global warmingIn 2011 schreven wij een artikel hoe de Global Warming theorie tot stand gekomen was. Het heeft 6 jaar geduurd maar nu is er een videopresentatie van Amerika's bekendste weerman over de Global Warming leugen. Hij vertelt hoe deze theorie tot stand kwam en waarom Global Warming een leugen is. Het oorspronkelijke artikel was een vrije vertaling van Coleman's artikel uit 2011.

Het artikel uit 2011.

Nu de sleutelfiguren allemaal op hun plek zitten in zowel Washington alsook in de afzonderlijke staten van de VS kan CO2 officieel als vervuiling benoemd worden waarmee de CO2-uitstoot van elke burger belast kan worden via wetgeving. Er zijn maar twee details die in de weg staan; 

De economische wanorde die momenteel heerst en de dramatische omslag naar wat lijkt een kouder wordend klimaat. De laatste drie bittere winters hebben voor een publieke bewustwording gezorgd. Global warming is ver te zoeken. Een meerderheid van de Amerikaanse burgers begint nu erg sceptisch te worden over de claim van gesubsidieerde wetenschappers of instituten die beweren dat hun leefgedrag de oorzaak is van Global Warming, ze geloven het niet meer want het wordt kouder in plaats van warmer. Overheden doen echter niks met deze groeiende groep critici en gaat gewoon door met de eerdere plannen betreffende dit thema.

Hoe is het überhaupt ooit zover kunnen komen dat burgers gestraft worden voor het gebruik van fossiele brandstoffen?

Het verhaal begint bij wetenschapper Roger Revelle. Hij diende in de marine gedurende de tweede wereldoorlog. Na de oorlog werd hij directeur van de Scripps Oceanographic Institute in La Jolla in San Diego, California. Revelle kreeg grote subsidies van de marine om onderzoek te doen in gebieden waar atoomtesten werden uitgevoerd. Hij breidde het onderzoekprogramma behoorlijk uit en huurde Hans Suess in, een chemiewetenschapper van de universiteit van Chicago. Suess was zeer geïnteresseerd in de resten van CO2 die na verbranding van fossiele brandstoffen in het milieu achterblijven. Samen met Revelle schreef Suess in 1957 een studiestuk over hun bevindingen. Dit studiestuk ging over de mogelijkheid van een broeikaseffect door CO2 en daarmee een atmosferische verwarming zou kunnen veroorzaken. De opzet van dit studiestuk was om meer subsidie te krijgen voor nog meer onderzoek, eigenlijk was Revelle in die tijd enkel bezig meer geld te krijgen voor onderzoek.

Vervolgens huurde Revelle geochemist David Keeling om een manier te ontwikkelen de hoeveelheid CO2 te meten in de atmosfeer. In 1958 publiceerde David Keeling zijn eerste resultaten waarin hij liet zien dat CO2 stijgende was in de atmosfeer, hij linkte dit zonder verdere onderbouwing aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Die eerste twee rapporten van David Keeling werden het fundament voor de Global Warming theorie zonder  aan te tonen dat CO2 een broeikasgas is. Verder lieten ze het ook na aan te tonen hoe dit gas significante temperatuurstijgingen kan veroorzaken.

In de tijd van deze onderzoeken waren de steden in de VS smerig door de slecht geraffineerde brandstoffen die in auto’s gebruikt werden en de ongecontroleerde uitstoot door de industrie. De bezorgdheid was legitiem. Het resultaat was het ontstaan van een sterke milieugroepering die om actie schreeuwde.

Overheden hoorden deze noodkreten en ondernamen op allerlei gebieden actie. Auto’s werden steeds schoner, de katalysator deed zijn intrede, enkel CO2 en wat waterdamp werd nu nog uit gestoten door de meeste auto’s en ook de regelgeving voor de industrie werd strenger waarmee de uitstoot van vervuiling sterk terugliep.

Hoe dan ook, de milieubeweging was een feit geworden en subsidies werden afhankelijk van de mate van dit crisisthema. Revelle’s onderzoek had een hoos van nieuwe onderzoeken getriggerd. Op deze manier werd dit concept, het concept van broeikaseffect door CO2 de hoeksteen van de milieubeweging. Fabrieken en auto’s werden het voornaamste doelwit.

