality and Environment, Royal Netherlands Air Force
R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology, U.S.
Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C., Canada
Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and Environmental Geology, University of Oslo, Norway
Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA, U.S.
S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director, U.S. Weather Satellite Service
L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario, Canada
Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama, Huntsville, U.S.
Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
Hendrik Tennekes, PhD, former Director of Research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager – Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC, U.S.
Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations, New Zealand
Len Walker, PhD, power engineering, Pict Energy, Melbourne, Australia
Edward J. Wegman, Bernard J. Dunn Professor, Department of Statistics and Department Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia, U.S.
Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of Technology and Economics Berlin, Germany
Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology, University of Helsinki, Finland
David E. Wojick, PhD, P.Eng., UN IPCC Expert Reviewer, energy consultant, Virginia, U.S.
Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics, University of Bologna, Italy.

Dan nog even over de dreiging van de vermeende opwarming en het stijden van de zeespiegel. Kijk je even mee hoe lang wij al bang gemaakt worden? Als je al deze artikelen op een rijtje ziet zul je beseffen dat er een spelletje met ons gespeeld wordt, met de hele wereldbevolking!

Wij hebben nog 10 jaar de tijd!

Naast het uitzoeken en het plaatsen van deze brief op verschillende fora heb ik deze brief ook doorgestuurd naar het FvD, ze waren er blij mee, alles wat hen helpt betere argumenten aan te dragen is welkom. Deel dus breed, heel erg breed!