unmasking 2Er is een geheim genootschap dat al duizenden jaren bestaat. Dit genootschap heeft altijd al een hogere kennis gehad, ze weten veel meer vergeleken met de meesten van ons. Als nieuwe gemeenschappen of politieke fracties werden gevormd dan zorgde dit genootschap ervoor dat diegenen die een hoge positie bekleedden en/of geavanceerde kennis hadden verwijderd werden om zodoende deze kennis uit het publieke domein te houden en toe te voegen aan de reeds bestaande kennis van het genootschap. Als zij de controle overnemen van een land of een regio dan worden de oude historische spirituele teksten en archieven vernietigd, nieuwe worden gecreëerd om de mens los te maken van hun werkelijke oorsprong en controle te nemen over hun gedachten.

Arische priesters en spirituele leiders zoals de druïden werden gemarteld tot de dood. Degene die spirituele kennis hadden werden massaal vernietigd door de inquisitie. De heksen rechtszaken in Duitsland vermoorde mensen van het blanke ras in grote getalen allemaal met de intentie om de originele geschiedenis te verwijderen en een valse geschiedenis te herschrijven.

De Nazarener en andere fictieve religieuze modellen creëerde twee onderbewuste associaties die refereren naar het God partikel in de hersenen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat het bidden, een manier van energie verzenden, gebruikt wordt zoals later in dit stuk duidelijk zal worden. De meeste mensen zijn onwetend van de ware natuur van dit spel wat gebruikt word om verschillende religiën mensen los te maken van de bron. De makers geloven dat God buiten jezelf ligt, ze versterken dit door het gebruik van verlosser-programma’s, Jesus, Boedha, Mohammed, etc.

Gebedsenergie

De gebedsenergie in onze wereld is onvoorstelbaar, als een persoon geobsedeerd is door een idee dan wordt er gedachten-energie gegenereerd. Stel je nu eens voor wat er gebeurd als miljoenen mensen zich concentreren op één idee. Gedachten worden dingen. Menselijke energie is het sterkst als we in gevaar zijn meestal wanneer we de dood in zijn ogen zien. Angst controleert effectief de wereld dat is waarom er oorlogen moeten zijn, des te gewelddadiger des te krachtiger. Al de krachten die nodig zijn om hun taak te volbrengen zitten in de preken die vol zitten met emoties en leugens, zoals de mantra’s die eindeloos de doctrines herhalen. Met de energie van de onwetende kudde en onwetende vereerders word de constante en krachtige energie gemanipuleerd door de elite om de wereld te controleren en de mensen te laten lijden.

Subliminale berichten

Hypnotische suggesties, zegels, archetypes en spelling programmeren het onderbewustzijn en wij creëren de realiteit die zij willen dat wij die ervaren. Wij weten ook dat het een feit is dat archetypes en heilige geometrie voorkomt in de natuur.

Het is allemaal een illusie, alles wat je nodig hebt om dit te begrijpen is dat morfogenetische resonantie of de groepsgedachte de realiteit creëren net zoals de overeenstemming van onze wederzijdse mening over wat het is. Verander meningen en de realiteit verandert ook. De elite runt dit spel nog steeds maar de mening ( van de mens ) wordt steeds beter geïnformeerd.

De massagedachte is zeer krachtig. Het onderbewustzijn creëert deze 3 dimensionale werkelijkheid door middel van subliminale suggestie. Dit heeft en had rechtstreeks invloed op elk van ons, de mensheid heeft onnodig geleden door de ontkenning van deze kennis. Mensen werden door de eeuwen heen gedwongen om miljoenen te betalen voor hun eigen verdoemenis en deze leugens in stand te houden.

Het overleven en welvaart van deze gemene hoax op de mensheid heeft slechts één ingrediënt nodig, het ontbreken van kennis. Meesterlijk werk is verricht om de mensheid op dit niveau van spirituele zwakheid en complete onwetendheid te krijgen. Deze zogenaamde religiën zijn gebouwd op moord, marteling en leugens. De enige manier om leugens van deze orde te handhaven is door nog meer leugens te vertellen en de mensen die weten te vernietigen. Religie is niets anders dan een programma. Er is niets religieus of spiritueels aan, dat is waarom miljarden mensen lijden aan depressies, zonder hoop en verwarring over hun leven.

De bijbel

Om de bijbel werkelijk te begrijpen en de waarheid te zien, moet je goed opgeleid zijn in het occulte. De meeste legendes over de Goden zijn allegorieën. Alles wat je leest in christelijke of joodse bijbels is rechtstreeks onttrokken uit heidense geloven die veel verder terug gaan in de geschiedenis. Door mensen ertoe te dwingen dat deze parabels echte mensen en echte plaatsen zijn was het Vaticaan in staat macht, rijkdom en controle op te bouwen. De bijbel wordt gebruikt als een erg krachtig gereedschap, vol parabels met subliminale boodschappen en occulte cijfers, gestolen en gecorrumpeerd van eeuwenoude religiën. Om de bijbel geloofwaardig te maken en angstwaardig, werd de bijbel voorzien van bovenmenselijke krachten en energieën. Als iemand met de nodige kennis zijn ogen opent, zal de vloek verbroken worden. De onderliggende lijn van de christelijk/joodse bijbel is het vervaardigen van een fictieve geschiedenis van het uitverkozen volk in de massagedachte. Dit wordt met grof geweld in de gedachten van iedereen geplant waarmee een krachtige subliminale gedachtestroom wordt gecreëerd die zich in de werkelijkheid zal manifesteren.