Revelle en Keeling gebruikten dit nieuwe alarmnisme als voortdurende subsidiestroom waarmee ze altijd voldoende geld voorhanden hadden. Andere onderzoekers bemerkten dit en sprongen op deze denderende trein. Hiermee begon een golf aan onderzoeksresultaten die allen hetzelfde doel hadden, meer subsidie en al snel bereikten de eerste schreeuwende koppen de kranten en de andere media.

De Keelingcurve bleef maar stijgen en liet een gestage groei van CO2 in onze atmosfeer zien vanaf het moment dat olie en kolen door de mens in gebruik genomen werden. Van 1958 tot 2008 groeide dit cijfer van 315 deeltjes per miljoen naar 385 per miljoen maar ondanks deze schijnbaar sterke groei blijft CO2 een restgas in onze atmosfeer. Het percentage CO2 in onze atmosfeer blijft minuscuul, ongeveer 3.8 honderdste van een procent in volume en 41 honderdste van een procent in gewicht. Bovendien is maar een fractie van deze fractie afkomstig van de verbranding door de mens van fossiele brandstoffen. De beste schatting is dat ongeveer 75% van de atmosferische CO2 natuurlijk is en de rest het resultaat van de mens.

Verschillende hypotheses ontstonden in de 70 – en 80 er jaren over hoe dit minuscule atmosferische component voor een significante stijging in de atmosfeer zou zorgen maar het bleef bij hypotheses. Naarmate de jaren passeerden bleef deze zwaar gesubsidieerde wetenschap op zoek naar bewijs van de opwarming en hun theorieën, de subsidies en de claims bleven groeien.

In de 60 er jaren trok dit de aandacht van Verenigde Naties bureaucraat van Canadese afkomst met de naam Maurice Strong. Hij was op zoek naar onderwerpen die hem konden helpen in zijn droom voor een Eén Wereld Overheid.

Strong organiseerde een Wereld Aarde Dag evenement in Stockholm in 1970. Vanuit dit evenement ontwikkelde hij een comité van wetenschappers, milieuonderzoekers en politieke figuren van de VN om een reeks van bijeenkomsten te organiseren.

Strong ontwikkelde een concept waarbij de VN de meer gevorderde Naties kon belasten voor het verbranden van fossiele brandstoffen om de minder ontwikkelde landen te steunen, een soort CO2 belasting waarmee hij een basis kreeg voor zijn Een Wereld Overheid. Hij had echter meer bewijs nodig voor zijn veronderstelling dus Strong riep een nieuw VN orgaan in het leven, het Intergovernmental Panel on Climate Change (UN IPCC). Het is geen klimaat studie groep op basis van feiten zoals men ons wilt doen geloven, het is een organisatie van de Een Wereld Overheid bureaucraten van de VN die op hun beurt weer via subsidies die zij verstrekken grip hebben op de resultaten van wetenschappers en instituten die rapporten schrijven over Global Warming.

De aanpak van Strong blijkt de laatste 25 jaren zeer effectief. Honderden zogenaamde wetenschappelijke rapporten, 4 grote internationale congressen en veel nieuws over een klimatologisch armageddon. Tot groot genoegen van overheden, ze kregen zelfs een Nobelprijs voor deze niet te bewijzen aanname.

Terwijl Strong bezig was bij de VN werd het Revelle, die inmiddels de vader van de Global Warming theorie genoemd werd, het heet onder de voeten op zijn geliefde instituut Scripps. Door zijn politieke bemoeienissen raakte hij zijn baan kwijt op Scripps en zette zijn loopbaan voort op Harvard om een studie te beginnen over bevolkingsgroei. Hier op Harvard kwam hij in contact met Al Gore die een student was van Revelle. Al Gore was onder de indruk van de nieuwe theorie en roemde Revelle waar hij maar kon, het was zijn mentor. Gore noemde Revelle meerdere keren in zijn boek uit 1992 met de naam, Earth in Balance.

