hennep2013VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home een nieuwe studie, uitgevoerd op ratten, worden er nieuwe hersencellen aangemaakt het gebruik van cannabis. Slechts 10 dagen hadden de wetenschappers nodig om dit aan te tonen. Jarenlang is echter het tegenovergestelde beweert diezelfde wetenschap, hoe kan dit? Waren die onderzoeken niet goed of zijn er wel echte onderzoeken geweest? Persoonlijk denk ik dat het laatste aan de hand was. Cannabis moest illegaal worden en blijven. De plant medicinale krachten toedichten werkt averechts dus worden de uitslagen op voorhand al bepaald. Cannabis is slecht voor je en dat moet uit alle rapporten blijken, hoe, zoek dat zelf maar uit. Tegenberichten en/of rapporten kraken wij af of maken ze belachelijk zoals met dit rapport. ( zie video )

 

Persoonlijk denk ik niet dat door cannabis nieuwe hersencellen aangemaakt worden maar hersencellen geactiveerd worden die men eerder niet waar kon nemen. Men noemt stoffen zoals die in de cannabisplant, THC, ook wel geestverruimende stoffen en daar zit volgens mij zowel het probleem ( voor de machthebbers ) als ook de oplossing ( voor de gebruikers ).

 

THC activeert delen van je hersenen die normaal gesproken niet of nauwelijks aangesproken worden. Dat komt doordat wij vanaf jonge leeftijd geconditioneerd worden in onze linkerhersenhelft, zeg maar, de rationele kant. Daar waar wij zaken mee regelen die te maken hebben met economie, vergaren van rijkdom, zeg maar, de gevoelloze zaken. De rechterhersenhelft daarentegen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor spirituele dingen, liefhebben, dingen die met het echte leven te maken hebben, het leven dat wij eigenlijk allemaal zouden moeten leven. In de rechterhersenhelft is geen plaats voor zorgen over de energienota, de aanslag van de belastingdienst, een dreigend ontslag, de rechterhersenhelft is een en al rust, liefde en saamhorigheid. Het zou mij niet verbazen dat wanneer onze rechterhersenhelft op eenzelfde wijze geconditioneerd zou worden als de linkerhersenhelft, wij tot grootste dingen in staat zijn, elk van ons, stuk voor stuk!

 

Ook zorgt de rechterhersenhelft voor diepere inzichten in dingen en zaken, veel dieper dan wij met onze linkerhersenhelft kunnen bereiken. Deze inzichten kunnen mensen doen veranderen. De gemene vrek kan zomaar veranderen in een grote lieve weldoener onder invloed van THC. En dat kan de zittende macht niet gebruiken. Egoïsme is 1 van de belangrijkste pijlers waar onze huidige mondiale samenleving op gebouwd is. Egoïsme is gekoppeld aan materialisme en rijkdom vergaring, uiterlijk vertoon en precies dat is waar de economieën van deze wereld grotendeels op floreren. Stel je eens voor dat alle mensen inzichten verkrijgen waardoor het egoïsme, inclusief de daarbij behorende randzaken zoals hierboven genoemd aan de kant geschoven worden. Wat maakt het mij uit dat er weer een nieuw model flatscreen uit is, wat boeit mij die allernieuwste modetrend, hoezo een oude auto, hoezo mijn meubels zijn gedateerd? De economieën zouden het snel gaan merken. De voorraden stapelen zich op, de productie stagneert alsook de verkoop, de aandelen klappen in elkaar, etc.etc.

 

Wie voelt deze pijn? Precies, niet de gemiddelde burger maar de multinationals, de fin.elite, die ons wel allerlei kunstmatig gefabriceerde zaken voorschrijven zoals de meeste pillen, vaccins, zalfjes en nog veel meer. Die fin.elite die ook de banken wereldwijd runnen waaraan mensen vanaf hun geboorte middels het geboortecertificaat gekoppeld worden opdat ze slaaf worden van het systeem. Het systeem in deze is niks meer of minder dan deze fin.elite die werkelijk alle aspecten van ons leven bepalen, van de wieg tot aan ons graf en alles heeft te maken met……geld! Je hoeft mij natuurlijk niet te geloven maar als je een beetje wakker geweest bent de afgelopen jaren kun je de bewijzen voor mijn stelling terug zien in vele voorbeelden. Neem de zogenaamde varkensgriep, een gefabriceerde pandemie waar farmaceuten ( vanzelfsprekend in handen van de fin.elite ) miljarden mee verdiend hebben.

Neem de bankencrisis, een gefabriceerde crisis waarmee diezelfde fin.elite middels gigantische fondsen, opgehoest door belastinggelden, vele honderden miljarden verdiend hebben en onderling elkaar gigantische bonussen naar elkaar toe schuiven.

Neem de oorlogen in Irak en Afghanistan, beide op valse gronden gestart. De fin.elite, die ook de wapenindustrie in handen hebben, verdienen hier jaarlijks vele tientallen miljarden mee en weer worden deze gelden bij elkaar gebracht door de belastingbetaler.

 

Daarom is cannabis een probleem voor overheden die, zoals de beter geïnformeerde burger weet, slechts een verlengstuk zijn van deze fin.elite, dat is ook de reden waarom alles altijd duurder wordt beste mensen, al meer dan 30 jaar!

Cannabis is een groot gevaar voor de fin.elite. Niet alleen voor de economie maar ook voor de inzichten die mensen door het gebruik ervan kunnen krijgen, inzichten die corruptie zoals hierboven genoemd tegenwerken.

 

Naast deze feiten biedt cannabis in zowel de vrouwelijke THC houdende vorm alsook de mannelijke THC loze vorm vele gebruiksmogelijkheden die minstens 5000 jaar geschiedenis kennen. Dit kreeg een abrupt einde in 1937 toen enkel rijke industriëlen, het zal je niet verbazen dat deze mensen behoren tot familielijnen die op hun beurt weer deel uitmaken van de fin.elite, zowel de vrouwelijke als de mannelijke plant als illegale plant lieten uitroepen. Ze plaveiden zo de weg voor de vreselijk vervuilende industrie ( op olie gebaseerd ) die wij vandaag de dag kennen, die industrie die onze wereld, de Aarde, tot de beerput van ons zonnestelsel maakt. De mensen worden zieker en zieker, de meest vreemde aandoeningen steken de kop op, de ene aandoening nog vreselijker dan de andere maar…daar wordt goud geld aan verdiend. Je mag zelf raden door wie. ( Lees hiervoor dit artikel )

 

Het spel is zo doorzichtig als je eenmaal weet hoe de zaken in elkaar steken. Zie je het niet? Wordt het wellicht eens tijd zelf wat nieuwe hersencellen aan te maken, je weet nu hoe dat moet!

Cannabis informatie