De bijbel van vandaag is als een uitgeklede versie van Star Wars zonder de Kracht en bijvoorbeeld Yoda, Luke Skywalker en C3PO. Wat rest is de dodenster en Lord Vader. Het is deze bovennatuurlijke kracht en kennis van hoe het werkt, wat de scheppende energie is die verantwoordelijk is voor het universum, waar ook de gnostici zich op focussen. De echte heidens- christelijke doctrines die overbleven werden opgeborgen in de archieven van het Vaticaan.

De bijbel van de Druïden

S’ Werelds meest mysterieuze boek. Op korte afstand van de Yale faciliteit ( Skull and Bones ) in de VS ligt een klein boekje onder zeer strenge bewaking opgeslagen. Wiskundigen, linguïsten, etc. probeerden allemaal dit boek tevergeefs te ontcijferen. Om dit boek te begrijpen moet je beschikken over vaardigheden in de magie en kennis van de spirituele wereld. Dit kleine boek is geschreven in een code, gebruik makend van een taal die overeenkomt met de voor middeleeuwse Slowaakse taal. Het bevat spreuken en bezweringen die de occulte energieën van planeten en sterren kanaliseren om macht en verlichting te bereiken met behulp van plantaardige ( kruiden) drankjes. Begrijp je nu waarom verschillende belangrijke planten, kruiden, paddenstoelen, wortels en schimmels illegaal gemaakt zijn. De schat van Yale is slechts één van de weinige boeken die in code geschreven zijn voor 1525. Men denkt dat dit boek geschreven is tussen 1404 en 1438. In het begin van 1950 probeerden enkele experts van de NSA dit boek te ontcijferen maar alleen een druïde kan dit boek ontcijferen en begrijpen.

Kabbalah

Het woord kabbalah is geen joods woord maar een modernisering van het woord ka ba ankh. De kabbalah werd geërfd van de Egyptenaren en aangepast door de nakomelingen van de kabbalisten. Er zijn maar weinig mensen die kennis hebben van de Egyptische kabbalah. De echte kabbalah leert ons zeer krachtige vierdimensionale meditaties waarin specifiek gezang, tonen en vibraties worden toegepast op de verschillende aspecten van de ziel. De runen die gebruikt worden zijn gebaseerd op de sterrenconstellaties en staan erg dicht bij het oorspronkelijke schrift dat onze voorouders aan ons overdroegen. Het gebruikte script komt ook erg overeen met de vorm van eeuwenoude uniforme letters. Elke letterlijn legt een verbinding met een specifieke vorm zoals de planeten in de constellatie. Dit is slechts een korte beschrijving van de complexiteit van dit schrift. De sleutel tot gebruik van de runen is verloren gegaan. De straf voor bezit of gebruik van dit script was de dood. De druïden werden vermoord omdat zij uitvoerig gebruik maakten van de runen uit de kabbalah, alle spirituele kennis werd verwijderd en vernietigd. Alles wat overgebleven is van dit schrift is niet echt of opzettelijk gecorrumpeerd.

Infiltratie

Alle occulte gemeenschappen werden uiteindelijk geïnfiltreerd. Net als het ware christendom werden ook de geheime genootschappen geïnfiltreerd door de elite en voorzien van Hebreeuwse geschriften en mystiek om zodoende de oorspronkelijke runes en leringen te vervangen. Later zien wij waarom dit gedaan is. YHVK of YAHWEH, jehova is niets meer dan een magisch systeem. YHVH, bekend als Tetragrammaton, vertegenwoordigt de vier hoeken en elementen, INRI doet precies hetzelfde, samen met de vier gospels. Deze vertegenwoordigen de vier hoeken van de magie en de vier elementen die van eminent belang zijn bij alle magische handelingen.

Eeuwenoud symbool

Het kruis is een symbool dat vaste materie vertegenwoordigt, elke punt van het kruis correspondeert met één van de vier elementen, water, vuur, lucht en aarde. Deze vier elementen zijn de nagels die de verenigde mens kruisigen. Vastgepind aan zijn materieel lichaam of het kruis wacht de mensheid geduldig af tot zijn verenigde geest de materiele wereld verlaat om de gebieden van een hoger bewustzijn binnen te gaan. Eerder bespraken wij al hoe de elite zaken bewust omdraaien en in hun voordeel gebruiken, het toevoegen van nieuwe geschiedkundige feiten en gebeurtenissen hoort daar ook bij en als je goed kijkt in de geschiedenis kom je deze praktijken keer op keer tegen. De video geeft enkele voorbeelden van deze praktijken.

Satan

Weet je nog dat het woord satan gelijk staat aan kennis of verlichting? Dit weet men binnen de occulte kringen. Satan is ook een afgeleide van het woord Saturnus, in het Hebreeuws betekent satan de vijand of tegenstander, in het Sanskriet betekent satan waarheid. Shaitan is het Arabische woord voor satan en betekent kennis maar betekent ook dwaalspoor of afstand en soms gewoon duivel. Dat is waarom de duivel geïncorporeerd is in het occulte om zodoende potentiele participanten angst aan te jagen en weg te houden bij de occulte kennis. Interessant gegeven over Henry Ford. Hij noemde zijn automodellen achtereenvolgens de modellen a, n en s. Nadat het opvolgende model t werd gestopt kwam het nieuwe model en begon weer met a. A-N-S-T-A in een andere volgorde maakt Satan. Henry Ford werd steenrijk door materieel te verkopen aan de nazi’s tijdens WO2.

Kennis is de vijand van de mens.

Zie ook de Ontmaskering! Deel 1