Zo, dat is dus duidelijk, Revelle is de vader van de Global Warming theorie. Het werk van Revelle legde de fundamenten voor het IPCC van de VN en stuurde Al gore op pad om zijn boek te schrijven dat later verfilmd werd onder de titel An Inconvenient Truth waarmee hij de Nobelprijs voor de vrede won en pardoes 100 miljoen dollar kreeg uit de CO2 industrie. De Global Warming hetze werd een feit, de media, die op de hand was en nog steeds is van Al Gore smulde van de doemverhalen. De hemel zal op Aarde vallen, de hemel zal op Aarde vallen, heerlijk, politici en milieuorganisaties gingen kompleet uit hun dak.

Voor Revelle keerde het tij zich echter tegen hem. Hij werd met een semi pensioenregeling van Harvard gestuurd en kreeg alle tijd zijn oh zo gehypte theorie nog eens goed te bestuderen en na te trekken. Hij was niet meer zo zeker van zijn zaak en zag met lede ogen toe hoe het IPCC zijn theorie wereldwijd verkondigde als de absolute waarheid. Hij schreef in 1988 twee belangrijke brieven naar het congress. Men zou toch beter nog een jaar of twintig kunnen wachten om de meetgegevens beter in kaart te kunnen brengen, wellicht dat de resultaten meevallen en hij zich vergist heeft.

In 1991 schreven Revelle en Chauncy Starr, de directeur van het Electric Power research Institute, tevens de eerste directeur van de US Weather Satellite Service een artikel voor Cosmos Magazine. Ze drongen beiden aan op meer onderzoek alvorens het hele CO2 verhaal de wereld in een economische rampspoed zou storten want de impact van CO2 op ons klimaat werd steeds minder zeker. Op dat moment wist Revelle zeker dat hij het bij het verkeerde eind had en dat CO2 helemaal geen groot probleem was.

Was Roger Revelle aanwezig tijdens de zomer op Bohemian Grove in Noord California in 1990 terwijl hij werkte aan het artikel? Gaf hij een speech aan alle genodigden van de Bohemian Grove waarin hij zich verontschuldigde voor het aansturen van het IPCC en Al Gore met zijn Global Warming Theorie? Zei hij echt dat zijn levenswerk niet bleek te kloppen? Volgens insiders die ik gesproken heb ( zegt de schrijver van dit artikel ), mensen die die bewuste dag aanwezig waren klopt dit helemaal. Natuurlijk is er nergens een opname van zijn speech te vinden gezien de geheimhouding van de Bohemian Grove. Wellicht dat meer informatie de komende tijd boven water zal komen.

Revelle stierf aan een hartstilstand, drie maanden nadat zijn artikel in de Cosmos gepubliceerd was. Was hij nog maar in leven, dan zou hij waarschijnlijk naast mij staan en deze hele CO2 onzin naar het land der fabelen verwijzen, hij zou misschien zelfs een actieve Global Warming ontkenner geworden zijn.

Al Gore deed de toespraak van Revelle af als onzin van een seniele oude man. Het jaar daarop toen hij in de race was voor het vice presidentschap van de VS zie Gore dat de theorie een gesettelde theorie was en geen enkele discussie nog mogelijk was. Vanaf dat moment is discussie over Global Warming publiekelijk niet meer mogelijk, mensen met een andere mening worden systematisch afgebrand en in de hoek gezet als onwetend, idioot en meer van dat soort krachttermen.

De Global Warming theorie staat nu als een huis voor politici en de mensen van het IPCC en iedereen die er baat bij hebben dat CO2 belast wordt. Het enige bewijs dat zij echter kunnen leveren bestaat uit computermodellen. Door de modellen de berekeningen te laten beginnen in 1980 laten ze een groei in CO2 zien en een groei in temperatuur. In feite, en dat vergeten deze heren er gemakshalve maar even bij te zeggen, is net in die periode de Zon erg actief geweest, meer zonnevlammen dan normaal, dit heeft te maken met een 24 jarige zonnecyclus die de zon doorloopt.. De warmwaterstromen op Aarde hebben ook nog een behoorlijk invloed op ons klimaat dus in feite is het een combinatie van meerder factoren maar zeker niet het gevolg van meer CO2 in de atmosfeer.

