aardegrid vogelsSteeds als de vogels zich verzamelen om naar het Zuiden of naar het Noorden te vliegen heb ik mij afgevraagd hoe de vogels met elkaar communiceren, afspreken waar ze verzamelen en bepalen waarheen ze moeten vliegen. Ze hebben geen mobiele telefoons, geen internet, ze zijn er op een gegeven moment gewoon en vertrekken. Als wij dit zouden moeten organiseren, zou dit gepaard gaan met enorme logistieke problemen, communicatieve problemen en er zou heel veel geld mee gemoeid zijn.

Niemand minder dan Nikola Tesla gaf hierop het antwoord. Volgens Tesla kan elk levend wezen over enorme afstanden communiceren door gebruik te maken van magnetische golven van en rond de Aarde. Men noemt dit ook het Aardegrid. Tesla ging een stap verder en beweerde dat er niet alleen rond en op de Aarde communicatie mogelijk is door een netwerk van magnetische velden maar dat deze velden zich uitstrekken door het hele universum. Tesla noemde dat complete veld de ether. Via de ether kan alles en iedereen met elkaar communiceren op elk gewenst tijdstip vanaf welke locatie in het universum dan ook. Met andere woorden stelde Tesla feitelijk dat tijd geen factor is. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Einstein die Tesla om die redenatie regelmatig brieven schreef. Tesla op zijn beurt wilde niets weten van de relativiteitstheorie die Einstein ontwikkelde omdat Einstein zijn theorie niet kon bewijzen. Deze theorie is tot op de dag van vandaag nog steeds niet bewezen. Op een vraag van een journalist aan Einstein hoe het voelt om de slimste mens op aarde te zijn zou Einstein het volgende geantwoord hebben;” Dat moet je aan Nikola Tesla vragen.” De een zegt dit was sarcasme en de ander beweert dat dit de enige keer is geweest dat Einstein ruiterlijk toegaf zijn meerdere te hebben gevonden in de persoon van Tesla.

kirschvink thmb

Hoe dan ook. Vandaag laat het Russische RT weten dat experimenten met mensen aangetoond hebben dat mensen deze velden ook kunnen voelen, iets wat wij van bovendien al wisten en in meerdere stukken naar voren gebracht hebben. Het probleem is alleen dat wij dit niet praktiseren en er daardoor niet mee om kunnen gaan. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen hier in de toekomst verandering in brengen. Nu de wetenschap weet dat wij deze velden, de ether, kunnen voelen, zullen ze ongetwijfeld op zoek gaan naar hoe wij dit kunnen inzetten, en dat maakt het uiterst interessant. In zijn artikel spreekt de wetenschapper Joseph L. Kirschvinkgeen enkele keer over Tesla maar het is duidelijk dat dit de theorie van Tesla raakt.

Joseph Kirschvink plaatste een testpersoon in een kooi van Faraday. (Ten onrechte meent wikipedia dat Faraday de vader is van onze elektriciteit. Een beetje speurwerk laat zien dat dit absoluut niet waar is. Tesla is helaas het meest miskende genie dat deze wereld ooit gekend heeft. Zonder Tesla zouden wij nog in het ijzeren tijdperk leven.) Joseph liet magnetische golven los en mat deze via sensoren die aan de proefpersoon waren verbonden. Keer op keer wist Joseph de velden te detecteren via de proefpersoon. Joseph heeft dus bewezen dat mensen, net als dieren, magnetoreceptoren bezitten. Zodra wij deze beginnen te gebruiken, iets wat onze elite absoluut niet willen, gaan wij de volledige potentie van ons zijn begrijpen. De elite, zij die alle kennis “bewaren” waarvan zij menen dat deze niet geschikt is voor de gehele mensheid, willen namelijk niet dat wij onze volledige potentie gaan begrijpen want als wij dit gaan begrijpen is voor hen de race gelopen. Hebben zij niet meer de voorsprong die ze nu hebben.

De mogelijkheid om in te loggen in de ether, net zoals een computer inlogt op het internet, is voor elk levend wezen mogelijk. In de ether bestaat geen tijd. Verleden, heden en toekomst bestaan er niet. In de ether is alleen maar kennis die via communicatie door de ether door iedereen gebruikt kan worden. Wij mensen menen dat dieren bijvoorbeeld instinctief aan een wond likken, bovendien beweert dat deze informatie doorgegeven wordt door de ether. Dieren in het wild staan voortdurend in verbinding met de ether, zij weten niet beter. Wij mensen vinden onszelf het toonbeeld van vooruitgang maar zijn feitelijk de meest afgesneden wezens van de ether. Met die conclusie staan wij het verst van de natuur en de ether af en dat bewijzen wij elke dag weer door te rijden in sterk vervuilende auto’s, gebruik maken van fossiele brandstoffen en olie en absoluut niet meer in harmonie zijn met onze oorsprong en moeder Aarde.

Voor de mensen onder jullie die meer willen weten over dit experiment en de bevindingen, kunnen de link aanklikken onder Joseph L Kirschvink. Je komt dan in een uitgebreid artikel van Joseph Kirschvink zelf. Veel plezier ermee!

Meer over Aardevelden, leilijnen en hun functies kun je in het onderstaande artikel lezen;

De Echte geschiedenis van de Aarde deel 2