Wat wij en zovele actiegroepen nu al zo lang trachten duidelijk te maken is nu eindelijk toegegeven.

Op de VN-conferentie te Nagoya is vandaag de 193 lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten van ‘geoengineering’, dwz het kunstmatig en opzettelijk beïnvloeden van het klimaat. Verklaring : men begrijpt nu (plots …) de potentiële risico’s ervan. In bijlage vindt u de tekst van Reuter.
 

Het fenomeen ‘chemtrails’ wordt hierbij expliciet vernoemd.

 

 

 

Voor ons als Belfort-group en voor mij persoonlijk is dit heel verheugend nieuws : het afgelopen jaar werden we door vrijwel iedereen (regering, administraties, pers, wetenschappers, het gerecht, politie) geridiculiseerd als we wezen op de verdachte aanwezigheid van kunstmatige vliegtuigstrepen en het  gevaar voor het leven op deze planeet. Ook het wetenschappelijk rapport Case Orange, dat we op ons internationaal symposium van 29 mei voorstelden, werd zonder veel commentaar terzijde geschoven.

Nu is het op het hoogste niveau, officieel en wereldwijd toegegeven : men is op allerlei manieren al jaren bezig geweest het klimaat te manipuleren. Ook het bestaan van HAARP en de nefaste rol van dit enorm electromagnetisch wapen wordt nu toegegeven.

We dienen echter voorzichtig en kritisch te blijven

- De voorzitter spreekt van een ‘zeer gevoelig compromis’. We zullen dus uiterst zorgvuldig op de naleving van dit moratorium moeten letten

- Heel deze problematiek wordt nu gecentraliseerd door de Verenigde Naties. Wie weet hoe bv. van daaruit met gemanipuleerde gegevens ons de  global warming-leugen is opgedrongen, die beseft dat we nog niet echt aan de nieuwe patatjes toe zijn … !

 

Maar op dit moment zijn we heel ‘opgelucht’

 • - Omdat we terug kunnen hopen op blauwe, zuivere luchten


 • - Omdat nu ontegensprekelijk bewezen is wat wij al zo lang trachten duidelijk te maken : we zijn inderdaad al jaren besproeid als insecten op veldgewassen !


 • - Omdat bewezen is dat de waarheid – uiteindelijk - altijd naar boven komt en zegeviert !

We hopen dat de pers aan dit ‘goed nieuws’-bericht de nodige aandacht zal willen schenken.

Namens de Belfort-group en alle waarheidszoekers,

 

Peter Vereecke

 

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group.

Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.

Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.

De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.

“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.

Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet verboden worden.

In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).

Bronnen: ETCGroup/ Foodfreedom.wordpress.com / Reuters.com

 

U.N. urged to freeze climate geo-engineering projects

Thu Oct 21, 2010 7:42am GMT
 
	 * Cloud whitening, solar reflectors, ocean seeding studied
	 * Environmentalists say such schemes are unproven, risky
	 * Advocates say projects could help fight global warming
	 By Chisa Fujioka
	 NAGOYA, Japan, Oct 21 (Reuters) - The United Nations should
impose a moratorium on "geo-engineering" projects such as
artificial volcanoes and vast cloud-seeding schemes to fight
climate change, green groups say, fearing they could harm
nature and mankind.
 The risks were too great because the impacts of manipulating
nature on a vast scale were not fully known, the groups said at
a major U.N. meeting in Japan aimed at combatting increasing
losses of plant and animal species.
	 Envoys from nearly 200 countries are gathered in Nagoya,
Japan, to agree targets to fight the destruction of forests,
rivers and coral reefs that provide resources and services
central to livelihoods and economies.
	 A major cause for the rapid losses in nature is climate
change, the United Nations says, raising the urgency for the
world to do whatever it can to curb global warming and prevent
extreme droughts, floods and rising sea levels.
	 Some countries regard geo-engineering projects costing
billions of dollars as a way to control climate change by
cutting the amount of sunlight hitting the earth or soaking up
excess greenhouse gas emissions, particularly carbon dioxide.
	 "It's absolutely inappropriate for a handful of governments
in industrialised countries to make a decision to try
geo-engineering without the approval of all the world's
support," Pat Mooney, from Canada-headquartered advocacy
organisation ETC Group, told Reuters on the sidelines of the
Oct. 18-29 meeting.
	 "They shouldn't proceed with real-life, in-the-environment
experimentation or the deployment of any geo-engineering until
there is a consensus in the United Nations that this is okay."
	 <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
	 Take-a-look on biodiversity:        [ID:nSGE68T06H]
	 Factbox on main issues at Nagoya talks   [ID:nTOE69D07L]
	 Factbox on TEEB report on valuing nature  [ID:nSGE69J0D5]
	 UN plan to protect animals, plants by 2020 [ID:nLDE68F0JL]
	 Graphic on ocean fertilisation
	               link.reuters.com/cam39p
	 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
	 Some conservation groups say geo-engineering is a way for
some governments and companies to get out of taking steps to
slash planet-warming emissions.
	 The U.N. climate panel says a review of geo-engineering
will be part of its next major report in 2013.
	 SOLAR REFLECTORS
	 Some of the geo-engineering schemes proposed include:
	 -- Ocean fertilisation. Large areas are sprinkled with iron
or other nutrients to artificially spur growth of
phytoplankton, which soak up carbon dioxide. But this could
trigger harmful algal blooms, soak up nutrients and kill fish
and other animals.
	 -- Spray seawater into the atmosphere to increase the
reflectivity and condensation of clouds so they bounce more
sunlight back into space.
	 -- Placing trillions of tiny solar reflectors out in space
to cut the amount of sunlight reaching the Earth.
	 -- Artificial volcanoes. Tiny sulphate particles or other
materials are released into the stratosphere to reflect
sunlight, simulating the effect of a major volcanic eruption.
	 -- Carbon capture and storage. Supported by a number of
governments and involves capturing CO2 from power stations,
refineries and natural gas wells and pumping it deep
underground.
	 Mooney said the U.N. Convention on Biological Diversity
(CBD) should expand its de-facto moratorium on ocean
fertilisation agreed in 2008 to all geo-engineering, although
the proposal was resisted by some countries, including Canada,
earlier this year.
	 Canada said in Nagoya that it would work with the CBD.
	 "Canada was simply concerned about the lack of clarity on
definitions including what activities are included in
'geo-engineering'," Cynthia Wright, head of the delegation,
said in an email response.
	 "Canada shares concerns of the international community
about potential negative impacts of geo-engineering on
biodiversity and is willing to work with other CBD Parties to
avoid these impacts," she said.
	 Environmentalists said geo-engineering went against the
spirit of the Nagoya talks, which aims to set new targets for
2020 to protect nature, such as setting up more land and marine
protected areas, cutting pollution and managing fishing.
	 "We are certainly in favour of more (geo-engineering)
research, as in all fields, but not any implementation for the
time being because it's too dangerous. We don't know what the
effects can be," said Francois Simard of conservation group
IUCN.
	 "Improving nature conservation is what we should do in
order to fight climate change, not trying to change nature."
 (Reporting by Chisa Fujioka; Editing by David Fogarty)