In 1998 werd door middel van satellietmetingen geconstateerd dat de temperatuurstijging tot stilstand is gekomen. De modellen van het IPCC en Al Gore beweerden dat de CO2 alsook de temperatuur zouden blijven stijgen maar ook dat laatste beetje zogenaamde bewijs is nu als sneeuw voor de zon gesmolten. De CO2 stijgt maar de temperatuur is sinds 2002 aan het dalen, men verwacht zelfs dat wij afstevenen op een nieuwe ijstijd.

Al deze nieuwe informatie interesseert de politici, de gesubsidieerde wetenschappers van het IPCC niet en het overgrote deel van de media blijft het geweldig vinden zaken als Global Warming te kunnen verkondigen, doemverhalen doen het immers nog steeds goed in de media, dat is haast de media. De elite omarmt de Global Warming want dit betekent dat een natuurlijk element belast kan worden en belasten betekent winst! Olieprijzen gingen omhoog en planten die eerst als voedsel dienden worden nu gekweekt om als olie te dienen. Hierdoor gaan de wereld voedselprijzen ook omhoog en strekt een crisis die op onware feite berust zich wereldwijd uit en maakt dagelijks vele duizenden slachtoffers die sterven aan ondervoeding en honger. Nu nog een reden verzinnen om zuurstof te belasten en de elite is gegarandeerd van een eeuwige bron van inkomsten.

Global Warming: It is a hoax. It is bad science. It is high-jacking public policy. It is the greatest scam in history.

Auteur: John Coleman (Vrij vertaald door Nexus)

 

 

Additieve info;

Gore’s 'global warming mentor,' in his own words

Environment & Climate News > January 2000

Climate Change > Gore, Al 
> Singer, S. Fred

Written By: S. Fred Singer

Published In: Environment & Climate News > January 2000

Publication date: 01/01/2000

Publisher: The Heartland Institute

If Swedish chemist Svante Arrhenius is the grandfather of greenhouse warming (ca. 1897), then oceanographer Roger Revelle is certainly its father.

Revelle, who died in 1991, started the remarkable series of measurements of atmospheric CO2 during the Intergovernmental Geophysical Year in 1957. As a visiting professor at Harvard University, he taught a freshman course attended by then-student Al Gore. In his frightening best-seller, Earth in the Balance, Gore claims Revelle as his mentor.

If you know the book, you may be interested in what mentor/scientist Revelle said about global warming. It will make you less frightened.


OMNI interview

In March 1984--15 years ago, mind you--Omni magazine published an extensive interview with Revelle.

Omni: A problem that has occupied your attention for many years is the increasing levels of CO2 in the atmosphere, which could cause the Earth's climate to become warmer. Is this actually happening?

Revelle: I estimate that the total increase [in CO2] over the past hundred years has been about 21 percent. But whether the increase will lead to a significant rise in global temperature, we can't absolutely say.

Omni: [If it happens], what will the warming of the Earth mean to us?

Revelle: There may be lots of effects. Increased CO2 in the air acts like a fertilizer for plants. . . . you get more plant growth. Increasing CO2 levels also affect water transpiration, causing plants to close their pores and sweat less. That means plants will be able to grow in drier climates.

Omni: Does the increase in CO2 have anything to do with people saying the weather is getting worse?

Revelle: People are always saying the weather's getting worse. Actually, the CO2 increase is predicted to temper weather extremes.


Revelle’s letters

In a July 18, 1988, letter to then-Senator Tim Wirth, Revelle cautions that "we should be careful not to arouse too much alarm until the rate and amount of warming becomes clearer. It is not yet obvious that this summer's hot weather and drought are the result of a global climatic change or simply an example of the uncertainties of climate variability. My own feeling is that we had better wait another ten years before making confident predictions."

Revelle had made an even stronger statement just a few days earlier, in a July 14, 1988 letter to Congressman Jim Bates: "Most scientists familiar with the subject are not yet willing to bet that the climate this year is the result of 'greenhouse warming.' As you very well know, climate is highly variable from year to year, and the causes of these variations are not at all well understood. My own personal belief is that we should wait another ten or twenty years to really be convinced that the greenhouse effect is going to be important for human beings, in both positive and negative ways."


