In het scheikundelokaal van mijn middelbare school hing bovenin een hoek een grote kaart met daarop de rangschikking van de verschillende atomen. Officieel noemen we dit het periodiek systeem der elementen, maar het wordt ook wel de tabel van Mendelejev genoemd, naar de persoon die in 1869 de atomen op deze wijze heeft gerangschikt, namelijk de Russisch scheikundige Dmitri Ivanovitsj Mendelejev (1834 – 1907).

Vanaf het begin heeft deze ordening op mij een onnatuurlijke indruk gemaakt. Er klopte hier iets niet voor mij, maar ik kon er destijds niet de vinger op leggen.

 

Al eerder heb ik geprobeerd een steekhoudende verklaring voor de opbouw van de veronderstelde elektronenschillen te vinden (link), maar die uitwerking vind ik inmiddels toch niet zo sterk. Ik zat toen wel op het volgens mij juiste spoor, maar vond toen niet een aansprekende oplossing.

De oplossing die ik afgelopen weekeinde vond heb ik de Scaled Electrons Theorie genoemd, afgekort als Scelth. Gisterochtend heb ik drie hoogleraren Theoretische Scheikunde gevraagd of zij mijn theorie wilden valideren. Van slechts één van hen mocht ik een antwoord ontvangen. In plaats van mijn theorie te willen onderzoeken op geldigheid stelde hij mij echter voor om het maar aan te bieden ter publicatie in een tijdschrift, om zo terugkoppeling te kunnen krijgen, of om het anders maar zelf via het internet te publiceren. Daarom heb ik, teleurgesteld in deze gesloten houding, maar voor het laatste gekozen.

De Scaled Electrons Theorie staat beschreven in Engelstalig e-boekje van 29 bladzijden (samen met nog 3 bladzijden over eerdere Engelstalige uitgaven van Pateo). Klik hier om dit online pdf-bestand te openen.

Scelthlaat zien dat er een prachtig, regelmatig ritme ten grondslag ligt aan de opbouw van de energetische ladingen die we elektronen noemen. Hoewel we nog steeds niet precies weten wat een elektron nu werkelijk is, voldoet de verdeling van deze elektronen over hiërarchische lagen volgens de Scaled Electrons Theorie aan een, naar mijn mening, oogstrelende ordering. Daar gaat Scelth dan ook over.

Opvallend genoeg werd ik vorige week ook getipt door collega Frank Bonte over het boek ‘I Tjing der Chemie’ van de Duitse homeopaat Norbert Herdlicka. Ik heb een video bekeken waarin hij wordt geïnterviewd naar aanleiding van dit boek, maar daarin vond ik geen aanknopingspunten met mijn uitwerking. Indien er een kern van waarheid zit in deze op de I Tjing gebaseerde theorie, dan zouden er toch zeker raakvlakken te vinden moeten zijn, zo lijkt me. Wie daarom deze verbanden wel ziet, die wil ik vragen om hierover contact met me op te nemen. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Zeist, woensdagmiddag 10 oktober 2012,

Johan Oldenkamp

(Johan (at) Pateo.nl)

Pateo.nl

 

Update

Vlak nadat ik bovenstaand bericht online had gezet vond ik in mijn inbox de reactie van één van beide andere hoogleraren, die nog niet had gereageerd. In haar mail noemt zij de namen en de emailadressen van drie Nederlandse hoogleraren Theoretische Chemie die inmiddels met emeritaat zijn. Ik heb hen vervolgens gelijk het e-boekje toegemaild met een begeleidend schrijven. Ik hoop dat deze drie heren wel zin en tijd hebben om Scelth te valideren. Van één van hen ontving ik echter een autoreply dat de mail pas na 28 oktober gelezen wordt. Zodra ik een inhoudelijke reactie heb mogen ontvangen, laat ik dat uiteraard gelijk weten.