In 1899 ontwikkelde Tesla hoogfrequente radioapparatuur in Colorado Springs. Tesla liet weten dat hij een signaal ontving vanuit de ruimte dat intelligentie suggereerde. Het signaal werd voortdurend herhaald. Tesla was ervan overtuigd dat het signaal een buitenaardse oorsprong had en wist zeker dat het van de planeet Mars kwam.

Later heeft hij die stelling, waarschijnlijk onder druk van de welbekende kleine groep, gerectificeerd en gewijzigd in, het signaal komt elders uit de ruimte. Enkele jaren later onderschepte Marconi een soortgelijk signaal.

black knight 1

Al in 1927 hadden meerdere astronomen een onbekend object in een baan om de Aarde waargenomen en enkelen daarvan maakten ook melding van een vreemd onbekend signaal. In 1953 werd het object gezien door Dr. Lincoln La Paz van de universiteit van New Mexico. Doordat steeds meer informatie beschikbaar kwam door andere wetenschappers en astronomen werd Clyde W Tombaugh aangesteld door het ministerie van defensie om het object op te sporen en verslag te doen. In 1957 werd door Dr. Luis Corralos van het ministerie van communicatie van Venezuela een foto gemaakt van de satelliet, hij wilde eigenlijk foto’s maken van Sputnik2 toen die over Caracas vloog. Anders dan Sputnik 1 en 2, die van oost naar west vlogen, ging de mysterieuze satelliet van west naar oost. Tegen de draairichting van de Aarde in en dus ook geen gebruik makend van de natuurlijke draaisnelheid in de baan om de aarde.

black knight 2In maart 1960 werd een tweede mysterieuze satelliet gevonden in een baan om de Aarde. Deze satelliet bevond zich in een baan en locatie waar de Russen en de Amerikanen destijds nog niet de mogelijkheden voor hadden. Schattingen van het gewicht kwamen op 15 ton, wat veel zwaarder is dan tot nog toe in de ruimte kon worden gebracht, wij hadden er simpelweg de middelen niet voor. Tevens reisde deze satelliet met de dubbele snelheid van andere satellieten. Robert L.Johnson, directeur van het Adler Planetarium zei er het volgende over;

 

” ‘THE OBJECT,’ JUDSON SAID, ‘DOESN’T EVEN HAVE THE
DECENCY TO MAINTAIN A REGULAR SCHEDULE, LIKE ANY OTHER
HEAVENLY OR MAN MADE OBJECT HE’S EVER SEEN.’ ‘WE DON’T
KNOW WHEN TO WATCH FOR IT.’ he says.” It appears some nights, and some nights it doesn’t.

 

Het object, zei hij, heeft geeneens het fatsoen om een regulier schema aan te houden, net als elk ander door mensen gemaakt of natuurlijk object in de ruimte. Wij weten niet wanneer wij er naar moeten kijken. De ene nacht is het er en de andere nacht niet.

Uiteindelijk fotografeerde de Grumman Aircraft Corporation het object. Het militaire apparaat besteedde veel aandacht aan onderzoek naar de satelliet en vormden een speciaal comité om informatie te verzamelen. De uitslagen van deze onderzoeken werden als geheim geclassificeerd en het project werd doodgezwegen. Het signaal wat ze opvingen ( Ham radio operator ) werd bestudeerd en gedecodeerd. De gedecodeerde boodschap liet een sterrenmap zien met Epsilon Bostes als centrum, gezien vanaf de aarde maar 13.000 jaren eerder. Het vaartuig zou van die locatie stammen.

blackknight small

Het mysterieuze object kreeg de naam Black knight. Is het mogelijk dat dit vaartuig gelanceerd werd door onze voorvaderen en informatie over hen verzendt, net zoals wij nu ook doen? Als wij kijken naar de signalen van die satelliet mogen wij dan aannemen dat iemand met ons probeert te communiceren? Is dit hetzelfde signaal als dat wat Tesla en Marconi jaren eerder opvingen?

black knight 3

Shuttle Endeavour missie STS-088 fotografeerde in 1987 een mysteries-object in een baan om de aarde. Er zijn 5 foto's van het object op de website van NASA. Deze foto’s tonen duidelijk aan dat object in een grote baan om de Aarde cirkelt. Is het mogelijk dat NASA per ongeluk de Black Knight satelliet gefotografeerd heeft? Zou dit hetzelfde object kunnen zijn wat Gordon Cooper gespot heeft boven Australië in zijn 22ste baan om de Aarde aan boord van Faith 7?

black knight 4

Met dit extra artikeltje over slechts één puntje uit de vele anomalieën eerder beschreven willen wij laten zien dat maar heel weinig mensen op de hoogte zijn van dit soort informatie. Informatie die wat ons betreft cruciaal is om een beeld te krijgen van onze werkelijkheid en de oorsprong van onze beschaving. Wij van Bovendien menen dat deze informatie bewust achter gehouden wordt om te voorkomen dat wij een totaalbeeld krijgen van wat er werkelijk was, is en zou kunnen zijn. De komende weken zullen wij meerdere onderwerpen, oudere en nieuwe,  uitvergroten om dit totaalbeeld voor jullie dichterbij te halen. Veel plezier met deze prachtige informatie!

Martien en Nexus