Revelle’s writings

In the premiere issue of Cosmos, in 1991, Revelle and coauthors S.F. Singer and C. Starr contributed a brief essay, “What to do about greenhouse warming: Look before you leap.” The three write: “Drastic, precipitous and, especially, unilateral steps to delay the putative greenhouse impacts can cost jobs and prosperity and increase the human costs of global poverty, without being effective.”

They continue, “Stringent controls enacted now would be economically devastating, particularly for developing countries for whom reduced energy consumption would mean slower rates of economic growth without being able to delay greatly the growth of greenhouse gases in the atmosphere. Yale economist William Nordhaus, one of the few who have been trying to deal quantitatively with the economics of the greenhouse effect, has pointed out that ‘. . . those who argue for strong measures to slow greenhouse warming have reached their conclusion without any discernible analysis of the costs and benefits.’”

Revelle and his colleagues conclude, “It would be prudent to complete the ongoing and recently expanded research so that we will know what we are doing before we act. ‘Look before you leap’ may still be good advice.”


S. Fred Singer is president of the Science & Environmental Policy Project.

http://www.heartland.org/policybot/results/9858/Gores_global_warming_mentor_in_his_own_words.html

The New York Times is self-destructing on Global Warming. Once again, Climate Change alarmists blame winter weather on Global Warming.


What is interesting in this New York Times op-ed is that the author (Judah Cohen) knocks the underpinning of climate change alarmism right out from under the whole movement:


"As global temperatures have warmed and as Arctic sea ice has melted over the past two and a half decades, more moisture has become available to fall as snow over the continents. So the snow cover across Siberia in the fall has steadily increased.

The sun's energy reflects off the bright white snow and escapes back out to space. As a result, the temperature cools. When snow cover is more abundant in Siberia, it creates an unusually large dome of cold air next to the mountains, and this amplifies the standing waves in the atmosphere, just as a bigger rock in a stream increases the size of the waves of water flowing by."


Several points to ponder here; first, Arctic sea ice has melted in the past. For example, George Ifft, the American consul at Bergen, Norway, reported in 1922 the disappearance of icebergs, seals, and glaciers in general in both the sea and on land. Hunters and fishermen reported a dearth of ice as far north as 81 degrees 29 minutes, and warm waters to a depth of 3,100 meters. Strangely, we did not witness this extra cold and snow that Cohen has predicted.


One must also question the assertion that Global Warming (alias Climate Change, alias Global Climate Disruption, alias Global Climate Flatulence) is responsible for melting Arctic ice. As Roger Pielke Sr. has pointed out, if carbon dioxide were driving Arctic melt we should see changes in the thaw and freeze dates -- earlier thaws and later freezes. We see nothing of the sort. And, despite claims to the contrary by James Hansen, we have seen no statistical warming since 1995 -- and that according to Phil Jones, he of the CRU scandal at that!


Furthermore, what do we mean by unusual weather events? We have had blizzards -- many of them -- in the past, and will continue to have them in the future. What is different is that now we are studying every patch of the globe intently, using satellites (and satellite data has only been available since the end of the '70's) and other high-tech gadgets. Are these really unusual weather patterns or simply things we are only now noticing?  For example, Sioux Falls, SD received 21 inches of snow in the blizzard of 1909, and 20 inches in 1917. The snowiest year on their record was 1968, when they received 96 total inches.


You will notice that the year of drastic snow melt in the Arctic -- 1922 -- did not make honorable mention there. In fact, Northern Hemisphere Snow Cover Area (SCA) in winter did rise by the end of the 1920's, not during the melt of 1921, according to the IPCC and as of 2005 was down considerably. If Arctic ice melt is causing more snow, then we should see this happen when the Arctic is ice free. The IPCC's own work shows less snow in spring and summer, I might add.


The scientific argument has never been about warming of the globe, but about the role of feedbacks; alarmists claim feedbacks are positive, leading to a runaway greenhouse effect that will drive temperatures up by 7 degrees or more. Skeptics have argued that, well, yes, extra carbon dioxide may give us a minor rise in temperatures on average globally, but that negative feedbacks will ultimately restore balance. (A point that the creator of AGW theory Roger Revelle agreed was the case.) That is exactly the argument being made here by Judah Cohen, even while he strives to make the negative feedbacks seem sinister.


In short, Cohen has done terrible damage to the alarmist position. He is agreeing with the "skeptics" who believe that the Earth corrects itself when conditions change.


We see this process at work on Mars all of the time. Mars has a very thin atmosphere that is 95% carbon dioxide, but because of the lower gravitational gradient it is more voluminous, giving the planet a surface pressure between 6 and 15 millibars (which is one thousandth of the pressure of air at Earth's sea level). The total Martian atmosphere is about 1% that of the Earth's.  Because such an atmosphere cannot hold much heat -- despite being carbon dioxide and a much more perfect laboratory for the greenhouse effect, and so the planet is cold enough for much of the CO2 to be frozen as dry ice. Orbital and solar vagaries sometimes see a warming trend on Mars, and then a runaway greenhouse effect occurs, with the atmosphere defrosting and raising Mars up to Earth-like temperatures.


Except it doesn't happen that way; Martian air pressure increases, leading to stronger winds which pull up dust from the planet's surface. This dust blots out the sun, cooling the Martian globe back down to below the freezing point of CO2 (-108 degreesF) and depositing both the atmosphere and the dust back on the surface, thus restoring equilibrium. Air pressure returns to normal, temperatures return to normal, and the planet resumes its frozen slumber.


That's where the argument over increases in the Earth's carbon dioxide levels lie; does an increase in a trace gas (0.039%) really have such a large influence on planetary temperatures? The alarmists claim that the rise in CO2 triggers a rise in water vapor levels, which then lead to a rise in planetary temperatures, which then leads to a rise in outgassing of Methane, which leads to more CO2 etc. In short, positive feedback.


It is obvious that if snow levels rise, and more sunlight is reflected into space, then we are witnessing negative feedback, not positive. The conclusions of the IPCC were all predicated on a positive rather than negative feedback loop.


In short, the Gang Green -- those Global Warming alarmists predicting doom -- have reached the point where they must surrender the core of their theory to make it fit the facts on the ground. Don't invest in that ski resort in Missouri any time soon!

http://209.157.64.200/focus/news/2649768/posts?page=19

 

Andere oorzaken

Naast de bewust gemaakte fouten in IPCC rapporten en andere gesubsidieerde klimaatkanalen is het niet onterecht om ook eens naar geheime wapens te kijken die gebruikt worden door overheden. Deze geheime wapens zoals HAARP en Chemtrails ( waarmee bewezen het weer gemanipuleerd kan worden ) hebben een gigantische invloed op verschillende factoren die ook ons weer beinvloeden.

De deeltjes barium, aluminium en andere zware metalen die in chemtrails gevonden worden weerkaatsen het zonlicht op grote hoogte. Hierdoor wordt de normale cyclus van het weer veranderd. Ook HAARP, een centrale die gigantische hoeveelheden laag frequente golven verstuurt, zogenaamde ELF-golven ( extreem low frequenties ) heeft rechtstreeks invloed op ons klimaat. Zelfs dieren ondervinden er vaak hinder van doordat hun instinctieve navigatie niet meer werkt. Dat is de reden waarom wij steeds vaker moeten lezen dat er of walvissen of dolfijnen met honderden tegelijkertijd aanspoelen en een tragische dood sterven.

Google maar eens op de twee termen chemtrails en haarp, het zal je verbazen hoeveel informatie hierover te vinden is op het internet en dat met de wetenschap dat onze goed betaalde journalisten, die wel beweren dat chemtrails en haarp niet bestaan, niet 1 keer de moeite genomen hebben dit te onderzoeken. mijn vraag is dan, waarom niet? Als het kletsverhalen zijn, zoals zij zelf aangeven, dan wordt het tijd dat het eens bewezen wordt dat het kletsverhalen zijn.

Hoe dan ook, uit bovenstaande kan iedereen concluderen dat de Global Warming lobby er alles aan doet hun theorie aan de mensheid op te dringen en ze op geen enkele wijze contratheorien willen onderzoeken. Dat is niet alleen vreemd, dat is op zijn minst verdacht.